Udrednings- og behandlingsret til psykiatriske patienter fra 2014

Med aftalen om regionernes økonomi for 2014 tager regeringen afgørende skridt mod at ligestille fysisk og psykisk sygdom. Fra september 2014 indføres en udredningsret til psykiatriske patienter på to måneder, og fra 2015 er fristen én måned som i resten af sygehusvæsenet.

Med aftalen indføres en udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter. Fra september 2014 skal alle psykiatriske patienter være udredt inden for to måneder eller have en plan for det videre udredningsforløb. Fra september 2015 er fristen én måned. Den differentierede behandlingsret udbredes til psykiatrien fra september 2014.

“Uanset om man lider af en svær depression eller har ondt i ryggen, så skal man have ens rettigheder i sundhedsvæsenet. Det er en hjørnesten i arbejdet med at ligestille psykiatrien med det øvrige sundhedssystem, at vi nu indfører en udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter i takt med, at vi opbygger den nødvendige kapacitet. Det er store fremskridt, og jeg er glad i dag”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

I 2014 bliver niveauet for investeringer i nye og bedre sygehuse historisk højt. Samlet er der lagt op til et anlægsniveau på 7,1 mia. kr. Investeringerne skal bidrage til at sikre en effektiv og moderne sygehusbehandling i de kommende år.

“Vi investerer et historisk højt beløb i en ny sygehusstruktur og udbedring af psykiatrien i de her år. Det er rigtig godt for danskerne, som har udsigt til et stærkere sundhedsvæsen og så bidrager det jo til at holde hånden under danske arbejdspladser i en krisetid”, siger sundhedsministeren.

Aftalen understøtter også regeringens målsætning om bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der prioriteres 250 mio. kr. til at understøtte samarbejdet om de patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis, herunder særligt personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter.

Herudover indeholder aftalen betydelige skridt i retning af en bedre incitamentsstruktur i sundhedsvæsenet. Det betyder bl.a., at aktivitetspresset på sygehusene dæmpes for at understøtte fokus på kvalitet og sammenhængende løsninger. Der gennemføres også en synlighedsreform. Synlighed om resultater sikrer et målrettet fokus på, hvad der virker, og skal give grundlag for, at bedste praksis kan udbredes til gavn for patienterne i hele landet.

Endelig indeholder aftalen en række initiativer, der skal forbedre ligheden i sundhed, herunder en styrket lungeindsats og en styrket kræftindsats med fokus på bedre forebyggelse, behandling, opfølgning og rehabilitering.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *