Udskrivningsaftaler kan afværge tvangsindlæggelser

Psykiatriske afdelinger udarbejder for få udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for psykisk syge. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen gennemgår 40 udvalgte patientforløb inden for psykiatrien, og viser, at der er behov for flere udskrivningsaftaler, selv om antallet af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er fordoblet siden 2009.

Undersøgelsen baserer sig udelukkende på udvalgte patientforløb, hvor sandsynligheden for at en udskrivningsaftale eller koordinationsplan skulle have været indgået, var størst. Det er derfor ikke muligt at bedømme præcist, hvor stort et kvantitativt problem de manglende aftaler er. Undersøgelsen belyser heller ikke hvorfor aftalerne ikke er indgået, om end de medsendte kommentarer i en del tilfælde indeholdt overvejelser herover. Undersøgelsen omfatter patienter indlagt i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2008 i hele landet.

I undersøgelsen begrunder de ansvarlige overlæger fraværet af udskrivningsaftaler med, at samarbejdet mellem de psykiatriske afdelinger og botilbudene har været så fyldestgørende, at der ikke var behov for udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner.

Lovgivningen stiller krav om, at patienter, som efter udskrivning må antages ikke selv at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige, skal have en udskrivningsaftale. Hvis patienten ikke vil medvirke til at indgå en udskrivningsaftale, skal der opstilles en koordinationsplan.

Formålet med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er at fastholde patienten i behandling og mindske risiko for medicinsvigt. Med den seneste ændring i Psykiatriloven i 2010 blev udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner en betingelse for senere at kunne foretage tvungen opfølgning.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at udskrivningsaftaler eller koordinationsplaner kunne have afværget tvangsindlæggelser i ti procent af patientforløbene. I yderligere 33 procent af patientforløbene vurderer Sundhedsstyrelsen, at der burde være udarbejdet aftaler eller koordinationsplaner. I 2010 blev der indberettet 386 udskrivningsaftaler og 152 koordinationsplaner, hvilket er en fordobling i forhold til 2009.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *