Den stangstive Ungdom – nyt undervisningsmateriale med DVD-dokumentarfilm

Danske unge har Europa–rekord i druk. Nyt undervisningsmateriale sætter fokus på de unge og alkoholen, og materialet ruster de unge til at få et fornuftigt forhold til alkohol uden at moralisere.

Danmark har ifølge den europæiske undersøgelse Espad Europa–rekord i druk. Ingen andre steder drikker unge så meget som i Danmark – til trods for aldersgrænser for køb af alkohol og lignende begrænsende tiltag. Unge lærer tidligt at drikke alkohol, og det er i betydelige mængder, der har konsekvenser. Voldtægter, forgiftninger, vold, kriminalitet og misbrug er blot nogle af de negative sider ved alkoholen, og derfor er det vigtigt, at unge lærer at få et fornuftigt forhold til alkohol.
"Den stangstive ungdom" er en undervisningsbog for unge fra cirka 14 år, og bogen sætter via fakta, debatoplæg og interviews med unge og eksperter fokus på fordele og ulemper ved alkoholen.

"Den stangstive ungdom" er skrevet af Asger Muurholm, der i sit job som skolelærer dagligt har problematikken omkring alkohol og unge tæt på livet. Uden at moralisere belyser han alkoholens virkning, så de unge kan få et mere nuanceret forhold til alkohol.
"Den stangstive ungdom" kan bruges som udgangspunkt for debat om alkohol og opførsel i forbindelse med indtagelse af alkohol. Bogen er skrevet i et konkret og lettilgængelig sprog og indeholder opgaver og oplæg til diskussioner efter hvert kapitel. Her kan læseren selv tage stilling til alle de spørgsmål, der knytter sig til at leve i en kultur, hvor alkohol spiller en stor rolle.

I forbindelse med bogen er der også udsendt en DVD–film med samme titel. Dokumentarfilmen skildrer en flok unges vilde drukferie i Lloret de Mar i Spanien. Ferien indeholder udelukkende aktiviteter forbundet med druk, og arrangørerne har planlagt et heftigt program for de unge. Turen har konsekvenser for både deltagere og for det lokalsamfund, hvor turen går til.

Film og bog udkommer januar 2005

For yderligere information
Kontakt forfatter og skolelærer Asger Muurholm, Viby, Århus,
Telefon: 2893 0025 mail: risvang@mail1.stofanet.dk

FAKTA:
86 pct. af de danske unge på 16 år har været fulde inden for det seneste år. Europagennemsnittet er 52 pct.
I Danmark har 36 pct. af de adspurgte drukket sig fulde mere end 20 gange i livet. Til sammenligning er andelen 6 pct. i Holland, 10 pct. i Tyskland, 14 pct. i Norge og 17 pct. i Sverige. Kilde: Espad

Den stangstive ungdom, 54 sider ISBN 87–91415–15–2 af Asger Muurholm
Pris 98 kroner per stk

Den Stangstive ungdom DVD–film ISBN 87–91415–17–9 Udgivet af TurbineFilm
Pris 350 kroner, Varighed 28 minutter.

Klassesæt inklusiv 25 undervisningsbøger samt et stk. dvd ISBN 87–91415–16–0
Pris 1995 kroner
Klassesæt kan bestilles ved at sende en email til skolebog@turbineforlaget.dk
med angivelse af bogtitel, antal klassesæt, leverings– og faktureringsadresse.

Cases og eksperter
Turbine Forlaget er desuden behjælpelig med kontakt til kilder og cases, der optræder i bog og film (eksempelvis unge, der aldrig rører alkohol men alligevel deltager i fester på lige fod med andre, unge, der har deltaget i drukrejser til Spanien samt unge, der har oplevet de negative konsekvenser ved alkohol mfl.)
Kontakt forlaget på 8613 0090 eller via mail post@turbineforlaget.dk for yderligere information, navne og telefonnumre.

Seneste artikler i medierne:

Citat fra Jyllandsposten den 15. december 2004
"Danske unge drikker mest i Europa
Selvom de unges alkoholforbrug er faldet, er de danske unge fortsat dem, der drikker mest i Europa, viser ny undersøgelse. Derimod ryger de mindre.
Danske unge drikker langt mere alkohol end unge i andre europæiske lande. Det slår den tværnationale ESPAD–undersøgelse, som kortlægger unges forbrug af alkohol, cigaretter og narkotika, fast."

Citat fra Ikast avis den 27. december 2004
"14–årig Ikast–dreng i livsfare efter druk
Måtte køres til udpumpning efter sodavandsfest på Herning–diskoteket Crazy Daisy
Det, der skulle have været en festlig aften, endte for en 14–årig Ikast–dreng med dramatik og sygehusbesøg. Sammen med 800 skolebørn var den 14–årige del af sidste mandags sodavandsfest på Herning–diskoteket Crazy Daisy. Men samme aften blev Ikast–knægten, der går i 8. klasse, indlagt på Herning Centralsygehus – grunden var en alarmerende høj alkoholpromille og medfølgende alkoholforgiftning ."
 

Læs mere her

Gratis rygestopkurser til medarbejderne

Konsulenthuset Stopcentret går en ny og utraditionel vej for at involvere landets virksomheder i at motivere deres rygende medarbejdere til at stoppe rygningen.

Stopcentret tilbyder virksomhederne at uddanne én eller flere af deres medarbejdere til at blive Rygestoppilot®. Piloten kan herefter gennemføre kurser baseret på Stopcentrets retningslinjer
for virksomhedens medarbejdere. Pilotuddannelsen er gratis og tager to dage.

Fordelene er flere. For det første viser erfaringer, at min. 50%, af dem der gennemfører et rygestopkursus baseret på Stopcentrets retningslinjer, stopper med at ryge. For det andet kan Rygestoppiloten gennemføre rygestopkurser, når det passer ind i virksomhedens og de enkelte medarbejderes hverdag. Og endelig er der en klar økonomisk fordel.

Hvorfor er undervisningen gratis Det er den for at motivere flest mulige til at deltage i arbejdet med at afdramatisere rygestoppet. Skræk er den største enkelte årsag til rygernes modvilje mod at kvitte tobakken. Den skræk kan kun demonteres ved hjælp af information. Det er en illusion, at det er svært at holde op med at ryge. Men det er en illusion, der er blevet til en kollektiv sandhed. Og dér ligger behovet for information og for Rygestoppiloter®.

Koster uddannelsen af en Rygestoppilot® overhovedet ingenting Jo, en investering i undervisningsmaterialer til det fremtidige arbejde i firmaet: 11 sæt bøger og cd er. En investering på kr. 2.475.- ex.moms – det er det hele.

Stopcentret, der står bag uddannelsen af Rygestoppiloter®, har udviklet Den Dynamiske Rygestopmodel. Den tager udgangspunkt i det enkelte individs situation. Og erfaringer fra 7 års arbejde med rygere fra alle samfundslag og arbejdspladser, viser at metoden virker. Over 50% af deltagerne i Stopcentrets kurser stopper med at ryge.

Rekvirér materiale om uddannelsen, tider og steder hos Pernille Olsen på mobil 6118 4360

Læs mere her

Navnenyhed, Tiltrædelsesseminar for professor Olav Istre tirsdag den 5. februar

Olav Istres udnævnelse til professor på Syddansk Universitet markeres med et tiltrædelsesseminar tirsdag den 5. februar.

Fakta om Olav Istre

Født 28. februar 1949 i Oslo
Bosiddende på Frederiksberg
Cand.med. fra Aarhus Universitet i 1977 og dr.med. fra Oslo Universitet i 1996
Bidragyder til mere end 170 lægefaglige publikationer, primært i form af videnskabelige artikler og undervisningsmaterialer
Besidder foruden mange års lægefaglig erfaring også omfattende ledelses- og undervisningserfaring fra ind- og udland
Bl.a. arbejdede han fra marts 2009 til december 2010 som lektor på Harvard Medical School, Boston
Siden december 2010 overlæge med specialeansvar for det gynækologiske område hos privathospitalet Aleris-Hamlet
Adjungeret professor i gynækologisk kirurgi ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet
Sideløbende med professoratet fortsætter Istre uændret i sin rolle hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Billedtekst

Olav Istre, 62, har i sit virke som speciallæge i gynækologi været blandt pionererne herhjemme inden for brugen af kikkertoperationer. 5. februar afholdes der tiltrædelsesseminar i forbindelse med hans professorat på Syddansk Universitet.

Tiltrædelsesseminar i forbindelse med Olav Istres udnævnelse til adjungeret professor i minimal invasiv gynækologisk kirurgi afholdes tirsdag den 5. februar 2013 kl. 14.00 på Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 25, 5000 Odense C. Alle interesserede er velkomne, og tilmelding kan ske på nanett.mosumgaard@ouh.regionsyddanmark.dk. Medier bedes henvende sig til Christian Fink på tlf. 20 94 84 74 eller cfi@epicent.dk.

Seminarets tema er Minimal Invasive Gynecological Surgery Present and Future: Is Open Surgery Obsolete Efter velkomst ved dekan Ole Skøtt og gæsteoplæg ved professor Hans Brolman, VU University Medical Centre, Amsterdam, afholder Olav Istre sit oplæg Evolution in Minimal Invasive Gynecological Surgery a Categorical Shift from Open Surgery. Derpå følger en afrundende debat samt reception for Olav Istre.

Læs mere her

Østre Landsret bekræfter væsentlig mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation

En læge var ikke bekendt med, at skolen Sportseducation.dk skrev hans navn på eksamensbeviser. En anden læge underskrev eksamensbeviser uden nogensinde at have set elevernes opgaver. Østre Landsret har nu slået fast, at det var en væsentlig mangel ved massør uddannelsen hos Sportseducation.dk. Der er kommet dom og dokumentation på de kritiske forhold hos Sportseducation.dk.

Slut med skoleleder Jesper Schandorffs bortforklaringer
Væsentlig mangel ved massør uddannelse hos Sportseducation.dk
Læge var ikke klar over at hans navn stod på eksamensbeviset
Læge underskrev eksamensbeviser uden at havde set elevernes eksamensbesvarelse
Uoverensstemmelse mellem Skoleleder Jesper Schandorff og skolens nye læge Henrik Alstrøm
Sportseducation retter ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser
At Work Skolen er meget tilfreds med dommen over Sportseducation.dk

Slut med skoleleder Jesper Schandorffs bortforklaringer
Den 21. maj 2010 kom der en dom fra Østre Landsret, som gennem vidneudsagn blandt andet slår fast, at Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff Knudsen ikke har leveret, hvad han har markedsført, herunder ikke har foretaget korrekt eksamination af omkring 100 elever.

Ikke desto mindre, så sender Sportseducation i disse dage pressemeddelelser ud og lægger information på Facebook, sin hjemmeside m.v., som efterlader indtrykket af, at Sportseducation ikke har handlet forkert, samt at sagen skyldes At Works angreb, hvilket ligger langt fra sandheden. Vi har valgt at udsende denne pressemeddelelse, herunder at fremlægge indhold fra selve dommen fra Østre Landsret, så alle kan få adgang til de faktiske forhold.

Væsentlig mangel ved massør uddannelse hos Sportseducation
Østre Landsret slog fast, at Sportseducation v/ Jesper Schandorff Knudsen ikke leverede, hvad der fremgik i markedsføringsmateriale, samt at eksaminationen ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens eller Forbrugerombudsmandens udtalelser omkring lægeeksamination, herunder at det udgjorde en væsentlig mangel ved Sportseducations massør uddannelse.

Fra østre Landsrets dombog den 21. maj 2010:

For så vidt angår betegnelsen “Lægeeksamineret Fysiurgisk Sportsmassør”, som den om¬handlede massøruddannelse ifølge Sportseducation.dks markedsføringsmateriale er blevet udbudt som, finder landsretten i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen og Forbrugerombudsmanden i sagen afgivne udtalelser, at betegnelsen må forstås således, at en læge foretager eksamination og/eller retter eksamensopgaver i de fag på uddannelsen, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Da det er ubestridt, at dette ikke var tilfældet i forbindelse med eksaminationen af Line Brixtofte Bjorklund, findes dette at ud¬gøre en væsentlig mangel ved uddannelsen af hende og ved det eksamensbevis, hun i ja¬nuar 2008 modtog ved uddannelsens afslutning.

Læge var ikke klar over at hans navn stod på eksamensbeviset
I henhold til Sportseducations markedsføring har lægen godkendt undervisningsmaterialet og skulle desuden være censor på den teoretiske del af eksamen. Jesper Schandorff har i sine egne pressemeddelelser oplyst, at lægen har udformet eksamensopgaverne samt rettevejledningen, hvilket ikke står i forhold til vidneforklaring i Østre Landsret.
Fra østre Landsrets dombog den 21. maj 2010 (Læge Lars Juel Andersen):

Han har ikke set besvarede opgaver. Han kan ikke huske, at han har set undervisningsmateriale eller en rettevejledning. Han var ikke klar over, at hans navn var anført på eksamensbeviset. Han har ikke drøftet betegnelsen “lægeeksamineret” med Jesper Schandorff Knudsen .

Læge underskrev eksamensbeviser uden at havde set elevernes eksamensbesvarelse
Ligeledes bekræftede læge Birgitte Zwicky-Hauschild under vidneudsagn, at hun ikke kunne huske at have set en rettevejledning samt at hun havde underskrevet eksamensbeviser uden at have set elevernes eksamensbesvarelse.

Uoverensstemmelse mellem Skoleleder Jesper Schandorff og skolens nye læge Henrik Alstrøm
I henhold til Jesper Schandorffs vidneforklaring, så var der ingen elever som dumpede efter skolens egen kontrol af eksamensopgaverne, men ifølge vidneudsagnet fra Læge Henrik Alstrøm, som efterfølgende har været alle opgaverne igennem var flere dumpet.

Sportseducation retter ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser
At Work Skolen anmeldte sammen med andre skoler det forhold, at Sportseducation.dk uddannede lægeeksaminerede massører uden at disse blev eksamineret af en læge, til Sundhedsstyrelsen samt til Forbrugerombudsmanden, der begge rettede henvendelse til Sporseducation.dk omkring forholdet.

Jesper Schandorff har nægtet, at udbedre forholdet omkring lægeeksamineret massør , og Jesper Schandorff oplyste i retten, at han var uenig i Sundhedsstyrelsens udsagn i brevet af 5. september 2008 om, at der skulle være en læge involveret i eksamen . Da han ville undgå problemer, rettede han imidlertid ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser.

At Work Skolen er meget tilfreds med dommen over Sportseducation.dk
Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands fortæller: Vi har støttet Line Brixtofte Bjorklund, som har lagt sag an mod Sportseducation, da forholdene hos Sportseducation har været så kritisable, at det ligeledes var til skade for branchen.

Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands fortsætter: Der er flere skoler over hele landet, som benytter titlen lægeeksamineret, og vi må beskytte alle de tusindvis af elever, som gennem årene reelt er blevet lægeeksamineret. Det er selvsagt et alvorligt problem, når Sportseducation.dk forære titlen lægeeksamineret til elever, som ikke er blevet eksamineret af en læge – og det har vi nu Østre Landsrets dom på, at Jesper Schandorff har gjort.

Det er jo ikke elevernes skyld, da de er ført bag lyset af Sportseducation v/Jesper Schandorff, som markedsfører en eksaminationsform, som Jesper Schandorff ikke overholdte, så eleverne var i god tro.
Østre Landsret har fundet, at Sportseducation inden for rimelig tid har af¬hjulpet mangelen, hvorfor Line Brixtofte Bjorklund ikke kan få sine penge tilbage. Vi er lidt forundret over, at en forbruger skal gå så langt, som at lægge sag an, og at Østre Landsret finder, at Sportseducation kan udbedre manglen under selve retsforløbet. Det virker principielt forkert, og bringer forbrugeren i en urimelig økonomisk situation overfor virksomheder som Sportseducation.dk, hvorfor vi håber, at Line Brixtofte Bjorklund vurderer muligheden for at anke sagen til højesteret .

Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands slutter: Uanset sagens økonomiske udfald, så er der kommet endegyldigt dokumentation fra Østre Landsret på de kritisable forhold hos Sportseducation, herunder at de ikke har leveret, hvad de har markedsført og lovet forbrugeren, så vi er glade for dommen, da Jesper Schandorff gentagende gange har forsøgt at vildlede forbrugerne om de korrekte forhold.
Vi håber, at Sportseducation fortsætter med at rette ind, men hvis de ikke kan begå sig på markedet under normale markedsvilkår, herunder ved at overholde Markedsføringsloven, så står vi parat igen til at hjælpe andre forbrugere, som Sportseducation misleder gennem deres markedsføring.

Læs mere her