Nye forskningsfaciliteter giver muligheder for erhvervslivet

De nye forskningsfaciliteter giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn.
To af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter på vej
I de kommende år vil to af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensyn-krotronen MAX IV, blive bygget i Lund.

Nye muligheder for materialeundersøgelser
Faciliteterne giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn.

Relevant for fx fødevaresektoren og medicinalindustrien
Det kan for eksempel være inden for områder som fødevaresektoren, medicinalindustriens anvendelse af enzymer og proteiner, energi- og miljøsektorens udvikling af brændselsceller og test af konstruktioner og materialer.

Industriportal for virksomheder
DTU opretter derfor i samarbejde med blandt andet Region Hovedstaden, Københavns Universitet (KU) og Dansk Industri en industriportal, hvor virksomheder kan få hjælp til at finde løsninger på deres materialeproblemer.

3D Imaging testcenter
Denne industriportal bygges op som et såkaldt 3D Imaging testcenter og skal medvirke til en effektiv udnyttelse af ESS og MAX IV inden for 3D-billeddannelse, som er meget vigtig for industrivirksomheder.

Skal tiltrække internationale forskere og virksomheder til hovedstaden
Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond og er et led i et større strukturfondsprojekt kaldet ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen , der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og Life Science-områderne. Centret skal fungere som forløber for et fuldt udbygget testcenter til 50 millio-ner kroner.

Står færdige i 2015 og 2019
Røntgensynkrotronen MAX IV vil stå færdig i 2015, mens neutronstråleanlægget ESS er klar til brug i 2019. De to faciliteter vil være fantastiske værktøjer til at se dybt ind i materialer og lave f.eks. meget detaljerede tredimensionelle billeder af materialernes sammensætning og vise den atomare struktur og atomernes bevægelser.

Skal bygge bro mellem forskning og erhvervsliv
3D Imaging-centret vil bygge bro mellem forskning og erhvervsliv, sådan at flere danske virksomheder end i dag kan benytte analyser og karakterisering af materialer på højt detaljeret niveau.

Forventninger til øget vækst
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen har store forventninger til Region Hovedstadens muligheder for øget vækst i forbindelse med ESS og MAX IV:

Skal udvide samarbejdet over landegrænserne
Det er helt enestående, at vi får to så stærke forskningsfaciliteter i vores baghave, og da vi gerne vil være globalt konkurrencedygtige inden for væsentlige områder som materialer, energiteknologier og Life Science, er det tydeligt, at vi skal udvide samarbejdet over landegrænserne , siger regionsrådsformanden.

Satsning for hele Øresundsregionen
Regionsrådsformanden fortsætter:
Med strukturfondsprojektet er universiteterne og virksomhederne i Region Hovedstaden rigtig godt gearet til at kunne udnytte mulighederne optimalt, for ESS og MAX IV er en satsning for hele Øresundsregionen.

Tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger
Jane Hvolbæk Nielsen, der er institutdirektør på DTU Fysik, understreger, at det nye testcenter vil tage udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger:

Test af materialers styrke og holdbarhed
Ideen med testcentret er, at virksomhederne ikke behøver at være eksperter på røntgenstråler og billeddannelse. Det er netop det, der er vores kompetence. Derfor kan virksomheder komme og præsentere et materiale, der for eksempel mangler styrke eller holdbarhed , siger institutdirektøren.

Også test af nye produkter
Institutdirektøren fortsætter:
Og så vil vi sammen se på, hvilke tests der skal foretages, for at de kan komme videre. Jane Hvolbæk Nielsen understreger desuden, at undersøgelserne også foretages i forbindelse med et helt nyt produkt, hvor man gerne vil have et bedre kendskab til materialerne.

Én indgang for de danske virksomheder
Hun suppleres af institutleder på Niels Bohr Institutet (KU), Robert Feidenhans’l, der fremhæver, at danske virksomheder på den måde vil få én indgang til at udnytte de to faciliteter:

Unikke muligheder i forskningen
ESS og MAX IV supplerer hinanden på en måde, som giver fuldstændig unikke muligheder i forskningen, og som vil give et løft til hele Øresundsregionen, hvor der kan blive opbygget et kolossalt stærkt fagligt miljø; for KU s vedkommende særligt inden for Life Science-området , siger institutlederen.

Skaber kontakt mellem virksomheder og studerende
Institutlederen fortsætter:
Jeg ser dette projekt som en unik indgang til at skabe kontakt mellem virksomheder og studerende, som kan samarbejde om at udnytte de nye faciliteter.

Kan udnyttes til produktudvikling og kvalitetssikring
Dette løft til forskningen vil kunne udnyttes direkte af dansk erhvervsliv til produktudvikling, produktoptimering og kvalitetssikring; det vil sikre den industrielle innovation og understøtte teknologiske virksomheder.

DI-direktør hilser centret velkommen
Direktør i DI Lars Goldschmidt, som også sidder i bestyrelsen for ESS, hilser derfor testcentret velkommen:

Vigtigt at udvikle materialer og processer
For industriens virksomheder er der overordentligt store og vigtige muligheder i at kunne udvikle materialer og processer på en helt ny måde, og her er det afgørende, at der er et sted, hvor de kan komme med deres udfordringer og søge svar på dem , siger DI-direktøren.

Nøgle til mere produktivitet, vækst og beskæftigelse
DI-direktøren fortsætter:
Vi er meget glade for, at der nu bliver etableret en indgang for virksomheder i Danmark til at kunne udnytte ESS og MAX IV, for vi ser hele tiden, at det er evnen til at kunne mestre nye materialer på en god og konkurrencedygtig måde, der er nøglen til mere produktivitet, vækst og beskæftigelse.

For yderligere informationer:

Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, DTU Fysik, jane@fysik.dtu.dk, 4525 3222
Robert Feidenhans l, institutleder, Niels Bohr Institutet (KU), robert@fys.ku.dk, 3532 0397
Fakta om strukturfondsprojektet ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen :

Testcentret forventes at starte sine aktiviteter i løbet af 2013, og planen er, at der i 2017 er tilknyttet omkring 50 små og store danske virksomheder på tværs af brancher.
Ud over testcentret indeholder strukturfondsprojektet også studiebesøgs-programmer til ESS og MAX IV for gymnasieelever, studerende, forskere og teknologiske virksomheder i hovedstadsregionen samt et HR-netværk mellem forskningsinstitutioner og myndigheder, der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og Life Science-områder.
Partnerne i projektet er DTU, Københavns Universitet, Region Hovedsta-den, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Scion DTU, COBIS, Copenhagen Capacity og Dansk Industri.

Læs mere her

Jordemoder skaber dansk eksport-eventyr

Iværksætteren GynZone brager nu igennem på det globale marked. Virksomhedens e-læring bliver efterspurgt og købt af brugere i en lang række lande. Dermed har en dansk jordemoder skabt en lovende forretning ud af sin forskning.

– Vi skal have sat strøm til lærebøgerne. Ellers bliver de alt for hurtigt forældede. Patienterne skal have gavn af den nyeste viden.
Den tanke opstod i hovedet på jordemoder Sara Kindberg for godt to år siden. Hun tog konsekvensen og skabte virksomheden GynZone.

– Nu kan vi nærmest med dags varsel formidle ny viden ud til jordemoderen på den grønlandske slette eller til en fødeafdeling i Vancouver, fortæller Sara Kindberg, der er sundhedsfaglig direktør i GynZone.
GynZone startede med at udvikle sine første produkter i 2008, og nu er der i alt mere end fem timers undervisning med 3D-animationer og video, som eksempelvis viser, hvordan kvinder syes korrekt efter en fødsel. Meget stor interesse fra udlandet har ført til, at alt materialet nu også findes på tysk, engelsk, norsk og svensk.

Flyvefærdig med kapital fra innovationsmiljø
GynZone fik for to år siden to millioner kroner i startkapital til at kunne realisere ideen fuldt ud. Hun fik nemlig overbevist innovationsmiljøet Østjysk Innovation om, at e-læringen med en millioninvestering kunne blive så epokegørende, at den kunne blive efterspurgt af jordemødre, læger og studerende stort set overalt i verden. Og Sara Kindberg er nu stærkt på vej til at gøre den vision til virkelighed.

– Østjysk Innovation visualiserede drømmen sammen med os. Nu skal den kunne flyve selv, og det kan den. Vores salg af licenser finansierer nu den fortsatte udvikling og driften, fortæller Sara Kindberg.

Global afsætning
Hun har netop indgået en aftale med en engelsk leverandør om distribution af GynZones undervisningsfilm i samtlige engelsksprogede lande i verden undtagen USA. I Danmark har alle jordemoderskolerne besluttet at købe GynZone-licenser til de studerende, ligesom 16 ud af 25 fødeafdelinger har valgt at abonnere på e-læringen. Og i Tyskland har jordemødrenes forening valgt at investere i licenser til alle deres medlemmer.

– Østjysk Innovation kom med brænde til ovnen, netop der hvor der skulle fyres op. Uden deres kapital, netværk og sparring havde det formentlig taget mig ti år at nå hertil. En forsker som jeg har ikke netværk i en kommercielle verden og blandt investorer, som innovationsmiljøet har. Deres sparring har været uvurderlig; Jeg har lært om spillereglerne i erhvervslivet, som på mange måder er helt anderledes end i forskerverdenen, siger Sara Kindberg.
GynZone har også med Østjysk Innovations hjælp fået etableret en professionel bestyrelse af erfarne personer, der hver især repræsenterer værdifuld viden og indsigt.

Hos innovationsmiljøet er man godt tilfreds med at have kunnet se potentialet i GynZone fra den spæde start.
– Udviklingen i GynZone har indtil nu indfriet alle vores forventninger. Her er der virkelig tale om en iværksætter, som har været villig til at ofre sig fuldt ud for at skabe en succesfuld virksomhed og i kraft heraf kommer igennem til det eksportmarked, der skal skabe det langsigtede fundament for GynZone indtjening, pointerer Lars Stigel, direktør i Østjysk Innovation.

Læs mere her

10 års forskning har løftet plejen

Afdelingen for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet har i 10 år forsket inden for sygeplejefaget.

En forskning, der har nået internationalt niveau og samtidig, og ikke mindre vigtigt, har resulteret i bedre pleje til patienterne.

Behandling af patienter er forbedret betydeligt gennem udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer. I denne sammenhæng kan man nemt glemme, at behandling ikke kun er medicin og operationer, men også pleje af den syge.

Men et sted i Danmark har man i nu 10 år haft øje for at udvikle og forske i sygeplejen – Afdelingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet. Og afdelingen er det sted i landet, hvor der produceres mest forskning, der ser på plejen af patienter, og den afholder 1. marts 2011 10-års-jubilæum.

– Det tager langt tid at udvikle et forskningsmiljø, men vi er nået langt på 10 år. Vores forskning har opnået et internationalt niveau. Forskningen har også resulteret i konkrete forbedringer, der har været til gavn for mange patienter, fortæller forskningsleder Kirsten Lomborg, som er lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

– Udgangspunktet for den forskning, vi laver, er patienter og borgere med behov for sundhedsydelser. Derfor er forskningen relevant for alle de personer, som patienter møder i sundhedsvæsenet, og vores forskningsresultater har også ændret og forbedret praksis for eksempelvis social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, fortæller Bente Martinsen, der er adjunkt på afdelingen.

Forskningsleder Kirsten Lomborg understreger samtidig, at sygeplejeforskning er nødvendig. Hvilket de mange resultater, afdelingen har opnået i de seneste 10 år, også beviser:

– Sygeplejeforskning er en komplementær forskning til den mere traditionelle lægeforskning. Hvor en læge måske vil fokusere på selve den ernæring, en patient skal have, vil sygeplejeforskning typisk fokusere og undersøge, hvordan man kan optimere og forbedre patientens lyst til at spise og for nogen patienters vedkommende gøre det lettere, eller i det mindste mindre ubehageligt. Sundhed og trivsel for borgere og patienter er et vigtigt aspekt, og det er det fokuspunkt, vi ofte har i vores forskning, uddyber Kirsten Lomborg.

Afdelingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet er det eneste sted i landet, der tilbyder sygeplejefaglige videreuddannelser. Afdelingen optager hvert år 50 kandidatstuderende og 25 masterstuderende i klinisk sygepleje. Afdelingen har også stor tilgang af ph.d.-studerende, og lige nu er der 14 forskningsprojekter i gang.

Flere oplysninger

Kirsten Lomborg, afdelingsleder, lektor, cand.cur., ph.d., Aarhus Universitet, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tlf. 8942 5510 / 6020 2763 / kl@sygeplejevid.au.dk

Læs mere her

Gør som Usher og David Beckham – HOT fashion trend

De intelligente smykker fra Energy Muse har opnået kultstatus i USA hvor mange "stjerner" bl.a. indenfor: skuespil, sport, musik, mode og spiritualitet bærer dem, for at øge deres velvære, mod, styrke, præstation, selvtillid m.m.

Nu lancerer "Den Intelligente Krop", danskernes foretrukne online indkøbsmarked, når det gælder sund livsstil og træning med omtanke, en smykke kollektion der er skabt til dig, der ønsker at styrke din personlige udvikling med kraften fra de ædle sten og den 100–500 år gamle kinesiske lykkemønt, hvor det ydre symboliserer himlen og det
indre jorden.

Skuespillere, forfattere, professionelle atleter, direktører, studerende og mange andre benytter sig nu af Energy Muse smykkerne. Når du bærer Energy Muse smykkerne, vil du kunne opnå rigdom, finde kærlighed, øge din præstationsevne og forbedre dit helbred. Alt sammen med hjælp fra naturligt opståede krystaller og ædelstene, der alle påvirker energierne i din krop.

Hvert smykke har et individuelt fokus, der sammen med dine tanker skaber en kraftfuld blanding. David Beckham, Usher og Anthony Robbins benytter smykkerne til at frembringe netop de energier "de har behov for". Krystaller og ædelstene har været brugt i mange år til at styrke og bekræfte livsenergierne.

"Jeg er utroligt glad for, at vi nu kan tilbyde Energy Muse smykkerne. De passer perfekt til vores vision om, at det er muligt at skabe en intelligent krop at forene krop, sjæl og psyke, selv om vi lever i en ellers både travl og hektisk hverdag. Det er fasinerende, at der nu findes et smykke, som kan mere end bare være pænt. At have en Intelligent krop kræver, at man har sjæl og psyke med, og det har vi nu endnu et redskab til.", siger Lotte Paarup, som ejer og driver "Den Intelligente Krop."

Energy Muse smykkerne kan købes på www.denintelligentekrop.dk.
Priserne starter ved DKK 360,00 eksklusiv fragt.

"Den Intelligente Krop" er etableret i 2004 og er siden vokset markant for i dag at være et af de mest populære steder på nettet for indkøb, der bidrager til en sund livsstil.

Læs mere om ideerne bag "Den Intelligente Krop" på www.denintelligentekrop.dk

Billeder kan downloades på www.denintelligentekrop.dk/presse/
 

Læs mere her

Massage for fattigrøve

Veludført massage til omtrent den halve pris. Det kan du få, hvis du er villig til at skrue ned for hyggen omkring massagebriksen, er fleksibel med tidspunkter og ikke har noget imod at lade dig behandle af massører, som er under uddannelse.

 

Har du behov for eller lyst til at få massage jævnligt, men svært ved at afse 400–500 kroner to gange om måneden Du kan slippe med det halve, hvis du tager til en fysioterapeutstuderende eller en elev på en kosmetologskole.

 

Massage.dk har lavet en oversigt over skoler, hvor du finder billig massage. Oversigten har vi kaldt Massage for fattigrøve. Den er din hvem, hvad, hvor og hvordan til at spare penge på en gang massage og gøre noget for dit velvære, selv om pengene er små.

 

Massage kan også være en dejlig julegave eller fødselsdagsgave eller blot en gave til dig selv i en travl hverdag.

 

Link til foromtale og henvisning til PDF: http://massage.dk/temaer/billig–massage

 

Link direkte til oversigt i PDF–format: http://massage.dk/download/massage–for–fattigroeve.pdf

 

Yderligere oplysninger om Massage.dk og oversigten Massage for Fattigrøve fås hos Michael Dalmer, Massage.dk, tlf. 7512 0037, e–mail michael@massage.dk

 Massage for fattigrøve

Massage.dk
Massage.dk er en oversigt, hvor man hurtigt kan søge mellem mere end 6000 fysioterapeuter, kiropraktorer og massører indenfor både behandling og wellness.

 

Det er gratis for firmaer at blive optaget på Massage.dk, og det er desuden muligt at tilkøbe en individuelt tilpasset firmaprofil med billeder og beskrivelse af ydelser og forretningssted.

 

Det er tilladt at distribuere Massage for fattigrøve uden forudgående indhentning af tilladelse, dog med kildehenvisning til Massage.dk.

 

Ved omtale på web, er links til massage.dk eller direkte til materialet meget velkomne.

 

Massage.dk markedsfører ikke massageklinikker, erotiske og seksuelle ydelser.

 

Læs mere her

Blodkar afslører nye muligheder for behandling af migræne

For at afgøre en diskussion i forskerkredse har et hold forskere fra Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet undersøgt migræne-patienters blodkar under et fremkaldt anfald. Forskerne har her gjort en opdagelse, som vil få stor betydning for fremtidens migrænemedicin.

Migræne er en meget smertefuld hovedpine, som rammer næsten en halv million danskere. Der findes medicin, men ingen kur, og forskerne arbejder stadig intenst på at afdække årsagerne til hovedpinen.

Hovedpineforskere har længe været enige om, at migræne skyldes en endnu ukendt mekanisme i hjernen. Til gengæld har de diskuteret, om udvidelse af hjernens blodkar er den skyldige. For at kaste lys over sagen, besluttede forskere fra Dansk Hovedpine Center og Københavns Universitet sig for at undersøge diameteren af blodkar inden i og udenpå hjernen. Det skete i en magnetisk resonansscanner på migræne-patienter under et migræneanfald.

Blodkar i hjernehinden giver smerten
– På baggrund af vores undersøgelse kan vi slå fast, at migræneanfald hænger sammen med udvidelse af blodkar, som forsyner hjernehinderne og blodkar, som forsyner selve hjernevævet. Det bekræfter den gamle hypotese om, at migrænesmerten er forbundet med udvidede blodkar, fortæller læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar og uddyber:

– Endnu vigtigere er det, at når vi gav migrænepatienterne medicinen sumatriptan, kunne vi se, at blodkarrene i hjernehinden trak sig sammen, og at det lettede migrænesmerterne. Det peger på, at lindring af et migræneanfald først og fremmest kan ske ved at påvirke blodkarrene i hjernehinden. Og disse kar ligger uden for blod-hjernebarrieren.

Blodhjernebarrieren er en fortykkelse af hjernens blodkar, som betyder, at kun særlige stoffer og forbindelser kan trænge gennem og ud i selve hjernens væv. Den beskytter hjernen mod infektioner og affaldsstoffer, men kræver også særligt designede medikamenter, når lægerne skal behandle sygdomme og skader inde i hjernen.

– Hvis migrænen neurofysiologisk set ligger uden for blodhjernebarrieren, er den langt nemmere at ramme med medicin, end vi hidtil har antaget. Det vil derfor få betydning for fremtidens migræne-medikamenter, forklarer Sohail Asghar.

Pris for studier af migræne
Sohail Asghar modtog fredag den 25. marts Mogens Fog-prisen til Dansk Neurologisk selskabs årsmøde 2011 for sine kliniske studier af migræne. Samtidig har Sohails ph.d.-vejleder overlæge Messoud Ashina fået en bevilling på 2,5 millioner af Novo Nordisk Fonden til at fortsætte arbejdet med at studere migrænepatienter.

Studiet er netop offentliggjort i Annals of Neurology.

Kontakt:
Læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 20 61 37 37

Kontakt

Læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 43 23 21 61
Mobil: 20 61 37 37

Kommunikationsmedarbejder Malene Steen Nielsen Flagga
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 28 75 69 61

###

Migræne
Migræne er en af de mest udbredte neurologiske lidelser i Vesten og rammer 10 -15 procent af den voksne befolkning. Det svarer til over 80 millioner mennesker i Europa og USA.

Migræneanfaldene kommer i den produktive alder (25 – 55 år), og koster derfor samfundet ca. 27 milliarder euro om året. Til trods for intense studier og medicin, forbliver årsagen til migræne en gåde, som hjernen indtil videre nægter at frigive.

Diagnostiske kriterier for migræne er at have mindst fem anfald af hovedpine, som varer 4 – 72 timer (ubehandlet eller succesfuldt behandlet) og har mindst to af følgende træk:

– Halvsidig
– Pulserer
– Moderat til svær smerte
– Forværres ved rutinemæssig fysisk aktivitet (fx at gå, eller gå op ad trapper)
– Under hovedpinen har enten kvalme, opkast og/eller lys- og lydfølsomhed

Og symtomerne ikke skyldes anden lidelse.

Mit liv som forsøgskanin – videnskabsreportage fra forsøgene med migrænepatienterne :
http://videnskab.dk/krop-sundhed/mit-liv-som-forsogskanin

Læs mere her

The Paleo Shop ? mad fra stenalderen direkte til døren

The Paleo Shop er Danmarks første net-butik der udelukkende forhandler paleo-produkter. Online-shoppen forhandler blandt andet unikke produkter såsom Paleo Pasta, Caveman Cookies og Naked Ape pakker som alle er enestående produkter som The Paleo Shop er de eneste forhandlere af på det Skandinaviske og Europæiske marked.

Paleo eller stenalderkost som vi kender det bedre som her i Danmark er baseret på tanken omkring, at man skal tilbage til det naturlige i fødevarerne og derved undgå E-numre, forarbejdet mad samt kunstige tilsætningsstoffer. De unikke produkter som The Paleo Shop forhandler erstatter derfor mindre sunde fødevarer såsom hvedemel, sukker og kunstige smagsstoffer med mandelmel, tørret frugt og naturlige smagsforstærkere. Produkter som Paleo Pasta der er fremstillet af mandelmel, Caveman Cookies som er sødet med tørret frugter og Naked Ape pakker der indeholder tørret kød, nødder og frugt er bare nogle af de sundere valg som forbrugeren har mulighed for at købe gennem net-butikken.

The Paleo Shop er stiftet af tre unge studerende, der alle var enige om, at det sunde og oprindelige i fødevarer mangler på det danske marked. Ideen startede egentligt med at vi alle dyrkede Crossfit og ikke gad spise proteinpulver eller andre kunstige ting i vores træningsforløb. Vi ville have nogle produkter som vi vidste hvad der var i, og som vi kunne se var sunde for os forklarer Alexander Grønlund som er en af stifterne bag The Paleo Shop. Vi ville have et sundere alternativ, ja, eller rettere en ny livsstil som vi kunne følge forklarer han videre.

I dag kan man kun besøge to restauranter i Danmark der udelukkende forhandler paleo-rigtige madvarer, men der mangler produkter så forbrugerne selv kan variere deres kost derhjemme. Vi forestillede os at det skulle være så nemt og hurtigt for forbrugeren som muligt at kunne leve efter paleo-principperne, og vi synes da det gå ret godt allerede udtaler Alexander.

Paleo livsstilen er en naturlig del af den velkendte Crossfit bølge der i øjeblikket popper op over alt i Danmarks fitness miljø. Crossfit træningsformen forsøger på samme måde som paleo at gå tilbage til det naturlige og det originale og træningen foregår med fokus på funktionelle bevægelser. Drengene bag The Paleo Shop mener at paleo-livsstilen netop er et direkte resultat af denne samfundstendensen, netop at komme tilbage til det oprindelige i både fødevarer og livsstil generelt.

Læs mere her

Nye sundhedsspecialister og -koncepter

Danmarks nye specialister i sundhedsfremme (fitness) og træning, det første hold dimittender fra Syddansk Universitets nye danske masteruddannelse for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og trænere, er klar med nye sundhedstilbud til den danske befolkning per september 2009.
Masterstudiet i Fitness og Træning har til formål at uddanne specialister, der kan bidrage til at fremme danskernes sundhed via træning, kost og coaching med målgrupperettede strategier til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

De masterstuderende har i forbindelse med studiet udviklet nye metoder og koncepter til testning, vejledning og træning, som i de kommende måneder introduceres i forskellige sammenhænge såsom fysioterapi, genoptræning, kostvejledning og fitness. Målgrupperne er især personer med en af de otte folkesygdomme (aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed (osteoporose), muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme (astma-allergi), psykiske lidelser og rygerlunger (KOL)).

Læs mere her

Nye sundhedsspecialister og -koncepter

Danmarks nye specialister i sundhedsfremme (fitness) og træning, det første hold dimittender fra Syddansk Universitets nye danske masteruddannelse for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og trænere, er klar med nye sundhedstilbud til den danske befolkning per september 2009.
Masterstudiet i Fitness og Træning har til formål at uddanne specialister, der kan bidrage til at fremme danskernes sundhed via træning, kost og coaching med målgrupperettede strategier til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

De masterstuderende har i forbindelse med studiet udviklet nye metoder og koncepter til testning, vejledning og træning, som i de kommende måneder introduceres i forskellige sammenhænge såsom fysioterapi, genoptræning, kostvejledning og fitness. Målgrupperne er især personer med en af de otte folkesygdomme (aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer, hjerte-karsygdomme, knogleskørhed (osteoporose), muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme (astma-allergi), psykiske lidelser og rygerlunger (KOL)).

Læs mere her

Tværfaglighed betaler sig

Studerende i et tværfagligt studieafsnit lærer med og af hinanden. Og det er fordelagtigt for patienterne at blive behandlet i sådan et afsnit.

Det viser et nyt ph.d. projekt fra det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Univerversitet og det ortopædkirurgiske forskningsafsnit på Regionshospitalet Holstebro.

Tværfagligt samarbejde efterspørges i stigende grad. Ikke mindst på grund af stadig flere komplicerede patientforløb og større specialviden i de enkelte sundhedsprofessioner.

Ph.d. projekt viser, at studerende i et tværfagligt studieafsnit både lærer mere om deres eget fag og om andres fag. Den studerende lærer at få overblik og at træffe beslutninger og skærper derved sin egen professionelle identitet.

Overraskende fund
Et særligt overraskende fund var, at sammenlignelige patienter havde kortere indlæggelsestider i studieafsnittet end i det sædvanlige sengeafsnit.

Ph.d. studiet, som er det første af sin art i Danmark, har foregået i det tværfaglige studieafsnit ved Regionshospitalet Holstebro, hvor studerende fra professionerne medicin, sygepleje, ergoterapi og fysioterapi i 14-dages perioder, under supervision af uddannet personale, varetager al pleje og behandling af indlagte patienter.

Fakta
Forsvaret af ph.d. projektet er offentligt og finder sted 9. september 2011 klokken 13.00 i foredragssal 1, Regionshospitalet i Holstebro.

Titlen på projektet er: Learning with, from and about each other: Outcomes from an interprofessional training unit .

Flere oplysninger
Ph.d. studerende Flemming Jakobsen: 2063 1797 / flemming.Jakobsen@vest.rm.dk

Læs mere her