Sundhedsstyrelsen lukker en hel branche

Hårfjerning, peeling, lysbehandling samt formentlig en lang række andre enkle, kosmetiske behandlinger som tatovering og piercing må ikke længere foretages på landets over 1000 private, kosmetiske klinikker. Lægerne i Sundhedsstyrelsen vil nemlig gøre det ulovligt for andre, end netop læger, at udføre arbejdet.

Birgit Balling må lukke sin skønhedsklinik. Hun har ellers lige investeret 3–400.000 kr. i en IPL, et lysapparat, som hun bruger til at fjerne hår og akne med hos kunder. Samme apparat og fremgangsmåde benyttes af læger, men fra 1. september er det kun lægerne, der må bruge apparatet, siger Sundhedsstyrelsen. Birgit Ballings uddannelse, hendes investeringer og butik bliver med et slag gjort værdiløse. Hvis hun vil fortsætte, er hendes eneste mulighed at lukke butikken og søge job og godkendelse som "medarbejder" hos en læge.
Og det er ikke kun Birgit Balling, der må lukke. Et uigennemtænkt lovforslag fra Sundhedsstyrelsen lægger nemlig op til at fratage en hel branche sit levebrød.

Ikke gennemarbejdet
Eksempelvis må al penetrering af hud kun foretages af læger, fremgår det af en bekendtgørelse, som Sundhedsstyrelsen har skrevet. Det betyder formentlig, at alle former for blodprøver, tatoveringer, akupunktur, piercinger mv. fremover kun må foretages af læger. Dertil kommer hårfjerninger, peeling, tandblegning og hudslibning, som i dag bliver udført mange steder over hele landet og med forsvindende få bivirkninger.
"For et par år siden vedtog folketinget en lov, der gav Sundhedsstyrelsen ret til at udstikke retningslinjer. Den første bekendtgørelse, der så kommer, er ugennemarbejdet og mangler både faglig indsigt og dokumentation for at mange af de behandlinger som nævnes, har flere bivirkninger når de er foretaget af en sygeplejerske eller en hudterapeut end når en læge udfører samme behandling og dét kan blive ødelæggende for op mod tusind sunde, mindre danske virksomheder. Bekendtgørelsen lægger nemlig op til, at lægerne skal overtage det meget store og lukrative marked der findes for kosmetiske behandlinger, hvilket slet ikke hænger sammen i en tid med lægemangel," siger Jim Groser, der er direktør i NytSmil.

Ingen dokumentation
Han hilser det velkommen, at patientsikkerheden strammes op, men det forslag, der ligger på bordet, er skrevet helt uden dokumentation for at der er flere bivirkninger når en hårfjerning foretages af en læge, i modsætning til en hudterapeut; det ligner ren chikane mod en seriøs branche. "Der foreligger simpelthen ikke sagligt dokumenteret materiale om, at patientsikkerheden lider under kosmetologernes aktiviteter. Tværtimod mener leverandøren af vores IPL hårfjerningsmaskiner, at lægerne er "modigere" når de bruger udstyret end kosmetologerne."

Samarbejde er vejen frem
I mange andre lande, f.eks. i Australien og England har sundhedsmyndighederne valgt at samarbejde med skønhedssalonerne. Når tusinder erfarne, private klinikker dagligt har kontakt med folks hud, er det oplagt, at de private bliver systemets forlængede arm, så der kan findes flere tilfælde af hudkræft i de tidlige stadier.
" Og det er vi jo allerede. Hvis der er den mindste mistanke om, at et modermærke er kræft, så henviser kosmetologerne patienten til lægen, og vi har mange års erfaring, som det vil være tosset ikke at bruge konstruktivt i bekæmpelse af folkesygdomme," fortæller Jim Groser.

Link til Bekendtgørelse om kosmetisk behandling: http://www.sst.dk/upload/nyheder/bek_kosmkir_hoering.pdf

For yderligere information kontakt venligst:
På vegne af foreningen af danske IPL–leverandører

Direktør NytSmil, Jim Groser
Holmesøvej 3
2660 Brøndby Strand
tel: +45– 60 63 05 05

Kosmetolog Birgit Balling
Hovedvejen 104
2600 Glostrup
43961131

Direktør, CKE Beauty System,
Charlotte Kaae Westerled
Ullerslev–Centret 26
5540 Ullerslev
Tlf: 20 32 70 10

Direktør, Klaus Brock
Healux nordica Aps
Torvegade 20
7100 Vejle
70 27 29 27

Direktør, Christian Gammeljord
Kallistos Equipment
Bryggervangen 22–24
2100 København Ø
39 27 23 19
 

Læs mere her

Alvorlige bivirkninger efter kolesterolsænkende behandling

De amerikanske sundhedsmyndigheder har for nylig foreslået, at kolesterolet skal sænkes endnu mere end tidligere. For at opnå de nye mål, skriver de, kan det være nødvendigt at øge dosen på de kolesterolsænkende præparater op til otte gange.

De nye anbefalinger baseres på flere eksperimenter, hvor man har sammenlignet en normal dosis med en otte gange højere. Det seneste eksperiment med tilnavnet IDEAL, hvor man har studeret næsten 9000 hjertepatienter i Skandinavien og Holland, publiceredes i december i det amerikanske lægetidsskrift JAMA. Ganske vist kunne man ikke mindske dødeligheden yderligere med den højere dosis, skrev forfatterne, men antallet af ikke–dødelige hjerteinfarkter gik ned og derfor mener de, at man bør stræbe efter at sænke kolesteroltallet så meget som muligt.

Forfatterne har ingen kommentarer til det skræmmende faktum, at næsten halvdelen af patienterne fik alvorlige bivirkninger af behandlingen udover, at der var lige mange bivirkninger efter den lave som efter den høje dosis. Det påpeger den danske læge dr. med. Uffe Ravnskov.

Der oplyses heller intet om hvilke bivirkninger, det drejer sig om. Vi ved imidlertid, siger Ravnskov, at statinbehandling kan lede til muskelbesvær, leverskade, nerveforstyrrelser, aggressivitet, depression, hukommelsestab, impotens, selvmordstanker og alvorlig nyreskade.

I de tidligere statinstudier har vi fået at vide, at der kun var få bivirkninger, mindre end et par procent. Forklaringen kan være den, siger Ravnskov, at man der har udelukket et stort antal svage og sygelige patienter, inden man startede. I et af forsøgene, TNT–studiet, hvor man ligeledes havde studeret de høje doser, havde man for eksempel ekskluderet 45 % mod kun 8 % i IDEAL–studiet. De patienter, man har studeret, er altså meget raskere end dem, der normalt behandles af de praktiserende læger og kan derfor også forventes at tåle medicinen bedre.

En anden forklaring kan være, at rapporterne ikke fortæller hele sandheden, siger Ravnskov. Samtlige statinstudier er finansieret af lægemiddelindustrien, alle blodprøver analyseres som regel på deres laboratorier, de statistiske beregninger udføres af deres statistikere og det sker også, at deres ansatte er medforfattere. Der findes altså rige muligheder for, bevidst eller ubevidst, at kunne påvirke præsentationen og fortolkningen af forsøgsresultaterne. Noget kunne tyde på, at det heller ikke er forsøgslederne, der skriver rapporterne fra de store statineksperimenter.

I rapporten fra TNT–studiet, som publiceredes den 8. marts sidste år i New England Journal of Medicine, kan man således læse, at forfatterne først fik adgang til alle data den 29. januar. Hvordan det er lykkedes at udføre alle statsitiske beregninger, at skrive den elleve sider lange rapport, at få den godkendt af alle ni forfattere, at få den gransket og accepteret af redaktionen og at få den trykt på mindre end seks uger, er simpelthen en præstation som bør optages i Guiness’ Rekordbog. Ravnskov mener, at forklaringen kun kan være den, at udenforstående med andre motiver end de videnskabelige har holdt i pennen.

Ravnskov minder også om, at de, der skriver retningslinjerne for statinbehandling, er betalt af den industri hvis produkter de anbefaler.

Skal vi forsætte med at anvende en medicin, der gør nytte for højst 7–8 procent af de behandlede, men som resulterer i alvorlige bivirkninger hos hveranden patient, spørger Ravnskov.
 

Læs mere her

Myter om Kolesterol

Foredrag af Uffe Ravnskov docent dr med

Med sit provokerende, revolutionerende og samtidig yderst saglige foredrag gør Uffe Ravnskov op med de mange myter og fordomme om kolesterol, som lægevidenskaben i årtier har fået os til at opfatte som den store, ufravigelige sandhed.

Udstyret med en knivskarp hjerne og et fantastisk fortælle–gen slagter Ravnskov moderne medicins hellige ko og medicinalindustriens cash–cow. Ingen bliver skånet når Ravnskov ét for ét piller fedthypotesens argumenter fra hinanden og tilbageviser læger og sundhedsmyndigheders fejlagtige anbefalinger om fedtfattig kost og kolesterolsænkende medicin.

På veldokumenteret vis og i et spændende og lettilgængeligt sprog gør Ravnskov op med de anbefalinger, generationerne siden 50erne er flasket op med. Vi lærer således, at animalsk føde ikke er farligt for hjertet, at der ikke er nogen sammenhæng mellem åreforkalkning og hjertinfarkt og et højt kolesteroltal, at kolesterolsænkende medicin i bedste fald er ineffektivt, i værste fald forårsager kræft, og sidst men ikke mindst lærer vi, hvorfor kolesterol er så vigtigt for vores krop og helbred.

Det er tilladt at være skeptisk, men kom til dette spændende foredrag og tag stilling!
 

Læs mere her

Unigel brystimplantater er korrekt certificeret

De tjekkiske myndigheder har meddelt, at det bemyndigede organ Institute for Testing and Certification (ITC) efter de tjekkiske myndigheders vurdering har certificeret UNIGEL brystimplantater korrekt og i henhold til gældende regler. Konklusionen bygger på en række inspektioner og undersøgelser udført af de tjekkiske myndigheder og underbygger, at implantatet overholder alle kravene i EU-lovgivningen.

Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet, at der ikke er fagligt belæg for at mistænke, at der foreligger en sundhedsfaglig risiko ved anvendelsen af Unigel brystimplantaterne fra Sewoon Medical Co. Ltd., som adskiller sig fra andre mærker af brystimplantater. Unigel brystimplantater blev udelukkende benyttet af det nu lukkede Glostrup Privathospital. Den tidligere ansvarlige læge på Glostrup Privathospital har oplyst Sundhedsstyrelsen om, at 129 kvinder har fået indopereret Unigel brystimplantater. Sundhedsstyrelsen har modtaget en liste med navne og adresser på de pågældende kvinder, og styrelsen har fået oplysninger om implantaternes identifikationsnumre.

Unigel brystimplantater er certificeret af det tjekkiske bemyndigede organ ITC, Institute for Testing and Certification, som den 24. januar 2011 har udstedt certifikater til Sewoon Medical Co. Ltd., der gav virksomheden adgang til at markedsføre produktet i EU.

ITC har kontrolleret dokumentationen for Unigel samt kontrolleret, at Sewoon Medical Co. Ltd. opfylder kravene i EU-lovgivningen til fabrikanter og medicinsk udstyr.

ITC har i forbindelse med certificering af Unigel blandt andet konkluderet, at produktet lever op til kravene i de internationale standarder ISO 14607, Ikke-aktive kirurgiske brystimplantater Særlige krav og ISO 14630, ikke-aktive implantater Generelle krav .

ITC har i deres eget testlaboratorium ekstraordinært gentaget en række test af de væsentlige mekaniske egenskaber af Unigel i henhold til den internationale standard ISO 14607, Ikke-aktive kirurgiske brystimplantater Særlige krav . Testen viser, at Unigel lever op til kravene i de internationale standarder:

Test på ydermembranen (emne skæres ud og testes)

Svejsestyrke i henhold til ISO 14607, Annex B, clause B.2
Membranstyrke i henhold til ISO 14607, Annex B, clause B.2

Test på hele implantatet (hele implantatet testes)

Statisk brudstyrke i henhold til ISO 14607, Annex E, clause E.3
Slagstyrke i henhold til ISO 14607, Annex E, clause E.2
Træthed, fatigue i henhold til ISO 14607, Annex E, clause E.1

ITC har været under mistanke for ikke at udføre deres arbejde med certificering af medicinsk udstyr korrekt; en mistanke, som de tjekkiske myndigheder tidligere har afvist. Sundhedsstyrelsen anmodede derfor i oktober 2012 de tjekkiske myndigheder om at undersøge, om ITC og Unigel opfyldte kravene i EU-lovgivningen. De tjekkiske myndigheder fremsendte efter flere rykkere en rapport i maj 2013, der understøttede, at ITC havde udførte sit arbejde i forbindelse med certificeringen korrekt, og at Unigel opfylder kravene i lovgivningen. Rapporten gav anledning til supplerende spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen, som de tjekkiske myndigheder besvarede tilfredsstillende.

Sundhedsstyrelsen har været bisidder ved en af de inspektioner, som de tjekkiske myndigheder gennemførte hos ITC. Konklusionen fra denne inspektion var, at ITC generelt opfyldte kravene til bemyndigede organer i henhold til direktivet om medicinsk udstyr, og at der ikke var konkrete forhold, som tydede på, at de ikke var i stand til at vurdere sikkerhed og ydeevne ved brystimplantater. Denne konklusion er understøttet af flere informationer fra de øvrige inspektioner af ITC.

Det er de tjekkiske myndigheder, der har myndighedsansvar for ITC og for kontrol af det bemyndigede organs arbejde, ligesom det er de tjekkiske myndigheder, der har den direkte adgang til det tekniske og sundhedsfaglige materiale, som ITC har lagt til grund for certificeringen af Unigel og fabrikanten. Derfor er det de tjekkiske myndigheder, der har ansvaret for at udrede sagen vedrørende Unigel.

Sundhedsstyrelsen har efter kommunikationen i maj 2013 efterlyst de tjekkiske sundhedsmyndigheders samlede konklusion vedrørende Unigel brystimplantatet. Denne er nu fremsendt fra de tjekkiske myndigheder. Det fremgår heraf, at de tjekkiske myndigheder gentagne gange har inspiceret det bemyndigede organ ITC og ikke har fundet afvigelser af betydning. De tjekkiske myndigheder har i denne forbindelse haft særlig opmærksomhed på forholdene vedrørende Unigel. De tjekkiske myndigheders samlede konklusion er, at det bemyndigede organ ITC har certificeret Unigel korrekt og i henhold til gældende regler, hvilket understøtter, at Unigel overholder alle krav i EU-lovgivningen.

Læs mere her

Nye millioner til bekæmpelse af tænderskæren

Medotech har netop fået et betydeligt millionbeløb i ny kapital fra Vækstfonden, Via Venture Partners og Syddansk Kapital. De nye midler skal bl.a. bruges til at færdigudvikle og eksekvere den markedsstrategi, som skal give virksomhedens hovedprodukt til bekæmpelse af tænderskæren et internationalt gennembrud

5-8 pct. af den vestlige verdens befolkning døjer med lidelsen bruxisme eller tænderskæren i daglig tale. De ramte er ofte hårdt plagede af hovedpine, smerter i kæbe og nakke samt ødelagte tænder. Smerterne nedsætter den enkeltes livskvalitet og medfører ofte mange sygedage med tilhørende tab for både medarbejder, arbejdsgiver og i sidste ende samfundet.
Danske Medotech A/S har udviklet et innovativt apparat, der kan bistå diagnosticering og behandling af bruxisme på en radikal ny måde. Via elektriske impulser reduceres den natlige kæbemuskelaktivitet, der er den direkte årsag til, at folk ødelægger deres tænder og lider af smerter. Vækstfonden og venturefondene Via Venture Partners og Syddansk Kapital har netop investeret et betydeligt millionbeløb i virksomheden, som med den nye kapital i ryggen nu kan lægge sidste hånd på den strategi, som skal bringe hovedproduktet Grindcare længere ud på markedet.

Grindcare er blevet særdeles positivt modtaget af både tandlæger og patienter, da vi kan reducere den muskelaktivitet, som er selve årsagen til patienternes lidelser. Traditionelle bideskinner og smertestillende medicin begrænser alene skaderne, men tager ikke fat i årsagen. Vi har klinisk dokumentation for, at produktet virker, så nu skal vi blot have bragt det til markedet så effektivt som muligt, og netop det skal vi bruge den nye kapital til, fortæller CEO i Medotech, Thomas Sandholdt.

Grindcare er beregnet til brug om natten og afhjælper tænderskæren ved at sende svage elektriske impulser gennem en elektrode, der klæber uden på huden på temporalis-musklen ved patientens tinding. Elektroden er forbundet med en lille enhed, der doserer impulserne, når patienten bider sammen, og som hver morgen kan overføre alle relevante data til en modtager placeret i umiddelbar nærhed af sengen. De elektriske impulser er så svage, at patienten ikke mærker dem. Med data fra modtageren kan tandlægen eller patienten følge udviklingen i antal bid. Grindcare er udviklet i Danmark og testet i samarbejde med Tandlægeskolen på Aarhus Universitet.

Patienterne får en hurtig og effektiv behandling, og generne er langt mindre end ved en traditionel bideskinne. Med opsamlingen af data får tandlægen for første gang et detaljeret billede af patientens bideaktiviteter, og det giver helt nye muligheder for at tilrettelægge og justere behandlingen, forklarer Thomas Sandholdt.

Grindcare er allerede godt på vej i Danmark og på udvalgte europæiske markeder, og Medotech har store forventninger bl.a. til det amerikanske marked, hvor produktet tidligere i år blev godkendt af sundhedsmyndighederne, FDA (Food & Drug Administration). Netop det internationale potentiale var en af årsagerne til, at investorerne trådte til med kapital.
Der er ingen tvivl om, at Medotech har et produkt, som effektivt løser et alvorligt problem for rigtigt mange mennesker. Den solide teknologi og det enorme, internationale markedspotentiale er de væsentligste årsager til, at vi nu har valgt at investere i virksomheden, siger Tonni Bülow-Nielsen, investeringsansvarlig i Vækstfonden.

Medotech har hovedkontor i Herlev og beskæftiger i dag 15 medarbejdere.

Læs mere her

Flere piger skal vaccineres mod livmoderhalskræft

Tønder Kommune gennemfører kampagne for at få flere unge piger i alderen 20-27 år til at blive vaccineret mod livmoderhalskræft. Det er gratis i år

Under halvdelen af de unge piger i Tønder Kommune er i dag vaccineret mod livmoderhalskræft. Det er alt for få, mener kommunen. Tallet skal op på mindst 70 pct.

Derfor er Tønder Kommune gået aktivt ind i en kampagne, der skal få de unge piger i alderen 20-27 år til at lade sig vaccinere mod den livsfarlige sygdom.

– Med informationsmateriale, som bliver distribueret ad forskellige kanaler, prøver vi at gøre pigerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at blive vaccineret. Vi fortæller dem også, at de her i 2013 kan blive vaccineret gratis. Normalt koster det 3.000 kr., fortæller projektkoordinator Ann Møller Gram fra Tønder Kommune.

Informationen til de unge piger og opfordringen om at blive vaccineret bliver sendt ud til en lang række steder, hvor pigerne kommer i hverdagen, bl.a. frisører, rideskoler, diskoteker mm.

– Vi håber, at alle vil tage godt mod materialet og være behjælpelig med at udbrede budskabet om, at vaccinen kan beskytte mod livmoderhalskræft, og at piger under 28 år gratis kan blive vaccineret hos egen læge, siger Ann Møller Gram.

Efter 2013 er det kun piger, der er født efter 1992, der kan blive gratis vaccineret.

Fakta:

Livmoderhalskræft skyldes HPV, der er en virus, som overføres seksuelt. Det er en almindelig virus, som omkring 80 pct. af seksuelt aktive får på et tidspunkt i livet. HPV-infektioner er især hyppige hos unge.

Der findes en vaccine mod HPV. Vaccinen beskytter mod de to typer HPV, der tilsammen er skyld i 70 pct. af tilfældene af livmoderhalskræft i Danmark. Det er bedst at blive vaccineret inden seksuel debut, men langt de fleste yngre seksuelt aktive kvinder har også god gavn af vaccinen.

Piger født i årene 1985-1992 kan blive gratis vaccineret indtil udgangen af 2013.Derefter skal de selv betale.

Kvinder, der er født før 1985, skal selv betale for vaccination. Nogle sygesikringer giver tilskud til vaccinen.

Sådan virker vaccinen
Efter vaccinationen danner kroppen antistoffer mod HPV. Hvis man senere hen bliver smittet med HPV, vil antistofferne bekæmpe virus, før de udvikler celleforandringer og i værste fald livmoderhalskræft. Vaccinen indeholder ikke virus, så man kan ikke blive smittet med HPV ved vaccinationen.

Alle sundhedsmyndigheder herhjemme og i udlandet konkluderer, at vaccinen virker, og at den er sikker.

Bestil tid og bliv vaccineret hos din egen læge
Vaccinationen sker hos egen læge. Den gives i armen eller låret og kræver tre indsprøjtninger over et halvt år – anden og tredje indsprøjtning gives henholdsvis to og seks måneder efter den første.

Piger født efter 1991 er vaccineret
HPV-vaccination er siden 1. januar 2009 givet til piger i 12-årsalderen som en del af det almindelige børnevaccinationsprogram. Vaccination sker hos egen læge. Vaccinationen består af tre doser, der gives over et halvt år. Tilbuddet gælder for piger født i 1996 eller senere. Man skal være fyldt 12 år, men må ikke være fyldt 15 år.

Læs mere her

Bodylab udvider sortimentet med kosttilskud

Bodylab udvider nu sortimentet med flere kosttilskud. Dermed bliver Bodylab i stand til at levere alt, hvad sportsfolk og andre aktive har brug for af vitaminer, mineraler, kosttilskud og proteinpulver. De nye produkter i Bodylabs kosttilskudserie er nøje udvalgt ud fra deres veldokumenterede effekter for personer, der er fysisk aktive.

Træning og opbygning af muskelmasse med proteinpulver giver kun optimalt resultat, hvis kroppen samtidig får de rette mineraler og vitaminer undervejs. Derfor har Bodylab sammensat et sortiment af kosttilskud, som er særligt rettet mod sportsfolk og andre, som er fysisk aktive.

"Kosttilskud er et naturligt supplement til vores produkter på bodylab.dk. Vores kunder begynder i stigende grad at sammensætte deres kost målrettet, og med vores kosttilskud kan vi nu tilbyde hele paletten af produkter til folk med en aktiv og sportslig livsstil," fortæller Rasmus Thorup Andersen, direktør hos NutriNord, der blandt andet driver onlinebutikken Bodylab.dk

De nye produkter kan findes direkte fra forsiden af bodylab.dk i kategorierne: Vitaminer, Koffein, Fedtsyrer og Slankemidler. Desuden kan Bodylab.dk nu også tilbyde Bodylab Celadrin mod ømme muskler, led og sener. Det nye vitaminprodukt, Bodylab Bodymin, indeholder alt hvad en daglig multivitamin– og mineraltablet bør indeholde. Derudover har den øget indhold af B6, zink og chrom, hvilket er et plus for sportsfolk.

"Vores kunder er seriøse med deres træning, og dermed bliver den rette sammensætning af kosten en væsentlig faktor for dem. Med vores nye produkter sikrer vi, at de blandt andet har de nødvendige vitaminer og mineraler i kroppen, inden de træder ind i træningslokalet. Dermed bliver effekten af vores øvrige produkter som proteinpulver og kreatin optimal," siger Rasmus Thorup Andersen. Han har bevidst valgt at sammensætte et lille sortiment af kosttilskud, der er nemt at overskue, og som dækker alle sportsfolks behov. Sortimentet vil løbende blive justeret og der er flere nyhed på vej, lover Rasmus Thorup Andersen.

Som alle andre produkter på Bodylab.dk sælges kosttilskud til lavest mulige priser og med høj service. Alle Bodylabs kosttilskud er naturligvis godkendt af de danske sundhedsmyndigheder, og de er under løbende kontrol. Se mere på www.bodylab.dk
 

Læs mere her

Stadig stort influenza-udbrud i Region Hovedstaden

Rigtig mange borgere i Hovedstaden døjer stadig med influenzalignende symptomer.
Anbefaling fra regionale sundhedsmyndigheder
Borgere med nedsat immunforsvar bør kontakte egen læge ved influenzasymptomer. Alle andre bør opsøge læge, hvis de stadig har stærke symptomer 3-5 dage efter symptomerne første gang viste sig. Sådan lyder de regionale sundhedsmyndigheders anbefaling nu.

Mange henvender sig stadig med influenzasymptomer
På anden uge oplever både Region Hovedstadens akuttelefon og lægevagten i Hovedstaden nemlig en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra borgere, som har influenza eller influenzalignende symptomer:

– I forhold til samme periode sidste år får lægevagten i Region Hovedstaden 41 procent flere henvendelser og omkring hver fjerde henvendelse omhandler influenzalignende symptomer. Vi har i øjeblikket fire patienter liggende på intensivafdelinger med influenza, så sygdommen skal tages alvorligt, siger Jens Lundgren, der er formand for influenza-udvalget i Region Hovedstaden.

Udsatte borgere bør være opmærksommme
Han opfordrer derfor alle udsatte borgere, som i forvejen har nedsat immunforsvar, til at henvende sig til lægen eller lægevagten med henblik på podning og eventuel medicinsk behandling, hvis de oplever influenzalignende symptomer. Borgere med normalt immunforsvar bør også kontakte lægen eller lægevagten, hvis de tre dage efter deres indledende symptomer stadig har feber og oplever en forværring af sygdommen.

Forsøg at undgå smitte
Jens Lundgren kommer med følgende råd til borgerne i hovedstaden for at undgå at smitte andre:

– Hvis du er syg, bør du gøre hvad du kan for at undgå at smitte andre. Hold dig hjemme under dynen, indtil du er symptomfri, vask dine hænder ofte og nys ind i dit ærme frem for ind i hånden eller ud i luften. Hvis du er usikker på, hvordan du bør forholde dig, og hvornår det er en god ide at kontakte lægen eller lægevagten, kan du få vejledning på Region Hovedstadens akuttelefon 1813, siger Jens Lundgren.

For yderligere information:

Jens Lundgren, formand for Region Hovedstadens influenza-udvalg, tlf. 40 87 93 03
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Læs mere her

Malariamyggen forsvinder – og det er ikke kun godt

Antallet af malariatilfælde i mange afrikanske lande syd for Sahara rasler ned. En dansk-tanzaniansk forskergruppe har nu opdaget, at myggen, der bærer malariaparasitten, stort set er forsvundet fra landsbyer helt uden myggebekæmpelse. Forskerne undersøger derfor lige nu, om malariaen er ved at blive udryddet, eller blot samler kræfter for at vende tilbage med fornyet styrke.

– Mange af vores malariakolleger mener, at faldet i malaria i lande som Tanzania, Eritrea, Rwanda, Kenya og Zambia viser, at de mange kontrolprogrammer virker, især med myggenet, tidlige diagnose og medicinsk behandling. Men det er ikke hele forklaringen, siger lektor Dan Meyrowitsch fra Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet og tilføjer:

– Vi har i over ti år systematisk indsamlet malariamyg i tanzanianske landsbyer, og antallet faldt fra 5300 i 2004 til kun 14 i 2009. Vel at mærke i landsbyer uden myggenet.

Dan Meyrowitsch understreger, at det naturligvis er positivt, at antallet af malariarelaterede dødsfald blandt børn er faldet voldsomt de sidste 5-6 år, men at det er vigtigt, at forskerne finder ud af hvorfor:

– Hvis vi ikke finder svaret, kan vi heller ikke forudsige, hvornår malariamyggene vender tilbage, og så kan det hurtigt blive kritisk, fastslår Dan Meyrowitsch.

Er nye kaotiske nedbørsmønstre ansvarlige
Dan Meyrowitsch forklarer, at faldet på hele 99 procent i malariamyggebestanden fra slutningen af 90’erne ser ud til at hænge sammen med faldet i mængden af nedbør, der kan skyldes globale klimaændringer.

– Fra 2003-2009 er nedbørsmængden mere stabil, men det regner mere kaotisk fx uden for regntiden, siger Dan Meyrowitsch.

Forskerne kan udelukke myggenet og medicin som forklaring på den lave bestand af myg. Spørgsmålet er derfor, om myggene er blevet syge, om lokalsamfundene har brugt landbrugsgifte eller om årsagen skal findes i de nye, kaotiske nedbørsmønstre.

Manglende immunitet kan blive kritisk
Mange børn og voksne har i 5-6 år ikke været udsat for malariasmitte og har derfor mistet eller endnu ikke opnået den beskyttende immunitet mod parasitten.

Når myggene pludselig vender tilbage kan det derfor betyde voldsomme malariaepidemier med mange dødsfald, med mindre befolkningen og sundhedsmyndighederne er forberedt.

Den danske forskergruppe kommer fra tre institutter under Københavns Universitet: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Institut for Veterinær Sygdomsbiologi.

Studiet er finansieret af EU, DBL – Center for Sundhedsforskning og Udvikling, og Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU), Danida, Udenrigsministeriet. Studiet er udført i tæt samarbejde med lokale forskere fra National Institute for Medical Research i Tanzania.

Studiet: ‘Is the current decline in malaria burden in sub-Saharan Africa due to a decrease in vector population ‘ (http://bit.ly/qHnHvL) er publiceret i tidsskriftet Malaria Journal.

Læs mere her

Ny vandflaske gør det lettere at få alkalisk ioniseret vand

Forskning fra Japan og Sydkorea gør nu også gavn i Danmark. Siden 1950´erne har japanerne anvendt at ændre deres drikkevand, så det blev alkalisk og ioniseret. Nu bliver alkalisk ioniseret vand også mere og mere populært i Danmark. Mange mennesker har for meget syre i deres krop. Ved at drikke alkalisk ioniseret vand, også kaldet basisk vand, bliver kroppen mere neutral og afbalanceret. Det giver en række fordele:

Modvirker overvægt, som ofte stammer fra det kaos, der er i en ubalanceret krop.
Kroppen stræber automatisk efter at fastholde et vist alkalisk niveau. Hvis man spiser for meget syredannende kost, vil kroppen derfor opbruge værdifulde mineraler såsom calcium og magnesium blandt andet fra knoglerne, for vi kan overleve. Alkalisk ioniseret vand kan her være et godt supplement til at vende denne udvikling.

Herudover har alkalisk ioniseret vand følgende fordele:

Hjælper til at reducere giftstofferne i kroppen.
Koreanske undersøgelser på både dyr og mennesker har vist, at det kan hjælpe mod kræft, diabetes og gigt.
Er en kraftig antioxidant, der hurtigt kommer ud og virke i hele kroppen.

– I lande som Japan og Syd Korea har det etablerede sundhedsvæsen brugt alkalisk ioniseret vand som en del af behandlingen i mange år. Især til at behandle diabetes med. I den alternative verden er det alment kendt, at mange sygdomme kan lindres ved alene at hæve det alkaliske niveau i kroppen, fortæller Tanya Martyn, levnedsmiddeltekniker og sygeplejestuderende, der er medejer i Studio Balance ApS.

Oprindeligt kunne vandet kun ioniseres via elektrolyse, men med den nye Alkapod er det nu billigere og lettere for brugeren at få alkalisk ioniseret vand, fordi den er transportabel og ikke kræver elektricitet. Flasken indeholder to sæt filtre med forskellige mineraler, der gør vandet alkalisk ioniseret.

– Vi begyndte som de første i Danmark at importere denne Alkapod for nogle måneder siden, og den er enormt populær. Vi har allerede aftaler med syv forhandlere og har solgt over 250 alkapod´er, fortæller Søren Ludvig, medejer i Studio Balance ApS.

For yderligere oplysninger eller hvis du gerne vil prøve en alkapod, kontakt Søren Ludvig på telefon: 20 44 80 48

Fakta:

Alkalisk ioniseret vand blev godkendt af sundhedsmyndighederne i
Japan i 1966
Sydkorea i 1970´erne

Maskiner, der gør vand alkalisk ioniseret, er blevet solgt i USA siden 1980´erne
Både USA og Australien sælger nu 5000 alkapod´er om måneden.

Læs mere her