Færre unge går i solarium

Andelen af unge i alderen 15 til 25 år, der går i solarium, er faldet fra 40 til 32 procent. Sådan lyder den glædelige nyhed i en ny rapport om børn og unges solarievaner. Den dårlige nyhed er, at det fortsat er alt for mange unge, der bruger solarium, og for de 10-15-årige er forbruget uændret.

Markant færre unge gik i solarium i 2009, end de gjorde året før. Det viser tallene i en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne. Mens det i 2008 var 40 procent af de 15-25-årige, der havde brugt solarium inden for det seneste år, var det tilsvarende tal i 2009, 32 procent.

– Vi glæder os over, at vores sluk solariet-kampagne ser ud til at have virket. Flere unge vælger solariet fra, og flere er blevet bevidste om, at solarierne øger deres risiko for at få modermærkekræft , siger Anja Philip, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Halvdelen af de unger piger bruger solarium
Men selv om det går den rigtige vej, er der fortsat mange unge, som bruger solarium. Det gælder ikke mindst i pigegruppen, der, på trods af at den står for det største fald, har dobbelt så mange solariebrugere som drengegruppen. Blandt de 16-18-årige piger er det således 49 procent, som har brugt solarium inden for det seneste år.

– At omkring halvdelen af alle piger i aldersgruppen 16-18 år har været i solarium inden for det seneste år, og en fjerdedel mindst en gang om måneden, vidner om, at vi langt fra er i mål. Selv om mange har rykket sig, og flere formentlig vil gøre det fremover, skal der mere til end kampagner til, hvis vi vil bremse den voldsomme stigning i hudkræft. Et solarieforbud for børn og unge under 18 år kan sikre, at vi beskytter alle børn og unge mod en unødig kræftrisiko, siger Anja Philip.

Børn på otte år går i solarium
Et forbud vil også gøre det muligt at forhindre, at børn ned til otte år bruger solarium. I 2009 var det knap tre procent af de 8-12-årige, der havde været i solarium, og netop for denne aldersgruppe kan der kun spores minimale forbedringer i antallet af solariebrugere sammenlignet med året før:

– Tre procent lyder måske ikke af meget, men det er rigtig meget, når man tænker på, at det er mindre børn. Vi ved, at børn og unge er særligt sårbare over for den ultraviolette stråling der er i solarierne og solen, fordi de er under udvikling. Så de burde slet ikke have mulighed for at udsætte sig selv for den risiko, siger Anja Philip.

Tallene stammer fra tre repræsentative spørgeskemaundersøgelser. En blandt 8-18-årige foretaget af Gallup i december 2009, og to foretaget af Userneeds i december 2008 og 2009 blandt 15-25-årige.

Andel solariebrugere fordelt på alder

10-12 år
2009 – 4%
2008 – 4%

13-15 år
2009 – 20%
2008 – 21%

16-18 år
2009 – 33%
2008 – 43%

19-20 år
2009 – 34%
2008 – 48%

21-23 år
2009 – 31%
2008 – 37%

24-25 år
2009 – 30%
2008 – 31%

Kilde: Børn og unges solarievaner 2009, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Læs mere her

Mødre ønsker solarieforbud

Tre ud af fire mødre til teenagere går ind for et forbud mod solarier for børn og unge under 18 år. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

74 procent af de 40-50-årige mødre mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium. Kun 17 procent er imod. Det viser en undersøgelse blandt 1.000 mødre til børn i alderen 12-18 år foretaget af Userneeds for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

– Det er glædeligt, at mødrene støtter op om et forbud mod solarier for børn og unge. Det er primært mødrene, der snakker med børnene, og dem der ved, hvor svært det kan være at sætte grænser for deres børns solariebrug, siger Anja Philip, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

Gør som vennerne og mor
Anja Philip mener, at et forbud vil være med til at sikre, at børn og unge ikke udsætter sig selv for en unødvendig kræftrisiko ved at bruge solarium.

– Det er selvfølgelig vigtigt, at forældrene selv forsøger at sætte grænser og er gode rollemodeller, men vi ved desværre også, at det ikke er nok. For børn og unge er solarier en social ting, og det betyder meget at følge tendensen blandt vennerne. Så selv om de fleste unge ved, at det er usundt, så drukner en fremtidig kræftrisiko ofte i ønsket om at se godt ud og være ligesom resten af flokken, siger hun.

At det ikke altid er forældrene, der sætter dagsordenen, vidner svarene i undersøgelsen om. Tæt på halvdelen af mødrene til de børn, der har brugt solarium, er faktisk imod, at deres barn går i solarium. Det er heller ikke alle mødre, der er lige gode rollemodeller. Ud over at en del mødre selv går i solarium, er der en ikke ubetydelig gruppe af unge, som følges med deres mor i solariet. Blandt de 75 procent af de 15-25-årige, som svarer, at de jævnligt følges med nogen i solariet, svarer en fjerdedel, at de følges med deres mor, når de går i solarium.
Solarier øger børns risiko for kræft senere i livetSelv om færre unge bruger solarium i dag, end de gjorde for blot et år siden, er det stadigvæk 26 procent af de 13-18-årige, der går i solarium. For de 16-18-årige er det hver tredje, viser de seneste tal på børn og unges solarievaner.

– Danmark ligger nummer fire i verden, når det gælder flest tilfælde af modermærkekræft, og samtidig har vi et alarmerende højt antal unge, som bruger solarium. Vi ved, at solarier øger risikoen for modermærkekræft, og vi ved også, at de unge er ekstra sårbare for UV-stråling, fordi de er under udvikling. Derfor håber Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, at politikerne vil beskytte børn og unge ved at indføre et forbud mod solarier for alle under 18 år, siger Anja Philip.

Kræftlæger ønsker forbud
Ønsket om et forbud bakkes op af læger, der arbejder med hud- og modermærkekræft. Blandt andre af Krzysztof T. Drzewiecki, der er professor og overlæge på Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling og formand for Dansk Melanom Gruppe (DMG):

– Vi kan se, at der er en stigning i modermærkekræft, og der er evidens for, at solarierne er en del af årsagen. Specielt hos børn og unge er solarier en risikofaktor for modermærkekræft. Så jeg synes bestemt, at det er en god idé med et forbud for børn og unge nøjagtig som man allerede har gjort det i andre lande, siger Krzysztof T. Drzewiecki.
I Dansk Melanom Gruppe har de endnu ikke diskuteret et forbud, men det er Drzewieckis fornemmelse, at der generelt er støtte til et solarieforbud blandt læger, der arbejder med modermærkekræft.

Solkampagnen
TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse står bag Solkampagnen Skru ned for solen mellem 12 & 15 . Formålet er at hjælpe danskerne til at passe bedre på i solen og gå mindre i solarium for at reducere risikoen for at få kræft i huden. Læs mere om Solkampagnen på www.skrunedforsolen.dk

Kontaktinformation:
Anja Philip, projektchef i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 70 / 30 38 15 02
Line Rasmussen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 77 / 61 55 88 69

Læs mere her