Nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod vordende forældre vælger selv!

Debatten omkring nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod har gennem de sidste år taget til. Vordende forældre vælger til mens en række amter vælger fra!

BioLante, Cryo–Cell Nordic er et norsk firma med afdelingskontor i Danmark. Hos BioLante beskæftiger vi os med selve nedfrysningen. Når forældrene vælger at nedfryse stamceller gør de det af flere grunde, nogle har sygdom i nær familie, nogle mener det er det samme som at tegne en ekstra livsforsikring og alle tror de på at der i fremtiden vil være stor fokus indenfor forskning i brugen af stamceller.

Nedfrysningen af navlestrengsblod tegnes i en 20–årig kontrakt herefter vælger det nu voksne barn selv om blodet fortsat skal være nedfrosset.

Amter i Danmark er alle i gang med at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at være behjælpelige i forbindelse med fødslen eller ej. Såfremt der i et Amt er taget beslutning om at jordmødrene ikke må være behjælpelige er dette ikke det samme som at det ikke kan lade sige gøre. Det er forældrenes valg og ejendom! Der er masser af muligheder for selv at medbringe en person der kan tappe blodet. Ligesom sygehuse kan tilkalde en sygeplejerske vikar kan BioLante også gøre det for forældrene!

 

Læs mere her

Flere afskedigelser på vej på Regionshospitalet Viborg, Skive

Siden udgangen af 2009 har Regionshospitalet Viborg, Skive reduceret i antallet af medarbejdere med flere end 100. Nu er der fremlagt en spareplan for 2011, der i værste fald kan betyde, at yderligere 200 medarbejdere mister deres arbejde.

Regionshospitalet Viborg, Skive skal i 2010 og 2011 spare godt 110 mio. kroner. En del besparelser er allerede effektueret i 2010, og nu skal der iværksættes spareinitiativer for 60 mio. kroner i 2011.

Besparelserne skyldes bl.a., at Regionshospitalet Viborg, Skive i 2009 behandlede langt flere patienter end forventet – og flere end der var finansiering til. Samtidig har regionen pålagt hospitalerne rammebesparelser (grønthøster) som en del af regionens spareplan.

Lukker senge
Som led i besparelserne for 2010 har hospitalet bl.a. indført ansættelsesstop, lukket dagkirurgien i Kjellerup, reduceret afdelingsbudgetterne, indført vikarstop mv. Blandt spareplanerne for 2011 er en videreførelse af ansættelsesstoppet, lukning af 22 senge, yderligere reduktion af afdelingernes budgetter og så reduceres der i antallet af aktive operationsstuer. Konsekvensen af besparelserne vil blive endnu færre ansatte på Regionshospitalet Viborg, Skive.

– Det er ikke usandsynligt, at hospitalet med udgangen af 2011 har 300 færre medarbejdere end i 2009. Det er en dramatisk situation for hospitalet, men det er nødvendigt, for at vi kan leve op til vores eget og regionens krav om budgetoverholdelse i 2012, forklarer hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Afskedigelser rammer bredt
Han og den øvrige hospitalsledelse forventer, at også de kommende afskedigelser kan komme til at ramme bredt blandt hospitalets forskellige faggrupper. Herudover er der en forventning om, at det skærpede ansættelsesstop og nogle medarbejderes mulighed for frivillig afgang kan mindske antallet af kolleger, der ufrivilligt vil være nødt til forlade hospitalet.

På aktivitetssiden vil besparelserne primært ramme de elektive funktioner som f.eks. dagkirurgi. Som akuthospital har Regionshospitalet Viborg, Skive en stor og forpligtende opgave med at tage sig af de mest syge først. Udviklingen er stadig flere akutte patienter, bl.a. har hospitalet overtaget en del af de akutte patienter fra Silkeborg.

Fakta
Regionshospitalet Viborg, Skive har aktuelt:
– 2.961 ansatte
– 480 hospitalssenge
– 37 hotelsenge.

Flere oplysninger
Hospitalsdirektør, Jens Anton Dalgaard: 78 44 10 02
Cheflæge, Christian Møller-Nielsen: 78 44 10 03 / 20 98 56 01
Chefsygeplejerske Tove Kristensen: 78 44 10 04

Læs mere her

Søborg har fået Nordens største privatejede hospital

Den 1. september sammenlagdes Aleris-Hamlets to privathospitaler i Storkøbenhavn. Efter en omfattende udvidelse og ombygning er afdelingen i den tidligere tv-by i Søborg således blevet Nordens største privatejede hospital.

En epoke sluttede, da de fleste aktiviteter den 1. september flyttede ud af den markante bygning på Frederiksberg, som har huset Privathospitalet Hamlet siden dets åbning i 1993. Kun Aleris-Hamlet Hospitalers administration og øjenlaserklinikken EuroEyes er blevet tilbage i den tidligere kapselfabrik på H.V. Nyholms Vej, mens alle øvrige aktiviteter er flyttet til afdelingen i Gyngemosen i Søborg, der med 431 ansatte og efter en omfattende udvidelse til 9.000 m2 er blevet Nordens største privatejede hospital.

Der er kun ni kilometer mellem de to eksisterende hospitaler, og det giver nogle åbenlyse fordele at sammenlægge dem. Patienterne kan glæde sig over, at alle specialister og kompetencer er samlet ét sted med døgnvagt året rundt, beliggenhed tæt ved motorvej samt gode parkeringsmuligheder, og at transport mellem de to hospitaler undgås. Vores nye diagnostiske center med CT- og MR-scanning, ultralyd, røntgen og kikkertundersøgelser er et godt billede på den faglige synergi, som skabes, siger adm. direktør Nis Alstrup fra Aleris-Hamlet Hospitaler, som er en del af den nordiske sundhedskoncern Aleris med over 7.000 ansatte.

Stordriftsfordele og øget effektivitet

Nis Alstrup lægger ikke skjul på, at sammenlægningen af de to hospitaler ud over et ønske om bedre patientforhold er motiveret af tidens krav til stordriftsfordele og effektivitet. At samle alle aktiviteter og specialer i Storkøbenhavn ét sted muliggør betydelige effektiviseringer og omkostningsreduktioner. Dels sparer vi lokaleomkostninger, og dels kan vi med højere volumen og bedre kapacitetsudfyldelse i Søborg udnytte ressourcerne mere effektivt, siger han.

Den hidtidige leder af hospitalet i Søborg, Trine Hedegaard Holgersen, er udnævnt til chef for det nye, sammenlagte hospital, som kommer til at udføre mere end 10.000 operationer og behandlinger om året. Med overflytningen af 220 medarbejdere fra Frederiksberg kan hun således se frem til et væsentligt større ledelsesmæssigt ansvar end hidtil. Hospitalschefen understreger, at hverken læger, sygeplejersker eller sekretærer er blevet opsagt i forbindelse med sammenlægningen. De rationaliseringsgevinster, vi opnår ved at kunne planlægge mere effektivt, bliver udelukkende realiseret gennem naturlig afgang samt reducerede udgifter til vikarer og timelønnede, forklarer hun.

Ser lyst på fremtiden

Sammenlægningen af de to hospitaler styrker Aleris-Hamlets positive forventninger til fremtiden. Vi opererer på et udfordrende marked, hvor udviklingen går i retning af færre og større enheder, og hvor en del mindre aktører igennem de seneste år enten er blevet opkøbt eller har måttet lukke. Som markedsleder har vi et godt udgangspunkt for at levere sundhedsydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, og med sammenlægningen af Aleris-Hamlets to største hospitaler i Danmark forstærkes vores position yderligere. Derfor forventer vi en positiv udvikling i fremtiden, slutter Nis Alstrup.

Aleris er med 7.000 ansatte og en årlig omsætning på ca. 6 mia. SEK en af Nordens førende aktører inden for sundhed og omsorg. Koncernen er repræsenteret i Sverige, Norge og Danmark, hvor Aleris tilbyder serviceydelser inden for fire områder sundhed, medicinsk diagnostik, ældrepleje og mental sundhed. Aktiviteterne i Danmark er fordelt på Aleris-Hamlet Hospitaler samt Aleris Omsorg, der tilbyder pleje- og omsorgsydelser. www.aleris.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus er Danmarks største og bredest dækkende privathospital. Virksomheden tilbyder undersøgelse og behandling inden for mere end 40 specialeområder. www.aleris-hamlet.dk

Billedmateriale

Foto 1: En epoke slutter, når de fleste aktiviteter den 1. september flytter ud af den markante bygning på Frederiksberg, som har huset Privathospitalet Hamlet siden dets åbning i 1993. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS1.jpg

Foto 2: Med 431 ansatte og efter en omfattende udvidelse til 9.000 m2 bliver Aleris-Hamlet i Søborg Nordens største privatejede hospital. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS2.jpg

Foto 3: Patienterne kan glæde sig over, at alle specialister og kompetencer samles ét sted, siger adm. direktør Nis Alstrup fra Aleris-Hamlet Hospitaler. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS3.jpg

Foto 4: Den hidtidige leder af hospitalet i Søborg, Trine Hedegaard Holgersen, er udnævnt til chef for det nye, sammenlagte hospital. Med 220 nye medarbejdere kan hun se frem til et væsentligt større ansvar. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS4.jpg

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Nordens største privatejede hospital slår dørene op denne weekend

Fra i dag og henover weekenden sammenlægges Aleris-Hamlets to privathospitaler i Storkøbenhavn. Efter en omfattende udvidelse og ombygning bliver afdelingen i den tidligere tv-by i Søborg således Nordens største privatejede hospital.

En epoke slutter, når de fleste aktiviteter den 1. september flytter ud af den markante bygning på Frederiksberg, som har huset Privathospitalet Hamlet siden dets åbning i 1993. Kun Aleris-Hamlet Hospitalers administration og øjenlaserklinikken EuroEyes bliver tilbage i den tidligere kapselfabrik på H.V. Nyholms Vej, mens alle øvrige aktiviteter flytter til afdelingen i Gyngemosen i Søborg, der med 431 ansatte og efter en omfattende udvidelse til 9.000 m2 bliver Nordens største privatejede hospital.

Der er kun ni kilometer mellem de to eksisterende hospitaler, og det giver nogle åbenlyse fordele at sammenlægge dem. Patienterne kan glæde sig over, at alle specialister og kompetencer samles ét sted med døgnvagt året rundt, beliggenhed tæt ved motorvej samt gode parkeringsmuligheder, og at transport mellem de to hospitaler undgås. Vores nye diagnostiske center med CT- og MR-scanning, ultralyd, røntgen og kikkertundersøgelser er et godt billede på den faglige synergi, som skabes, siger adm. direktør Nis Alstrup fra Aleris-Hamlet Hospitaler, som er en del af den nordiske sundhedskoncern Aleris med over 7.000 ansatte.

Stordriftsfordele og øget effektivitet

Nis Alstrup lægger ikke skjul på, at sammenlægningen af de to hospitaler ud over et ønske om bedre patientforhold er motiveret af tidens krav til stordriftsfordele og effektivitet. At samle alle aktiviteter og specialer i Storkøbenhavn ét sted muliggør betydelige effektiviseringer og omkostningsreduktioner. Dels sparer vi lokaleomkostninger, og dels kan vi med højere volumen og bedre kapacitetsudfyldelse i Søborg udnytte ressourcerne mere effektivt, siger han.

Den hidtidige leder af hospitalet i Søborg, Trine Hedegaard Holgersen, er udnævnt til chef for det nye, sammenlagte hospital, som kommer til at udføre mere end 10.000 operationer og behandlinger om året. Med overflytningen af 220 medarbejdere fra Frederiksberg kan hun således se frem til et væsentligt større ledelsesmæssigt ansvar end hidtil. Hospitalschefen understreger, at hverken læger, sygeplejersker eller sekretærer er blevet opsagt i forbindelse med sammenlægningen. De rationaliseringsgevinster, vi opnår ved at kunne planlægge mere effektivt, bliver udelukkende realiseret gennem naturlig afgang samt reducerede udgifter til vikarer og timelønnede, forklarer hun.

Ser lyst på fremtiden

Sammenlægningen af de to hospitaler styrker Aleris-Hamlets positive forventninger til fremtiden. Vi opererer på et udfordrende marked, hvor udviklingen går i retning af færre og større enheder, og hvor en del mindre aktører igennem de seneste år enten er blevet opkøbt eller har måttet lukke. Som markedsleder har vi et godt udgangspunkt for at levere sundhedsydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, og med sammenlægningen af Aleris-Hamlets to største hospitaler i Danmark forstærkes vores position yderligere. Derfor forventer vi en positiv udvikling i fremtiden, slutter Nis Alstrup.

Aleris er med 7.000 ansatte og en årlig omsætning på ca. 6 mia. SEK en af Nordens førende aktører inden for sundhed og omsorg. Koncernen er repræsenteret i Sverige, Norge og Danmark, hvor Aleris tilbyder serviceydelser inden for fire områder sundhed, medicinsk diagnostik, ældrepleje og mental sundhed. Aktiviteterne i Danmark er fordelt på Aleris-Hamlet Hospitaler samt Aleris Omsorg, der tilbyder pleje- og omsorgsydelser. www.aleris.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus er Danmarks største og bredest dækkende privathospital. Virksomheden tilbyder undersøgelse og behandling inden for mere end 40 specialeområder. www.aleris-hamlet.dk

Billedmateriale

Foto 1: En epoke slutter, når de fleste aktiviteter den 1. september flytter ud af den markante bygning på Frederiksberg, som har huset Privathospitalet Hamlet siden dets åbning i 1993. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS1.jpg

Foto 2: Med 431 ansatte og efter en omfattende udvidelse til 9.000 m2 bliver Aleris-Hamlet i Søborg Nordens største privatejede hospital. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS2.jpg

Foto 3: Patienterne kan glæde sig over, at alle specialister og kompetencer samles ét sted, siger adm. direktør Nis Alstrup fra Aleris-Hamlet Hospitaler. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS3.jpg

Foto 4: Den hidtidige leder af hospitalet i Søborg, Trine Hedegaard Holgersen, er udnævnt til chef for det nye, sammenlagte hospital. Med 220 nye medarbejdere kan hun se frem til et væsentligt større ansvar. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-FFS4.jpg

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Jobrotation opgraderer medarbejdere

Social- og sundhedsassistenter i Region Hovedstadens Psykiatri får nu tilbud om at uddanne sig til sygeplejersker.
Skaber behov for vikarer
I løbet af det næste halvandet år forventer Region Hovedstadens Psykiatri at give 75 social- og sundhedsassistenter mulighed for at uddanne sig til sygeplejersker.

Derfor vil der fra efteråret 2012 og i de følgende år være brug for vikarer i de perioder, hvor de fastansatte social- og sundhedsassistenter er på uddannelse, og dem vil Region Hovedstaden finde blandt ledige.

Sikrer faglighed og hjælper ledige
Ordningen kaldes jobrotation og giver ledige sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter mulighed for at komme i arbejde til en fast grundløn og samtidig øge deres mulighed for efterfølgende at få job, når vikariatet slutter.

– Jeg er rigtig glad for jobrotationsordningen. Dels fordi vi fra regionens side uddanner og kompetenceudvikler vores personale og dermed sikrer både fagligheden og medarbejderne fremadrettet, men også for at give de ledige mulighed for at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og skaffe dem et netværk, siger Eva Borg, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Gode udviklingsmuligheder
Én af de social- og sundhedsassistenter, der netop er blevet optaget på Sygeplejeskolen og skal starte til februar er 40-årige Kasper Hounisen, der arbejder på Psykiatrisk Center København.

Han har i mange år drømt om at blive sygeplejerske, men drømmen har været hæmmet af tanken om at skulle tilbage på SU. Den bekymring er nu væk, da han under uddannelsen beholder sin løn.

– Jeg ser det som en fantastisk gave, at Region Hovedstaden nu giver mig mulighed for at uddanne mig til sygeplejerske, som jeg altid har drømt om. Som sygeplejerske er der rigtig gode udviklingsmuligheder, og uddannelsen åbner nogle døre for i fremtiden at arbejde mere projektorienteret og måske også komme ud og rejse i kraft af mit arbejde, siger han.

Bliv klogere på ordningen
Vikariaterne vil være af varierende længder, afhængig af de fastansatte social- og sundhedsassistenters uddannelsesforløb.

Der afholdes i dag torsdag klokken 12.30 informationsmøde om jobrotationsordningen.

Yderligere oplysninger og kontakt til case:

Eva Borg, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri, tlf. 45112004
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70209588

Læs mere her