Medicinsk afdeling får ny ledende overlæge

Henning Borregaard Danielsen er ansat som ledende overlæge på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups medicinske afdeling.

Siden marts 2009 har han været konstitueret i stillingen. Overgangen til varig ansættelse sker formelt pr. 1. maj 2010.

Som ledende overlæge får Henning Danielsen det overordnede ledelsesansvar for medicinsk afdeling sammen med oversygeplejerske Marianne Jensen, som er hans sygeplejefaglige partner i afdelingsledelsen. Den ledende overlæge er hovedansvarlig for afdelingens lægelige behandling.

Henning Danielsen bliver en del af hospitalets ledelsesgruppe og får dermed et medansvar for at rådgive hospitalsledelsen og regionsrådet om den kommende udbygning af Regionshospitalet Viborg til 1.150 millioner kroner. Planen for udbygningen og renoveringen af hospitalet skal forelægges for regionsrådet til sommer og skal senere godkendes i regeringen.

Henning Danielsen er 56 år. Han tog lægevidenskabelig embedseksamen i 1980 og blev speciallæge i nefrologi (medicinske nyresygdomme) i 1991 og i intern medicin i 1992.

Den lægelige videreuddannelse har Henning Danielsen fået på hospitalerne i Århus. Han kom til Regionshospitalet Viborg som 1. reservelæge vinteren 1993. 1. december 1993 blev han udnævnt til overlæge på medicinsk afdeling.

Henning Danielsen har været specialeansvarlig overlæge for medicinsk afdelings nefrologiske sektion fra 1995 og frem til konstitutionen som ledende overlæge i 2009. Flere gange tidligere har han påtaget sig funktionen som stedfortræder for afdelingens ledende overlæge.

Henning Danielsen har herudover engageret sig meget i uddannelsesforhold. Han er klinisk lektor ved Aarhus Universitet og har som sådan et særligt ansvar for lægestuderendes klinikophold på i medicinsk afdeling. Desuden er han netop udnævnt til inspektor i intern medicin (nefrologi). I den funktion besøger han andre hospitalers nyremedicinske funktioner for at gennemgå de pågældende afdelingers uddannelsesforhold for yngre læger. Nævnes skal det også, at han siden 2007 har været formand for det nefrologiske specialeråd i Region Midtjylland.

Henning Danielsen bor i Højbjerg sammen med sin hustru, som er tandlæge. Sammen har de fire børn, hvoraf to bor hjemme.

Fakta om medicinsk afdeling i Viborg og Skive:

* Medicinsk afdeling er hospitalets største og mest specialiserede.

* Afdelingen behandler patienter med medicinske sygdomme i hjerte, nyrer, mave og tarm, lever, hormonkirtler, lunger, huden samt blod- og kræftsygdomme.

* Afdelingen rummer 107 sengepladser i Viborg og 35 i Skive.

* Afdelingens funktioner samles i Viborg sidst på året.

* Medicinsk afdeling har desuden en meget stor aktivitet med flere end 67.000 besøg om året i ambulatorier og dagafsnit, herunder et stort dialyseafsnit.

* Alt i alt er der 485 ansatte i medicinsk afdeling.

Yderligere oplysninger:
Cheflæge Christian Møller-Nielsen, telefon direkte 8927 2553.
Ledende overlæge Henning Danielsen, telefon direkte 8927 2868.

Læs mere her

Nintendo Wii-projekt hjælper smertepatienter

Gennem leg kan man glemme sine muskelsmerter og få øget livskvalitet, viser forstudierne i et dansk forskningsprojekt med fibromyalgi-patienter. Derfor søger AAU-forsker nye forsøgspersoner på Rehab & Health-massen i København i de kommende dage.

En forsker på fokus på leg og interaktive teknologier og en speciallæge, der vil hjælpe smerteramte fybromyalgi-patienter til en bedre hverdag det er det makkerpar, der i disse dage søger nye deltagere til et projekt med spændende perspektiver. Deres indledende undersøgelser med tre forsøgspersoner har givet dem en tro på, at leg og bevægelse gennem Nintendo Wii-spil giver meget fine resultater og bedre livskvalitet for patienter, som ellers lider af smerter og isolation på grund af sygdommen fibromyalgi.

Patienterne har selv valgt hvilke sportsgrene, de ville dyrke på Nintendo Wii, som er en slags computerspil, hvor man skal have hele kroppen i bevægelse i stedet for blot at sidde og kigge på en skærm. Træningen er foregået i et laboratorium på Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg, så forskerne efterfølgende har kunnet analysere videooptagelser af patienternes bevægelsesmønstre.

– I starten står patienterne relativt stille, men langsomt bliver deres bevægelser mere levende og spillet mere normalt. De opfatter det ikke som almindelig træning, men som en leg, og derfor bliver de grebet af spillet og engageret på en måde, hvor det er langt mere sjovt end smertefuldt. De slapper af og bruger muskler, som de ellers har været bange for at bruge, forklarer Hans-Jacob Haga, der er speciallæge i reumatologi med egen klinik i Esbjerg. Hans undersøgelser viser, at testpersonerne har opnået en forbedring på 40-50 procent i deres smerteproblemer, og han håber derfor sammen med Aalborg Universitet Esbjerg at kunne fortsætte forsøgene i større skala.

Netop derfor vil hans samarbejdspartner på Aalborg Universitet, lektor Tony Brooks, benytte sig af denne uges Health & Rehab-messe i Bella Center til at komme i kontakt med potentielle deltagere i næste det af projektet. På sin stand fremviser han flere eksempler på, hvordan moderne medieteknologier, leg og læring kan spille sammen, hvilket han selv og mange Medialogi-studerende på Aalborg Universitet Esbjerg arbejder med. På messen kommer både fagfolk, hjælpemiddelfirmaer og familier med handicap-relaterede behov, og derfor vil Nintendo Wii-projektet også blive præsenteret.

– Jeg har i flere år arbejdet med teknologier til genoptræning, som kan sammenlignes med Nintendo Wii, men her går det den modsatte vej: Wii er et kommercielt produkt, som bliver tilpasset til genoptræningsprogrammet. Det åbner muligheder i folks eget hjem, for i legen glemmer patienterne deres problemer eller smerter, fortæller Tony Brooks.

Der er andre, der i disse år afsøger mulighederne for at bruge Nintendo Wii i behandlingssammenhænge, men så vidt vides er Tony Brooks og Hans-Jacob Haga de eneste, der har fokus på fibromyalgi, som er kendetegnet ved muskelsmerter og ømhed, der ikke kan påvises på normal vis. Health & Rehab er Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedssektoren med blandt andet præsentation af hjælpemidler, plejeartikler og serviceydelser.

Kontakt:
Lektor Tony Brooks, Aalborg Universitet Esbjerg, tlf. 99 40 77 16, mobil 26 27 22 79
Hans-Jacob Haga, speciallæge i reumatologi, Reumaklinik Danmark, Esbjerg, tlf. 7517 77 00, mobil 26 33 22 02

Læs mere her

Rødvinsmedicin fokus for international konference i Danmark

Nu vil verdens førende eksperter sætte fokus på resveratrol; det gode stof i rødvin, som menes at kunne forebygge kræft, modvirke hjertekarsygdomme og sænke aldringsprocessen

Det har siden slutningen af 1990 erne været en antagelse hos mange forskere, at resveratrol, en antioxidant, som bl.a. findes i rødvin, har en gavnlig indvirkning på vort helbred og endog kan forebygge visse sygdomme. Hvis man følger nyhedsstrømmen, vil man dog vide, at stoffet i øjeblikket er omdrejningspunkt for en ophedet debat på internationalt niveau. Nu vil forskere fra hele verden i regi af Roskilde Universitet forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i diskussionen om stoffets gavnlige virkning.

Nye forsøgsresultater offentliggjort så sent som i sidste uge har peget på en gavnlig effekt af medicin, der efterligner resveratrol, men samtidig har nyheden om, at medicinalfirmaet GlaxoSmithKline har måttet standse deres forsøg i Danmark og Storbritannien med patienter med knoglemarvkræft, givet alle, der er interesseret i resveratrol, en masse at tale om. Forsøgene blev stoppet, fordi forsøgspersonerne udviklede komplikationer, som kan føre til nyrefejl. Det er dog endnu uklart, om det er medicinen eller sygdommen, der forårsagede komplikationerne.

Fokuseret forskning

En ting synes dog sikker stoffet resveratrol fortjener mere forskning med et klarere fokus. Konferencen Resveratrol2010 er derfor et forsøg på at samle kræfterne og etablere et fokus for den fremtidige forskning. Konferencen bliver den første internationale videnskabelige konference under temaerne resveratrol og sundhed og samler førende forskere fra hele verden til et 3½-dages intensivt møde. Formålet med konferencen er at indsamle, opsummere og diskutere de sidste 10 års videnskabelige arbejde inden for resveratrol.

Forskningen i resveratrols effekt på den menneskelige organisme løber rigtig stærkt i disse år, og jeg tror, at de første resultater fra kliniske undersøgelser af resveratrols kræftforebyggende effekt vil blive præsenteret på konferencen til september, siger lektor Ole Vang, Roskilde Universitet.

Konferencens synlige resultat vil være en række rapporter med den nyeste opdatering på området og en anbefaling for retningen af fremtidig videnskabelig forskning og anbefalinger for anvendelse af resveratrol. Rapporterne vil blive offentliggjort af New York Academy of Sciences i Annals of New York Academy of Science i en særudgave. Endvidere håber arrangørerne at kunne få finansieret, at det vil være muligt for unge mennesker at møde verdens forskere inden for resveratrol for at give dem lyst til naturvidenskabelig forskning generelt og særligt dette spændende område.

Resveratrol2010 finder sted den 13.-16. september 2010 i Danmark. Konferencen er arrangeret af Biokemisk Forening, IDA, EU, Øresund Food og Roskilde Universitet ved lektor Ole Vang, som bl.a. forsker i, hvordan resveratrol kan medvirke til at øge kommunikationen mellem cellerne og dermed forhindre, at cellerne deler sig uhæmmet, som det sker i den senere del af kræftudviklingen. Sammen med studerende på Institut for Natur, System og Modeller er Ole Vang pt. i gang med at studere de mekanismer i cellen, som resveratrol påvirker.

For yderligere information om Resveratrol2010-konferencen besøg www.resveratrol2010.com eller kontakt lektor Ole Vang, Institut for Natur, System og Modeller, Roskilde Universitet, e-mail: ov(at)ruc.dk, tlf: 4674 2552 eller kommunikationsmedarbejder Camilla Buchardt, Kommunikationsenheden, Roskilde Universitet, e-mail, camilbu(at)ruc.dk. tlf: 4674 3346.

Læs mere her

Forsker på jagt efter fede mænd

Mænd, der har lidt for meget på sidebenene, men som ellers er sunde og raske, er guf for forskeren, læge Morten Møller Poulsen fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Morten Møller Poulsen er netop gået i gang med et forskningsprojekt, der skal vise, om overvægtige mænd, der får stoffet resveratrol kan droppe bekymringer om blodprop, diabetes og andre ubehagelige livsstilssygdomme.

Resveratrol findes blandt andet i rødvin, blåbær og peanuts, men de trinde mænd i forsøget får dog ikke lov til at drikke sig til sundhed.

Man skal faktisk drikke 250 liter rødvin tre gange om dagen for at få den samme mængde resveratrol, som det kosttilskud, mændene vil få i forskningsprojektet, siger Morten Møller Poulsen, der havde regnet med, at mænd med lidt for meget polstring ville strømme til.
Men jeg kan faktisk godt bruge mange flere, så jeg vil opfordre mændene til at melde sig.

Tidligere har amerikanske undersøgelser vist, at fede mus, der fik stoffet, levede længere, selv om de blev ved med at være godt i stand.

Indtil nu har ingen forskere dog undersøgt, om resveratrol har samme effekt på mennesker.

Det er det min forskning skal vise. Virker stoffet også på mennesker åbnes der uanede muligheder for, at man på sigt ved hjælp af lignende stoffer kan modvirke den fedmeepidemi, som de vestlige lande er ramt af, siger Morten Møller Poulsen, fra Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling MEA, der rummer nogle de førende danske forskere inden for ernæring, stofskifte og energiomsætning hos mennesker.

Yderligere oplysninger:
Læge ph.d studerende, Morten Møller Poulsen, Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling MEA, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, 89 49 77 37

Læs mere her

Reducer stress med Mind Master ? Brain & Body Performance Drink – Mindre Stress – Mere Energi

1WorldDirect, førende forhandler af produkter fra LR Health & Beauty Systems introducerer nu Mind Master – Brain & Body Performance Drink på det danske marked.

Stress…Stress…Stress

Alle kender det, alle har prøvet det. Unge som gamle, skoleelever, arbejdssøgende, arbejdsløse, hjemmegående, chefer, ansatte, selvstændige .og vi kunne blive ved.

Men nu er der hjælp at hente med MIND MASTER, en verdensnyhed fra LR.

– Mind Master neutraliserer ikke-medicinsk relaterede stress-symptomer på lang sigt
– Mikronæringsstoffer har en forebyggende virkning og øger de fysiske og psykiske energi-niveauer
– Mind Masters unikke sammensætning beskytter kroppens celler mod frie radikaler og øger koncentrationsævnen
– Made in Germany og certificeret af SGS INSTITUT FRESENIUS

LR Health & Beauty Systems har arbejdet sammen med en gruppe af ernæringseksperter for at nå frem til en ny milepæl for bekæmpelse af ikke-medicinsk stress og øget ydeevne: Mind Master Brain & Body Performance Drink

Krop og sind kan nu for første gang stimuleres samtidigt. Antioxidanterne resveratrol, grøn te, klorofyl, vitamin E og selen supplerer hinanden for at reducere stress. B-vitaminer, cholin, jern, coenzym 10 og L-carnitin øger effektiviteten i ​​kroppen og hjernen.

Dr. Anke Ertan, en ekspert i forebyggende medicin og stresshåndtering, forklarer: “Visse kombinationer af planter, vitaminer og mineraler hjælper kroppen til at reducere stress, mens de genererer energi i processen. Krop og sind bliver mere frisk og belastes mindre.”Stress er blevet et universelt fænomen.
Den tyske regerings seneste rapport om stress bekræftede, at næsten hver anden person klager over stress på arbejdet eller derhjemme. Alder og karriere er uden stor indflydelse – det gør næsten ingen forskel, om personen er hjemmegående, studerende eller ansat. Næsten alle sociale grupper rapporterede om en følelse af at de lever en mere stresset hverdag i dag end for to år siden, ifølge undersøgelsen.

Fagfolk og læger tilskriver grunden til en stigning i oxidativ stress, som udsætter organismen for ekstrem belastning. “Det bliver sværere og sværere for vores krop effektivt at neutralisere de frie radikaler, der udvikler stress. Celler og cellestrukturer er beskadiget på lang sigt. Det betyder, at de ikke længere producerer energi nok. Træthed, udmattelse og dårlig koncentration begynder at sætte ind, “siger Ertan. Men mere energi kræves i stressede situationer. Det er præcis, hvor Mind Master sætter ind. Antioxidanter reducerer ikke-medicinsk relaterede oxidativt stress i kroppen og mikronæringsstoffer giver et ekstra energi boost. Indtil nu har man skulle gå meget langt for at få de korrekte niveauer af mikronæringsstoffer og antioxidanter gennem vores normale kost. Mange mennesker bruger faktisk færdigretter og slik, som en måde at håndtere stress.

Mind Master, LR s nyeste tysk producerede og SGS INSTITUT FRESENUIS certificerede innovation, indeholder en optimal kombination af mikronæringsstoffer og antioxidanter, den såkaldte Green Energy Formula , som neutraliserer frie radikaler, reducerer celle skader og beskytter mitokondrierne, energi produktions-stederne. Desuden understøttes energiomsætningen i hjernen og kroppen på en vedvarende måde. LR s eksperter anbefaler motion og sport til at supplere den daglige brug af Mind Master.Ikke alene er Mind Master – Brain & Body Performance Drink blevet bevist effektiv gennem interne videnskabelige undersøgelser, men den er også nem at bruge: For kun kr. 20,00 om dagen (anbefalet tilskud: 80 ml om dagen), kan drikken forbedre din livskvalitet – en kvalitet, som er meget efterspurgt i Europa i disse dage. Mind Master leveres i en praktisk lilla 0,5 liters flaske til en vejledende pris på kr. 125,00 (også tilgængelig som sæt med 5 flasker for kr. 580,00 = kr. 116,00 pr. flaske).

Mind Master fås hos førende LR-forhandler 1WorldDirect på webshoppen www.1WorldShop.dk

For yderligere information kontakt:
Gitte Lumby Hansen på tlf. 21654636 eller Lars Hansen på tlf. 53561382

1WorldDirect er selvstændig LR partner/forhandler. 
Vi sælger udelukkende LR Health & Beauty System s produkter.

Det er et valg vi har taget, da disse produkter er af meget høj kvalitet, der gennem direkte salg kan tilbydes vores kunder til en yderst favorabel pris.
Vi søger forhandlere/samarbejdspartnere

Vi er inde i en rivende udvikling og søger derfor forhandlere/samarbejdspartnere i hele landet.
Kontakt Gitte Lumby Hansen på tlf. 21654636 eller Lars Hansen på tlf. 53561382 eller læs mere på www.1WorldShop.dk

LR Health & Beauty Systems, en af Tysklands ledende direkte salgsvirksomheder inden for kropspleje, skønhedsprodukter og kosttilskud, er repræsenteret i mere end 30 lande og har ca. 1.000 medarbejdere og omkring 300.000 selvstændige salgspartnere. LR er en af de førende globale aktører i branchen. Firmaets success-søjler omfatter tyske kvalitetsprodukter, et unik bilkoncept, en faglig uddannelse og service af salgspartnere, en fair og gennemsigtig marketingplan samt samarbejde med berømtheder som Bruce Willis, Emma Heming-Willis, Heidi Klum, Karolina Kurkova, Michael Schumacher, Boris Becker og Marcus Schenkenberg.

Læs mere her

Lægeuddannelse skaber nye muligheder i Nordjylland

En ny lægeuddannelse i Aalborg får ikke bare fuldt hus med masser af nordjyske studerende den løfter også effektivt hele AAU s sundhedsvidenskabelige område ind i en ny fase.

Det sundhedsvidenskabelige område på Aalborg Universitet har gennem en årrække været under udvikling, og med åbningen af en egentlig lægeuddannelse træder man ind i en ny fase. Ikke blot er der netop blevet etableret et selvstændigt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, det store indsatsområde får også en flyvende start i form af stor studenterinteresse.

De friske tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT), som på landsplan håndterer ansøgninger til de videregående uddannelser, viser, at alle de eksisterende sundhedsvidenskabelige studier i Aalborg er i fremgang, og at interessen for den nye lægeuddannelse er stor. Forud for Videnskabsministeriets godkendelse af lægeuddannelsen mente kritiske røster, at Nordjylland ikke ville få særlig glæde af en lægeuddannelse på AAU, fordi de fleste ansøgere alligevel ville komme udefra. Det har på ingen måde vist sig at være tilfældet. Ud af de 57, der er blevet optaget, har 28 taget deres adgangsgivende eksamen i Nordjylland, dvs. halvdelen af det hold, der åbner uddannelsen til september. Blandt de 57 er desuden ni udenlandske statsborgere, to fra Norge og syv fra Sverige.

– Vi har hele tiden ment, at en lægeuddannelse i Aalborg ville tiltrække nordjyder til faget, hvilket med årene også vil få stor betydning for rekrutteringen af læger i Nordjylland, hvilket ellers i visse sammenhænge har haft dystre udsigter. Med den enorme interesse, der har været for uddannelsen, og med det store antal optagne nordjyder mener jeg, at det nu er dokumenteret, at nordjyder vælger at læse på AAU, også når det gælder lægevidenskab, siger Egon Toft, der er nyudnævnt dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU. – For helt at kunne dække behovet i Nordjylland har vi brug for flere studiepladser, og det vil vi forsøge at opnå. Herved kan praktikpladserne i Nordjylland også udnyttes, tilføjer han.

Han glæder sig samtidig over, at etableringen af en lægeuddannelse ikke har undermineret, men tværtimod styrket interessen for den beslægtede Medicin med Industriel Specialisering, der åbnede for fire år siden. – Lægeuddannelsen giver et boost til det sundhedsvidenskabelige område samlet set, og den gør det også mere attraktivt at søge ind på de øvrige uddannelser. Det er et af de første resultater i den positive snebold-effekt, vi Også har peget på, at en lægeuddannelse ville have for Aalborg Universitet og for Nordjylland som helhed, påpeger Egon Toft.

Medicin med Industriel Specialisering, der forbereder de studerende på en karriere i lægemiddelindustrien eller sygehusvæsenet, har optaget 70 studerende i år, hvilket er en stigning på 20 procent. Sundhedsteknologi-uddannelsen går også frem, og efter nogle pæne opstarts-år får Idræt i år sit helt store gennembrud med flere end 100 optagne, hvilket svarer til en stigning på 35 procent.

Generelt har Aalborg Universitet fået et rekordoptag i 2010 og kan i september byde velkommen til 2757 nye studerende i Aalborg, Ballerup og Esbjerg. Det er en fremgang på knap 14 procent og det højeste nogensinde på AAU. På trods af rekordresultatet er der dog fortsat ledige pladser på næsten alle AAU s uddannelser. Sidste år blev ca. 400 tilbudt optagelse på en ledig studieplads, og da der i år er flere afviste universitetsansøgere på landsplan, kan det medføre et endnu højere optag på AAU. Informationer om ledige pladser findes på Studieguiden på aau.dk.

Læs mere her

Skadestue på skovtur

En gruppe frivillige læger og sygeplejersker har i denne uge travlt med at hjælpe syge og tilskadekomne på Skovskadestuen på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg.

De første gæster har allerede nu slået telt op på Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg, som officielt åbner på torsdag. Samtidig er en gruppe frivillige læger og sygeplejersker rykket ind i en noget anderledes skadestue, nemlig Skovskadestuen ved festivalpladsens indgang.
Skadestuen er døgnbemandet med 13 læger og omkring 40 sygeplejersker. Hertil kommer en stor gruppe førstehjælpere, som enten er erfarne lægestuderende eller yngre læger.

Alle, der arbejder i Skovskadestuen, stiller ganske gratis deres arbejdskraft til rådighed i 20 timer på festivalen.
Indsatsen bliver belønnet med gratis adgang til festivalen, og derfor er der aldrig problemer med at finde frivillige til tjansen, fortæller Skovskadestuens formand, Peter Voss.

– Der er ganske stor søgning, og vi har folk på venteliste, siger han, der selv har været med i 15 år.
Peter Voss er til daglig praktiserende læge i Skanderborg, men når festivalfolket rykker ud i skoven, så rykker han med.

5-600 patienter
Skovskadestuen åbner altid mandag inden festivalstart, og den lukker først igen, når de sidste toner er forstummet og teltene er slået sammen mandag efter festivalen.

– Vi skal være klar, når teltfolket rykker ind, og så er vi på døgnet rundt, fortæller Peter Voss.
Skovskadestuen består af fire afdelinger . En skadestue til behandling af småskavanker, en modtagelse, hvor bevidsthedspåvirkede og syge kan vurderes, et overvågningsafsnit, hvor svært berusede kan observeres og en operationsstue , som er steril, hvor større sår kan behandles.

Patienter, som ikke kan færdigbehandles i Skovskadestuen bliver sendt videre til enten Århus Universitetshospital, Århus Sygehus i Nørrebrogade, eller til Regionshospitalerne i henholdsvis Silkeborg og Horsens.

Skovskadestuen registrerer alle sygdomstilfælde og tilskadekomster. Derfor har Peter Voss på forhånd et godt billede af, hvilke lægelige udfordringer, festivalen kommer til at byde på.

– Statistisk set kommer vi til at behandle 5-600 personer. 45 procent af dem er blevet syge under festivalen. For eksempel ondt i halsen, blærebetændelse eller ondt i maven. Andre 45 procent er kommet til skade. Det kan være forstuvninger eller sår. De sidste 10 procent kommer i Skovskadestuen på grund af beruselse, fortæller Peter Voss.

Region Midtjylland stiller genoplivningsudstyr og medicin til rådighed for beredskabet på Danmarks Smukkeste Festival.

Yderligere information:
Vagthavende læge på Skovskadestuen. Tlf. 8793 7243 eller 6161 4159.

Læs mere her

Ny MR-metode kan undersøge indholdet af natrium både i og uden for cellerne

Teknikken åbner nye muligheder for at observere vand- og saltbalancen i cellerne

Vand- og saltbalancen er essentiel for at kroppens celler kan leve, og koncentrationen af natrium er en vigtig faktor til opretholdelse af denne balance.

Det har i mange år været muligt at observere natrium ved særlige MR-skanninger.

Disse teknikker er dog ikke blevet brugt til undersøgelse af patienter dels på grund af de lange skanningstider, dels fordi det ikke er til at afgøre, om natrium befinder sig inden for eller uden for cellerne.

Ph.d.-studerende Christoffer Laustsen ved MR-Centret på Skejby har gennem et grundigt MR-udviklingsarbejde muliggjort måling af natrium i eller uden for celler i bl.a. levende væv.

Denne metode muliggør nye spændende MR-skanninger af dyr og mennesker, hvor man udelukkende registrerer signaler fra de natrium-ioner, der befinder sig enten i eller uden for cellerne.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Quadrupolar-coupling-specific binomial pulse sequences for in vivo(23)Na NMR and MRI. Laustsen C, Ringgaard S, Pedersen M, Nielsen NC. J Magn Reson. 2010 Jul 6.

Yderligere information: Cand. scient. Christoffer Laustsen tlf. 8949 5264

Læs mere her

Falske naturlægemidler afsløres i avanceret test

I takt med øget rejseaktivitet og handel på nettet, er der sket en stigning i antallet af forfalskede lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Der er tale om produkter, som i værste fald kan være livsfarlige. En sammenkobling af avancerede analysemetoder kan identificere falske naturlægemidler til gavn for forbrugere og myndigheder.

Forfalskede lægemidler er i nogle tilfælde blot uvirksomme, men i værste fald kan de medføre alvorlige og uoprettelige bivirkninger, som det er svært at opdage årsagen til, fordi folk ikke ved, hvad de har indtaget, fortæller farmaceut og ph.d.-studerende ved Københavns Universitet Julie Kesting. Hun forsvarer i dag sin ph.d.-afhandling om naturstofkemiske analysemetoder.

Julie Kesting fortæller, at mange typer medicin forfalskes, men at det ofte er slankemidler og produkter til fremme af potensen, som frygtløse danskere erhverver sig på ferieturen eller ved at surfe på internettet:

Der er afsløret præparater med et meget højt indhold af tungmetaller, og man har fundet adskillige ‘naturlige’ potenspræparater, der udover eller i stedet for det deklarerede plantemateriale indeholder store doser af de samme virksomme stoffer, som indgår i receptpligtige lægemidler, fortæller Julie Kesting.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen har tolden i et andet EU-land sågar fundet et forfalsket lægemiddel mod hjerte-karsygdomme, som indeholdt støv fra mursten overtrukket med gul maling og møbellak.
Farlig ommøblering på molekyleniveau

For at afgøre om et naturlægemiddel indeholder andet end det deklarerede, er det nødvendigt at adskille og identificere alle indholdsstofferne. En hyppigt anvendt metode identificerer indholdsstoffer ud fra deres eksakte masse via en sammenligning med databaser, som indeholder referencedata:

Hvis et naturlægemiddel indeholder et kendt stof, vil det blive genkendt. Men der er nu desværre observeret en stigende tendens til, at producenter af forfalskede lægemidler ændrer på den kemiske struktur af de indholdsstoffer, de tilsætter, så en sammenligning er umulig. Det er farligt, fordi det er svært at forudsige, hvilken effekt en ændring af et molekyles sammensætning kan have på kroppen, fortæller Julie Kesting.

En moderne sammenkobling af flere analysemetoder kan imidlertid afsløre de forfalskede lægemidler. Her anvendes kromatografi til adskillelse, mens identifikationen af indholdsstofferne opnås ved at kombinere såkaldt massespektrometri, fastfaseekstraktion og kernemagnetisk resonans spektroskopi.

I forskningsgruppen Natural Products Research på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet anvender vi sammenkoblingen af metoder til hurtigt at identificere kendte såvel som ukendte stoffer i planteekstrakter og svampeekstrakter. Vi forsøger på den måde at danne udgangspunktet for nye potente lægemiddelstoffer med inspiration i naturen, fortæller Julie Kesting.
Kvalitetskontrol af blodtrykspræparat

Men teknikken er også oplagt til kvalitetskontrol. I samarbejde med forskerne Dan Sørensen og JingQi Huang fra Merck Frosst Ltd. har Julie Kesting undersøgt et kinesisk naturpræparat til behandling af forhøjet blodtryk:

Præparatet, som ifølge deklarationen indeholder en række forskellige dele fra dyr og planter, viste sig at være særdeles effektivt. Derfor undersøgte vi præparatet i håb om at finde et ukendt naturstof, som måske kunne danne grundlag for udvikling af et nyt lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk, fortæller Julie Kesting.

Under anvendelse af de avancerede analysemetoder blev det hurtigt tydeligt, at kapslerne kun indeholdt de tre kendte blodtrykssænkende lægemiddelstoffer amlodipin, indapamid og valsartan intet naturstof bidrog til effekten af kapslerne, som blev markedsført som naturlægemiddel på trods af de receptpligtige indholdsstoffer:

Undersøgelsen er et godt eksempel på, hvordan kombinationen af moderne analysemetoder kan afsløre forfalskede lægemidler. Både til gavn for forbrugere og myndigheder, slutter Julie Kesting.

Læs mere her

Sådan håndteres fleksibel besøgstid i en intensivafdeling

Sygeplejersker guider de pårørende om besøg på intensivafdelingen efter individuelle vurderinger i hver enkelt situation

En ny undersøgelse belyser gennem elleve interviews med intensivsygeplejersker, hvordan sygeplejersker i praksis håndterer fleksibel besøgstid fra minut til minut gennem en kompleks afvejning af hensyn til både patienter, pårørende og personalet.

På danske hospitaler er der i modsætning til mange andre lande en lang tradition for fleksible besøgsregler, hvilket giver mulighed for, at pårørende i vidt omfang kan være hos patienten og støtte denne under indlæggelsen.

Hvor man tidligere kunne komme på besøg inden for fastlagte tidsrum fx eftermiddag og aften, er besøgsreglerne i dag i mange afdelinger så fleksible, at pårørende principielt kan komme på besøg når som helst under forudsætning af, at det kan passe ind i patientens pleje og behandling og ikke forstyrrer de øvrige patienter.

Det stiller krav til personalet om at administrere besøg.

Lederskab
I intensivafdeling, hvor patienten måske ikke er vågen, og hvor patientens tilstand kan ændre sig fra minut til minut, stiller det særligt store krav til personalet at administrere besøg fra pårørende. Samtidig ønsker personalet at inddrage de pårørende som en værdifuld ressource for patienten.

Fundamentet for intensivsygeplejerskernes håndtering af besøg er, at de udviser lederskab i den komplekse afvejning af hensyn.

Lederskabet udmønter sig i tre forskellige strategier i samarbejdet med pårørende om deres tilstedeværelse på stuen:
1) At afklare relationer; 2) At definere situationen, og 3) At guide pårørende.

Gennem de tre strategier lærer sygeplejerskerne patienten og hver enkelt pårørende at kende som et udgangspunkt for at vurdere, om det i hver enkelt situation er passende for alle parter, at der kommer besøg på stuen.

På den baggrund guider sygeplejerskerne de pårørende til at være på stuen eller gå udenfor i overensstemmelse med den individuelle vurdering, sygeplejersken foretager i hver enkelt situation.

Oplæg til diskussion
Resultaterne af undersøgelsen fra intensivafdeling belyser, hvordan sygeplejersker i praksis administrerer fleksibel besøgstid og vil være anvendelige i diskussioner om personalets rolle i forbindelse med håndtering af besøg på såvel intensivafdelinger som sengeafdelinger.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen: Ågård AS, Lomborg K. Flexible family visitation in the intensive care unit: nurses’ decision-making. J Clin Nurs. Published ahead of print Oct. 28. 2010.

Yderligere information:
Ph.d.-studerende, cand.cur Anne Sophie Ågård, tlf. 21 62 54 84

Læs mere her