Lægeuddannelse skaber nye muligheder i Nordjylland

En ny lægeuddannelse i Aalborg får ikke bare fuldt hus med masser af nordjyske studerende den løfter også effektivt hele AAU s sundhedsvidenskabelige område ind i en ny fase.

Det sundhedsvidenskabelige område på Aalborg Universitet har gennem en årrække været under udvikling, og med åbningen af en egentlig lægeuddannelse træder man ind i en ny fase. Ikke blot er der netop blevet etableret et selvstændigt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, det store indsatsområde får også en flyvende start i form af stor studenterinteresse.

De friske tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som på landsplan håndterer ansøgninger til de videregående uddannelser, viser, at alle de eksisterende sundhedsvidenskabelige studier i Aalborg er i fremgang, og at interessen for den nye lægeuddannelse er stor. Forud for Videnskabsministeriets godkendelse af lægeuddannelsen mente kritiske røster, at Nordjylland ikke ville få særlig glæde af en lægeuddannelse på AAU, fordi de fleste ansøgere alligevel ville komme udefra. Det har på ingen måde vist sig at være tilfældet. Ud af de 57, der er blevet optaget, har 28 taget deres adgangsgivende eksamen i Nordjylland, dvs. halvdelen af det hold, der åbner uddannelsen til september. Blandt de 57 er desuden ni udenlandske statsborgere, to fra Norge og syv fra Sverige.

– Vi har hele tiden ment, at en lægeuddannelse i Aalborg ville tiltrække nordjyder til faget, hvilket med årene også vil få stor betydning for rekrutteringen af læger i Nordjylland, hvilket ellers i visse sammenhænge har haft dystre udsigter. Med den enorme interesse, der har været for uddannelsen, og med det store antal optagne nordjyder mener jeg, at det nu er dokumenteret, at nordjyder vælger at læse på AAU, også når det gælder lægevidenskab, siger Egon Toft, der er nyudnævnt dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU. – For helt at kunne dække behovet i Nordjylland har vi brug for flere studiepladser, og det vil vi forsøge at opnå. Herved kan praktikpladserne i Nordjylland også udnyttes, tilføjer han.

Han glæder sig samtidig over, at etableringen af en lægeuddannelse ikke har undermineret, men tværtimod styrket interessen for den beslægtede Medicin med Industriel Specialisering, der åbnede for fire år siden. – Lægeuddannelsen giver et boost til det sundhedsvidenskabelige område samlet set, og den gør det også mere attraktivt at søge ind på de øvrige uddannelser. Det er et af de første resultater i den positive snebold-effekt, vi Også har peget på, at en lægeuddannelse ville have for Aalborg Universitet og for Nordjylland som helhed, påpeger Egon Toft.

Medicin med Industriel Specialisering, der forbereder de studerende på en karriere i lægemiddelindustrien eller sygehusvæsenet, har optaget 70 studerende i år, hvilket er en stigning på 20 procent. Sundhedsteknologi-uddannelsen går også frem, og efter nogle pæne opstarts-år får Idræt i år sit helt store gennembrud med flere end 100 optagne, hvilket svarer til en stigning på 35 procent.

Generelt har Aalborg Universitet fået et rekordoptag i 2010 og kan i september byde velkommen til 2757 nye studerende i Aalborg, Ballerup og Esbjerg. Det er en fremgang på knap 14 procent og det højeste nogensinde på AAU. På trods af rekordresultatet er der dog fortsat ledige pladser på næsten alle AAU s uddannelser. Sidste år blev ca. 400 tilbudt optagelse på en ledig studieplads, og da der i år er flere afviste universitetsansøgere på landsplan, kan det medføre et endnu højere optag på AAU. Informationer om ledige pladser findes på Studieguiden på aau.dk.

Læs mere her

Lørdag åbent hus på hospitalet i Holstebro

Lørdag åbner Regionshospitalet Holstebro dørene for brugere, borgere og andre interesserede. Prøv f.eks. at få kontrolleret blodtryk, få syet et sår – eller hvad med, at få armen i gips Åbent hus fra 10.00-15.00

Også i år har alle afdelinger på Regionshospitalet Holstebro lagt sig i selen og lavet et program, der inviterer til et nysgerrigt indblik i, hvad det vil sige at være patient for en dag.
Gæster i huset kan få ideer til, hvordan man bevarer et godt helbred og kan blandt andet øve sig på at give hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Der vil være mulighed for at få kontrolleret sit blodtryk, at sy et sår og få lavet en gipsarm og meget mere. Man kan blive klogere på forskning i blandt andet blodtryksforhøjelse og nyresygdomme. Lige nu har forskningsafsnittet fokus på kolesterolsænkende medicin, kalium og D vitamins- effekt på blodtrykket.

Hospitalet inviterer også til at høre om mellemlange videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, som har deres praktik på hospitalet.

Hent hele programmet for åbent hus på Regionshospitalet Holstebro

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Gøtke, tlf. 9927 2730

Læs mere her

Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Ny rapport rummer oplæg til det videre arbejde inden for efteruddannelse og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Hvordan er det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet Det har en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet undersøgt. Arbejdsgruppen, der i juli 2010 har udgivet rapporten Vurdering af fremtidige behov for efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen , blev nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Konkrete udviklingstendenser
I rapporten har arbejdsgruppen forholdt sig til en række konkrete udviklingstendenser i det danske sundhedsvæsen, blandt andet nye sundhedsopgaver i kommunerne og nye roller for almen praksis i indsatsen for kronisk syge. På baggrund af udviklingstendenserne har gruppen drøftet behovet for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker.

Oplæg til videre arbejde
På baggrund af det foreliggende grundlag har arbejdsgruppen valgt ikke at udarbejde egentlige anbefalinger til konkrete nye eller ændrede efter- og videreuddannelser for sygeplejersker. Til gengæld anbefaler gruppen, at Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med parterne arbejder videre med en række andre initiativer på området. Rapporten skal ses som et input til regeringens samlede vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Det videre arbejde på Undervisningsministeriets område
Rapporten lægger blandt andet op til, at Undervisningsministeriet kan fortsætte sit arbejde med efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen ved:

– I samarbejde med parterne at tage initiativ til en undersøgelse af, hvorvidt klinisk uddannelse i højere grad kan indgå som en del af uddannelserne i det videregående uddannelsessystem. Her tænkes særligt på de sundhedsfaglige diplomuddannelser, herunder eventuelle barrierer i lovgivningen.

– I samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt parterne at tage initiativ til en undersøgelse af, hvorvidt der kan skabes en øget sammenhæng og fleksibilitet mellem de forskellige klinisk rettede efter- og videreuddannelser. Her tænkes særligt på fleksibilitet mellem specialuddannelserne for sygeplejersker og diplom- og masteruddannelserne i form af blandt andet en øget synlighed om meritmuligheder.

Rapporten skal ses som et input til regeringens samlede vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen har bestået af:

– Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)
– Undervisningsministeriet
– Sundhedsstyrelsen
– Danske Regioner
– KL
– Dansk Sygeplejeråd
– FTF.

Læs rapporten “Vurdering af fremtidige behov for efter- og videreuddannelse indenfor sygeplejen“.

Læs mere her

Erhvervsskolernes Forlag sveder sig til en rejse til Den Dominikanske Republik

Erhvervsskolernes Forlag vandt hovedpræmien en rejse til Den Dominikanske Republik – i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende motionskampagne "Arbejdspladsen motionerer".

I tre uger har over 15.000 danskere rundt om på arbejdspladserne i Danmark motioneret mere end sædvanligt de har nemlig deltaget i Dansk Firmaidrætsforbunds årlige landsdækkende motionskampagne "Arbejdspladsen motionerer". Vinderen er fundet ved lodtrækning blandt de deltagende hold.

Fælles for dem alle har, udover motionen og samværet med kollegerne, været den forhåbning, at netop de blev de heldige vindere af årets hovedpræmie en tur for hele holdet til Den Dominikanske Republik.

Det var derfor med stor fornøjelse og en smule vantro i stemmen, at Jane Staal Hansen fra Erhvervsskolernes Forlag i Odense modtog beskeden om, at hun og 13 af hendes kolleger fra holdet "Team EF" skal ud at rejse.

Erhvervsskolernes Forlag er placeret i Odense med en afdeling i København. Forlaget har 58 ansatte. Erhvervsskolernes Forlag er Danmarks førende leverandør af læremidler, rekvisitter, information og websites til erhvervs– og arbejdsmarkedsuddannelserne samt til videregående uddannelser inden for teknik og naturvidenskab.

– Vi er rigtig glade for at have vundet hovedpræmien og glæder os meget til at komme ud at rejse sammen. Vi har deltaget i kampagnen de seneste par år, så det var jo helt fantastisk, at vi vandt denne gang faktisk troede jeg et kort øjeblik, at nogen lavede sjov med mig, da jeg fik telefonopkaldet fra Dansk Firmaidrætsforbund, men det viste sig gudskelov at være rigtigt nok, lyder det fra en begejstret holdkaptajn Jane Staal Hansen.

– Dansk Firmaidrætsforbund ønsker Erhvervsskolernes Forlag tillykke med førstepræmien, og glæder os over, at motionskampagnen "Arbejdspladsen motionerer" har fået godt tag i den danske befolkning med 15.000–20.000 deltagere årligt, udtaler Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere i hele landet.

Med kampagnen opfordrer Dansk Firmaidrætsforbund de ansatte på danske arbejdspladser til at røre sig minimum 30 minutter om dagen, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kampagnen afvikles en gang årligt i efteråret i år fra den 15. september til den 5. oktober

Billedtekst:

Erhvervsskolernes Forlag blev de heldige vindere i dette års udgave af Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne "Arbejdspladsen Motionerer".
 

Læs mere her