Mødre ønsker solarieforbud

Tre ud af fire mødre til teenagere går ind for et forbud mod solarier for børn og unge under 18 år. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

74 procent af de 40-50-årige mødre mener, at det skal være forbudt for børn og unge under 18 år at bruge solarium. Kun 17 procent er imod. Det viser en undersøgelse blandt 1.000 mødre til børn i alderen 12-18 år foretaget af Userneeds for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

– Det er glædeligt, at mødrene støtter op om et forbud mod solarier for børn og unge. Det er primært mødrene, der snakker med børnene, og dem der ved, hvor svært det kan være at sætte grænser for deres børns solariebrug, siger Anja Philip, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

Gør som vennerne og mor
Anja Philip mener, at et forbud vil være med til at sikre, at børn og unge ikke udsætter sig selv for en unødvendig kræftrisiko ved at bruge solarium.

– Det er selvfølgelig vigtigt, at forældrene selv forsøger at sætte grænser og er gode rollemodeller, men vi ved desværre også, at det ikke er nok. For børn og unge er solarier en social ting, og det betyder meget at følge tendensen blandt vennerne. Så selv om de fleste unge ved, at det er usundt, så drukner en fremtidig kræftrisiko ofte i ønsket om at se godt ud og være ligesom resten af flokken, siger hun.

At det ikke altid er forældrene, der sætter dagsordenen, vidner svarene i undersøgelsen om. Tæt på halvdelen af mødrene til de børn, der har brugt solarium, er faktisk imod, at deres barn går i solarium. Det er heller ikke alle mødre, der er lige gode rollemodeller. Ud over at en del mødre selv går i solarium, er der en ikke ubetydelig gruppe af unge, som følges med deres mor i solariet. Blandt de 75 procent af de 15-25-årige, som svarer, at de jævnligt følges med nogen i solariet, svarer en fjerdedel, at de følges med deres mor, når de går i solarium.
Solarier øger børns risiko for kræft senere i livetSelv om færre unge bruger solarium i dag, end de gjorde for blot et år siden, er det stadigvæk 26 procent af de 13-18-årige, der går i solarium. For de 16-18-årige er det hver tredje, viser de seneste tal på børn og unges solarievaner.

– Danmark ligger nummer fire i verden, når det gælder flest tilfælde af modermærkekræft, og samtidig har vi et alarmerende højt antal unge, som bruger solarium. Vi ved, at solarier øger risikoen for modermærkekræft, og vi ved også, at de unge er ekstra sårbare for UV-stråling, fordi de er under udvikling. Derfor håber Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, at politikerne vil beskytte børn og unge ved at indføre et forbud mod solarier for alle under 18 år, siger Anja Philip.

Kræftlæger ønsker forbud
Ønsket om et forbud bakkes op af læger, der arbejder med hud- og modermærkekræft. Blandt andre af Krzysztof T. Drzewiecki, der er professor og overlæge på Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling og formand for Dansk Melanom Gruppe (DMG):

– Vi kan se, at der er en stigning i modermærkekræft, og der er evidens for, at solarierne er en del af årsagen. Specielt hos børn og unge er solarier en risikofaktor for modermærkekræft. Så jeg synes bestemt, at det er en god idé med et forbud for børn og unge nøjagtig som man allerede har gjort det i andre lande, siger Krzysztof T. Drzewiecki.
I Dansk Melanom Gruppe har de endnu ikke diskuteret et forbud, men det er Drzewieckis fornemmelse, at der generelt er støtte til et solarieforbud blandt læger, der arbejder med modermærkekræft.

Solkampagnen
TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse står bag Solkampagnen Skru ned for solen mellem 12 & 15 . Formålet er at hjælpe danskerne til at passe bedre på i solen og gå mindre i solarium for at reducere risikoen for at få kræft i huden. Læs mere om Solkampagnen på www.skrunedforsolen.dk

Kontaktinformation:
Anja Philip, projektchef i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 70 / 30 38 15 02
Line Rasmussen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 77 / 61 55 88 69

Læs mere her

Sikkerhedsstyrelsen strammer op på tilsyn med solcentre

Sikkerhedsstyrelsen gennemførte sidste år en stikprøvekontrol af UV-udstrålingen i en række solcentre og vil på basis af resultaterne intensivere tilsynene. Kontrollen har vist, at der fortsat er problemer med sikkerheden i nogle danske solcentre. 13 ud af 23 målte solarier havde for høj UV-udstråling.
Sikkerhedsstyrelsen har derfor udstedt brugsforbud til de pågældende solarier, der er fordelt på 6 solcentre. 3 er desuden blevet meldt til politiet.

-Det er ikke i orden, at en del af solariebranchen fortsat ikke kan finde ud af at få bragt forholdene i orden, selvom vi løbende har gjort en stor indsats for informere om reglerne for bl.a. udstråling, og om hvordan ejerne kan sikre, at sikkerheden opretholdes på et forsvarligt niveau, forklarer Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Derfor ændrer Sikkerhedsstyrelsen sin strategi på tilsynene og vil bl.a. pålægge ejerne af solcentrene omkostningerne i forbindelse med målinger af uv-strålingen, hvis den overskrider det i standarden fastsatte niveau. Omkostningerne kan løbe op i størrelsesordenen af 4.000 kroner pr. solarie.

Sikkerhedsstyrelsen har gentagne gange indskærpet de gældende regler over for brancheforeninger og solcentre. Det er ejerne af solcentrene, der har ansvaret for, at sikkerheden er i orden, og de har fået direkte besked om reglerne, som også er let tilgængelige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

-Vores overvågning af solarieområdet viser os, at der fortsat er behov for kontrol med branchen, så derfor fastholder vi vores fokus på området, slår Stine Pedersen fast.

Læs Sikkerhedsstyrelsens rapport fra 4. kvartal om tilsyn i solarier (PDF)

Vær opmærksom på at brug af solarier kan være forbundet med risiko.

Sundhedsstyrelsens holdning til solarier

Kræftens Bekæmpelses holdning til solarier

Sikkerhedsstyrelsens råd om solariebrug

Spørgsmål i forbindelse med pressemeddelelsen kan rettes til Martin Kastoft Nielsen, 3373 2088, mob. 2543 1645, mail: mkn@sik.dk

Læs mere her