Dansk ledet europæisk KOL projekt får EU støtte

Et nyt projekt kan med EU støtte nu forbedre vilkårene for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) patienter.

Europæisk problem Europæisk samarbejde
KOL er en udbredt lidelse i Europa som medfører hyppige hospitalsindlæggelser og en alvorlig forringelse af livskvalitet da patienterne ofte isoleres socialt. Samtidig er sygdommen en økonomisk og ressourcemæssig belastning for samfundet og sundhedssektoren.

MedCom International som repræsenterer Region Syddanmark, afdeling for Regional Udvikling har i samarbejde med organisationer og hospitaler i Belgien, Italien, Norge, Storbritannien og Spanien derfor udarbejdet et projekt, Better Breathing, som ikke alene kan betyde nedsat indlæggelsestid men også en øget tilfredshed og livsglæde i hverdagen for KOL patienterne.

Claus Duedal Pedersen, International Manager fra MedCom er glad for nyheden om støtten og siger om projektet "Det er et unikt og banefrydende projekt og med den økonomiske støtte fra EU kan vi nu få skabt bedre vilkår for KOL patienter. Vores samarbejde med de europæiske partnere sikrer at metoden afprøves i flere lande og under forskellige former, hvilket giver os det bedste billede af mulighederne og systemerne og i sidste ende den bedste løsning for patienterne".

Cheflæge på Sygehus Fyn Peder Jest siger ligeledes om projektet "På sygehus Fyn er fokus rettet mod patienten med kroniske tilstande i såvel det akutte som det ambulante forløb. Med dette projekt kommer der et nyt og anderledes alternativ, som i fremtiden vil gøre en stor forskel for patienterne, da behandlingen vil blive optimeret både til fordel for patienten og sygehuspersonalet".

Også i forhold til samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne har projektet stor betydning. Sundhedsdirektør Jane Kraglund siger: "Projektet vil i høj grad medvirke til at etablere nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse og den kommunale hjemmepleje. Det vil stille nye krav til de kommunale medarbejdere, men også betyde at kommuner får langt bedre mulighed for at tilbyde bedre service til kroniske patientgrupper".

Better Breathing "bedre luft"
Projektet som skal skabe et bedre sygdomsforløb for KOL patienter hedder Better Breathing og pengene til projektet er nu fundet via EU´s eTEN–program, som yder støtte til bl.a. fælles europæiske eSundheds–projekter. Better Breathing vil via en speciel patientkuffert med indbygget TV, telefon og måleudstyr give patienterne direkte og visuel kontakt til professionel hjælp, så patientens sygdomsforløb følges løbende og mange problemer kan derved opdages og klares inden de bliver for alvorlige og kræver indlæggelse. Dette skaber en øget tryghed for patienten i dagligdagen. Desuden kan løsningen tilbyde patienterne genoptræning, sygdoms– og livsstilsinformationer og en social dimension, da systemet kan kommunikere også visuelt – med andre KOL patienter.

Projektet vil som udgangspunkt køre på Sygehus Fyn i Danmark foruden Spanien, Norge og Wales.

Større udbredelse
KOL er ikke et Europa problem alene og også andre kroniske lidelser medfører hyppige indlæggelser og social isolation. For disse skal sygdomsforløbet ligeledes forbedres og den sociale kontakt genetableres for patienterne. Better Breathing er derfor ment som en forløber for en større udbredelse af systemet der kan udvides til andre kroniske sygdomme og en international spredning.

Om MedCom
MedCom der beskæftiger sig med elektronisk kommunikation inden for sundhedssektoren blev oprettet i 1994, og formålet var at samle de mange projekter om elektronisk kommunikation i sundhedssektoren ét sted. I dag rådgiver MedCom mange forskellige partnere inden for sundhedssektoren samtidig med, at det udvikler og implementerer nye projekter, der bruges både regionalt, nationalt og internationalt.

Læs mere om MedCom på www.medcom.dk og om Sygehus Fyn på www.sygehusfyn.dk.

###

Mere information:

MedCom International
Claus Duedal Pedersen
Telefon: 65 43 20 30
Mobil: 40 36 86 29

SHF Sygehus Fyn
Cheflæge Peder Jest
Mobil: 40 82 73 41

Region Syddanmark
Direktør, Jane Kraglund
Direkte: 76 63 14 30
Mobil: 28 99 32 40

GITS A/S Global IT Systems
Adm Direktør, Kurt Christensen
Direkte: 70 20 96 50
Mobil: 25 40 66 00
 

Læs mere her

Lundbeck udvider aftalen med Teva til at inkludere rettigheder til markedsføring i udvalgte lande i Asien

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at selskabet har udvidet aftalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) vedrørende Azilect(®), så den nu omfatter seks markeder i Asien – Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand og Filippinerne.

Det asiatiske marked udvikler sig til at være platform af stigende betydning for Lundbeck i takt med, at regionen oplever rivende vækst indenfor CNS markedet. Med aftalen får Lundbeck adgang til seks interessante asiatiske markeder, som alle forventes at vise høj vækst på markedet for behandling af Parkinsons sygdom. Azilect(®) vil fremover være en væsentlig kilde til vækst for Lundbeck i Asien generelt, og især i Kina og Sydkorea. Udover denne aftale er to af Lundbecks nøgleprodukter, Cipralex(®) og Ebixa(®), for nylig blevet tilskudsberettiget i Kina.

Som led i aftalen er Lundbeck ansvarlig for at gennemføre de kliniske undersøgelser og klargøre de ansøgninger til myndighederne, som kræves for at opnå markedsføringstilladelse på de enkelte markeder. Den første lancering på et af markederne kan potentielt ske om cirka ét år.

“Med den nye aftale med vores partner, Teva, får vi en mulighed for at udvide vores allerede succesfulde arbejde med Azilect(®). Det farmaceutiske marked i Asien, og CNS-markedet især, er under hastig udvikling, og vi ser denne aftale som en mulighed for at styrke vores forretningsmæssige platform i denne lovende region yderligere,” udtaler Ole Chrintz, Senior Vice President, Commercial Operations i Lundbeck. “I det utilstrækkelige marked for Parkinsons sygdom er Azilect en vigtig behandlingsmulighed, og den første behandling som i kliniske undersøgelser har sandsynliggjort en sygdomsmodificerende effekt i Parkinsons sygdom. Vi er glade for at vi nu er i stand til at tilbyde denne effektive behandling til befolkningen i de asiatiske lande.”

De specifikke økonomiske betingelser er ikke oplyst, men Lundbeck skal betale en andel af nettoomsætningen på markederne til Teva.

Ændring i regnskabspraksis
I forbindelse med indgåelse af aftalen og som følge af, at der i løbet af 2009 er foretaget en præcisering i IAS 18 Omsætning vedrørende agent- og principalmetoden, foretager Lundbeck en ændring i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår præsentation af den eksisterende aftale vedrørende Azilect(®).

Med indgåelse af den nye aftale vurderes det at Lundbeck agerer principal, for så vidt angår det samlede salg af Azilect(®). Det medfører, at Azilect(®) fremover regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som Lundbecks øvrige produkter, hvor selskabet betaler en andel af produktets omsætning eller indtjening til en ekstern partner. Ændringen betyder at omsætning vedrørende Azilect(®) fremover vil bidrage fuldstændigt til koncernens omsætning mens licensbetalinger til Teva vil blive bogført som en del af produktionsomkostningerne, modsat tidligere praksis, hvor omsætning af Azilect(®) blev bogført fratrukket licensbetalinger.

Som følge af ændringen i regnskabspraksis vil omsætningen af Azilect(®) i de første 9 måneder af 2009 være DKK 545 mio., mod tidligere rapporterede DKK 259 mio. Produktionsomkostninger for de første 9 måneder af 2009 vil som følge af ændringen i regnskabspraksis udgøre DKK 1915 mio. mod tidligere rapporterede DKK 1629 mio.

Praksisændringen får ingen betydning for Lundbecks resultat af primær drift (EBIT).

Sammenligningstal vil blive tilrettet i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2009.

Forventninger
Som følge af ændringen i regnskabspraksis relateret til salget af Azilect(®), forventer Lundbeck nu at selskabets samlede omsætning for 2009 vil blive en smule højere end den tidligere udmeldte forventning på DKK 13,1-13,6 mia. Foruden denne ændring, er forventningerne til 2009 uændret.

Lundbeck fremlægger årsregnskab for 2009 den 4. marts 2010. Ved denne lejlighed vil selskabet fremlægge forventninger til regnskabsåret 2010.

Om Azilect(®)
Azilect(®) (rasagilin-tabletter), som er et registreret varemærke som tilhører Teva, er indikeret til behandling af symptomerne på Parkinsons sygdom både som indledende behandling alene og som supplement til levodopa senere i sygdommen. Azilect(®) er i dag tilgængelig i 38 lande, herunder i USA, Canada, Israel, Mexico og alle EU-landene. Lundbeck har rettighederne til at markedsføre Azilect(®) i Europa (i samarbejde med Teva i Frankrig, Storbritannien og Tyskland) og i Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filippinerne og få andre lande udenfor Europa.

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en aldersrelateret, degenerativ forstyrrelse i hjernen. Typiske symptomer er rystelser, stivhed, langsomme bevægelser og forringet balanceevne. Det anslås, at fire millioner mennesker verden over lider af sygdommen, som normalt rammer mennesker over 60 år.

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2008 for DKK 11,3 mia.
(ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For mere information, se http://www.lundbeck.com”>www.lundbeck.com

Læs mere her

Radiometer introducerer ny generation af hovedprodukter

Nyt ABL90 apparat giver mere tid til patientpleje
35 sekunder. På så kort tid kan plejepersonalet få blodgasresultater på ABL90, Radiometers nye generation af kassettebaserede apparater. Denne enestående korte svartid giver plejepersonalet mulighed for at bruge mindre tid på prøvetagning og mere tid på patientpleje.

Perfekt til point of care
ABL90 er specielt designet til point-of-care prøvetagning og måler 17 parametre, der er livsvigtige for diagnose og behandling af kritisk syge patienter. Blandt de målte parametre er ilt, kuldioxid og glukose, afgørende i situationer, der drejer sig om liv og død.
Målet med ABL90 er at skabe et apparat, der rent faktisk vil reducere den tid, der bruges på prøvetagning, så personalet vil få mere tid til patientpleje , siger Radiometers adm. direktør Peter Kürstein.
Radiometer har til stadighed øget sin markedsandel i blodgasforretningen ved at introducere nye generationer af apparater. ABL90 vil væsentligt forøge vores vækst og yderligere øge vores førende markedsandel globalt .

Mere tid til patientpleje
At fokus har været på at reducere den tid, der bruges ved apparatet, er blevet rigtig godt modtaget af kunderne.
Tid er meget vigtig for os , siger Annette Larsen, der er sygeplejerske på intensivafdelingen på Furesø Hospital. Som plejer vil jeg helst bruge så lidt tid som muligt på prøvetagning og så meget som muligt på pleje af patienten. Det har jeg mulighed for med ABL90. Den giver mig mere tid til patientpleje , konkluderer hun.

Om ABL90
ABL90 er Radiometers sidste nye blodgasapparat til brug nær patienten, dvs. på skadestuen, intensivafdelingen, eller operationsstuen. På blot 35 sekunder måler apparatet pH, blodgas, elektrolytter, metabolitter og oximetri på 65μL blod.
Blodgasapparatet kan købes i Europa, fx Frankrig, Tyskland, Danmark og Storbritannien. Apparatet bliver tilgængeligt i USA, når de amerikanske myndigheder, FDA, giver tilladelse til markedsføring.
Læs mere om og se virtuel demonstration af ABL90 på www.radiometer.com/abl90.

Om Radiometer
Radiometer er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling, produktion og distribution af teknologisk avanceret udstyr til diagnosticering af kritisk syge patienter. Kvalitet, enkel betjening og hurtig transmission af de livsvigtige informationer er derfor de mål, vi hele tiden holder os for øje, så hospitalerne kan få hurtige resultater, reducere arbejdsmængden og risiko for fejl og samtidig forbedre rentabiliteten.
Radiometer er en del af amerikanske Danaher Corporation (NYSE:DHR)

Læs mere her

Ambu og RespCare indgår eksklusiv distributionsaftale

Ambu, som er en førende producent og leverandør af udstyr til hospitaler, har indgået en aftale med den amerikanske producent af luftvejsudstyr, RespCare. Aftalen giver Ambu eksklusiv ret til at sælge en række masker, der bruges til såkaldt ‘non-invasive ventilation’.

Vi er glade for denne aftale med RespCare, som styrker os i vores bestræbelser på at levere innovative produkter til vores kunder, så de kan behandle deres patienter endnu bedre, siger Lars Marcher adm. direktør i Ambu A/S. Vi overtager lige nu det eksisterende salg, som især er på det amerikanske marked, men der er også aktiviteter i Europa, foreløbig primært i Storbritannien.

For RespCare er denne aftale en ønskesituation. Vi har ledt længe efter en distributionspartner til at markedsføre, sælge og distribuere vores engangs-ventilationsmasker , fortæller Sanjay Chandran adm. direktør i RespCare Inc. Ambu har et glimrende renommé for at producere og distribuere udstyr af høj kvalitet. Ambu sælger i mere end 127 lande, så vores produktlinje vil få fuld eksponering i sundhedskredse.

Non-invasive ventilation
‘Non-invasive ventilation’ (NIV) er en måde at give patienter ilt. NIV er brugbar i tilfælde af akutte vejrtrækningsproblemer og lungeødem. I nogle tilfælde kan Non-invasive ventilation overflødiggøre en endotracheal intubering hvor patienten får placeret en ET-tube eller en larynxmaske i halsen hvilket resulterer i færre komplikationer, kortere indlæggelsestider og dermed lavere sundhedsomkostninger.

Læs mere her

Rødvinsmedicin fokus for international konference i Danmark

Nu vil verdens førende eksperter sætte fokus på resveratrol; det gode stof i rødvin, som menes at kunne forebygge kræft, modvirke hjertekarsygdomme og sænke aldringsprocessen

Det har siden slutningen af 1990 erne været en antagelse hos mange forskere, at resveratrol, en antioxidant, som bl.a. findes i rødvin, har en gavnlig indvirkning på vort helbred og endog kan forebygge visse sygdomme. Hvis man følger nyhedsstrømmen, vil man dog vide, at stoffet i øjeblikket er omdrejningspunkt for en ophedet debat på internationalt niveau. Nu vil forskere fra hele verden i regi af Roskilde Universitet forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i diskussionen om stoffets gavnlige virkning.

Nye forsøgsresultater offentliggjort så sent som i sidste uge har peget på en gavnlig effekt af medicin, der efterligner resveratrol, men samtidig har nyheden om, at medicinalfirmaet GlaxoSmithKline har måttet standse deres forsøg i Danmark og Storbritannien med patienter med knoglemarvkræft, givet alle, der er interesseret i resveratrol, en masse at tale om. Forsøgene blev stoppet, fordi forsøgspersonerne udviklede komplikationer, som kan føre til nyrefejl. Det er dog endnu uklart, om det er medicinen eller sygdommen, der forårsagede komplikationerne.

Fokuseret forskning

En ting synes dog sikker stoffet resveratrol fortjener mere forskning med et klarere fokus. Konferencen Resveratrol2010 er derfor et forsøg på at samle kræfterne og etablere et fokus for den fremtidige forskning. Konferencen bliver den første internationale videnskabelige konference under temaerne resveratrol og sundhed og samler førende forskere fra hele verden til et 3½-dages intensivt møde. Formålet med konferencen er at indsamle, opsummere og diskutere de sidste 10 års videnskabelige arbejde inden for resveratrol.

Forskningen i resveratrols effekt på den menneskelige organisme løber rigtig stærkt i disse år, og jeg tror, at de første resultater fra kliniske undersøgelser af resveratrols kræftforebyggende effekt vil blive præsenteret på konferencen til september, siger lektor Ole Vang, Roskilde Universitet.

Konferencens synlige resultat vil være en række rapporter med den nyeste opdatering på området og en anbefaling for retningen af fremtidig videnskabelig forskning og anbefalinger for anvendelse af resveratrol. Rapporterne vil blive offentliggjort af New York Academy of Sciences i Annals of New York Academy of Science i en særudgave. Endvidere håber arrangørerne at kunne få finansieret, at det vil være muligt for unge mennesker at møde verdens forskere inden for resveratrol for at give dem lyst til naturvidenskabelig forskning generelt og særligt dette spændende område.

Resveratrol2010 finder sted den 13.-16. september 2010 i Danmark. Konferencen er arrangeret af Biokemisk Forening, IDA, EU, Øresund Food og Roskilde Universitet ved lektor Ole Vang, som bl.a. forsker i, hvordan resveratrol kan medvirke til at øge kommunikationen mellem cellerne og dermed forhindre, at cellerne deler sig uhæmmet, som det sker i den senere del af kræftudviklingen. Sammen med studerende på Institut for Natur, System og Modeller er Ole Vang pt. i gang med at studere de mekanismer i cellen, som resveratrol påvirker.

For yderligere information om Resveratrol2010-konferencen besøg www.resveratrol2010.com eller kontakt lektor Ole Vang, Institut for Natur, System og Modeller, Roskilde Universitet, e-mail: ov(at)ruc.dk, tlf: 4674 2552 eller kommunikationsmedarbejder Camilla Buchardt, Kommunikationsenheden, Roskilde Universitet, e-mail, camilbu(at)ruc.dk. tlf: 4674 3346.

Læs mere her

Lavere overlevelse for danske patienter med tyk- og endetarmskræft

Patienter, der er diagnosticeret med tyk- og endetarmskræft, i Danmark og Storbritannien har haft en lavere overlevelse end patienter i Norge, Canada, Sverige og Australien. Det viser tal fra en videnskabelig undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Acta Oncologica.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger om over 300.000 patienter, der fik diagnosticeret tyk- og endetarmskræft i perioden 2000-2007, for danske patienter dog indgik dog kun data fra perioden 2004-2007. Undersøgelsen er et resultat af et internationalt samarbejde i International Cancer Benchmarking Partnership, som Sundhedsstyrelsen deltager i og har medfinansieret.

Et-års overlevelsen for tyktarmskræft var 71 procent i Danmark, hvilket var bedre end i Storbritannien, der lå på 67 procent, men lavere end i de andre lande, hvor den var 76-80 procent. Tilsvarende var et-års overlevelsen for endetarmskræft 79 procent i Danmark mod 75 procent i Storbritannien og 82-84 procent i de øvrige lande.
En del af forklaringen kan være, at danske patienter blev diagnosticeret i mere fremskredne sygdomsstadier end patienter i andre lande. Således blev 31 procent af danske patienter med tyktarmskræft diagnosticeret i fremskredent sygdomsstadie mod 17-26 procent i andre lande. For patienter med endetarmskræft var tallene henholdsvis 26 procent mod 17-23 procent. Men forskerne bag undersøgelsen peger også på, at kvaliteten af behandlingen kan forklare en del af forskellene mellem landene.

Siden 2007 har Sundhedsstyrelsen arbejdet på at bedre kvaliteten af den danske behandling af tyk- og endetarmskræft. Der er således udarbejdet pakkeforløb for kræft, herunder for tyk- og endetarmskræft, som skal sikre patienterne den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid. Desuden vil alle danskere mellem 50 og 74 år fra 2014 blive tilbudt screening for tyk- og endetarmskræft hvert 2. år.

Formålet med screeningsprogrammet er at nedsætte dødeligheden af sygdommen ved at finde kræfttilfælde i tidlige stadier, så helbredelse er mulig, og at nedsætte forekomsten af tyk- og endetarmskræft ved at identificere og fjerne forstadier til sygdommen, før de udvikler sig til kræft.

Læs mere her

Samme højde – men meget mere sikker

Nu kan husholdningskøleskabet udskiftes uden ekstraomkostninger med det nyeste medlem i BioCompact-serien fra Gram Commercial.

Produktnyheden BioCompact II 310 fra Gram Commercial er skræddersyet til laboratorier, apoteker og sygehuse, der ønsker at udskifte husholdningskøleskabet med et professionelt opbevaringsskab uden meromkostninger.

Takket være en standardhøjde på 122 cm kræver BioCompact II 310 nemlig nøjagtig samme plads som ordinære køleskabe. Det er derfor ikke nødvendigt at bygge arbejdspladsen om for at opgradere til en professionel løsning.

Vi har manglet et skab i nøjagtig denne højde, som tilgodeser kunder, der ønsker en smidig og nem opgradering fra det almindelige husholdningskøleskab. Som alle andre modeller i BioCompact-serien opfylder BioCompact II 310 de højeste sikkerhedsmæssige krav, siger Henrik Gammelager, business development manager ved Gram Commercial.

Testet i sikkerhed
Det betyder blandt andet, at BioCompact II 310 er garanti for absolut temperaturstabilitet, der kan være afgørende for, at medicin bevarer sin virkning, og uerstatteligt forskningsmateriale ikke går tabt. Modsat husholdningskøleskabe bliver bagvæggen i BioCompact-skabene ikke kold, og eksempelvis er der ingen risiko for flækket emballage og deraf forurenet medicin.

Prismæssigt ligger BioCompact-serien ikke langt fra de kommercielle køleskabe, forklarer Henrik Gammelager.

Vi oplever, at et prishop på nogle få tusinde kroner ikke er afgørende, når laboratorier, hospitaler og apoteker udelukker risikoen for at beskadige vigtige forskningsresultater eller dyr medicin, siger han.

BioCompact II 310 blev lanceret i 2012 og er siden blevet stigende populær blandt kunder i hospitaler, apoteker og laboratorier.

Fakta om BioCompact-serien
BioCompact er en serie af køleskabe, der har indbygget professionel luft- og temperaturstabilisering. Det sikrer optimal opbevaring af bl.a. medicin og biomateriale. Skabene opfylder den tyske DIN-norm, tysk standard, for skabe til opbevaring af medicin.

Fakta om Gram Commercial A/S
− Gram Commercial A/S skaber køle- og fryseløsninger til professionel brug inden for Food Service- og Bio-Science-sektorerne.
− Gram Commercial A/S har produktion i Danmark, og ejes i dag af den japanske koncern Hoshizaki.
− Gram Commercial A/S beskæftiger omkring 200 medarbejdere i Danmark og har salgsorganisationer i blandt andet Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Læs mere her

En ud af fem diabetikere mister op til 15 arbejdstimer om måneden på grund af for lavt blodsukker (6 June 2011)

Næsten en ud af fem diabetikere må jævnligt opgive at gennemføre en hel arbejdsdag på grund af episoder med farligt lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi.[1] Det viser en ny undersøgelse med fokus på produktivitetstab som følge af hypoglykæmi, der i dag er offentliggjort i det internationale tidsskrift Value in Health. Undersøgelsen omfattede 1.404 type 1- og type 2-diabetikere i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som havde haft et tilfælde af hypoglykæmi i den forudgående måned.1

Undersøgelsens hovedkonklusioner var:

· Det gennemsnitlige produktivitetstab for arbejdspladsen pr. person pr. måned på grund af hypoglykæmi om aftenen eller om natten var 14,7 timer for dem, der ikke mødte på arbejde. Det svarer til anslået 2.294 US dollars i tabt produktivitet pr. person pr. år*.1

· Hypoglykæmi forekommer ofte om natten, og en ud af fem personer (22,7%) kom for sent på arbejde eller mistede en hel arbejdsdag på grund af et natligt tilfælde af hypoglykæmi.1 18,3% måtte enten gå tidligt hjem eller mistede en hel dag på grund af hypoglykæmi i arbejdstiden.1

Mange diabetikere kæmper jævnligt med hypoglykæmi, sagde forsknings­leder og sundhedspsykolog dr. Meryl Brod. Det påvirker ikke kun deres arbejdsliv, men giver et stigende behov for selv at måle blodsukkerniveauet. Desuden er hypoglykæmi, der opstår, mens man sover, et stort problem for diabetikere.

Undersøgelsen viste også, at patienterne gennemførte 5,6 ekstra blodsukker­målinger i de første syv dage efter et tilfælde af hypoglykæmi, og at 24,9% kontaktede en behandler (praktiserende læge, hospital, diabetesklinik eller anden sundhedsperson) efter et tilfælde.1 Blandt patienter i insulin­behandling oplyste 25%, at de nedsatte deres insulindosis efter anfaldet.1

Opretholdelse af en god blodsukkerregulering har langsigtede fordele for diabetikere, fordi det reducerer forekomsten af komplikationer.[2] Symptomerne i forbindelse med hypoglykæmi, hvor blodsukkerniveauet bliver for lavt, er ofte hjertebanken, rysten, sultfølelse, svedudbrud, koncentrationsbesvær eller forvirring.1 Diabetikere i insulinbehandling kan have 1 3 tilfælde af hypoglykæmi om måneden.2

Den samlede undersøgelse kan ses i julinummeret af Value in Health og online på: www.valueinhealthjournal.com. Undersøgelsen er sponsoreret af Novo Nordisk.

Yderligere information om diabetes:[3],[4] · Forekomsten af diabetes er på verdensplan steget til det seksdobbelte i løbet af en generation. Det anslås, at der i 2010 var ca. 285 mio. mennesker med diabetes, og det tal forventes at stige til 438 mio. i 2030.3

· Mere end 50% af alle diabetikere er ikke klar over, at de har sygdommen.3

· Diabetes var i 2010 årsag til næsten 4 mio. dødsfald på verdensplan, svarende til næsten 7% af den samlede dødelighed på verdensplan, hvilket er en stigning på 5,5% i forhold til 2007.3 Diabetes er den fjerdehyppigste dødsårsag som følge af sygdom på verdensplan.4

· I 2010 udgjorde de globale udgifter til diabetes mindst 376 mia. US dollars, og udgifterne forventes at stige til over 490 mia. dollars i 2030.3

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Referencer:

[1] Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The Impact of Non-Severe Hypoglycemic Events on Work Productivity and Diabetes Management. Value In Health 2011 [publiceret online 6. juni 2011].

[2] Donnelly LA, Morris AD, Frier BM, et al. Frequency and predictors of hypoglycaemia in Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes: a population-based study. Diabet Med 2005; 22:749 755.

[3] Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, second and third editions: 2007 / 2009.

[4] WHO’s landekontor i Pakistan: http://www.emro.who.int/pakistan/programmes_ncd.htm.

Læs mere her

Ny højkvalitetsskuffe sætter køleskabet i system

Prisen er bare en af flere positive overraskelser ved den funktionelle plastskuffe, som Gram Commercial lancerer til bio- og medicosektoren.

Uorganiserede køleskabe er lagt på hylden med en fleksibel plastskuffe, som Gram Commercial nu introducerer til sine BioCompact-køleskabe. Skuffen kan indrettes fleksibelt med rum, der kan justres efter behov. Den leveres med udtræksskinner og funktioner som aluminiumsskuffen i samme serie, men til en pris, der ikke er meget højere end udgiften til en hylde.

Vi har forsøgt at kombinere alt det bedste fra aluminiumsskuffen med et billigere materiale for at gøre skuffeløsningen tilgængelig for flere kunder. Det er der kommet et rigtig solidt produkt ud af, siger Henrik Gammelager, business development manager ved Gram Commercial.

Skuffen er udset til at lette arbejdsgangen på apoteker, laboratorier og hospitaler, fordi man nemt trækker skuffen ud og tager, hvad man skal bruge, og dermed undgår akavede arbejdsstillinger i lave køleskabe under arbejdsbordet. Desuden giver skuffen nem og hurtig adgang til varer, der er placeret bagerst i skabet, så det er let at praktisere first-out-princippet i det daglige.

Gennemtænkt design giver grund til at skifte
Skuffen er sprøjtestøbt i ét stykke ABS-plast med overgangsfrie overflader, der gør den nem at rengøre.
Modsat aluminiumsskuffen har den ikke perforeringer i bunden, så hvis en væske løber ud af emballagen, ryger den ikke ud i resten af skabet.

Vi har lyttet til ønsker fra kunderne og brugt ekstra tid på at finde de rigtige løsninger. Som regel kan lukkede skuffer være et problem i forhold til at få luft fordelt rundt i hele skabet, men det er ikke tilfældet i BioCompact-skabene takket være BioLine-luftfordelingssystem, forklarer Henrik Gammelager.

Han forventer, at mange kunder i bio- og medicosektoren vil udskifte almindelige hylder med skuffer, når nyheden om at plastskuffen nu er i handlen når kunderne.

Fakta om BioCompact-serien
BioCompact er en serie af køleskabe, der størrelsesmæssigt svarer til almindelige husholdningsskabe, men har indbygget professionel luft- og temperaturstabilisering. Det sikrer optimal opbevaring af bl.a. medicin og biomateriale.

Fakta om Gram Commercial A/S
− Gram Commercial A/S skaber køle- og fryseløsninger til professionel brug inden for Food Service- og Bio-Science-sektorerne.
− Gram Commercial A/S har produktion i Danmark, men ejes i dag af den japanske koncern Hoshizaki.
− Gram Commercial A/S beskæftiger omkring 200 medarbejdere i Danmark og har salgsorganisationer i blandt andet Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig.

Læs mere her

Opløselig potenspille kan hjælpe mænd diskret

Det kan være en stemningsdræber for mange mænd at skulle have et glas vand for at sluge en Viagra pille. Det kan også være pinligt for mange at tage den foran deres partner. Derfor har producenten Bayer nu udviklet den første opløselige potenspille, der hedder Levitra opløselig. Denne pille virker som original Levitra, men den optages i kroppen hurtigere, fordi den opløses på tungen indenfor sekunder. Dette betyder, at den kan tages diskret.

Ifølge avisen The Daily Mail blev pillen fremstillet, efter Bayer i en undersøgelse opdagede, at mere end 40 % af mænd synes, det er ubelejligt at sluge piller med vand.

Diskret indpakning
Bayer håber på, at Levitra opløselig kan få flere mænd til at søge hjælp, der ellers synes, det er pinligt at tage potenspiller. Producenten har desuden designet pakken, så den passer i lommen. Den er tynd, sort og kan derfor tages med over alt.

Selvom Levitra opløselig smelter hurtigt, og for nogle mænd kan virke allerede efter 20 minutter, anbefales mænd til at tage den 30 minutter, inden de ønsker en effekt. I kliniske forsøg med 1000 mænd, er den blevet vurderet til at være et sikkert og effektivt middel.

Som mange andre indenfor medicinalindustrien ønsker Bayer at opfordre alle til at stoppe med at handle falske piller på internettet. Håbet er, at fordelene ved det nye produkt og dets diskrete emballage vil reducere antallet af patienter, der køber falske piller online, siger Marc van Unen fra Bayer.

Levitra opløselig er tilgængelig i Storbritannien på recept og hos visse specialapoteker i håndkøb. Derfor kan online klinikken 121doc dispensere dette nye middel til andre europæiske lande som Danmark, fordi de samarbejder med engelske læger og apoteker.

Læs mere her