Nyt høreapparat gør hverdagen nemmere

Siemens viser vejen med et langt skridt mod den naturlige hørelse.

Centra Active er navnet på et nyt høreapparat udviklet af Siemens. Det eneste af sin art. For første gang er det her lykkedes at forene tre banebrydende nyheder i et og samme høreapparat. For det første er højttaleren her anbragt inde i øret tæt på trommehinden. For det andet er apparatet forsynet med et genopladeligt batteri. Dertil kommer så det nye Aqua–Protect system, der effektivt beskytter høreapparatet mod smuds og fugt. Systemet er nyt og indgår her i Centra Active som det eneste høreapparat på markedet.

Næsten usynligt
Det nye høreapparat er så godt som usynlig på øret. Den specielt udviklede lydslange, der lige kan anes ved øret, forbinder apparatet med højttaleren inde ved trommehinden. Derfor er der heller ikke brug for den specielle øreprop, i stedet tilpasses høreapparatet uden ventetid.

Nem og behagelig
Her behøver man ikke længere at bekymre sig om, at batteri strejker i utide. Blot høre–apparatet bliver anbragt i opladeren om aftenen, er det klar til brug i mindst 18 timer. Erfarne brugere af et høre–apparat vil også blive overraskede over den langt mere behagelige lyd–gengivelse. Den skyldes, at Centra Active automatisk skruer op for svage lyde og dæmper kraftig og ubehagelig støj fra bl.a. forbikørende biler og tog. De to mikrofoner giver samtidig en mere præcis fornemmelse af den retning, hvorfra lyden kommer.

AquaProtect beskytter
Fugt og ørevoks er et problem for titusindvis af høreapparatbrugere. Men ikke her. For selv om højttaleren er placeret helt inde i øret, er den godt beskyttet af det fugttætte C–Guard vokssystem. Og ved selve lydåbningerne sikrer de to Gore–membraner, at fugt og smuds ikke blokerer forstærkeren. Endelig er apparatet udvendigt beskyttet af en effektiv nano–coating.

Flere fordele
Med Centra Active og den særlige lydslange og øretelefonen inde ved trommehinden slipper man for ubehagelig tillukning af øregangen. Desuden lyder ens egen stemme helt naturlig. På grund af høreapparatets særlige konstruktion skal der heller ikke skal bruges dage på at lave en speciel øreprop.
Endelig anvendes der her den trådløse øre–til–øre teknologi. Højre og venstre høreapparat er altid i perfekt balance, og det gør det lettere at forstå tale under støj. Med ePocket fjernbetjeningen fra Siemens kan man vælge mellem flere brugerprogrammer og den rigtige lydstyrke efter forholdene.
Nærmere oplysninger fås på www.rexton.dk og tlf. 63 15 40 01, hvor nærmeste høreklinik anvises.

Billedetekst:
Centra Active er høreapparatet der næppe ses og knap nok mærkes.
 

Tillykke til sundhedskartellets medlemmer

Godt gået og tillykke med resultatet! Sådan lyder reaktionen fra lægesekretærerne i HK ovenpå overenskomstforliget mellem sundhedskartellet og Danske Regioner.

– Sundhedskartellet har bevist, at det kan betale sig at strejke, og det er klart motiverende for os andre, siger Birgitte Ussing, formand for lægesekretærerne i HK, som nu ser frem til, at alle faggrupper sammen kan indgå et samarbejde om en ligelønskommission med det formål, at få kigget nærmere på ulige–løn.

– Samtidig glæder vi os også over, at de andre faggrupper vender tilbage til arbejdet. For det har været en svær periode for os, og selvfølgelig ikke mindst for patienterne, siger Birgitte Ussing.

I de otte uger konflikten har varet, har lægesekretærerne haft rigtigt meget at se til. Opgaven har været at sikre, at patienterne fik én loyal og entydig information samtidig med, at der skulle gives en "svær" besked:

– Lægesekretærerne har gjort en kæmpe indsats for at aflyse, informere og så videre, velvidende at patienterne blot "parkeres" et sted uden for rækkevidde og vender tilbage med dobbelt kraft, siger Birgitte Ussing.

Derfor har mange lægesekretærer også haft ganske svært ved at koble fra i tankerne, når de kom hjem efter en hektisk dag med mange følelsesudbrud fra de berørte patienter.

– Mange er blevet vrede over, at netop deres undersøgelse/behandling er omfattet af konflikten. Endnu flere er blevet kede af det og græder i telefonen det har været svært altid at skulle forholde sig professionelt, når man føler med den enkelte patient, der i flere uger har gået og ventet på behandling og/eller undersøgelse, fortæller Birgitte Ussing.

Nu hvor konflikten er ovre, er gruppen af lægesekretærer parate til, sammen med de andre faggrupper, at køre merarbejdsprojekter for at nedbringe ventetiden for de mange patienter til et acceptabelt niveau.

– Her vil lægesekretærerne bidrage på samme professionelle måde, som vi har gjort det indtil nu. Men det er vigtigt, at vi får opbakning for vores indsats fra vores ledelser, for det vil være en stor belastning på de i forvejen hårdt slidte medarbejdere, udtaler Birgitte Ussing, formand for lægesekretærerne i HK.

Lægesekretærgruppen i HK har i forbindelse med konfliktens ophør samtidig truffet beslutning om en række vejledende minimumstakster for ekstra arbejde i forbindelse med oprydningen efter konflikten. Taksterne går fra kr. 400,– til kr. 540,– alt efter på hvilket tidspunkt af døgnet det ekstra arbejde skal udføres.

Yderligere oplysninger:
Mobiltelefon: 30 91 47 16 til Birgitte Ussing, formand for DL Patient | Administration | Kommunikation (12.000 lægesekretærer under HK)
Mobiltelefon: 40 20 43 53 til Ole Gregersen, sekretariatsleder DL
 

Læs mere her

Gynækologisk klinik hjælpes på vej af behandlingsgaranti

Ny gynækologisk klinik på AROS Privathospital A/S i Århus hjælpes godt på vej af det udvidede frie sygehusvalg. Siden 1. juli, hvor suspensionen af behandlingsgarantien ophørte, er belægningen mere end fordoblet.

Gynækologiske patienter har måttet vente længe på behandling i det offentlige system efter sygeplejestrejken, da det udvidede frie sygehusvalg blev suspenderet. Frem til 1. juli, hvor suspensionen af behandlingsgarantien ophørte, har det ikke været muligt for ventelistepatienter at blive behandlet på privathospitaler for det offentliges regning, når ventetiden er længere end en måned. Det har også betydet, at ventelisterne under suspensionen har vokset sig endnu længere mange steder til mere end seks måneder på det gynækologiske område.

At behandlingsgarantien atter er gældende, kan man tydeligt mærke hos AROS Privathospitals ny speciallægeklinik, som tilbyder alle former for kirurgiske og medicinske gynækologiske behandlinger. Den ledes af speciallæge i gynækologi og obstetrik Ingo Clausen og har Vestdanmarks største udbud af behandlinger. Et særligt indsatsområde er kikkertkirurgi i forbindelse med sygdommen endometriose, der kan føre til underlivssmerter og barnløshed. Klinikken, der indgår i AROS vifte af i alt 15 speciallægeklinikker, udfører uden ventetid alle slags gynækologiske udredninger og operationer. Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at det kan give bedre resultater, når patienterne følges af det samme personale igennem hele behandlingsforløbet. Vi kan garantere denne kontinuitet og råder samtidig over branchens mest moderne udstyr, siger Ingo Clausen.

Fordoblet patientantal

Godt halvdelen af patienterne får behandlingen betalt af deres sundhedsforsikring, mens den andel halvdel kommer gennem det udvidede frie sygehusvalg. Efter ventelistepatienterne fra det offentlige system atter er begyndt at strømme til, er patienttilgangen mere end fordoblet.
Selvom behandlingsgarantiens genkomst har gjort en stor forskel for klinikken, vurderer Ingo Clausen stadig, at der kunne være basis for at modtage endnu flere ventelistepatienter fra det offentlige system. Mange ventelistepatienter er ikke bekendt med deres rettigheder. Vi burde i teorien modtage langt flere patienter fra det offentlige; men hos mange er bevidstheden om egne rettigheder stærkt begrænset, hvilket betyder, at de ikke eller først sent i forløbet gør brug af behandlingsgarantien, siger han.

Garantien gjorde en forskel

Behandlingsgarantiens genkomst har haft stor betydning for 39-årige Pia Meidal fra Gl. Rye. Hendes genoptræningsforløb efter en blodprop i hjernen blev alvorligt truet, da hun pludselig blev ramt af ekstreme blødninger i underlivet. Blodtabet tappede mig for al energi. Blødningerne blev værre og værre, mens jeg blev svagere og svagere, fortæller hun. Ventelisterne for udredning og behandling i det offentlige system var på daværende tidspunkt månedlange; men kort tid inden Pia Meidal skulle i behandling, ophørte imidlertid suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg med behandlingsgaranti. Således fik hun mulighed for udredning og behandling på AROS Privathospital for offentlig regning.

Under forundersøgelsen fandt Ingo Clausen frem til, at jeg burde opereres hurtigst muligt, og at en slimhinde skulle udskrabes af livmoderen. Samtidig opdagede han det 3 x 6 cm. store muskelfibrom, der havde givet mig kramper og derfor skulle fjernes. Efter operationen var der kraftige blødninger, men personalet fik hurtigt løst problemet. Alle kendte deres roller og vidste, hvad de havde med at gøre. Hospitalet ringede også bagefter for at høre til mig. Jeg har netop været til efterkontrol og fik at vide, at alt var perfekt, og at min livmoder var blevet normal i størrelsen.

Pia Meidal er overordentlig tilfreds med resultatet og fremhæver, at hospitalets personale har haft konstant fokus på hendes vel. Det er en gave at være sluppet af med blødningerne, som tidligere har plaget mig 14 dage om måneden, og jeg har fået en langt bedre hverdag, slutter hun.

###

Højopløselige fotos til pressebrug kan rekvireres ved at skrive til cfi@epicent.dk eller hentes på www.epicent.dk/Pressemateriale/download.html under overskriften ‘AROS Privathospital A/S’.

Læs mere her