Danmark bliver det første europæiske land der støtter Aeras Foundations TB Vaccine udviklingsarbejde

Den danske regering, danske firmaer og forskere vil sammen med Aeras Global TB Vaccine Foundation bekæmpe tuberkulose, som hvert år dræber 2 millioner mennesker.

København, den 27. april 2005 (til frigivelse kl. 13.00): Med løftet om at give finansiel støtte suppleret af videnskabelige og teknologiske tiltag er Danmark det første europæiske land, som aktivt støtter den amerikanske organisation, Aeras Global TB Vaccine Foundation, i arbejdet med at udvikle en sikker og effektiv vaccine mod tuberkulose. Aftalen, som bliver offentliggjort i København i dag, vil styrke Danmarks fortsatte hovedrolle i kampen mod den globale TB epidemi.

Tuberkulose er verdens næsthyppigste årsag til dødsfald som følge af en smitsom sygdom og dræber hvert år 2 millioner mennesker. Samtidig er TB den primære årsag til dødsfald blandt HIV–smittede. En ny vaccine betragtes som det bedste middel mod denne globale epidemi.

Den statslige bistandsorganisation, Danida, vil støtte Aeras med 4,5 mio. kr. under det såkaldte OPP–program (Offentlige–Private Partnerskaber). Støtten skal gå til opbygning af klinisk infrastruktur og vaccineudvikling i Sydafrika, hvor Aeras samarbejder med danske Medicon A/S. Aeras er en international NGO, som støttes af Bill & Melinda Gates Foundation samt det amerikanske institut for sygdomskontrol og forebyggelse (U.S. Center for Disease Control and Prevention). Aeras fokuserer på at udvikle nye vacciner mod tuberkulose samt sikre, at de mennesker, der har behov for vaccinerne, får adgang til disse.

"Vi er meget glade for at have kørt en førende dansk virksomhed, som Medicon i stilling til det nu indgåede partnerskab med Aeras og Universitet i Cape Town, i kampen mod tuberkulose. Dette samarbejde, som bygger på dansk knowhow, er et godt eksempel på et Public Private Partnership, hvor hver part bruger sine respektive kompetencer og ressourcer til at skabe bæredygtig, social og økonomisk vækst," siger Bo Jensen, afdelingschef i Danida, Udenrigsministeriet.

Dr. Jerald C. Sadoff, adm. direktør for Aeras påskønner Danmarks engagement samtidig med at han gør opmærksom på, at arbejdet med at udvikle en vaccine vil kræve internationalt samarbejde og mange ressourcer.

"En ny TB vaccine er det bedste middel mod denne frygtelige sygdom" siger Sadoff, " Danmark har altid spillet en vigtig rolle i kampen mod TB, og viser nu yderligere sit engagement ved at være det første land, som støtter os i vores globale indsats for at udvikle en sikker og effektiv TB vaccine. Areas sætter stor pris på dette vigtige samarbejde med Danmark og ser frem til at få yderligere donorlande til at støtte op om vores arbejde."

Det danske udviklingsfirma, Medicon A/S, vil også spille en vigtig rolle i arbejdet med at udvikle en TB vaccine. I samarbejde med Aeras og det Sydafrikanske TB vaccine initiativ (SATVI) vil Medicon opbygge en klinisk infrastruktur, som vil muliggøre senere fase–3 forsøg med en TB vaccine. Med 558 tilfælde per 100.000 indbyggere (2002 tal), er Sydafrika det land i verdenen med de næsthøjeste antal TB tilfælde og dødeligheden er vokset med 57% fra 1997–2003. Hovedårsagen er en anden epidemi, nemlig HIV og AIDS. TB vaccine forsøget skal finde sted i Worcester området, nær Cape Town. Området har det største antal tilfælde af kombinationen TB og HIV/AIDS.

"Vores ekspertise inden for opbygning af klinisk infrastruktur til udviklingsforsøg af lægemidler har allerede bidraget til at få en række livsvigtige nye medicinske behandlinger på markedet", siger adm. direktør Kim Simonsen, Medicon A/S. "Nu har vi muligheden for at hjælpe med at opbygge en klinisk infrastruktur og styrke den sundhedsmæssige status i et område, som er voldsomt påvirket af fattigdom og sygdom, og samtidig være med til at finde en løsning på verdens næstmest dødelige smitsomme sygdom."

Et vigtigt bidrag kommer fra Statens Serum Institut (SSI), der samarbejder med Aeras, om præklinisk og klinisk udvikling af SSIs TB–vaccinekandidat, HyVac4. Denne vaccine vil forlænge beskyttelsen fra den nuværende TB–vaccine, Bacillus Calmette–Guérin (BCG). Ifølge aftalen mellem SSI og Aeras (offentliggjort den 30. marts 2005) stiller Aeras kapital til rådighed for udviklingssamarbejdet.

"Denne aftale vil kraftigt fremskynde vores indsats for at udvikle en booster vaccine til BCG og samtidig forstærke vores indsats for at bringe det bedste produkt på markedet" siger adm. direktør for Statens Serum Institut, dr.med. Nils Strandberg Pedersen. "SSI ser samarbejdet med Aeras som endnu en anerkendelse af SSI’s TB–vaccineprogram".

Dr. Sadoff hylder Medicon og SSI for deres videnskabelige lederrolle: "Danmark kan være stolt af den centrale rolle, som disse videnskabelige organisationer spiller. SSI og Medicon har den type af uovertruffen videnskabelig og klinisk ekspertise og kapacitet, som vi skal bruge for at udvikle en TB vaccine."

Danmarks investeringsfremmeorganisation, Invest in Denmark samt Copenhagen Capacity" har hjulpet med at etablere støtten og samarbejdet, der ydermere har fået assistance fra AIDS Fondet.
Alle tre organisationer anerkender betydningen af dette samarbejde.

"Smitte med både TB og HIV forekommer oftere og oftere," siger Henriette Laursen, direktør i AIDS Fondet", "Med TB som den primære årsag til, at HIV–smittede dør, er udviklingen af netop en TB vaccine af afgørende vigtighed for at nedbringel antallet af AIDS–døde. AIDS Fondet støtter fuldt ud Aeras’ arbejde."

"Danmark er en af verdens førende lande, når det kommer til innovation og muligheden for at sætte fokus på verdens store problemer," siger Dr. Sadoff. "Invest in Denmark, Copenhagen Capacity og AIDS Fondet har alle tre været behjælpelige i at få disse vigtige relationer til at gå op i en højere enhed".
 

Læs mere her

Medisats Patientkuffert imponerede USA

Sammen med bl.a. sundhedsminister Bertel Haarder, den odenseanske rådmand for ældre- og handicapområdet Jane Jegind samt mere end 50 virksomheder og offentlige organisationer deltog direktøren for den fynske virksomhed Medisat Kurt Christensen i slutningen af oktober måned i en Sundhedskaravane til Silicon Valley i USA.

Formålet med sundhedskaravanen var at promovere nye it-løsninger inden for sundhedssektoren og sund livsstil i det hele taget. Denne var arrangeret af Innovation Center Denmark under Udenrigsministeriet for at sætte fokus på sundheds IT. Kurt Christensen var med for at præsentere Medisats Patientkuffert, der via en opkobling til patientens hjem gør det muligt for patienter med bl.a. KOL (rygerlunger) at blive udskrevet langt tidligere i deres indlæggelsesforløb. Patientkufferten er allerede i drift adskillige steder i Danmark.

Bertel Haarder brugte i sin tale til deltagerne på konferencen Future of Health Care Patientkufferten som eksempel på en succesfuld, dansk it-løsning til sundhedssektoren, og der var stor interesse for Patientkufferten fra både amerikanske og danske deltageres side. Eksempelvis pointerede direktøren for Kaiser Permanente, en af giganterne på det amerikanske sundhedsmarked og bl.a. ejer af en lang række amerikanske sygehuse, at det ville have enorm betydning, hvis blot man kunne gøre i USA, som man gør i Danmark med Patientkufferten. Og det glædede Medisats direktør: USA er verdens største marked for sundhedsydelser og derfor et interessant eksportmarked for Medisat , udtaler han.

Medisat eksporterer i forvejen Patientkufferten til Norge, hvor den med stor succes kører til KOL-patienter. Man forventer at de norske Hjertesvigt-patienter i løbet af 2011 bliver de næste, der får glæde af Patientkufferten.

Undervejs arrangerede Bertel Haarder en cykeltur over Golden Gate Bridge – som gennemførtes trods elendigt vejr. På billedet ses fra venstre Kurt Christensen, Medisat, Bertel Haarder, Jane Jegind og Mette Danielsen, Medisat.

Læs mere her

Malariamyggen forsvinder – og det er ikke kun godt

Antallet af malariatilfælde i mange afrikanske lande syd for Sahara rasler ned. En dansk-tanzaniansk forskergruppe har nu opdaget, at myggen, der bærer malariaparasitten, stort set er forsvundet fra landsbyer helt uden myggebekæmpelse. Forskerne undersøger derfor lige nu, om malariaen er ved at blive udryddet, eller blot samler kræfter for at vende tilbage med fornyet styrke.

– Mange af vores malariakolleger mener, at faldet i malaria i lande som Tanzania, Eritrea, Rwanda, Kenya og Zambia viser, at de mange kontrolprogrammer virker, især med myggenet, tidlige diagnose og medicinsk behandling. Men det er ikke hele forklaringen, siger lektor Dan Meyrowitsch fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet og tilføjer:

– Vi har i over ti år systematisk indsamlet malariamyg i tanzanianske landsbyer, og antallet faldt fra 5300 i 2004 til kun 14 i 2009. Vel at mærke i landsbyer uden myggenet.

Dan Meyrowitsch understreger, at det naturligvis er positivt, at antallet af malariarelaterede dødsfald blandt børn er faldet voldsomt de sidste 5-6 år, men at det er vigtigt, at forskerne finder ud af hvorfor:

– Hvis vi ikke finder svaret, kan vi heller ikke forudsige, hvornår malariamyggene vender tilbage, og så kan det hurtigt blive kritisk, fastslår Dan Meyrowitsch.

Er nye kaotiske nedbørsmønstre ansvarlige
Dan Meyrowitsch forklarer, at faldet på hele 99 procent i malariamyggebestanden fra slutningen af 90’erne ser ud til at hænge sammen med faldet i mængden af nedbør, der kan skyldes globale klimaændringer.

– Fra 2003-2009 er nedbørsmængden mere stabil, men det regner mere kaotisk fx uden for regntiden, siger Dan Meyrowitsch.

Forskerne kan udelukke myggenet og medicin som forklaring på den lave bestand af myg. Spørgsmålet er derfor, om myggene er blevet syge, om lokalsamfundene har brugt landbrugsgifte eller om årsagen skal findes i de nye, kaotiske nedbørsmønstre.

Manglende immunitet kan blive kritisk
Mange børn og voksne har i 5-6 år ikke været udsat for malariasmitte og har derfor mistet eller endnu ikke opnået den beskyttende immunitet mod parasitten.

Når myggene pludselig vender tilbage kan det derfor betyde voldsomme malariaepidemier med mange dødsfald, med mindre befolkningen og sundhedsmyndighederne er forberedt.

Den danske forskergruppe kommer fra tre institutter under Københavns Universitet: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Studiet er finansieret af EU, DBL – Center for Sundhedsforskning og Udvikling, og Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU), Danida, Udenrigsministeriet. Studiet er udført i tæt samarbejde med lokale forskere fra National Institute for Medical Research i Tanzania.

Studiet: ‘Is the current decline in malaria burden in sub-Saharan Africa due to a decrease in vector population ‘ (http://bit.ly/qHnHvL) er publiceret i tidsskriftet Malaria Journal.

Læs mere her