Træning kan være lige så effektivt som operation

En ny medicinsk teknologivurdering (MTV) viser, at det for nogle typer skulderlidelser ikke giver en bedre effekt at operere frem for fx behandling ved en fysioterapeut eller kiropraktor. MTV en er udarbejdet for Region Midtjylland og Region Nordjylland af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Resultaterne præsenteres ved en konference den 27. april og vil indgå som en vigtig del af det beslutningsgrundlag, der skal bruges til at udforme kommende kliniske retningslinjer på området.

MTV en omhandler kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser. Det drejer sig om to typer. Dels afklemning af skulderens strukturer herunder skulderens stabiliserende senevæv (rotator cuff-syndrom), som udgør den største gruppe. Dels bristning af skulderens stabiliserende senevæv (rotator cuff-ruptur).
Der er tale om smertefulde lidelser, hvor der samtidig er nedsat funktionsevne af skulderen. Symptomerne udvikler sig i reglen gradvist og kan være en følge af alder og arbejdsmæssige belastninger.

MTV en er udarbejdet for at vurdere effekt og omkostninger af operation kontra anden form for behandling af nævnte skulderlidelser, fx behandling ved fysioterapeut eller kiropraktor. Konklusionerne er overvejende baseret på en gennemgang af eksisterende videnskabelig viden.

Resultater for afklemningssyndrom
Gennemgangen viser, at der hos patienter med afklemningssyndrom ikke er forskel på effekten af kirurgisk behandling og ikke-kirurgisk behandling. Sundhedsøkonomiske analyser tyder samtidig på, at kirurgisk behandling er dyrere og dermed ikke omkostningseffektiv. Det skal her bemærkes, at eventuelle præoperative forløb er dårligt beskrevet i litteraturen.

Resultater for bristning af senevæv
For bristningstilstanden tyder et enkelt, men velgennemført studie på, at kirurgisk behandling kan resultere i bedre effekt end ikke-kirurgisk behandling. Sundhedsøkonomiske analyser tyder på, at denne effekt kan opnås, hvis man er villig til at betale en ekstraomkostning på cirka 10.000 kr. per patient.

Anbefaler fælles retningslinjer
Der har i de seneste 10 år kunnet konstateres en vækst i den kirurgiske aktivitet inden for skulderområdet. Desuden kan man påvise en betydelig variation i den kirurgiske aktivitet mellem regionerne. Samtidig savnes et overblik over effektiviteten og omkostningerne af de tilbud, som patienterne får.

Det er ifølge projektleder Claus Løvschall, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, baggrunden for, at der nu er gennemført en MTV.
– MTV en giver et overblik over den aktuelle evidensbaserede viden om behandling af disse skulderlidelser. Det anbefales, at der udarbejdes fælles danske retningslinjer til støtte for de beslutninger, der tages i forbindelse med diagnostik og behandling af patientgruppen, siger Claus Løvschall.

Konference om skulderlidelser
Resultaterne af MTV en, herunder også økonomi og patientforløb, præsenteres i dybden på en konference onsdag den 27. april på Aarhus Universitet.

Se program for konferencen Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med skulderlidelser på www.mtv.rm.dk eller www.centerforfolkesundhed.dk.

Se rapporten : http://bit.ly/dYu7XB

Flere oplysninger :
Projektleder Claus Løvschall, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *