Afstresning via fladskærm og lydpude

Art Of Nature, er et helt nyt koncept på DVD, der via Lydpude & fladskærm giver dig et afstressende vindue ud mod verden.

Art Of Nature er en dobbelt DVD, der består af 12 film á 15 min. Hvert billede er én indstilling af et smukt panorama eller en udsigt fra et sted i Skandinavien, som alle sammen holdes fast med kameraet i 15 min., uden panoreringer og overtoninger. Du kan vælge at se billederne med musik eller naturens egne lyde, og nyde den af¬slappende atmosfære, som uundgåeligt opstår.

Det er utroligt afstressende at ligge og betragte de smukke billeder og lytte til den afslappende musik, der er komponeret af Jan Glæsel. Musikken klæder billederne på og skaber en sammenhørighed. (Det er desuden muligt at vælge et alternativ lydspor med optagelser af naturens egen underlægningsmusik, som et alternativ). Selve billederne er fra utrolige smukke lokaliteter i hele Skandinavien.

Art Of Nature, kan bruges på arbejdet til en såkaldt, Powernap eller sygehuset, plejehjemmet ja, faktisk lige hvor det passer bedst når man trænger til ny energi.

Citat fra anmeldelse på www.filmnet.dk:
Af anmelder: Thomas Billeskov Poulsen

– Art Of Nature er en flot og ret speciel udgivelse, og selvom dens fem klaptræer dårligt kan sammenlignes med de karakterer der i øvrigt gives til traditionelle spillefilm, så er de velfortjent for en flot og veludført idé.

DVD´en består af følgende 12 naturscenerier optaget i Danmark, Norge og Sverige:

1) Øen: Udsigt over Sognefjorden ved Breivik, Norge.
2) Skæve træer: Eng nær Ljungbyhed i Skåne, Sverige.
3) Bøgegrene: Udsnit af et bøgetræ i Danstrup Hegn, Danmark.
4) Vandspejl: Dybt inde i Veitastrondsvatnet, Luster, Norge.
5) Bølger: Vesterhavet ud for Agger, Thy, Danmark.
6) Tåge: En lille sø i Kronobergs län, Sverige.
7) Bøgeskov: Dronninglund Storskov i Vendsyssel, Danmark.
8) Skærgård: Marstrand på vestkysten. Bohuslän, Sverige.
9) Lupiner: En vejkant nær Liland, Voss, Norge.
10) Landevej: På vej fra Hov ved Lønnerup Fjord, Thy, Danmark.
11) Vandfald: Ved Sunde, Førde, Norge.
12) Robåd: På vej fra Oskarshamn i det sydøstlige Sverige.

Fakta:

Spilletid: 12 x 15 min. (repeat)/180 min. (random)
Lydformat: Dolby Surround 2.0/(Stereo)/Dolby Digital Encoded 5.1
Billedformat: 16:9 PAL
Menuer: Dansk, Svensk, Finsk, Norsk, Engelsk
Instruktør og fotograf: Poul Kofod og Michael Christensen

Vejledende pris for DVD er kr. 199.–

Om Lydpuder

Lydpuder er et danskejet firma, der producerer og sælger hovedpuder af høj kvalitet med indbyggede stereohøjtalere Puderne er specielt velegnede til personer der lider af søvnløshed, f.eks. tinnitusramte, traumer eller børn der har svært ved at falde til ro når de skal sove.
 

Læs mere her

Sygehuse får omfattende kvalitetstjek

Region Nordjylland er den første region i Danmark, der skal gennemgås og akkrediteres i Den Danske Kvalitetsmodel. Kvalitetstjekket er meget omfattende og giver et pejlemærke for sygehusene: hvad fungerer, og hvor skal vi forbedre os.
Personale og ledelser i sygehuse og sektorer i Region Nordjylland er spændte og forventningsfulde. Eksterne konsulenter gennemgår i denne uge og resten af efteråret sygehusene i Nordjylland. Den Danske Kvalitetsmodel indeholder 104 standarder, som sygehusene skal vise ved hjælp af blandt andet retningslinjer, at de har integreret i deres arbejde, og det vil de kommende måneder nu vise.

Graviditet og fødsel, der er en tværgående sektor for fødeafdelinger og jordemodercentre i Nordjylland, er de første, der får besøg af eksperterne.

– Standarderne giver en ensretning og kontinuitet i behandlingen af de fødende. Vi har altid haft procedurer for vores arbejde, men nu sikrer retningslinjerne os en systematisering i arbejdet og en højere grad af patientsikkerhed. Kvalitetsmodellen betyder kvalitetsudvikling, siger Mikka Bressum, jordemoder.

Kvalitetsmodellen har blandt andet betydet, at Graviditet og Fødsel har indført forløbsplan for alle gravide. Forløbsplanen sikrer, at hver enkelt gravid får samme vejledning og behandling, uanset hvilken jordemoderkonsultation, hun er tilknyttet i Nordjylland selvfølgelig stadig under hensyntagen til individuelle behov.

Høj kvalitet i hvert eneste patientbesøg
Ved gennemgangen på sygehusene, kan de eksterne sundhedsfaglige konsulenter også spørge patienter direkte til, om de har fået en fast sundhedsfaglig kontaktperson, og om patienten er blevet inddraget i medicineringen.

– Det har været en kæmpeopgave at gøre sygehuse klar til gennemgangen i Den Danske Kvalitetsmodel, og der er mange, der indimellem har tvivlet på nytten. Jeg tror, det er rigtigt set, at vi nu får styr på de mange instrukser og retningslinier. Vi skal levere en høj kvalitet i hvert eneste patientbesøg for patientens skyld, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

– Det fulde udbytte af kvalitetsmodellen vil vi nok først se i årene, der kommer. Udover kvalitet i patientbehandlingen kan der i nogle sammenhænge være et link mellem kvalitet og økonomi, således investeringen faktisk kan betale sig på sigt, siger Jens Winther Jensen.

I januar 2011 får Region og sygehuse besked på, om man er akkrediteret eller ej. Man kan formode, at der ved den første gennemgang under alle omstændigheder vil være bemærkninger, som sygehusene skal følge op på. Bemærkningerne kan være af både alvorlig og mindre alvorlig karakter.

Yderligere informationer
Læs pressemeddelelser fra sygehus/sektor:
Sygehus Himmerland
Aalborg Sygehus

Eksterne konsulenters besøg
Sygehuse og sektorer i Region Nordjylland får besøg i følgende uger:

Graviditet og Fødsel: uge 36
Ortopædkirurgien: uge 37
Sygehus Himmerland: uge 41
Sygehus Vendsyssel: uge 44
Aalborg Sygehus: uge 47
Psykiatrien: uge 48
Sygehus Thy-Mors: uge 49
Anæstesien: uge 50

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
DDKM er en del af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
Formålet med DDKM er at fremme kvaliteten af patientforløb, fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet og at synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Læs mere på Regionens hjemmeside om akkreditering og Den Danske Kvalitetsmodel
Eller hos IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Læs mere her

Prisvinder for et særligt sundhedstiltag

Sygehus Vendsyssel vinder den nordjyske arbejdsmiljøpris 2010 fra Fonden Nordjysk BST. Prisen er på 75.000 kroner og går til sygehuset for et særligt sundhedsprojekt, SundhedsBoostet.

Sundhed for flest mulige
SundhedsBoostet kørte over en tre måneders periode fra marts 2010 med det formål at få flest mulige medarbejdere til at leve et sundere liv. Der blev sat mange tiltag i værk blandt andet Zumba Dans, løbehold, Mave- Balle Ryghold, diætistforedrag, rygestopkurser. Alt foregik i fritiden og var styret af frivillige, ansat på sygehuset.

Prisen blev i formiddags overrakt på Sygehus Vendsyssel og direktøren for Fonden Nordjysk BST siger om prisvinderen:

– Sygehus Vendsyssel har skilt sig markant ud fra de andre indstillede. Med projekt SundhedBoostet har sygehuset ramt plet med sit mål om at fremme sundheden blandt de ansatte. Det er yderst prisværdigt, at et sygehus på den måde viser vejen med sit projekt til fremme af de ansattes sundhed, siger Erik Møller Nielsen, direktør for Fonden Nordjysk BST.

Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard er stolt over at modtage prisen:

– Vi er meget glade for at modtage prisen, og de 75.000 kroner, der følger med den fornemme titel, skal bruges til at støtte op om fortsatte gode sundhedstiltag, siger Ingeborg Thusgaard.

Yderligere informationer
Fonden Nordjysk BST

Fonden Nordjysk BST er opstået i forbindelse med lukningen af Bedriftssundhedstjenesten i Brønderslev, Hjørring, Skagen og Frederikshavn.

Fondens formål er overordnet at virke til fremme af sundhed, blandt andet ved at give støtte til og virke til fremme af forståelsen for betydningen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Fonden Nordjysk BST uddeler i 2010 for første gang en arbejdsmiljøpris.

Læs mere her

Sygehusledelser klar ved telefonen

Ring direkte til sygehusledelser. Det er nu tilbuddet på to sygehuse i Region Nordjylland. Ledelsen på Sygehus Thy-Mors har haft tilbuddet i flere år, og nu giver Sygehus Vendsyssel samme tilbud fra 6. december.

På Sygehus Vendsyssel kan borgerne ringe den første mandag i hver måned mellem kl. 15-17 og på Sygehus Thy-Mors mellem kl. 14-15.30. Thy-Mors gennemførte dog seancen for december mandag 29. november.

Det handler om borgerinddragelse

Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard, Sygehus Vendsyssel, siger om formålet med den åbne telefon:

– Vi ønsker at rette mere og mere ind på brugernes ønsker. Og så vil vi gerne være med til at fremme patienttilfredsheden ved at prioritere en åben taletid for borgerne, hvor de kan få mig i tale. Jeg vil skrive et notat fra hver samtale, og alle henvendelser bliver taget seriøst, siger Ingeborg Thusgaard.

Hun er ikke i tvivl om, at der vil komme henvendelser, som kan være med til at påvirke processer og arbejdsgange på Sygehus Vendsyssel.

– Det er klart, at vi tager særlig hånd om de sager, hvor noget kan gøres bedre. Disse sager skal vi rette op på, og her er brugerne en god indgang for os, siger hun.

Det er langt fra fremmed for Ingeborg Thusgaard at snakke direkte med patienter og pårørende, som nu og da ringer til hende med en kommentar til sygehuset. Det er borgerne stadig velkomne til uden for telefontiden, men ved at sætte en fast dag på til en direkte samtale med sygehusdirektøren vil Sygehus Vendsyssel gerne signalere, at det er et område, som ledelsen prioriterer, og dermed sætter en fast tid af til.

Da Ingeborg Thusgaard tidligere var direktør for Frederikshavn Sygehus havde hun også et fast tidspunkt, hvor borgerne kunne ringe til hende.

– Det er meget lærerigt at møde borgerne direkte på den måde, og jeg ser frem til at gentage tilbuddet på Sygehus Vendsyssel, siger Ingeborg Thusgaard.

På Sygehus Vendsyssel kan alle ringe på den direkte telefon og stille spørgsmål, der har med Sygehus Vendsyssel at gøre i henholdsvis Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev eller Skagen.

Yderligere informationer
Telefonnummer til sygehusledelsen, Sygehus Vendsyssel: 99 64 15 00
Telefonnummer til sygehusledelsen, Sygehus Thy-Mors: 96 17 60 03

Kontaktperson:
Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard
Tlf. 99 64 15 00

Læs mere her

De gravide er glade

94 procent af kvinderne, der har født på de nordjyske sygehuse, er glade for de graviditets- og fødselstilbud de har fået i Region Nordjylland.

En undersøgelse blandt 825 kvinder, der har født på de nordjyske sygehuse, viser, at kvinderne samlet set er tilfredse. Svarprocenten ligger lidt lavt på 55 procent, men billedet af tilfredse gravide er alligevel tydeligt. Der er selvfølgelig ting, som kan blive bedre.

– Vi er glade for, at så mange kvinder er tilfredse. Undersøgelsen giver os svar på, hvad vi gør godt, men viser os også, hvor vi kan gøre det endnu bedre. På nogle områder kan vi forbedre os ved at fokusere indsatsen. På andre skal der prioriteres økonomisk, hvis vi skal se resultater, siger Lis Kristensen, regionsjordemoder i Region Nordjylland.

Særlig ros til Thy-Mors

Undersøgelsen er gennemført i både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Mellem regionerne er der ikke store forskelle at spore, men internt i Region Nordjylland skiller Thy-Mors sig ud med en særlig høj tilfredshed med både jordemodercenter og sygehus.

75 procent af kvinder, der har født på Sygehus Thy-Mors har i høj grad fået den støtte, de havde behov for under graviditet, fødsel og barsel. I hele regionen er 62 procent af kvinderne så tilfredse.

– Der er ingen tvivl om, at vores gode fysiske rammer har betydning. Men det spiller nok også ind, at vi er et lille sted, der har bedre muligheder for at give nærhed og kontinuitet til den enkelte gennem hele forløbet, siger jordemoderchef Majken Jensen, Jordemodercenter Thy-Mors.

Plads til forbedringer

I undersøgelsen er der spurgt til tilfredshed med tilbuddene henholdsvis før fødsel, ved fødsel og efter fødsel.

I tiden før fødsel ønsker kvinderne, at de i højere grad har den samme jordemoder gennem hele graviditetsforløbet.

– Vi skal blive bedre til at sørge for sammenhæng og kendte ansigter i konsultationerne. Det lykkes i Thy-Mors, og det skal vi alle lære af, siger Lis Kristensen.

Under fødsel er der generelt stor tilfredshed blandt kvinderne med betjeningen på alle sygehuse.

Efter fødsel er det et klart kritikpunkt, at man ikke kan tilbyde alle fædre overnatning på Aalborg Sygehus i dagene efter fødslen. Det skuffer mange.

– De fysiske rammer på Aalborg Sygehus Nord er en udfordring, som gør det svært for os at leve op til forældrenes ønsker og forventninger, siger jordemoderchef Lisbet Hammer, Aalborg Jordemodercenter.

Hun pointerer at undersøgelsen understreger vigtigheden af at arbejde med muligheder for at gøre forholdene bedre.

I tiden efter fødslen skal der også arbejdes med at sikre, at forældrene ved, hvor de kan henvende sig, hvis der opstår problemer, når de er kommet hjem.

– Hos os er det cirka en tredjedel af de adspurgte, der svarer, at de ikke vidste, hvor de kunne henvende sig efter hjemkomst. Vi har et indsatsområde her og skal gøre en fælles indsats for at forbedre informationen, siger jordemoderchef Jytte Pihl, Jordemodercenter Vendsyssel

Der er tidligere lavet undersøgelse af tilfredsheden med de nordjyske graviditets- og fødselstilbud, men denne er den første af sin slags. De foreløbige overvejelser går i retning af, at undersøgelsen skal foretages kontinuerligt hvert eller hvert andet år.

Yderligere informationer

Undersøgelsen
Hvad siger de fødende kvinder Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel
825 kvinder, der har født på et af regionens sygehuse i perioden 7. juni til 9. oktober 2010 har deltaget. 55 procent svarede på undersøgelsen.
Hvert år er der cirka 5.500 fødsler i Nordjylland.

Hvad siger de fødende kvinder i Region Nordjylland :
http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/ED73DC5B-6C49-49D5-BA93-1B51831FA46F/0/HvadsigerdefoedendekvinderiRegionNordjylland.pdf

Kontaktperson:
Regionsjordemoder Lis Kristensen
Tlf. 96 35 18 90

Læs mere her

Infotavler til alle landets akutmodtagelser

Regionernes Sundheds-it har med årsskiftet gennemført målet om elektroniske infotavler på alle landets store akutmodtagelser. Tavlerne er med til at forhindre de fejl, som stress og et hektisk arbejdsmiljø ofte kan medføre. Og så forbedrer tavlerne arbejdsgangen og giver personalet overblik over alle aktiviteter på afdelingen, og patientsikkerheden forbedres.

Tidligere var det ikke ualmindeligt, at papirlapper og sedler med personlige kommentarer var opsat på et stort centralt whiteboard på landets akutmodtagelser. Nu er alle informationer samlet på elektroniske touch-tavler, hvor læger og sygeplejersker let kan se, hvilke patienter der kræver behandling først. Og samtidig kan informationen fra tavlerne tilgås fra afdelingens computere og eventuelle andre tavler i tilstødende lokaler. Projektet er endnu et vigtigt pejlemærke, som Regionernes Sundheds-it har gennemført på tværs af Danmark.

Akutmodtagelser håndterer stadigt flere patienter, og samtidig skal personalet sørge for høj ensartet kvalitet døgnet rundt. Akuttavlerne hjælper læger og sygeplejersker med at have et konstant overblik over, hvor mange patienter, der venter, hvad de venter på, og hvor kritisk deres tilstand er. Det er et resultat af regionernes samarbejde og er med til at forbedre patientsikkerheden på alle større akutmodtagelser i hele landet, siger Jens Andersen, formand for Regionernes Sundheds-it.

Tavlerne giver et elektronisk overblik, som er ens alle steder. Ændrer vi på patient-informationen i den ene ende af afdelingen, er det også øjeblikkeligt ændret i den anden ende, så vi slipper for at løbe frem og tilbage og opdatere. Alle har samme overblik, uanset hvor de befinder sig. Det er også helt afgørende, at det er så nemt at bruge. Touch-systemet gør det meget nemt for personalet at klikke sig på og af, og alle har overblik over, hvor i processen de selv og deres kollegaer er i forhold til behandlingen af en patient, siger Ove Gaardboe, ledende overlæge på akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens.

Mere tid til patienterne, mindre registrering
Landets læger og sygeplejersker oplever, at infotavlerne har skabt mere overskud og større arbejdsglæde, og systemet har været en stor hjælp i situationer med spidsbelastninger. Desuden viser en helt ny undersøgelse af brugen af tavlerne på akutafdelingen i Holbæk, at sygeplejerskerne bruger 11 procent mere af deres tid hos patienterne, efter de nye tavler er blevet sat op. “Det er en betragtelig forøgelse og i den ønskede retning”, udtaler Morten Hertzum, lektor i datalogi på Roskilde Universitet, som har forestået undersøgelsen.

De positive erfaringer fra Holbæk kan flere af landets akutafdelinger nikke genkendende til. Det handler ikke kun om at sætte strøm til et almindeligt gammeldags whiteboard. De nye tavler giver helt nye muligheder, fordi vi kan tilgå oplysningerne både på tavlerne og på computere på patientstuerne. Hvor vi tidligere havde tidskrævende arbejdsgange med papirer, som skiftede hænder mange gange, så har vi nu fået mulighed for at ændre og effektivisere arbejdsgangene på grund af tavlerne. Vi kan gribe lynhurtigt ind, fordi vi ikke skal slå patienterne op i forskellige systemer, siger Poul Mossin, ledende oversygeplejerske i akutafdelingen på Køge Sygehus.

Personalets arbejde kan basalt set deles i to, nemlig pleje-/behandlingsarbejde og registreringsarbejde. Problemet er, at registreringsarbejdet ofte tager tid, som vi kunne have brugt på patienterne. Tavlerne løfter en del af registreringsarbejdet af vores skuldre, så vi får tid til at gøre det, vi er sat i verden for, nemlig at tage os af patienterne, siger Jørn Munkhof Møller, ledende overlæge i Akut- og Traumecenteret på Aalborg Sygehus.

Fakta om infotavlerne
Store touch-skærme er placeret centrale steder på akutmodtagelserne med overblik over alle patienters data.
På nogle hospitaler er skærmene integreret med computere på patientstuerne, og personalet kan foretage filtersøgninger på bl.a. tilskadekomne, indlagte og meldte patienter.
Alle akutte informationer kan ajourføres med det samme via skærmene, og personalet er derfor hele tiden opdateret med de seneste patientinformationer.
Systemet alarmerer personalet i tilfælde af unormale blodprøver og sørger for, at særligt akutte patienter prioriteres højest.
Alle disse funktioner blev tidligere håndteret manuelt i forskellige registreringssystemer.

Tavlerne er indført på akutmodtagelserne på følgende hospitaler:
Region Nordjylland: Sygehus Thy-Mors, Sygehus Vendsyssel og Aalborg Sygehus.
Region Midtjylland: Hospitalsenheden Horsens, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg og Skive samt Århus Universitetshospital Skejby.
Region Syddanmark: OUH Svendborg, OUH Odense, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland Haderslev og Aabenraa.
Region Sjælland: Holbæk Sygehus, Køge Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Slagelse Sygehus.
Region Hovedstaden: Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hillerød Hospital og Hvidovre Hospital.

Yderligere information
Formand for RSI Jens Andersen, RSI telefon 57 87 50 02
Ledende overlæge Ove Gaardboe, akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens telefon 78 42 52 52
Ledende oversygeplejerske Poul Mossin, akutafdelingen, Køge Sygehus telefon 30 45 95 62
Ledende overlæge Jørn Munkhof Møller, Akut- og Traumecenteret, Aalborg Sygehus telefon 99 32 67 50
Lektor Morten Hertzum, Datalogi, Roskilde Universitet telefon 46 74 30 77

Om RSI
Regionernes Sundheds-it (RSI) blev dannet i februar 2010 og er regionernes fælles organisation for samarbejde om sundheds-it. RSI arbejder efter 24 pejlemærker, som skal gennemføres inden udgangen af 2013.

Læs mere her