Finansloven tilgodeser telemedicin

Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at afsætte tre mia. kr. i perioden 2009–2012 til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi. Det kan blive et gennembrud for den sydfynske patientkuffert, der gør det muligt at udskrive patienter med rygerlunger efter mindre end 48 timers indlæggelse.

Igennem knap to år har Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus satset målrettet på at udvikle en patientkuffert, som gør, at patienter med KOL (rygerlunger) kan sendes hjem efter mindre end 48 timers indlæggelse for i eget hjem at blive tilset og behandlet af læge eller specialuddannet sygeplejerske fra hospitalet. Patientkufferten indeholder forskelligt medicinsk udstyr, og lægen kan sammen med patienten foretage helbredsmålinger. Patient og læge kan samtidig se og tale med hinanden via et videokonferencesystem.

Ny i international sammenhæng
Jeg glæder mig over den opmærksomhed, vores projekt får som eksempel på et arbejdsbesparende initiativ i finansloven, siger ledende overlæge Michael Hansen–Nord, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus. Vi har udviklet en behandlingsmetode, som er helt ny i international sammenhæng, og hvor den kliniske dokumentation nu så småt er på plads. Ingen andre i verden har leveret den dokumentation for virkningen af telemedicinske modeller, som vi er tæt på at have.

Det er godt for brugerne, som med dette projekt opnår langt større fleksibilitet, siger administrerende direktør på OUH Jens–Otto S. Jeppesen. I løsningen er den patientoplevede kvalitet sat i hovedsædet. Det er det ene. Det andet er, at projektet frigør personale, og det vigtigt i en tid, hvor det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft til den offentlige sektor. Derfor er vi meget interesserede i at indgå i denne type af projekter, som også kræver tæt samarbejde mellem det offentlige og det private.

Flere end 50 patienter har benyttet kufferten, og de foreløbige resultater er så overbevisende, at modellen er et godt eksempel på udviklingsmuligheder inden for rammen af de tre mia. kr., der er afsat på finansloven til udvikling af velfærdsteknologi.

Dette arbejde understøtter OUH’s rolle i Region Syddanmark som udviklingscenter i overensstemmelse med den plan, der politisk er vedtaget af vores regionsråd, siger Jens–Otto S. Jeppesen. Vi er i front på dette område på verdensplan, og jeg håber, at projektet nu får politisk opmærksomhed under indsatsen for udvikling af velfærdsteknologier, som omtales direkte i Finansloven.

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med MedCom, de sydfynske kommuner og det private IT–firma (GiTS – Medisat®, Odense).

De forskellige projektforslag vil blive bedømt af et udvalg af regionale og kommunale chefer samt private eksperter, der har erfaring med arbejdskraftbesparende teknologier. Regeringen vil med afsæt i udvalgets forslag udarbejde et udspil med konkrete forslag til investeringer. Der udmøntes første gang midler på finansloven for 2009.

Mere information
Administrerende direktør, Jens–Otto S. Jeppesen, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, 23 46 65 19
Ledende overlæge Michael Hansen–Nord, Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg Sygehus, 23 28 34 60
 

Læs mere her

Fynske rygelunge patienter skal behandles via satellit fra hjemmet

Fynske patienter med rygerlunger skal nu behandles via en kuffert i hjemmet, der er i satellitforbindelse med lægen på sygehuset. Patienterne slipper på den måde for ugelange hospitalsophold.

Patienter med rygerlunger har svært ved at trække vejret og er derfor tvunget til ugelange hospitalsophold tre–fire gange om året. Det kan i første omgang fynske KOL–patienter nu slippe for med en ny opfindelse udviklet af Sygehus Fyn i samarbejde med GITS et IT–firma fra Odense.

Nyopfindelsen er den første af sin slags og består af en patientkuffert – en såkaldt "Medisat box". Kufferten indeholder udstyr, der kan bringe patient og læge i video–forbindelse med hinanden via en satellitforbindelse. Udstyr i kufferten sætter samtidig lægen i stand til at følge patientens aktuelle lungefunktion, puls og iltindhold i blodet.
De undersøgelser som før krævede indlæggelse, kan nu klares fra patientens hjem.

Udstyret er klar til afprøvning først i 2007. hvor 50 patienter vil få mulighed for at være med. Den egentlige kliniske afprøvning forventes at gå i gang i juni 2007 i samarbejde med Fåborg–Midtfyn Kommune.

"KOL–kufferten peger fremad og er et eksempel på, hvordan ny teknologi gør det muligt at undgå indlæggelser og behandle patienterne i eget hjem", siger regionsrådsformand Carl Holst (V)
"Det er en fordel både for patienten og regionen, som sparer dyre sengedage.
Den nye opfindelse er banebrydende og med til at sætte Sygehus Fyn og Region Syddanmark på Danmarkskortet måske Verdenskortet".

Sygehus Fyn har før gjort sig bemærket med telemedicin. Blandt andet er det allerede i dag mulig for patienter på Ærø uden at forlade øen at "gå til speciallæge" på sygehuset i Svendborg via en videoopkobling.

Ledende overlæge, Medicinsk afd. M, Sygehus Fyn, Michael Hansen–Nord siger:
"Internationalt set har specielt Sygehus Fyns telemedicinske projekter skabt stor interesse. De viser, hvordan sundheds–IT kan binde alle informationer sammen i et patientforløb".
Michael Hansen–Nord har netop præsenteret kufferten på et international møde i Stockholm i forbindelse med uddelingen af Nobels fredspris.

Der kan skabes forbindelse mellem patient og sygehus via en almindelig internetforbindelse. Kufferten kan også kommunikere via en satellit–opkobling, og på den måde kan der skabes forbindelse til de fjerneste egne i verden. Man kan for eksempel forstille sig en læge, der sidder på sit kontor i Svendborg og kommunikerer med en patient på den grønlandske indlandsis. Både via internet og satellit er der tale om sikre forbindelser.

"Jeg syntes, det er spændende at være en del af udviklingen inden for sygehusvæsnet. Kufferten til KOL–patienter er kun starten på en udvikling som vil accelerere. Næste step i processen kan for eksempel være inden for alkohol–patienter, og hjerte–patienter", siger Kurt Christensen, direktør for GITS, Global IT systems.

Kufferten kan ikke kun hjælpe KOL–patienter. Monteret med andet udstyr, kan den anvendes i forhold til andre kroniske patienter. Et interessant perspektiv i en verden, hvor antallet af kronikkere vokser hele tiden.

Yderligere oplysninger:
Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil +45 40 32 52 10.

Michael Hansen–Nord, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling M, Sygehus Fyn, telefon + 45 63 20 22 18.

Kurt Christensen, direktør i GITS, telefon +45 70 20 96 50, mobil +45 25 40 66 00.

###

Fakta om rygerlunger

– Omkring 200.000 danskere lider af rygerlunger og hver dag dør 10 danskere af sygdommen.

– Ca. 80–90 % af alle KOL tilfælde skyldes rygning, pga. de giftige stoffer i tobakken.

– KOL er årsag til ca. 20.000 indlæggelser på medicinske afdelinger.

– At man har KOL betyder, at ens luftveje er forsnævrede, og at man derfor har svært ved at trække vejret. Dette skyldes enten kronisk bronkitis eller det der også kaldet "for store lunger".

– Om man som ryger udvikler KOL er afhængig af, hvor påvirkelig man er overfor de skadelige stoffer fra tobaksrøgen. Men cirka hver femte ryger vil før eller siden udvikle rygerlunger.

Se nyheden fra TV2 http://www.medisat.dk/default.asp V_DOC_ID=857
 

Læs mere her

Sydfynsk model hjælper unge med Asperger-syndrom

ASV Sydfyn i Svendborg har udviklet særlige tilbud til unge med Asperger–syndrom, som er en form for autisme, der sammen med autisme generelt er i voldsom vækst

Asperger–syndrom gør de unge socialt handicappede, men de særlige tilbud gør det muligt for dem at få en tilværelse med uddannelse, job og fritid, som meget ligner andres og det har skabt stor interesse i resten af landet. På mandag, den 9. januar, kommer specialskoleledere og konsulenter fra Københavns Amt på besøg for at høre om den sydfynske model, og lige før jul var det Århus Amt, der var på besøg.

– Vi skræddersyr individuelle tilbud og sørger for en helhedsindsats med uddannelse, arbejde, bolig og fritid, siger forstander Keld Hansen, ASV Sydfyn, som er Amtets Specialundervisningscenter for Voksne. Det kan være uddannelse på VUC, jobtræning, hjælp til at få et skånejob eller til at blive sluset fra et skånejob til et ordinært job. Vi har kollegier, hvor vi laver bo–træning og hjælper de unge med at blive sluset over i en almindelig bolig. I fritiden har vi bl.a. idrætstilbud og forskellige aktiviteter i vores cafe, hvor de unge også kan mødes alle ugedage indtil kl. 22.

I Fyns Amt er antallet af børn og unge med autisme generelt og med Asperger–syndrom næsten 3–doblet på 5 år fra cirka 70 i l999 til cirka 200 i 2005. Den samme tendens ses over hele landet og i udlandet. I USA er stigningen endnu større.

– Vi ved ikke helt, hvad den store stigning skyldes, siger forstander Keld Hansen. Vi er blevet bedre til at diagnosticere, og det spiller ind. Fra USA nævner man, at årsager kan være svag voksentilknytning i den tidligste barndom og op igennem barndommen, højt støjniveau i børneinstitutionerne og miljøpåvirkninger. Men der er på nuværende tidspunkt ikke faglig forskning, som kan dokumentere dette, siger Keld Hansen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Keld Hansen, ASV Sydfyn,
tlf. 62 22 99 01 mobil 20 21 22 54
 

Læs mere her

Morgennisser skal sikre en god start på dagen

Morgennisser har i julemåneden hjulpet de unge handicappede på ASV Sydfyns kollegium i Svendborg med at få en god start på dagen.

– Mange af vores unge har ikke ordentlige morgenvaner. De kommer dårligt fra start uden morgenmad og hvad der hører til om morgenen, siger forstander Keld Hansen, ASV Sydfyn, som er Amtets Specialundervisningscenter for Voksne. Det har stor betydning for deres indlæringsevne og deres muligheder for at klare sig godt i samfundet og på en almindelig arbejdsplads. Derfor bruger fire af vores medarbejdere december til at prøve at hjælpe de unge med at bryde den onde cirkel og vænne dem til at komme godt fra start.

– Morgennisserne har vækket kl. 8 med lys og morgenknuser, fortæller en af kollegianerne, Michelle Adolfo. Så har vi tid til at lufte ud, tage bad, børste tænder og pynte os, før vi spiser sund morgenmad, som vi har været med til at købe ind til dagen før.

– Det er godt med tid om morgenen, siger hun videre. Det er hyggeligt og sjovt at spise morgenmad sammen. Ellers får jeg aldrig morgenmad. Jeg vil gerne fortsætte med at spise morgenmad, men jeg har brug for at gøre det sammen med nogen.
Det samme siger Lars Jensen og tilføjer: – Jeg ville gerne give en 5’er for fælles morgenmad. Jeg er vild med fællesskab. Det er fedt at blive vækket, og at nogen gider tænke på én og hygge om én.
Speciallærer Vibeke Svenssen, som er en af de fire morgennisser, siger:
– Vi har valgt at prøve at undervise på en ny måde, fordi vi her skal lidt tæt på de unge. Og vi har taget udgangspunkt i, at det er vigtigt for dem at være elsket og at have følelsen af, at de er ok som dem, de nu er.
Forstander Keld Hansen: – Vi har klart kunnet mærke, at morgenmaden giver de unge mere energi. Vi vil nu evaluere på forløbet og undersøge, om vi kan finde muligheder for fælles morgenmad for kollegianerne fremover.

ASV Sydfyn har for tiden knap 40 elever på den 3–årige ungdomsuddannelse for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. 5 af dem bor på ASVs eget kollegium i Jernbanegade i Svendborg. Yderligere 5 elever bor på kollegium i Vestergade i Svendborg.

–––––

Vedlagt er link til download af fotos fra morgennissernes vækning til fri afbenyttelse. Blot beder vi om, at der kommer følgende byline på:
Foto: fagfotografen.dk

Billedtekster:
Foto1: Nanna Pedersen bliver vækket af morgennissen Vibeke Svenssen.

Foto2: Nogle af ASV Sydfyns kollegianere til fælles, sund morgenmad. Fra venstre Lars Jensen, Oliver Russell, Thomas Lyngsøe og Kim Olesen.

Foto3: Lars Jensen synes, det er dejligt at blive vækket.
 

Læs mere her

Unge handicappede klar til førstehjælp

6 ud af 10 handicappede unge elever fra ASV Sydfyn har efter en uges kursus bestået førstehjælpsprøvens grundforløb med hjertemassage – og 7 har bestået brandprøven.

– Det er bare så sejt, og jeg er både glad og imponeret. Jeg havde ikke regnet med, at det kunne lade sig gøre. Men vores elever klarede sig godt, så fremover vil prøverne blive en fast del af vores undervisning, siger speciallærer Vibeke Svenssen, ASV Sydfyn, som er Amtets Specialundervisningscenter for Voksne i Svendborg. En havde 0 fejl i førstehjælpsprøven. Flere havde kun ét forkert svar på de 10 spørgsmål, de skulle besvare. Og de er bedre til hjertemassage, end vi havde forventet, tilføjer hun.

Førstehjælpsinstruktør i beredskabsstyrelsen Warny Rasmussen, Svendborg, stod for kurset og prøverne. Også han var imponeret, for eleverne fik helt de samme vilkår som alle andre, der tager prøverne.

Kurset er den første af sin slags på ASV Sydfyn. De 10 kursister er alle i jobtræning med henblik på at få deres højeste ønske opfyldt nemlig et flex– eller skånejob på det almindelige arbejdsmarked.

– Vi søger at klargøre eleverne bedst muligt til erhvervslivet, og førstehjælpsprøven er en sikkerhedsforanstaltning, som er god at have med, når de skal ud på en arbejdsplads, så de kan bistå, hvis nogen kommer til skade, siger Vibeke Svenssen.

–––

Vedlagt er fotos fra brandøvelsen til fri afbenyttelse. Blot beder vi om, at der kommer følgende byline på:
Foto: fagfotografen.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til speciallærer Vibeke Svenssen, tlf. 62 22 99 01, eller ASVs forstander Keld Hansen, tlf. 62 22 99 01 /mobil 20 21 22 54.
 

Læs mere her

Seminar – Better Breathing – Dansk Workshop

Better Breathing – Dansk Workshop
Fionia Park Odense den 17. april 2008 kl. 09:00–16:00

Kom og oplev mulighederne med en live behandling i en patients hjem med telemedicinsk behandling via en patientkuffert.

Gennembrud indenfor telemedicin
Kom og oplev mulighederne

Virker telemedicinske behandlinger
Kom og få svaret

Er telemedicinsk behandling forsvarligt
Ja, kom og oplev hvorfor

Telemedicin kan man nu dokumentere at det virker
Kom og få svaret

Kom og hør nedenstående talere:

Jens–Otto Jeppesen – Adm. Direktør Odense Universitets Hospital
Peder Jest – Direktør Odense Universitets Hospital
Ivan Lund Pedersen – Projektleder Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark
Dr. Mike Bainbridge – National Health Service, UK
Anne Dichmann Sorknæs – KOL–projektet i Svendborg
Michael Hansen–Nord – Ledende Overlæge, Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus
Anne Højmark Jensen – Fåborg–Midtfyns Kommune
Overlæge ph.d. Jørgen Hangaard – Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus.
Kennet Egstrup – Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus
Jane Kraglund – Sundhedsdirektør Region Syddanmark
Johannes Flensted Jensen – Formand Danmarks Lungeforeningen
Claus Nielsen – Kommunernes Landsforening
 

Læs mere her

Stor international interesse for Patientkufferten

Patientkufferten vakte begejstring hos bl.a. EU kommissæren for informationssamfund og medier på den netop afviklede messe for teknologi og sundhedspleje. Og med god grund: Patientkufferten sparer kronikere for utallige dages indlæggelse og øger patienternes tryghedsfølelse drastisk.

Patientkufferten betyder kortere indlæggelse
For patienter med kroniske lidelser som KOL (rygerlunger) er langvarige indlæggelser en nærmest naturlig del af dagligdagen. For dem kommer Patientkufferten derfor som en gave. Med Patientkufferten kan de nemlig udskrives fra sygehuset langt tidligere i forløbet for i stedet at fortsætte indlæggelsen i trygge rammer i deres eget hjem.

Patientkufferten, som er udviklet af den danske virksomhed Medisat i samarbejde med OUH Sygehus Fyn er en telemedicinsk opfindelse, der fungerer som livslinje mellem patient og læge. Når patienten forlader sygehuset, installeres Patientkufferten i patientens hjem, og behandleren kan nu fra sin plads på sygehuset via en skærm observere og behandle patienten, mens patienten sidder i sin egen stue. Forskelligt medicinsk udstyr kan kobles til kufferten alt efter, hvad patientens behov er.

International opmærksomhed
Dette har vakt EU kommissær Viviane Readings interesse. Hun har nemlig store ambitioner om at kunne hjælpe patienter i deres eget hjem og dermed spare penge på dyre sengepladser på sygehusene. Og det er vigtigt for hende, at alle typer patienter inkluderes: "Folk, der er uden for rækkevidde, hvad enten det skyldes et handicap eller geografi, skal vi have med", siger hun.

På årets WoHIT–konference, der løb af stabelen i starten af november i Bella Center, fik kommissæren lejlighed til selv at afprøve, hvor nemt en konsultation med en læge via Patientkufferten foregår. Direktør for Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus Peder Jest var til stede for at introducere hende til kufferten, og ledende overlæge på Medicinsk Afdeling Michael Hansen–Nord sad i den anden ende af Patientkufferten, så kommissæren fik mulighed for at prøve en "ægte" Patientkuffert–konsultation.

Brugervenlighed
I udviklingen af Patientkufferten har der været stort fokus på, at den er brugervenlig og nem at gå til for alle. Medisat tager sig således af al installation, undervisning i brug, rengøring og afhentning af kufferten. Det eneste, patienten skal gøre, når kufferten er installeret, er at trykke på en enkelt knap – så er konsultationen i gang. Og dette faktum passer Viviane Reading godt: "De fleste ældre er ikke vant til teknologi, og det er de færreste, der har mod på at prøve sig frem, når de er svage", siger hun. Hvis patienten mod forventning skulle opleve problemer med teknologien, er der desuden altid mulighed for at hente hjælp. Medisat en klar med en 24–timers hotline, og lægen kan desuden styre Patientkufferten på afstand og f.eks. skrue op og ned for lyden.

Klinisk dokumentation
Patientkufferten har netop været en central del af et KOL–projekt på OUH Svendborg Sygehus, og indenfor en måned er den kliniske dokumentation klar. Og der er stor tilfredshed blandt de patienter, der har haft lejlighed til at prøve kufferten: 89 % af patienterne har således følt sig mere tryg ved udskrivelsen end ved tidligere udskrivelser med samme sygdom, og 94 % af patienterne vil anbefale, at Patientkufferten bliver tilbudt andre patienter i samme situation som dem selv. Patienterne i projektet har kun ét klagepunkt: De ville gerne have haft kufferten i længere tid. Heldigvis for dem er det netop besluttet at gøre Patientkufferten til et permanent tilbud på Svendborg Sygehus. Og om kort tid skal kufferten desuden tages i brug af hjertesvigt–patienter.

Patienter med kroniske sygdomme kan dermed godt begynde at vænne sig til en dagligdag uden langvarige sygehusindlæggelser som fast følgesvend.

For yderligere information om Patientkufferten kan nedenstående kontaktes:

Peder Jest, Direktør for medicinsk afdeling, OUH Svendborg sygehus
Peder.jest@ouh.regionsyddanmark.dk

Michael Hansen–Nord, Ledende overlæge, medicinsk afdeling, OUH Svendborg Sygehus
michael.hansen–nord@shf.regionsyddanmark.dk

Billedtekst:
EU kommissær for Informationssamfund og –medier, Viviane Reading, afprøver Patientkufferten sammen med direktør for Medicinsk Afdeling på OUH Svendborg Sygehus Peder Jest.
 

Læs mere her

Flaskehals fjernes med Patientkufferten

Trods årtiers løfter fra politikerne er overbelægning på sygehusene stadig et stort problem: Over 80 % af de medicinske afdelinger på danske sygehuse slås med overbelægning, der for en stor dels vedkommende skyldes, at færdigbehandlede patienter er tvunget til at blive på sygehusene, selvom de for længst burde være udskrevet.

De færdigbehandlede patienter venter bl.a. på, at der bliver plads til dem på kommunernes genoptræningshold. Og før der er plads på et hold, kan de ikke udskrives. De manglende pladser på genoptræningsholdene bærer med andre ord en del af skylden for problemerne med flaskehalse på landets sygehuse.

Med Patientkufferten, der er udviklet af Medisat i samarbejde med OUH Svendborg Sygehus, kan problemet minimeres: Hvis patienterne udskrives med Patientkufferten, kan de omgående begynde et genoptræningsforløb hjemme hos sig selv – og er dermed ikke længere afhængige af, om der er pladser på genoptræningsholdene.

Patientkufferten gør det muligt for behandler og patient at se og tale med hinanden online via en videoskærm og en mikrofon. Patientkufferten sættes op i patientens hjem, og behandleren kan derefter via kufferten nemt instruere en eller flere patienter i øvelserne og samtidig følge med i, om patienterne udfører øvelserne korrekt.

Fordelene er nemme at få øje på: Patienten kommer hurtigere i gang med genoptræningen og oplever akkurat den samme direkte kontakt med behandleren som på et traditionelt genoptræningskursus. Sygehusene slipper af med flaskehalse og politikerne indfrier deres løfter om at minimere sygehusenes overbelægning.
 

Læs mere her

Patientkufferten imponerede sundhedsministeren

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen besøgte i går OUH for at se Patientkufferten.

Der er stor opbakning omkring Patientkufferten fra OUH’s ledelse, og såvel sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) som sundhedsordfører Vivi Kier (K) udviste stor interesse for Patientkufferten og dens evne til at højne patienttilfredsheden.

Ministeren fik lejlighed til at se en live–opkobling til en patient og høre mere om Patientkufferten.

Patientkufferten, der er udviklet af danske Medisat A/S i samarbejde med OUH Svendborg Sygehus, gør det muligt for patienter med bl.a. KOL (rygerlunger) at blive udskrevet langt tidligere i deres indlæggelsesforløb. På den måde frigives sengepladser på hospitalet, og patienterne slipper for de ofte langvarige indlæggelser, der følger med sygdommen.

Patientkufferten sættes op i patientens hjem, hvor den fungerer som en livslinje mellem patient og behandler. Den gør det muligt for behandler og patient at se og tale med hinanden online via en videoskærm og en mikrofon. Forskelligt diagnosticerings– og behandlingsudstyr kan kobles til kufferten, og behandleren kan dernæst aflæse måleudstyrets resultater på sin skærm.

Patientkufferten er allerede blevet uhyre populær, og i en spørgeskemaundersøgelse blandt KOL–patienter, der har været igennem et forløb med kufferten, svarede 89 % af patienterne, at de havde følt sig mere trygge ved udskrivelsen end ved tidligere udskrivelser med samme sygdom. 94 % af patienterne ville anbefale, at Patientkufferten blev tilbudt andre patienter i samme situation som dem selv.

Patientkufferten er det første stykke klinisk dokumenterede telemedicin i verden. Den kliniske dokumentation er udarbejdet af OUH Svendborg Sygehus, og kufferten er klar til drift.

På billedet ses fra venstre Medisats direktør Kurt Christensen, sundhedsordfører Vivi Kier (K), Patientkufferten og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen.
 

Læs mere her

Erhvervs- og Byggestyrelsen: Patientkufferten har stort velfærdspotentiale

Patientkufferten fra Medisat er af Erhvervs– og Byggestyrelsen blevet fremhævet som et radikalt innovativt produkt med stort velfærds– og erhvervsmæssigt potentiale.

Anerkendelsen skete i forbindelse med Erhvervs– og Byggestyrelsens offentliggørelse af en omfattende analyse af offentlig–private innovationspartnerskaber torsdag d. 5 marts.

Samtidig blev det innovative samarbejde mellem Medisat og OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus om udviklingen af Patientkufferten fremhævet og desuden brugt som en af de cases, som Erhvervs– og Byggestyrelsen fremlagde under offentliggørelsen.

Samarbejdsprojektet blev af Erhvervs– og Byggestyrelsen rost for at have forøget folks arbejdsglæde på sygehuset og have medvirket til at gøre sygehuset mere attraktivt som arbejdsplads. Desuden blev det fremhævet som et af de projekter, der mundede ud i et produkt med en dokumenteret velfærdseffekt.

Patientkufferten er en telemedicinsk opfindelse, der muliggør kommunikation mellem patient og sygehus over store afstande. Patienten kan foretage diverse målinger hjemmefra, som efterfølgende aflæses af en behandler på sygehuset. Patientkufferten kan dermed frigøre sengepladser på sygehusene ved at muliggøre stuegang i patientens eget hjem.

I Medisat er der stolthed over Erhvervs– og Byggestyrelsens anerkendelse og ros af såvel Patientkufferten som af det succesfulde privat–offentlige samarbejde, og virksomheden ser frem til flere sådanne samarbejder i fremtiden.

For yderligere information om samarbejdet, kontakt da enten:

Michael Hansen–Nord, Ledende overlæge, OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus:
michael.hansen–nord@ouh.regionsyddanmark.dk

eller

Kurt Christensen, adm. direktør, Medisat A/S:
kch@medisat.dk
 

Læs mere her