DR Undervisning får Werther-prisen 2006

Den særlige mediepris, Werther–prisen, går i år til DR Undervisning for tema–udsendelserne, Det gælder livet, om selvmord og selvmordsforebyggelse.

Prisen på 10.000 kroner vil blive overrakt til programmernes ansvarshavende redaktør, Thorkild Nyholm, i forbindelse med Verdensdag for selvmordsforebyggelse, World Suicide Prevention Day, den 7. september 2006.

Prisoverrækkelsen finder sted på Rigshospitalet i København, auditorium1 klokken 15.30.

Werther–prisen

Werther–prisen blev indstiftet i fjor og gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774, Den unge Werthers lidelser, som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som det øvrige Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som, Werther–effekten.

Prisens navn skal derfor minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Formålet med prisen er at:

– forebygge gennem information
– undgå tabuisering
– modvirke smitteeffekt
– tage hensyn til og beskytte de efterladte
– oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte
Retningslinierne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO’s anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk/Web/Site/Menu1/Presse

Begrundelsen

DR Undervisning tildeles prisen for programrækken, Det gælder livet, der er produceret med støtte fra Socialministeriet. Det er en serie på i alt ni programmer om selvmord og selvmordsforsøg.

Formålet med udsendelserne har været at forebygge selvmord blandt særligt udsatte grupper gennem oplysning og information primært rettet mod pårørende og omsorgspersoner.

Det første program i rækken, Det gælder livet 1, blev sendt i maj 2006 og skildrer to unge piger og deres teenageproblemer. Mobning, ensomhed, forældres skilsmisse og håbløshed var nogle af de faktorer, som for de to piger var med til at udløse selvmordsadfærd og selvskade.

Programmet fremlægger selvmordsproblematikken blandt unge piger særdeles sobert og på en etisk og oplysende måde, der rummer såvel pigernes som forældre– og behandlerperspektivet. Samtidig giver programmet et samlet billede af, at det er nødvendigt at være opmærksom på uhensigtsmæssige mønstre hos den unge, og at have mod til at agere på baggrund heraf

Udsendelsen bærer i sin tone samt form præg af omtanke, som alt i alt er med til at fremlægge selvmordsproblematikken på en forsvarlig, oplysende og tabunedbrydende måde.

På denne baggrund vurderer vi DR Undervisnings programrække til at være et vigtigt bidrag til oplysning omkring selvmordsadfærd blandt særligt udsatte grupper, men ikke mindst blandt unge piger, som udgør en gruppe med en særlig høj selvmordsforsøgsrate. DRs udsendelser har stor rækkevidde og bidrager til foruden at formidle oplysning at videregive rådgivningsmuligheder til selvmordstruede, pårørende og omsorgspersoner.

Endnu er ikke alle programmer i kampagnen, Det gælder livet, blevet vist.
Læs mere om kampagnen på www.dr.dk/stopselvmord.

Priskommitéen

Prisen uddeles af en komité bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, tidligere medlem af Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk Journalistforbund og Tove Kjærgaard Clausen, Center for Selvmordsforskning. Sidste års prismodtager var journalist Inger Anneberg.

På priskomitéens vegne,
Merete Nordentoft
 

Læs mere her

Ny bog hjælper deprimerede fædre og deres familier

Hvert år rammes mindst 7 procent af nybagte fædre af en efterfødselsreaktion. Det kan påvirke hele familien og resultere i skilsmisse og svigtede børn. E-bogen Når far går ned med flaget rummer fem fædres historie om efterfødselsreaktion samt konkrete råd til manden og hans familie. Målet med bogen er at hjælpe de ramte fædre, deres familier og pårørende samt de vordende familier, der gerne vil undgå, at manden får det svært med faderrollen. Bogen udkommer d. 24. juli.

At kvinder kan få efterfødselsreaktioner er noget, de fleste ved. Men at mænd kan få efterfødselsreaktioner er ofte tabuiseret at indrømme. Men det burde være nemmere at tale om, for hvert år rammes mindst 4.500 mænd og deres familier af det, med alt hvad det indebærer af sorg, svigt og måske skilsmisse.
Kim Fischer er en af de fem mænd, der er modig nok til at stå frem i bogen Når far går ned med flaget – en bog om mænds efterfødselsreaktioner og fortælle om, hvordan det var at have en efterfødselsreaktion:

Magtede ikke at være sammen med familien
“Jeg blev aggressiv, skældte ud på min datter når hun skreg, og min kone måtte tage over. Jeg havde faktisk lyst til at slå min datter. Og ellers fortrak jeg sommetider ud på bagtrappen og havde det ad helvede til. Jeg magtede ikke at være sammen med min familie. Som mand og som far blev jeg enormt sårbar, fordi jeg ikke kunne det, som der blev forventet af mig. Min kone mente også, at jeg ikke levede helt op til mit ansvar, og det gjorde jeg jo heller ikke,” fortæller Kim.

Kun åbenhed kan hjælpe dem, der er ramt
Kim har valgt at fortælle sin historie, fordi han mener, at den eneste vej frem er at tale om det og bryde tavsheden, så hans historie kan være med til at hjælpe andre:
“Jeg har valgt ikke at skjule det, jeg har været igennem. Jeg mener, at kun ved at fortælle om det kan der komme mere fokus på det og mere hjælp til de familier, der er ramt af det”

Ud over de fem interview indeholder bogen også et selvhjælpskapitel med gode råd til de familier, der enten gerne vil forebygge eller afhjælpe en efterfødselsreaktion. Bogens selvhjælpskapitel er skrevet ud fra interview med en række terapeuter med mænd som speciale, blandt andet Carl-Mar Møller og Martin Østergaard. Desuden bygger den på offentlig tilgængelig viden fra Svend Aage Madsens forskning.

Om forfatteren
Bogen er skrevet af forfatter, retoriker og skribent Helle Eriksen og udkommer på Livsforlaget via www.saxo.dk, hvor den kan købes. Helle har tidligere fået udgivet “Da håbet vendte tilbage – om at overvinde stress og depression”, på forlaget Siesta, og Da håbet er også udgivet på engelsk via Livsforlaget /Human Life Publishing.

http://www.saxo.com/dk/naar-far-gaar-ned-med-flaget_epub_9788799538799 searchText=helle

Læs mere her