DADAFO: Rygestopkurser virker ikke, men det gør e-cigaretter

Mens antallet af deltagere til rygestopkurser falder drastisk, så stiger antallet af brugere af e-cigaretter i Danmark kraftig. Det er der er en god forklaring på. Rygestopkurser og deres effekt har længe været stærkt overvurderet, og nu hvor et nyt produkt på markedet kan få rygere til at smide cigaretterne med største fornøjelse, så begynder tilmeldingerne til rygestopkurserne at falde. Dette produkt er e-cigaretten, den er meget effektiv og de seneste år er antallet af brugere steget til ca. 300.000. Antallet af rygere i Danmark er de seneste år faldet kraftigt, og nærmer sig nu 800.000 faste rygere. Det samme gælder salget af tobak og nikotinerstatningspræparater der også er faldet kraftigt, som følge af e-cigarettens store udbredelse.

En af hovedårsagerne til e-cigarettens succes, handler om den lethed hvormed man kan skifte cigaretterne ud. Man får stadig en oplevelse der til dels minder om rygning, man får nikotin og man slipper for rygestopkurser der er næsten helt uden effekt og som er meget dyre. Bestyrelsesmedlem i DADAFO, Peter Stigaard, er ikke i tvivl om hvorfor tilmeldingerne til rygestopkurserne falder så kraftigt:

”Hvorfor skal man gå på kursus for at lære at kvitte smøgerne, og dermed bruge løs af skatteydernes penge Der findes en løsning der ikke koster én eneste krone af skatteydernes penge, og det er e-cigaretter. Opfordr i stedet rygerne til at skifte til e-damp – det er langt mindre sundhedsskadeligt – og det giver rygere en mulighed for at bevare følelsen af at ryge når man damper, uden alle generne ved passiv røg.”

I England er man nu begyndt at tilbyde e-cigaretter på rygestopkurserne, bl.a. som følge af anbefalinger fra ASH (Action on Smoking and Health) og resultaterne derfra er ekstremt positive. DADAFO’s formand Christian Jakobsen forstår ikke hvorfor man ikke lader sig inspirere i Danmark:

”Det giver sig selv, at folk ønsker resultater. Det er derfor man vælger at bruge en e-cigaret. Hvorfor skulle man spilde tiden på et rygestopkursus, når man kan gå ned til den lokale e-cigaret butik, købe et startsæt til 350 kr. og så være røgfri Det har man opdaget i England, og derfor er man nu begyndt at tilbyde e-cigaretter på rygestopkurserne. Med gode resultater.”

De seneste videnskabelige undersøgelser viser at e-cigaretten virker godt som et sikkert alternativ til cigaretter, men den bliver ikke promoveret i Danmark, hvor man i stedet i høj grad stadig hænger fast i ineffektive midler som rygestopkurser og nikotinerstatningspræparater med en meget lav effektivitet. Det betyder at man ikke promoverer det produkt der med størst sikkerhed giver et varigt rygestop.

Det er ellers imod anbefalingerne fra de største forskere inden for rygestop og nikotinafhængighed, der alle går ind for harm reduction (skadesreducering) som har vundet stor international opbakning de seneste år – men altså ikke i Danmark. Både Prof. Karl Fagerström, Prof. Riccardo Polosa og Prof. Peter Hajek er alle store fortalere for e-cigaretten, da den tilbyder rygere et alternativ til cigaretten som både er effektivt og som gør, at man stadig kan få nikotinen og bevare vanen. I Frankrig er lægerne nu også begyndt at ordinere e-cigaretter til patienter der ønsker at stoppe med at ryge, noget der stadig har lange udsigter i Danmark, og det ærgrer DADAFO’s næstformand Kenneth Søberg:

”Det er uforståeligt at harm reduction, eller skadesreducering, ikke er noget der har ramt Danmark endnu. De største forskere i verden er fortalere for det. Det er egentlig meget enkelt – man ryger for at få nikotinen, men det er røgen der dræber.”

Læs mere her

Privathospitaler: Vi kan fedmeoperere lige så billigt som i udlandet

Stadig flere overvægtige lader sig fedmeoperere i udlandet. Unødvendigt, mener danske privathospitaler, der efter prisnedsættelser oplyser at have nået samme prisniveau som deres kolleger i fx Belgien og Tyskland.

De skærpede adgangskrav til fedmeoperation i offentligt regi, som trådte i kraft for godt to år siden, har ført til et markant fald i antallet af udførte operationer herhjemme. Stramningerne har også betydet, at stadig flere overvægtige vælger selv at betale for indgrebene, når de ikke længere kan komme i betragtning til operation på det offentliges regning. Selvbetalerne søger samtidig i stigende grad mod hospitaler i udlandet.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) advarer mod at fravælge danske udbydere af fedmeoperationer til fordel for udenlandske privathospitaler.

En fedmeoperation er et omfattende indgreb, hvor god efterfølgende opfølgning og vejledning er nødvendig. Samtidig skal man være opmærksom på, at patientforsikringen ikke dækker, hvis behandlingen er foretaget i udlandet. Vigtigst af alt er dog, at den danske overvægtskirurgi er i international topklasse. Det viser flere rapporter, udtaler sekretariatschef Naomi Pagh Abudi fra BPK.

Patientflugten til udlandet undrer overlæge, professor, dr.med. Peter Funch-Jensen hos Aleris-Hamlet Hospitaler, der er Danmarks største private udbyder af fedmeoperationer.

Patienterne rejser udenlands, fordi de mener at kunne spare penge, eller fordi de tror, at de skærpede adgangskrav til en skatteyderbetalt fedmeoperation også gælder selvbetalere på privathospitaler. Det er ganske unødvendigt, for privathospitalerne herhjemme har i flere omgange nedsat priserne, og man kan sagtens blive fedmeopereret på et dansk privathospital, selvom man ikke lever op til de stramme adgangskrav til en skatteyderbetalt operation, siger fedmekirurgenoverlægen, der fra tid til anden får henvendelser fra udenlandsk opererede, som efterfølgende har oplevet komplikationer eller mangler vejledning til fx diæten.

Han oplyser, at landets privathospitaler har ledig kapacitet inden for fedmekirurgi grundet færre henviste patienter fra det offentlige system, og at en gastric bypass fedmeoperation efter flere prisnedsættelser koster godt 65.000 kr. alt inklusive, herunder forundersøgelse og to års opfølgning.

Det svarer til de priser for tilsvarende operationer på belgiske og tyske privathospitaler, som annonceres herhjemme. Der er altså ikke længere væsentlige besparelser at hente i vore sydlige nabolande, konkluderer Peter Funch-Jensen.

Aleris-Hamlet Hospitaler er med mere end 40 forskellige specialeområder samt afdelinger i Esbjerg, Herning, København, Aalborg og Aarhus Danmarks største og bredeste privathospital. www.aleris-hamlet.dk.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, har 34 medlemsvirksomheder og repræsenterer ca. 80 % af omsætningen i den private hospitalssektor i Danmark. Brancheforeningen, der er en del af Dansk Erhverv, arbejder for at varetage medlemmernes politiske interesser samt forbedre rammevilkårene for landets privathospitaler. www.privatehospitaler.dk

Læs mere her

Privathospital i Herning inviterer til arrangement om fedmeoperationer

Ny dokumentation for, at livsstilsændringer ikke kan afløse fedmeoperationer, får privathospital i Herning til at afholde arrangement for at informere svært overvægtige om aktuelle behandlingsmuligheder.

De skærpede regler for fedmeoperationer i offentligt regi, som trådte i kraft ved indgangen til 2011, har ifølge tal fra Danske Regioner ført til et markant fald i antallet af udførte behandlinger på over 70 % fra 2. halvår af 2010 til samme periode i 2011.

Flere eksperter har efterfølgende kritiseret reglerne for skatteyderbetalte fedmeoperationer for at være strammet for meget. Bl.a. anføres det, at operationerne nu ikke gennemføres i størstedelen af de tilfælde, hvor de kunne være fordelagtige for både patienten og statskassen, som med operationerne ofte kan spare omkostninger til følgesygdomme. Således påpeger flere læger, at besparelserne på operationer vil føre til langt større udgifter andre steder i sundhedssystemet.

Senest påviser et nyt studie fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI), at interventioner mod livsstil ikke kan dække det behov for hjælp, som fedmeoperationerne tidligere gjorde. Formand Birgitte Hansen fra Adipositasforeningen, der er talerør for de overvægtige, oplever på samme måde, at mange patienter lades i stikken, og at svær overvægt uhyre sjældent kan afhjælpes alene med livsstilsændringer.

De har overvejende en forebyggende værdi. Den ene del af de svært overvægtige kan primært hjælpes med psykologisk bistand, mens den anden del først og fremmest kan have glæde af en operation. Vi oplever, at de skærpede regler får nogle til lade stå til og vente, indtil de er overvægtige nok til at komme i betragtning til operation efter de nye regler, simpelthen fordi de ikke har andre muligheder, siger hun.

Informationsaften om overvægtskirurgi og efterfølgende plastikkirurgi

Resultaterne af det nye studie modtages med interesse hos privathospitalet Aleris-Hamlet i Herning. DSI s konklusioner bekræfter os i, at der for manges vedkommende ikke er noget reelt alternativ til en fedmeoperation. Studiet analyserer og sammenholder de seneste ti års videnskabelige litteratur om tiltag, der retter sig mod overvægtiges livsstil, og drager samme konklusioner som mine kolleger og jeg, siger overlæge, professor Peter Funch-Jensen.

Aleris-Hamlet afholder nu en informationsaften for at komme i dialog med de svært overvægtige, hvoraf en stor del ifølge hospitalet kan have glæde af en fedmeoperation. Idéen er at informere den enkelte om de forskellige muligheder, der findes, og dermed hjælpe vedkommende til at træffe det rette valg. Ud over at fortælle om kriterierne for behandling og de forskellige operationsmetoder vil vi også komme ind på nødvendige livsstilsændringer efter operationen samt mulighederne for efterfølgende plastikkirurgi til fjernelse af løs hud efter det store vægttab, siger professoren.

Arrangementet afholdes på Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24 i Herning, onsdag den 6. juni fra kl. 19 til 21.30. På aftenen holdes oplæg af lægelige specialister, herunder Peter Funch-Jensen, samt af en diætist og af en plastikkirurg, som fortæller om fjernelse af overskydende hud efter fedmeoperationer. Desuden vil man kunne høre patienter fortælle om deres oplevelser før, under og efter operationsforløbet.

Aleris-Hamlet er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg. Virksomheden arbejder inden for mere end 40 forskellige specialeområder.

Tilmelding til informationsaftenen om overvægtsoperationer kan ske på www.aleris-hamlet.dk under Nyheder samt på tlf. 70 20 26 24. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Billedmateriale:

Foto 1: FØR: Boje Danielsen vejede 132 kg på tidspunktet for sin selvbetalte overvægtsoperation. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-AFO2.bmp

Foto 2: EFTER: Siden operationen har Boje Danielsens vægt holdt sig stabilt på ca. 86 kg, og i dag er han i stald hos et modelbureau. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ALR/ALR-AFO3.bmp

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Esbjergensisk privathospital inviterer til arrangement om fedmeoperationer

Ny dokumentation for, at livsstilsændringer ikke kan afløse fedmeoperationer, får esbjergensisk privathospital til at afholde arrangement for at informere svært overvægtige om aktuelle behandlingsmuligheder.

De skærpede regler for fedmeoperationer i offentligt regi, som trådte i kraft ved indgangen til 2011, har ifølge tal fra Danske Regioner ført til et markant fald i antallet af udførte behandlinger på over 70 % fra 2. halvår af 2010 til samme periode i 2011.

Flere eksperter har efterfølgende kritiseret reglerne for skatteyderbetalte fedmeoperationer for at være strammet for meget. Bl.a. anføres det, at operationerne nu ikke gennemføres i størstedelen af de tilfælde, hvor de kunne være fordelagtige for både patienten og statskassen, som med operationerne ofte kan spare omkostninger til følgesygdomme. Således påpeger flere læger, at besparelserne på operationer vil føre til langt større udgifter andre steder i sundhedssystemet.

Senest påviser et nyt studie fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI), at interventioner mod livsstil ikke kan dække det behov for hjælp, som fedmeoperationerne tidligere gjorde. Formand Birgitte Hansen fra Adipositasforeningen, der er talerør for de overvægtige, oplever på samme måde, at mange patienter lades i stikken, og at svær overvægt uhyre sjældent kan afhjælpes alene med livsstilsændringer.

De har overvejende en forebyggende værdi. Den ene del af de svært overvægtige kan primært hjælpes med psykologisk bistand, mens den anden del først og fremmest kan have glæde af en operation. Vi oplever, at de skærpede regler får nogle til lade stå til og vente, indtil de er overvægtige nok til at komme i betragtning til operation efter de nye regler, simpelthen fordi de ikke har andre muligheder, siger hun.

Informationsaften om overvægtskirurgi og efterfølgende plastikkirurgi

Resultaterne af det nye studie modtages med interesse hos privathospitalet Aleris-Hamlet i Esbjerg. DSI s konklusioner bekræfter os i, at der for manges vedkommende ikke er noget reelt alternativ til en fedmeoperation. Studiet analyserer og sammenholder de seneste ti års videnskabelige litteratur om tiltag, der retter sig mod overvægtiges livsstil, og drager samme konklusioner som mine kolleger og jeg, siger overlæge, professor Peter Funch-Jensen.

Aleris-Hamlet afholder nu en informationsaften for at komme i dialog med de svært overvægtige, hvoraf en stor del ifølge hospitalet kan have glæde af en fedmeoperation. Idéen er at informere den enkelte om de forskellige muligheder, der findes, og dermed hjælpe vedkommende til at træffe det rette valg. Ud over at fortælle om kriterierne for behandling og de forskellige operationsmetoder vil vi også komme ind på nødvendige livsstilsændringer efter operationen samt mulighederne for efterfølgende plastikkirurgi til fjernelse af løs hud efter det store vægttab, siger professoren.

Arrangementet afholdes på hospitalets adresse, Bavnehøjvej 2 i Esbjerg, tirsdag den 5. juni fra kl. 19 til 21.30. På aftenen holdes oplæg af lægelige specialister, herunder Peter Funch-Jensen, samt af en diætist og af en plastikkirurg, som fortæller om fjernelse af overskydende hud efter fedmeoperationer. Desuden vil man kunne høre patienter fortælle om deres oplevelser før, under og efter operationsforløbet.

Aleris-Hamlet er Danmarks største og eneste landsdækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, Søborg, Aalborg og Aarhus samt på Frederiksberg. Virksomheden arbejder inden for mere end 40 forskellige specialeområder.

Tilmelding til informationsaftenen om overvægtsoperationer kan ske på www.aleris-hamlet.dk under Nyheder samt på tlf. 70 20 26 24. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Læs mere her