Sov Godt en guide til forældre med små børn

En revolutionær ny cd, baseret på hverdags lyde fra hjemmet, hjælper forældre med at få deres babyer til at falde til ro.

Dr. Harry Zehnwirth er en kendt børnelæge i Victoria, Australien. Han udviklede Sov Godt cd’en og bogen efter megen efterspørgsel fra forældre der havde svært ved at klare presset af en konstant grædende baby.

Han har brugt sine mange års erfaring til at udvikle en revolutionær ’Lyd’ cd, som konsekvent får 9 ud af 10 grædende babyer til at falde til ro.

Antallet af mødre og fædre der får en fødselsdepression er stigende, viser undersøgelser fra England og USA. Kravene fra arbejdspladserne kan blive til et voldsomt pres, når man er i søvn underskud, som de fleste forældre er, når de har en nyfødt baby.

Med Sov Godt cd’en har de trætte forældre nu et fantastisk hjælpe middel til at få deres baby til at falde i søvn, så de selv kan få deres nødvendige nattesøvn.

Ved brugen af hverdagslyde fra hjemmet, såsom støvsugere, kaffemaskiner, og rindende vand, sammen med moderlige fysiologiske lyde, indeholder cd’en rolige, rytmiske ’numre’ uden pauser, en kopi af de lyde barnet oplevede i fostertilstanden.

Dr. Zehnwirth siger, at børne– og godnat sange, er meget mindre effektive p.g.a pauser i musikken og mellem numrene. Lydene på Sov Godt cd’en er lav frekvens, nøjagtig som de lyde babyen hører, når den ligger i fostervandet. "Det er helt logisk. Når du tænker på den konstante lyd babyer er omgivet af i fosteret; lyde af moderens hjerte, åndedræt, fordøjelsessystemet der aldrig holder pause sammen med alle de lyde, der er uden for moderens krop."

Denne cd har vist tusindvis af forældre, at der er naturlige og alternative måder at få babyen til at falde til ro på.

Den medfølgende bog, Sov Godt en guide til forældre med små børn, er skrevet af dr. Zehnwirth.
Denne dejlige bog giver forældre praktiske strategier til at berolige babyen og vigtige oplysninger om babyer og små børn.

Sundhedsplejerske Sigrid Riise siger om bogen:
"Bogen giver et vigtigt budskab: ’Husk at stole på egen intiution, følelser og instinkter’.
Den indeholder en række korte, klare og meget børnevenlige metoder til at bringe børn til ro på, og når børnene er rolige, er forældrene det også.
Bogen er ligeledes god og overskuelig at slå op i, når man står i en presset situation."

Sov Godt cd og bog pakke til 299,00 kr. forhandles af Lydpuder, der i sortimentet også har lydpuder til personer med søvnbesvær, MP3 afspillere samt afstressende musik og naturlyde til små børn

Klik ind på www.lydpuder.dk og find det produkt, som du vil vide mere om eller ring på 40 37 44 71 for nærmere oplysninger.
 

Læs mere her

Høringssvar om hjerneskadecenterfår positiv modtagelse

Region Nordjyllands center for hjerneskadede i Sindal er lukningstruet efter en længere periode, hvor de nordjyske kommuner i stadig mindre grad har benyttet sig af centrets behandlingstilbud. Derfor modtages det meget positivt i regionen, at Aalborg Kommune i et høringssvar udtrykker støtte til fortsat drift af regionens tilbud til hjerneskadede.

Region Nordjyllands forretningsudvalg godkendte mandag den 4. april, at regionen går videre i processen med at lukke Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade (NCEH) i Sindal, der er ét af regionens 3 døgntilbud til hjerneskadede.

– Det er ikke en beslutning, vi er glade for, men omvendt er vi nødt til at handle hurtigt for at udvise økonomisk ansvarlighed over for kommunerne, som jo betaler for driften af NCEH. Vi har forsøgt at udvise størst mulig økonomisk ansvarlig og handle hurtigt for at minimere underskuddet. Vi reagerer hurtigt, fordi vi driver tilbuddet på kommunernes vegne, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Samtidig med drøftelsen i forretningsudvalget har alle kommuner fået et brev, hvor de bliver bedt om at svare på, om de bakker op om at lukke centret. Her har den største kommune i regionen, Aalborg Kommune, netop svaret, at de ikke ønsker en lukning af centret på det foreliggende grundlag.

– Aalborg Kommune ønsker, at vi fortsat skal drive tilbuddet. Kommunen ønsker, at vi – på trods af underbelægning og der af følgende underskud på driften – ikke skal lukke centret her og nu. Kommunen ønsker en nærmere analyse af behovet for pladser, hvilket jeg tager som et udtryk for stor opbakning til det højt specialiserede tilbud, som vi driver i regionen, siger Ulla Astman.

Regionsrådsformanden er glad for opbakningen fra kommunen, men kan endnu ikke vurdere, hvad det vil betyde for centrets fremtid.

– Vi håber selvfølgelig, at der vil være opbakning til at drive centret. Men det skal jo samtidig ske på en måde, så økonomien hænger sammen. Og hvis centret må lukke, kan regionen stadig leve op til sin forsyningsforpligtelse, idet vi driver tilsvarende tilbud på Mors og i Hobro, siger Ulla Astman.

Kommunerne har en frist indtil på onsdag til at sende høringssvar. Sagen skal drøftes i Regionsrådet den 12. april.

– Regionsrådet skal vurdere høringssvarene fra kommunerne, så vi på den måde sikrer en god proces, hvor kommunerne får lejlighed til at præge beslutningen, sådan som det er bestemt i vores rammeaftale med kommunerne, siger Ulla Astman.

Yderligere informationer

Fakta

NCEH er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud (fase 3 tilbud) til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der er 8 døgnpladser i Sindal.

Specialsektoren driver herudover to andre døgnbaserede rehabiliteringstilbud til samme målgruppe:

Behandlingscentret Østerskoven i Hobro

Rehabiliteringscenter Strandgården på Mors.
NCEH er normeret til 8 pladser.

Ultimo 2010 var 5 af pladserne belagt. Pr. marts 2011 er der fortsat indskrevet 5 borgere. Tre af de indskrevne borgere udskrives i løbet af sommeren. De sidste to borgere forventes at blive udskrevet i indeværende år.
På baggrund af den generelle udvikling på området og de kommunale tilbagemeldinger er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der indenfor den nærmeste tid vil blive henvist flere borgere til tilbuddet. Der generes derfor et underskud.

Som det fremgår af rammeaftalen på det sociale område, er driftsherren forpligtet til at handle, når et tilbud genererer underskud, idet et underskud alene vil skulle dækkes af kommunerne. Derfor har administrationen valgt at handle hurtigt og indstille, at tilbuddet lukkes.

Der har tidligere været foretaget tilpasninger af omkostningerne på tilbuddet på grund af et fald i efterspørgslen på pladser.

Regionens svar til Aalborg Kommune
Se vedhæftede :
http://www.rn.dk/NR/rdonlyres/B173C5CD-C355-4AA6-971D-1A65EC2D66E7/0/BrevtilAalborgKommune.doc

Læs mere her

Fitness World runder 200.000 medlemmer

En fantastisk milepæl for Fitness World, som dermed sætter streg under, at de er Danmarks største og hurtigst voksende fitness kæde

Ikke alene er der kommet mange flere medlemmer til kæden, men der trænes også mere end nogen sinde. Skeptikere som tror, at der kun er tale om et nytårsforsæt bliver heldigvis modbevist af, at træningen i år fuldt ud holder det høje niveau uge for uge.

Men der er også plads til de mange medlemmer de fleste steder. Siden januar sidste år har kæden udvidet det samlede træningsareal med over 60% fordelt på 56 centre over hele landet.

Vi bruger rigtig mange penge på nyt og mere fitness udstyr samt opgradering af indretningen i mange centre. Vi investerer således mindst 5 millioner kr. hver måned i nyt udstyr og indretning af centrene. Samtidig må vi konstatere, at det i dag tager længere tid inden et nyt center har medlemmer nok til at det er rentabelt. I kraft af at et nyt center er blevet meget dyrere at etablere og samtidigt giver underskud i starten er det blevet meget svært for nye iværksættere, at starte fitness centre siger Fitness Worlds adm. direktør Per Lyngbak Nielsen.

Foråret kommer snart til Danmark, og konkurrencen fra den danske natur vil tage træningstrykket af centrene. Men vi er ikke i tvivl om, at efteråret 2010 vil blive vort mest travle nogensinde. Selv om vi har over 2.000 hold om ugen, så har efterspørgslen efter nye holdtyper aldrig været større, så uddannelse af mange nye instruktører er i fuld gang. Men det er ikke nok med uddannelse, vi er også nødt til enten at udvide lokalerne i nogle af vores mest succesfulde centre eller åbne flere centre i nærheden, så det bliver igen i år en travl sommer for de af vores folk, der bygger centre fortæller Per Lyngbak Nielsen.

Læs mere her

Velsmagende rene fiskeolier – for sundhed og miljø

Gennem historien har fisk været vores vigtigste kilde til de livsvigtige omega-3 fedtsyrer. Men i kølvandet på de moderne kostvaner er der mange, som kommer i underskud, og derfor har Nordic Naturals lanceret en række velsmagende fiskeolier af højeste kvalitet på basis af en helt personlig historie.

Som bekendt er nordmændene glade for at spise fisk, og de supplerer ofte med levertran. En af dem er Joar Openheim, som i 1980´erne tog til USA for at afslutte sin MBA. Som gymnast var han desuden vant til at behandle sportsskader med fiskeolie, men i USA var det umuligt at opdrive den tilsvarende kvalitet. Derfor fyldte Joar Openheim sin kuffert med flasker fra Norge, når han rejste frem og tilbage. Det blev samtidig hans ambition at udbrede kendskabet til fiskeoliernes sundhedsmæssige fordele og at udvikle en række nye produkter, som skulle blive de bedste på markedet.

Patenterede teknologier og bæredygtigt fiskeri
I 1995 grundlagde Joar Openheim Nordic Naturals, som i dag tilbyder det største sortiment af fiskeolier i verden. Tredjeparts testresultater i laboratorier afslører desuden, at Nordic Naturals er brancheførende på friskhed og renhed.

Fiskene, som fanges i Norskehavet, Stillehavet og Alaska, behandles hurtigt. Da fiskeolierne er meget sårbare over for ilt- og varmepåvirkninger, har firmaet udviklet adskillige patenterede teknologier, som både beskytter fiskeolien mod sundhedsskadelig harskning og giver derfor ingen fiskebøvser eller eftersmag af fisk og samtidig sikrer den bedste optagelse og kvalitet. Der er således flere gode grunde til, at Nordic Naturals er blevet kåret som Årets Produkt , og at firmaet har modtaget flere priser.

Du kan også købe Nordic Naturals fiskeolier med god samvittighed, da du har garanti for, at alle fisk fanges i overensstemmelse med det norske fiskeri forvaltningssystem. Der er samtidig forebyggelse af bifangst, råvarerne udnyttes 100 %, og det bæredygtige fiskeri er certificeret af den uafhængige miljøorganisationen Friends of Sea.

Forskellige fiskeolier til hele familien og til det mørke vinterhalvår
Nordic Naturals fiskeolierne findes som flydende og som kapsler både til børn og voksne.

Produkterne har frugtsmag. I sortimentet kan du blandt andet vælge imellem:

Torskelevertran m. appelsinsmag (Artic cod liver oil)
Produktet er baseret på arktisk torskelever, der har et særlig højt indhold af omega-3 (DHA) samt A- og D-vitaminer, der fx er vigtige for knoglerne.

Torskelevertran+D m. citrussmag (Artic-D cod liver oil)
Produktet har den almindelige levertrans indhold og fordele. Der er tilsat ekstra D-vitamin, hvor en dagsdosis på 25 mcg. gør særlig godt i vinterhalvåret, hvor vi ikke kan danne vitaminet fra solen.

Omega-3 m citrussmag.
Produktet er baseret på ansjoser og sardiner. En dagsdosis giver 500 mg af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, som internationale forskere anbefaler til daglig vedligeholdelse.
ved ømhed i leddene og dosis kan forhøjes.

Børnenes DHA m. jordbærsmag (Children´s DHA)
Produktet, der er til børn fra 1-5 år, er baseret på arktisk torskelever med et højt indhold af omega-3 formen DHA, som spiller en særlig vigtig rolle for hjernens udvikling og funktion. A- og D-vitaminerne er vigtige for barnets knogler.

Nordic Naturals distributør i Danmark, er firmaet Bidro ApS. Olierne forhandles gennem helsekostbutikker og danske netbutikker.

Læs mere her