Pressemeddelelse vedr. Operation X og slankeprodukter.

Den 12.04.2007 kl 20.00 viser TV2 udsendelsen, Operation X – det illegale slankemarked.

I udsendelsen optræder workoutshop.se som en af internet–virksomhederne der forsyner Bl.a. danske forbrugere med ulovlige slankeprodukter.
Produktet der omtales i forbindelse med Workoutshop, er Therma Power i den blå version.

Produktet indeholder bl.a. koffein og synephrine/synefrin. Denne ( blå ) version af Therma Power må IKKE forveksles med den røde Therma Power der indeholder efedrin/mahuang, et stof der er ulovligt i alle EU lande.
Fødevarestyrelsen udtaler i en pressemeddelelse den 01.03.2007 bl.a. at " produkter med en kombination af stofferne synephrin og koffein, er både ulovlige og farlige"

Indtil pressemeddelelsen har det ulovlige indhold i disse slankepiller, reelt kun været koffein. Synephrine/synefrin er optaget på Fødevarestyrelsens egen drogeliste og er som sådan lovligt at bruge i anmeldte og godkendte kosttilskud. Det må dog formodes at synephrine/synefrin nu fjernes fra drogelisten.

Hos Workoutshop er vi naturligvis ikke interesserede i at skade vores kunder og da der nu i Danmark er en påstand fremme om at dette og lignende slankeprodukter kan være skadelige, er salget af dem naturligvis ophørt.

Det er vores indstilling at salg af koffeinholdige produkter, ikke ligefrem berettiger en optræden i så kontroversielt et program som Operation X. Samtidig skal det bemærkes at Operation X på intet tidspunkt har vist interesse for en reel dialog med os.

Vi har derfor valgt ikke at udtale os til programmet, da vi følte at den journalistiske standard har været for lav.

Hos Workoutshop lægger vi vægt på at drive en seriøs virksomhed og vil naturligvis følge danske regler. Men det skal også siges at de danske regler er de mest restriktive regler i EU og en lang række af de produkter vi ikke må sælge, gerne må sælges i resten af EU.

Vi må samtidig gøre opmærksom på at reglerne omkring kosttilskud og sportsernæring i Danmark, hører til de mest restriktive i EU. Regelsættet fremstår uklart og ulogisk, og gør det meget vanskeligt at drive en reel forretning fra Danmark.
 

Læs mere her

Knald på børns hørelse nytårsaften

Sikkerhedsbriller er efterhånden blevet en lige så naturlig del af nytårsaften som champagne, kransekage og fyrværkeri. Men desværre er der fortsat kun få, der tænker på hørelsen.

"Selv et lille uskyldigt heksehyl kan skade hørelsen. Endnu værre er det naturligvis med raketter og ulovlige kanonslag, der kan blæse ørerne af en voksen elefant. Og når man med et par ørepropper kan minimere risikoen, så forstår jeg ikke, hvorfor forældre ikke tager deres børns hørelse lige så alvorligt som deres børns syn," siger Søren Hougaard, der er direktør i Phonak Høreapparater.

Skader på hørelsen bløder ikke og er derfor ikke umiddelbart lige så skrækindjagende som de skader, der sker på øjnene. Men høreskader kan have meget alvorlige konsekvenser, som både går ud over skoleliv, idrætsliv, arbejdsliv og familieliv.

"Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at anvende et par ganske almindelige ørepropper, når raketterne fyres af nytårsaften," siger Søren Hougaard.
 

Læs mere her

Advarsel mod Ginseng Kianpi Pil

Fødevarestyrelsen advarer atter forbrugerne mod kosttilskuddet Ginseng Kianpi Pil, da det inde­holder roden af planten Polygomum multiflorum Thunb. Roden er blevet vurderet sundhedsskadelig af DTU Fødevareinstituttet, idet flere forbrugere har fået alvorlige leverpåvirkninger efter at have spist produkter med indhold af roden.

Fødevarestyrelsen har konstateret, at Ginseng Kianpi Pil markedsføres fra udenlandske hjemme­sider, herunder de dansksprogede hjemmesider www.sundginseng.dk samt www.ginsengpower.dk. Hjemmesiderne henvender sig til de danske forbrugere, men er registreret i Indien. Dermed er de ikke underlagt de danske myndigheders kontrol.

Hjemmesiderne er hostet i Danmark og Fødevarestyrelsen har ad den vej fået stoppet den ulovlige markedsføring, så hjemmesiderne er pt. ikke tilgængelige.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, der måtte have købt kosttilskuddet Ginseng Kianpi Pil til at kassere det.

Gode råd til forbrugerne
Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at være varsomme i forbindelse med køb af kosttilskud på internettet, især fra udenlandske hjemmesider. Søg grundige oplysninger om kosttilskud, hvis de forhandles over internettet, men ikke sælges i almindelige butikker.

Tjek Fødevarestyrelsens hjemmeside altomkost.dk, hvis du vil sikre dig, at et kosttilskud er registreret til markedsføring i Danmark og dermed omfattet af Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol.

Kontakt

​Anne-Mette Seerup Fødevarestyrelsens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen, tlf. 72 27 64 64.
Mette Christiansen, Fødevarestyrelsens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen, tlf. 72 27 63 30.

Læs mere her

Fejl hos hver femte alternative behandler

Mere end hver femte af de alternative behandlere, som Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen besøgte sidste år i forbindelse med en fælles kampagne, havde ikke styr på reglerne for de kosttilskud eller lægemidler, de havde på hylderne. Det viser en rapport med resultaterne fra mere end 50 kontrolbesøg hos alternative behandlere over hele landet.

Fødevarestyrelsen gav i 11 tilfælde indskærpelser, fordi de alternative behandlere ikke havde søgt om registrering af deres virksomhed i Fødevareregionen, før de begyndte at markedsføre kosttilskud. I tre tilfælde var de alternative behandlere heller ikke registreret som importører, hvilket udløste bøder.

Lægemiddelstyrelsen fandt hos 4 alternative behandlere i alt 6 ulovlige lægemidler. Der var bl.a. tale om ikke-godkendte lægemidler med glucosamin samt produkter, der blev angivet som virksomme mod specifikke sygdomme, uden de var godkendt til dette formål.

Relativt få alternative behandlere er registreret hos Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Derfor orienterede Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen brancheforeningerne om regelsættene og om kontrolkampagnen i god tid inden kontrollerne gik i gang. Alligevel var det et beskedent antal alternative behandlere, der efterfølgende lod sig registrere. De ikke-registrerede virksomheder, som indgik i kontrolkampagnen, er fundet blandt andet ved søgning på internettet.

Ved offentliggørelsen af resultaterne fra denne kampagne ønsker Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen endnu en gang at gøre de alternative behandlere opmærksomme på de danske regler vedrørende markedsføring af kosttilskud og lægemidler.

Sådan er reglerne, hvis du sælger kosttilskud
Alle virksomheder, der markedsfører fødevarer, herunder kosttilskud, skal som udgangspunkt være registreret i Fødevareregionen. Alle kosttilskud, der markedsføres i Danmark, skal anmeldes til Fødevareafdelingen.

Sådan er reglerne, hvis du sælger lægemidler
Virksomheder, der forhandler lægemidler i Danmark, skal have en tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Dog må naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater og homøopatiske lægemidler detailforhandles og anvendes af alternative behandlere uden Lægemiddelstyrelsens tilladelse. Lægemidler skal være godkendt ved en markedsføringstilladelse, for at de lovligt kan forhandles i Danmark.

Læs mere her

Dyrlæge dømt for postordresalg af medicin

Hestedyrlæge dømt for at have ordineret ormemidler uden at passende kendskab til dyr og dyrehold
En hestedyrlæge er ved retten i Hillerød blevet dømt for at have ordineret ormemidler uden at have et passende kendskab til dyr og dyrehold samt for selv at have importeret vacciner. Dyrlægen skal ud over en bøde på 50.000 kr også betale sagens omkostninger.

Sagen var politianmeldt af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der ved kontrolbesøg konstaterede flere overtrædelser af lovgivningen om veterinære lægemidler.

Ordinering af ormekure
Dyrlægen havde en praksis, hvor hesteejere fra hele landet sendte gødningsprøver til dyrlægen. Det blev i retten dokumenteret, at dyrlægen systematisk ordinerede ormekure alene på baggrund af en undersøgelse af den indsendte gødningsprøve og med yderst sparsomme oplysninger om hest, ejer og dyreholdet.

Dyrlægens forretningsmodel blev under retssagen forelagt Det Veterinære Sundhedsråd, der udtalte, at det ikke er veterinærfagligt forsvarligt at stille en diagnose af behandlingskrævende orm alene på baggrund af en undersøgelse af en gødningsprøve. Ifølge dyrlægeloven skal dyrlægen også have et passende kendskab til dyreholdets helbredstilstand samt til ejeren eller den ansvarlige for dyrene, for at kunne ordinere receptpligtige lægemidler herunder ormekur.

Import af vacciner
Dyrlægen erkendte under sagen også, at han ulovligt havde indkøbt vacciner hos en kollega i Sverige.

Dyrlæger må alene indkøbe vacciner og andre lægemidler til dyr på apoteker eller fra virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse til at importere, fremstille og videresælge lægemidler.

Kontrol med ulovlig importeret medicin
Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Skat samarbejder i en Task Force om kontrollen med ulovlige udenlandske veterinærlægemidler og udfører jævnligt kontrol af området.

Fakta om receptpligt for ormekur til dyr
Receptpligten for ormekure blev i 1999 genindført i Danmark for at reducere anvendelsen af ormekure og dermed reducere de miljømæssige risici, da stoffet udskilles af dyret uomdannet, hvilket hæmmer den normale nedbrydelse af gødningen i naturen. Dertil kom at der blev konstateret udbredt resistens hos visse dyrearter overfor ormemidler til dyr.

Resistensproblemerne var særlig udbredt hos heste, men også hos svin, får og geder var der konstateret væsentlig og stigende udvikling af resistens. Det antoges, at dyreejernes rutinemæssige og ofte ukyndige anvendelse af en række ormemidler på de nævnte dyrearter havde været stærkt medvirkende til udviklingen af resistens. Resistensudviklingen kan i yderste konsekvens betyde, at dyr ikke kan behandles mod bestemte typer af parasitter.

Kontakt

​Fødevarestyrelsens pressevagt tlf. 2284 4834

Læs mere her

Myndigheder fokuserer på fitnesscentre

Ulovlige lægemidler under disken og uautoriseret salg af kosttilskud i baglokalet. I næste uge skærper Fødevarestyrelsen sammen med Lægemiddelstyrelsen indsatsen mod ulovlige kosttilskud og lægemidler i fitnesscentre og fitnessklubber.

Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen har kendskab til, at der i fitness- og bodybuildingmiljøet sælges både ulovlige kosttilskud, sportsprodukter og lægemidler. Derfor har de to styrelser udvalgt en række centre og klubber til kontrol. Derudover ser myndighederne på om de ikke-registrerede fitnesscentre og klubber rettelig burde være registreret hos myndighederne. Alle virksomheder der sælger fødevarer, skal som udgangspunkt være registreret. Tilsvarende er der krav om registrering, hvis man importerer fødevarer eller sælger fødevarer over nettet.

De fitnesscentre, der er i tvivl om, hvorvidt de skal være registrerede kan henvende sig til deres lokale fødevareregion. Se mere på fødevarestyrelsen.dk.

Kontakt
Har du mistanke om, at et fitnesscenter eller en klub sælger ulovlige kosttilskud eller lægemidler, vil vi gerne have et tip.

Fødevarestyrelsen, Mette Christiansen på tlf. 72 27 63 30
Lægemiddelstyrelsen, Lisbeth Lund Hemmingsen på tlf. 44 88 97 46

Læs mere her

Ulovlige slankepiller kan give hjertestop

Amerikansk hjemmeside sælger ulovlige slankepiller. Pillerne kan give hjertestop og hjerneblødninger.
Fødevarestyrelsen advarer mod hjemmesiden
www.usabutikken.com, der ulovligt markedsfører slankepiller med stoffet 1,3-dimethylamylamin, også kaldet DMAA, der kan give både hjertestop og hjerneblødninger.

Usabutikken.com er hostet i USA, men dansksproget og sælger bl.a. produktet Rezolution Thermogenic Diet Pill indeholdende DMAA, synefrin og koffein. DMAA betragtes som farligt og er derfor ulovligt i Danmark.
Fødevarestyrelsen har kendskab til akutte alvorlige effekter som hjerneblødninger og hjerteproblemer. Senest er en yngre svensk mand blevet reddet efter et 15 minutter langt hjertestop.

Muligvis forstærker indtagelse af koffein effekten af 1,3-dimethylamylamin. Ydermere kan kombinationen af stofferne koffein og synefrin give alvorlige hjerte-kar-problemer.

Fødevarestyrelsen har tidligere advaret forbrugerne mod hjemmesiden og flere af produkterne, der markedsføres på siden. Fødevarestyrelsen opfordrer alle, der har købt produkterne, til at kassere dem.

De danske myndigheder har orienteret de amerikanske myndigheder.

Gode råd til forbrugerne
Udenlandske hjemmesider er kke underlagt de danske myndigheders kontrol. Derfor skal du
– Være varsom med at købe kosttilskud på internettet, især fra udenlandske hjemmesider.

– Søge grundige oplysninger om kosttilskud, hvis de forhandles over internettet, men ikke sælges i almindelige butikker.

– Være varsom, hvis produktindholdet ikke er angivet præcist, men fx blot som thermogenic complex .

Hvis du vil sikre dig, at et kosttilskud er registreret til markedsføring i Danmark og dermed omfattet af fødevaremyndighedernes kontrol, kan du finde oplysninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside, Altomkost.dk.

Læs mere her

Advarsel mod farligt og forbudt stof

Selv om stoffet er på Anti Doping Danmarks dopingliste og mistænkt for at kunne give både hjerneblødninger og hjerteproblemer, er det til salg på udenlandske hjemmesider

Fødevarestyrelsen minder endnu engang om, at det kan være livsfarligt at eksperimentere med ulovlige kosttilskud. Denne gang fordi Fødevarestyrelsen har fundet stoffet 1,3-dimethylamylamin i produkter til salg på udenlandske sportshjemmesider. Produkterne markedsføres på dansk og sælges under navne som:

– Jack3D
– OXYELITE PRO
– BSN Endoburn NT
– 1.M.R POWDER.

Fødevarestyrelsen advarer forbrugerne mod produkterne og opfordrer sportsudøvere, der har købt produkterne, til at kassere dem.
De hjemmesider, der markedsfører produkterne er tilsyneladende registrerede i udlandet. Hjemmesiderne er derfor ikke underlagt de danske myndigheders kontrol. Fødevarestyrelsen vil orientere relevante udenlandske myndigheder om salget.

Stoffet 1,3-dimethylamylamin, der også markedsføres under navne såsom methylhexaneamine, dimethylpentylamine og pentylamine, er i udlandet mistænkt for at have givet alvorlige skadevirkninger hos unge mænd. Der har været tale om akutte alvorlige effekter på hjertet samt i ét tilfælde hjerneblødning. Stoffets effekter er ikke fuldstændigt undersøgt. Muligvis forstærker samtidig indtagelse af koffein effekten af 1,3-dimethylamylamin.

Stoffet er på Anti Doping Danmarks Dopingliste under forbudte stoffer til konkurrencebrug. Anti Doping Danmark får mange henvendelser vedrørende især produktet Jack3D, der indeholder dimethylpentylamine.

Læs mere her