Nordeuropas førende fagmesse for sundheds- og velfærdsindustrien: Stærkere nordisk samarbejde vil skabe øgede eksportmuligheder

Et styrket nordisk samarbejde kan skabe øgede eksportmuligheder for teknologier og service inden for social- og sundhedsområdet. Det mener Nordeuropas førende fagmesse for sundheds- og velfærdsindustrien, Health & Rehab Scandinavia, som afholdes i d. 9.-11. september i Bella Center. Health & Rehab Scandinavia, som er Nordeuropas førende fagmesse for social-, sundheds- og hjælpemiddelområdet, sætter i år fokus på, hvordan de nordiske lande kan bruge hinandens erfaringer og viden til at sikre en øget udbredelse af skandinavisk velfærdsteknologi.

Potentialet i et øget samarbejde og en større vidensdeling ligger i et fælles nordisk marked, som kan åbne op for nye eksportmuligheder.

”De nordiske lande står over for mange af de samme udfordringer i velfærdssektoren, og derfor giver det mening at samarbejde på tværs af landegrænserne. Markedet i Norden i dag er fragmenteret, og vi ønsker at styrke det fælles marked, således at virksomheder både kan se mulighederne og har lettere adgang til hele Norden. siger projektleder Dennis C. Søndergaard fra Nordens Velfærdscenter, som deltager med konferencen ”Hvordan styrker vi det fælles nordiske marked for velfærdsteknologi ”. Han fortsætter:

”Det siger sig selv, at det er mere attraktivt for nye leverandører på velfærdsteknologiområdet, hvis deres potentielle marked er 26 millioner mennesker over eksempelvis 5,5 millioner i Danmark. En styrkelse af et fælles nordisk marked vil styrke mulighederne for at eksempelvis danske virksomheder kan sælge deres produkter i resten af Norden og dermed danne dette et grundlag for større eksportmuligheder,”

Chefkonsulent Grit Munk fra Ingeniørforeningen IDA, der afholder konferencen ”Fra opfinderens skrivebord til borgerens hjem – bedst mulig udbredelse af velfærdsteknologi” sammen med den norske og svenske ingeniørforening, NITO og Sveriges Ingenjörer, ser også et stort potentiale i, at der udveksles erfaringer, ideer og forsknings- og udviklingsresultater mellem de tre lande.

”Norden har mange ligheder både befolkningsmæssigt og i vores indretning af samfundet, f.eks. omkring den offentlige sektor, som spiller en stor rolle i netop udbredelse af nye teknologier på sundheds- og velfærdsområdet. Samtidig er det hver for sig relativt små hjemmemarkeder. Ved at styrke det samarbejde, som allerede så småt er i gang, kan vi skabe en mere solid platform for forskning, virksomheder og ikke mindst forbedrede forhold for borgere og sundhedspersonalet. Vi har valgt at sætte fokus på, hvordan vi skaber bånd mellem udvikling og implementering bl.a. med eksempler fra telemedicin og psykiatri som jo har meget politisk fokus i øjeblikket.”

Hos Healthcare DENMARK er også udlandets interesse for skandinaviske produkter og viden tydelig.

“I Skandinavien er vi langt fremme med løsninger og teknologi inden for rehabilitering. Og i Danmark især er der et stort fokus på velfærdsteknologi til ældre- og handicapområdet. Det fokus og vores ekspertise giver genlyd i udlandet, hvilket vi tydeligt mærker i Healthcare DENMARK. Der er stor interesse fra andre lande i at besøge Health & Rehab-messen. I forbindelse med messen er Healthcare DENMARK eksempelvis vært for delegationer fra Frankrig, Polen, Rusland og Ægypten. De skal både besøge messen, men vi tager dem også med ud i danske kommuner og på udvalgte plejehjem,” fortæller Healthcare DENMARKs direktør, Hans Erik Henriksen.

www.health-rehab.com

Læs mere her

Falck Healthcare A/S og Aserve Scandinavia A/S forlænger deres kontrakt for yderligere 2 år

Aserve Scandinavia A/S har dags dato forlænget kontrakt med Falck Healthcare A/S, et datterselskab under Group 4 Falck. Falck Healthcare tilbyder virksomheder, institutioner, og organisationer løsninger indenfor sundhed og medarbejdertrivsel. Både inden for fysisk og psykisk trivsel har de markedets største erfaring og længste historik.

Falck Healthcare’s målsætning er at skabe målbare forbedringer for medarbejdere og virksomheder inden for sundhed, trivsel, arbejdsmiljø og lønsomhed. De satser på kvalitet i alle ydelser, på koordineret indsats og på den synlighed og synergi, der ligger i at være tilstede på den enkelte arbejdsplads. De samarbejder med mere end 500 professionelle behandlere og instruktører over hele landet fordelt på psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, zoneterapeuter, massører, socialrådgivere og motionsrådgivere.

Michael Bagge fra Falck Healthcare udtaler: Vi har gennem længere tid testet og afprøvet Aserve’s produkter, og har på baggrund af de meget positive tilbagemeldinger vi har fået fra vores behandlere, valgt at forlænge vores samarbejde med Aserve Scandinavia A/S. Da vi stiller høje krav til både produkter og service til vores behandlere i det daglige, og Aserve blandt andet kunne opfylde de krav og normer som vi stiller til produkterne, var det naturligt at forlænge samarbejdsaftalen med Aserve Scandinavia A/S som vores samarbejdspartner nu og i fremtiden.

Direktør Søren Jørgensen, Aserve Scandinavia A/S siger om forlængelsen: Hos Aserve er vi naturligvis stolte og glade over, at Falck Healthcare har valgt os som samarbejdspartner flere år frem i tiden. Vi har endnu engang opnået en anerkendelse af, at vores produkter har en virkelig høj standard, samt at vores serviceniveau har stor indflydelse på valg af leverandør. Det har været spændende at være med til at udvikle og sammensætte de produkter som Falck Healthcare har ønsket hos os, og vi glæder os over, at Aserve i fremtiden er med til at "tage hånd" om Falck Healthcare’s kunder og deres sundhed.

###

Om Aserve Scandinavia A/S
Aserve Scandinavia A/S er etableret af Søren Jørgensen i maj 2001 og er en grossistvirksomhed med salg af sportsrelaterede produkter til det danske og skandinaviske marked.

Aserve Scandinavia A/S er eneforhandler af Aserve produkter i hele Skandinavien. Virksomhedens kerneprodukter er koncentreret omkring sportsplejemidler og sportsbandager til forebyggelse og lindring af idrætsskader. Herudover indeholder sortimentet enkelte medicinske produkter.
 

Læs mere her

Specielt udviklet musik bruges til behandling af stress og angst

MusiCure CD nr. 6 "Waves" udgives nu på apotekerne i Danmark og Norge.

Ny CD udgivelse i serien MusiCure – musik som medicin, af komponisten Niels Eje, udkommer nu på de danske apoteker. Denne udgivelse har titlen "Waves" og det gennemgående tema på CDen er vand i bevægelse, som skildres i en række lydbilleder med dokumenteret beroligende og stressreducerende effekt.

Niels Ejes MusiCure indgår nu som en vigtig del af moderne stressbehandling
Flere og flere professionelle stressbehandlere, arbejdsmiljø konsulenter og større virksomheder benytter nu specielt udviklet beroligende musik i kampen mod en af vor tids folkesygdomme stress. MusiCure af Niels Eje har vist sig meget effektivt som terapi til stressede medarbejdere på alle niveauer i danske virksomheder. Bl.a. benytter de to professionelle konsulentfirmaer Markana og VileNorden dagligt MusiCure, ligesom også Danfoss og andre store virksomheder bruger MusiCure som en del af deres anti–stress tilbud til medarbejderne. Baggrunden er, at MusiCure gennem flere år er blevet positivt testet på mange tusinde patienter på sygehuse en gruppe som hører til blandt de mest udsatte angst– og stressbelastede mennesker i samfundet.

Verdens første specielt designede og videnskabeligt dokumenterede musik
MusiCure er resultatet af mere end 8 års arbejde hvor komponisten Niels Eje, i samarbejde med forskere fra flere nordiske lande og USA, har udviklet og dokumenteret en særlig form for musik, som nu udover sygehusene, også anvendes i mange former for behandling på institutioner, klinikker, virksomheder m.v. som et effektivt middel mod stress.
Det er forskergruppen Musica Humana under ledelse af overlæge Per Thorgaard, som med støtte fra Egmont Fonden, siden 1998 har gennemført kliniske studier med Niels Ejes musik og dokumenteret en overbevisende positiv effekt på mere end 5000 hospitalspatienter.

Nye forskningsresultater og anvendelsesområder
I USA er interessen for MusiCure stigende efter præsentation af nye forskningsresultater på Northwest Medical Centre i Seattle, Washington i juli i år, hvor undersøgelser med den specielt komponerede musik bl.a. har vist at man kan reducere angstniveauet markant hos hjertepatienter, og ydermere viste undersøgelserne, at størstedelen af samtlige patienter foretrak MusiCure frem for anden musik. Forskningsresultaterne blev præsenteret ved en af verdens førende sygeplejekonferencer i Toronto, Canada, og resultaterne forventes efterfølgende publiceret i det anerkendte lægefaglige tidsskrift "Critical Care Nursing".
Et stort antal private behandlere indenfor en lang række områder, bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, stress management konsulenter, børneinstitutioner m.fl. anvender nu MusiCure som en aktiv del af deres behandling.

Unikke naturoptagelser lyd og billeder
En vigtig faktor og basis i tilblivelsen af MusiCure, er unikke optagelser af naturlyde i miljøer som er helt fri for baggrundsstøj. Komponisten Niels Eje rejser selv rundt i verden og optager naturens lyde, på steder som har enestående betingelser for helt "rene" naturmiljøer, uden den støj som omgiver os i dagligdagen. Optagelse af naturens lyde kræver stor tålmodighed og et indgående kendskab til de "akustiske" forhold i naturen. Avanceret optageudstyr, bl.a. fra danske "DPA Microphones" sikrer, at lydkvaliteten i naturoptagelserne er optimale.
Udvalgte locations hvor naturlydene optages bliver nu også optaget på film med henblik på en række audiovisuelle produktioner, som overordnet får betegnelsen "MuViCure" (Music & Visual Cure). MuViCure repræsenterer et helt nyt behandlingskoncept hvor MusiCure musikken smelter sammen med unikke billeder af fotografen Bjørn Wennerwald, og konceptet bliver netop nu klinisk testet på Århus sygehus.

MusiCure 6. "Waves" har vand i bevægelse som overordnet tema
Den nye udgivelse "MusiCure 6. Waves" handler om vandet som omgiver os, og traditionelt har lyden af vand i bevægelse en meget beroligende virkning på de fleste mennesker.
Med dette som udgangspunkt tager de enkelte kompositioner på "Waves" lytteren med på en rejse i forskellige vandverdener, som hver især repræsenterer essensen af den ro, hvile og afstressende effekt som lyden af vand formidler.
Produktionen af "Waves" har taget mere end et halvt år og indeholder mange dimensioner af musik og lyd, som tilsammen danner lydbilleder med dybe perspektiver, og naturoptagelser fra bl.a. La Gomera, Seychellerne og skandinaviske skove, kyster og vandløb.

Kort information om komponisten Niels Eje
Niels Eje er uddannet oboist og komponist fra Carl Nielsen konservatoriet i Danmark og var bl.a. gennem 1980erne ansat som solooboist i Danmarkes Radios Symfoniorkester.
Fra 1990 valgte Niels Eje at gå sine egne veje og arbejde full time som komponist, arrangør, solist og kammermusiker i Danmark og udlandet.
Niels Eje har modtaget en række priser og legater og i 1998 fik han speciel støtte fra Egmont Fonden til igangsættelse af projektet "Musica Humana" sammen med overlægerne Lars Heslet og Per Thorgaard det projekt som danner grundlaget for skabelsen af MusiCure
Niels Eje har skrevet musik til bl.a. James Galway, Safri Duo, Trio Rococo, samt til film– og teaterprojekter og som oboist har han medvirket på mere end 40 CD indspilninger, spændende fra klassisk symfonisk musik, til udgivelser med bl.a. Miles Davis, Palle Mikkelborg, Niels–Henning Ørsted Pedersen og Trio Rococo.

MusiCure forhandles eksklusivt af apotekerne i Danmark og Norge yderligere information på:
www.MusiCure.dk (om musikken) og www.MusicaHumana.dk (om forskningen).
 

Læs mere her

MUSIK SOM MEDICIN – International anerkendelse af dansk forskning indenfor området musik som medicin.

Forskningsgruppen Musica Humana styrkes nu med deltagelse af førende nordiske forskere og suppleres med omfattende undersøgelser i det øvrige Skandinavien, samt USA og Canada.
Ny CD/bog udgivelse i serien MusiCure offentliggør aktuel dokumentation fra forskningsgruppen
Musica Humana og ny musik af komponisten Niels Eje.

Musica Humana projektet

Den tværfaglige forskningsorganisation Musica Humana (lægevidenskab og musik), har siden 1998 forsket i skabelse og dokumentation af special–komponeret musik til patienter på sygehuse. En ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, musikterapeuter, psykologer, i nært samarbejde med komponisten Niels Eje, har med støtte fra Egmont Fonden arbejdet i 5 år med opgaven: at beskrive og videnskabeligt dokumentere et mere helbredende og livsbekræftende lydmiljø på fire af de største danske sygehuse, og herigennem definere og skabe den rigtige type musik til afstresning og positiv mental stimulation.

International anerkendelse af dansk forskning

Med offentliggørelsen af forskningsdokumentation og Niels Ejes specialproducerede musik, har den banebrydende danske forskning på dette område betydet en stigende international fokus på Musica Humanas positive resultater.

Nordens førende forskere indenfor anvendelse af musik i behandling, overlæge Audun Myskja (Norge) og dr.med. Ulrica Nilsson (Sverige) har nu meldt sig som aktive deltagere i Musica Humanas arbejde og vil i Oslo og Örebro forestå en række nye undersøgelser baseret på Musica Humanas forskningsprotokoller.

Sygehuse i Seattle, USA og Toronto, Canada har ligeledes indledt omfattende projekter efter den danske model.

Musik som medicin

Forskning indenfor området musik som medicin har det sidste årti været genstand for meget stor interesse fra mange sider, men Musica Humana har i modsætning til andre projekter formået, at knytte udviklingen af et specialdesignet lydmiljø sammen med en lang række praktiske undersøgelser af lydmiljøets påvirkning af patienter på sygehuse. Musica Humana adskiller sig også fra al anden forskning i anvendelse af musik i behandling ved, at introducere et meget stort antal patienter i undersøgelserne, samt påvise at det ikke er tilstrækkeligt blot, at spille musik for patienterne. Det er den strukturerede brug af musikken og valget af den helt rigtige dokumenterede musik som giver de gode resultater forskningsgruppen har kunnet påvise. Der er således lagt stor vægt på en lang række parametre i de danske undersøgelser, bl.a. hvor og hvornår der benyttes musik, i hvilken styrkegrad musikken skal afspilles og fra hvilke lydkilder. Hertil kommer anvendelsen af blindtests og kontrolgrupper og mange andre parametre, som tilsammen har gjort de danske undersøgelser enestående og værdifulde på verdensplan.

Dansk forskning i internationale fagtidsskrifter og medier

Musica Humanas forskning i lydmiljøet bliver nu også publiceret i anerkendte internationale fagtidsskrifter, hvor bl.a. "European Journal of Cardiovascular Nursing" og "Intensive and Critical Care Nursing" bringer omfattende artikler om Musica Humanas resultater. I løbet af 2001–2004 har den danske forskning desuden været præsenteret ved konferencer, symposier og kongresser i Sydney, Paris, Salzburg, Barcelona, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Boston, samt en række sygehuse og institutioner i Danmark.
BBC World har i år bragt flere indslag om Musica Humana og MusiCure, og den internationale engelsksprogede Radio Netherlands’ specielle helsekanal har ligeledes præsenteret omfattende dækning af forskningen.

Musica Humana og MusiCure introduceres i USA

I forbindelse med præsentationen af Musica Humana og MusiCure ved konferencen "IN:FUSION" i Salzburg dette forår, blev forskningsgruppen inviteret til USA af Nordamerikas største organisation for integrering af kunst og musik i sundhedssektoren "The Society for the Arts in Healthcare" i Washington D.C.

Ved organisationens næste årsmøde i foråret 2005 skal den danske forskning præsenteres for mere end 200 sygehusrepræsentanter i USA og Canada.

MusiCure offentliggørelse af musik og dokumentation
"MusiCure" er betegnelsen for det samlede CD/bog produkt, som i lyd, tekst og billeder beskriver de resultater forskningsgruppen og komponist Niels Eje har opnået i forbindelse med skabelse og dokumentation af musik til beroligelse, og inspiration til bedre livskvalitet.
Den 26. maj udkommer den tredje CD/bog publikation i serien: "MusiCure 3. Fairy Tales", som foruden selve musikken der indgår i undersøgelserne, også bringer de seneste forskningsresultater, samt artikler og feedback fra såvel professionelle som private brugere af den specialdesignede musik.

De seneste resultater beskriver en unik ny undersøgelse, hvor den enkelte patient oplevede perioder med, og uden musik, i en række fastsatte tidsintervaller og hermed samtidigt fungerede som kontrolperson for sig selv.

Dele af resultaterne fra denne undersøgelse beskrives af overlæge Per Thorgaard i artiklen "Patienters velbefindende hænger sammen med anvendelse af musik" og kan læses i den medfølgende bog til MusiCure 3.

MusiCure kan kun fås på apoteket
På grund af de mange års videnskabelige forskning som ligger bag offentliggørelsen af MusiCure og den tilhørende dokumentation, som svarer til dokumentationen for ethvert andet lægemiddel, kan MusiCure kun købes på de danske apoteker.

Apotekerne har den rette ekspertise og erfaring til at formidle dette musikprodukt, som netop på grund af den videnskabelige dokumentation som ligger bag, er helt unik i forhold til megen anden musik der ikke har gennemgået en tilsvarende klinisk testning.

Mange anvendelsesområder for MusiCure

MusiCure musikken har vist sig, at indeholde mange helt fundamentale og basale elementer, som giver den et langt bredere spektrum af anvendelsesområder, i en lang række andre sammenhænge end supplerende patientbehandling. Mange behandlere indenfor såvel det etablerede, som det mere alternative behandlermiljø anvender MusiCure i en lang række situationer, ligesom et meget stort antal private, herunder både børn og voksne, bruger MusiCure aktivt i deres hverdag, som terapi til afstresning og oplevelse.

Musik og lyd–atmosfærer inspireret af naturen
Komponist og musiker Niels Eje har igennem fem år arbejdet med udformningen af det konceptet "MusiCure". Musikken er blevet til på baggrund af en lang række analyser og forskningsdata fra undersøgelser af musikkens virkning på kritisk syge patienter, og analyser af musik og lyds generelle virkning på mennesker. Produktionen af MusiCure er sket i flere faser, hvor studier og lydoptagelser i naturen har spillet en afgørende rolle i udformningen af musikken. Produktionen er meget langvarig og omhyggelig og musikken består af mange lag af nøje udvalgte klange og naturoptagelser, som komplementerer hinanden og tilsammen danner et 3–dimentionelt lydunivers.

MusiCure 3 Fairy Tales
På den nye CD "Fairy Tales" er musikken inspireret af de klassiske eventyr temaer og nordiske folkeeventyr, og appellerer i høj grad til lytterens fantasi og evne til at skabe indre billeder og historier. Titlen på CDen refererer ikke til nogen konkrete eventyr, men er snarere en række "rammer", som lytteren selv udfylder med fantasiens hjælp. Naturen og naturens lyde spiller igen en vigtig rolle i produktionen af musikken. Ydermere præsenteres en række enestående billeder af den skandinaviske natur i den medfølgende bog til MusiCure 3 Fairy Tales, billeder taget af fotografen Bjørn Wennerwald, som netop har modtaget den prestigefyldte "PDN Photo Annual Award 2004" i New York, for sine billeder af nordisk natur.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Projektkoordinator Inge Mulvad
Tlf: 45 85 49 48
Email: info@musicahumana.dk

DOWNLOAD BILLEDER (MUSICA HUMANA & MUSICURE) DIREKTE:
www.musicahumana.dk/da/MusiCure_fotos.htm
 

Læs mere her

Offentliggørelse af dansk musik og forskning indenfor Musik som Medicin

Den 12. november udkommer MusiCure 2. ’EQUATOR’ med forskningsdokumenteret musik af Niels Eje, og videnskabelige artikler i ny CD/bog udgivelse på de danske apoteker

· Dansk forskning offentliggøres i internationale medicinske fagtidsskrifter
· Forskning i lydmiljø på sygehuse udvides med de øvrige skandinaviske lande

Baggrund: ’Musik som medicin’ projektet Musica Humana
Den tværfaglige forskningsgruppe Musica Humana (lægevidenskab og musik), har siden 1998 udført et stort humanitært forskningsarbejde indenfor skabelse og dokumentation af ny special–komponeret musik til patienter.
En ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, musikterapeuter, psykologer, i nært samarbejde med komponisten Niels Eje, har med støtte fra Egmont Fonden arbejdet i 5 år med opgaven, at beskrive og videnskabeligt dokumentere et mere befordrende og livsbekræftende lydmiljø på fire af de største danske sygehuse.
Rigshospitalet og Universitetssygehusene i Aalborg, Århus (Skejby) og Odense har deltaget i projektet, som har omfattet over 2000 patienter, personale og pårørende, i perioden 1998–2003.
Forskningsresultaterne og musikken offentliggøres i CD/bog–form under fællesbetegnelsen MusiCure.

Dansk forskning anerkendes i internationale fagtidsskrifter og medier
Musica Humanas forskning i lydmiljøet bliver nu publiceret i det anerkendte internationale fagtidsskrift "European Journal of Cardiovascular Nursing", hvor forskningsgruppens projekt med specialudvalgt musik til hjertepatienter på Kardiologisk afdeling i Aalborg bliver offentliggjort. Projektets positive resultater med anvendelsen af den special–designede musik i forbindelse med hjerteundersøgelser har vakt opsigt og indgår nu på internationalt niveau i det enestående dokumentationsmateriale, som understøtter de gavnlige og afstressende virkninger denne musik har i forbindelse med behandling af hospitalspatienter.
I Sverige, Norge, Holland og Spanien har trykte og elektroniske medier bragt artikler, interviews og indslag om den danske forskning og MusiCure udgivelserne, og hermed sat fokus på Danmarks fremtrædende rolle på området.

Samarbejde med Norge og Sverige
Henvendelser fra de øvrige skandinaviske lande har nu medført, at et samarbejde om forskningen i lydmiljøet på sygehuse breder sig til Norge og Sverige, hvor Universitetssygehuset MAS i Malmö bliver første deltager. I januar 2004 er medlemmer af Musica Humana gruppen inviteret til at deltage i sammenslutningen af norske kirurgers årskongres i Holmenkollen, som en introduktion til et kommende samarbejde.
Musica Humana gruppens forskningsmetoder og MusiCure udgivelserne vil danne grundlaget for dette fælles nordiske projekt.

MusiCure offentliggørelse af dansk musik og forskning på Apotekerne
’MusiCure’ er betegnelsen for det samlede CD/bog produkt, som i lyd, tekst og billeder beskriver de resultater forskningsgruppen og komponist Niels Eje har opnået i forbindelse med skabelse og dokumentation af musik til afstresning, beroligelse, og inspiration fysisk og psykisk velvære.
Foruden musikken på den nye CD ’MusiCure 2. Equator’, bidrager overlægerne Lars Heslet og Per Thorgaard, sammen med andre fag–specialister fra Musica Humana gruppen, med artikler og forskningsdokumentation, hvor resultaterne af undersøgelserne med benyttelsen af MusiCure i behandlingen bliver offentliggjort.
Blandt artiklerne er Lars Heslets "Vores musikalske hjerne", som beskriver de seneste videnskabelige opdagelser af hjernens komplekse behandling af musik og lyd.

Musik og naturstemninger inspireret af troperne
Musikken på ’MusiCure 2. Equator’ er baseret på enestående naturlydsoptagelser og inspiration fra troperne, hvor bl.a. unikke naturstemninger fra Seychellerne har dannet grundlag for flere af kompositionerne. ’Equator’ har i alt 5 titler, med en samlet spilletid på 72 minutter, som i drømmende "lyd–billeder" skildrer forskellige stemninger fra de tropiske egne af jorden og verdenshavet omkring ækvator.

Komponist og musiker Niels Eje har igennem fem år arbejdet med udformningen af det koncept som nu udgives i serien ’MusiCure’ . Musikken på udgivelse nr. 2 ’Equator’ er blevet til på baggrund af en lang række analyser og forskningsdata fra undersøgelser af MusiCure’s virkning på patienter, og musiks virkning på mennesker generelt.
Niels Eje: "Ét er at formode hvordan bestemt musik kan virke i forskellige sammenhænge, men noget andet er at underkaste denne positive virkning en grundig videnskabelig undersøgelse. Efter 5 års forskning og undersøgelser med over 2000 patienter, har jeg fået en indsigt og erfaring som ikke kunne være opnået på anden måde og musikken i MusiCure serien er igennem disse 5 år blevet produceret i nøje overensstemmelse med de resultater og analyser, som forskningen har dokumenteret".
Skabelsen af MusiCure er sket i flere faser, hvor studier og lydoptagelser i naturen har spillet en afgørende rolle i udformningen af musikken "Oplevelsen af den totale stilhed og de helt "rene" naturlyde, uden den baggrundsstøj vi har overalt i verden af i dag er en sjældenhed, og inspirationen efter flere ugers ophold på totalfredede øer i det indiske ocean har dannet grundlag for musikken på ’Equator’– udtaler komponist Niels Eje. "Det er naturens harmoni og livskraft som er kernen i MusiCure produktionerne, samt en meget velovervejet produktionsteknik, hvor balancen mellem musik og natur smelter sammen i en fler–dimentionel helhed, som tilsigter at afspejle ørets naturlige opfattelse af naturens akustiske rum".

Produktion og skabelse af MusiCure musik med et specifikt formål.
Arbejdet med at komponere og producere MusiCure er meget langvarig og omhyggelig. Musikken og lydfladerne består af mange lag af nøje udvalgte naturoptagelser og klange, som indbyrdes skaber en helt specifik symbiose der tilsammen danner et 3–dimentionelt lydunivers. Denne musik er skabt med et helt specifikt formål for øje og henvender sig til mennesker der har brug for at få krop og sjæl i ro og balance. Samtidigt formidler musikken en høj grad af inspiration til lytterens fantasi og menneskets sans for at danne billeder i sin egen "indre biograf". MusiCure forholder sig bevidst helt neutralt til de gængse etablerede genrer og stilarter indenfor musik (klassisk, jazz, pop etc.) med henblik på at alle, uanset musiksmag i øvrigt, kan få udbytte af at bruge MusiCure som et middel til afstresning og oplevelse.

Apotekerne er eneforhandler af MusiCure i Danmark
På baggrund af den omfattende videnskabelig dokumentation som ligger bag produktionen og udgivelsen af MusiCure er det i Danmark apotekerne som varetager salget i detailhandlen. På apoteket kan man få udleveret en oplysende brochure om MusiCure og den forskning som ligger bag, samt en grundig vejledning i de forskellige anvendelsesområder MusiCure har, i såvel behandlingsmæssig og andre sammenhænge.

Download billeder af komponist, læger og CD covers:
www.musicahumana.dk/da/MusiCure_fotos.htm
 

Læs mere her

God økonomi for MissionPharma med en central UPS løsning

Missionpharma startede i 1975 med at sælge billig, ikke–patenteret medicin til missionærklinikker, der var tilknyttet de skandinaviske kirker. Det gav missionerne mulighed for at købe meget mere medicin for de samme penge og redde flere menneskeliv. I dag er virksomheden en af verdens største udbydere af generisk medicin og hospitalsudstyr til udviklingslande verden over. Virksomheden sælger dels sine produkter direkte til sundhedsministerier og indkøbscentraler i de enkelte lande og dels gennem nationale og internationale nødhjælpsorganisationer så som Røde Kors, WHO og UNICEF.

I en vækstvirksomhed som Mission–pharma er det vigtigt, at IT systemerne hele tiden kan understøtte væksten både på software siden men i særdeleshed også på hardware siden. I løbet af 2007 stod det klart,
at det ville blive nødvendigt at udvide UPS kapaciteten i serverrummet i Lynge, ligesom den eksisterende køling havde svært ved at følge med. "Egentlig havde vi bare tænkt os at opgradere de eksisterende UPS, der var placeret i hvert af vores 4 rack skabe.

Men via vores hardware leverandør i2i A/S kom vi i kontakt med ATEK TEKNIK A/S, som foreslog et redesign af vores serverrum, der indebar at vi fik en central UPS med en by–pass tavle foran. Det var en løsning, vi havde overvejet, men forventede at det var en meget dyr løsning.
Men på den anden side var der mange driftsmæssige fordele.

Vi kunne placere UPS’en uden for serverrummet, og dermed spare plads og ikke mindst fjerne varmekilder fra serverrummet og dermed reducere behovet for køl.
Samtidig kunne UPS’en serviceres uden at vi skulle lukke serverne ned.
Da vi så fik tilbuddet, var der ingen
God økonomi for Missionpharma med en central UPS løsningtvivl længere, ud fra en TCO (Total Cost of Ownership) betragtning var det ikke en dyrere løsning."

Da ATEK TEKNIK A/S præsenterede løsningen, blev jeg samtidig præsenteret for en løsning med integreret rack køling til vores servere. Jeg bad om et tilbud på sådan en løsning også, og det viste sig, at den løsning sagtens kunne konkurrere med en almindelig udvidelse af kølingen i serverrummet.
I løbet af foråret 2008 er både UPS og den integrerede rack køling så blevet installeret. "Installationsforløbet har været tilfredsstillende, og uden besvær for undertegnede."
I dag har vi en UPS installation, der er redundant, nem at vedligeholde, som giver bedre oppetid (serverne skal ikke lukkes ned for at servicere UPS’en), og som kan opgraderes i takt med nye behov, samtidig med at vi har fået fjernet en del varmekilder fra serverrummet.

Til den resterende køling i serverrummet har vi fået en integreret rack–køling, der køler der hvor behovet er, og er energibesparende ved at anvende frikøling, er nem at monitorere og som er nem at udvide. Så vi er endt med en topmoderne og fremtidssikret løsning, som vor Økonomidirektør oven i købet er glad for, når han ser på de faktiske tal for TCO."

Jørgen Laursen
IT–Chef
MissionPharma A/S
 

Læs mere her

Cystisk fibrose rammer kvinder hårdest

En ny undersøgelse af skandinaviske patienter med den arvelige sygdom cystisk fibrose (CF) viser, at piger/kvinder med sygdommen har tendens til at klare sig dårligere, både med hensyn til komplikationer, behandlingsbehov og overlevelse.

Undersøgelsen, som omfatter 890 CF patienter fra Norge, Sverige og Danmark, viser, at kvinderne på mange punkter klarer sig dårligere. Først og fremmest er der en overvægt af mænd blandt de voksne patienter (208 mænd mod 168 kvinder), tydende på, at kvinderne dør tidligere. For voksne gælder dog, at mange har fået en helt anden behandling som børn, end den vi kan tilbyde i dag.

Moderne medicin udligner forskellen
Heldigvis ses der hos børnene ikke nogen forskel i lungefunktion og body-mass-index mellem drenge og piger. Det tyder derfor på, at kønsforskellen kan udlignes ved moderne behandling. Men det er dog også tydeligt, at det er på bekostning af en mere intensiv behandling af piger/kvinder. Dette gælder både antallet af dage med antibiotikabehandling (kvinder 39 dage/år mod 26 hos mænd) samt hyppigheden af behandling med binyrebarkhormon (10% af kvinder, 5% af mænd) og azithromycin (22% af piger, 14% af drenge) de sidste to stoffer anvendes til at hæmme overreaktion på de kroniske lungeinfektioner.

Det synes altså, at vi ved at behandle piger/kvinder med CF mere intensivt til dels kan forhindre kønsforskelle i lungefunktion og i sidste ende overlevelse. Der er dog tydeligvis stadig en tilgrundliggende forskel, og nylige laboratorie-studier har peget på østrogen som en hæmmer af alternative kloridkanaler.

Fakta

– Cystisk fibrose er en sygdom i cellens klor-kanaler. Sygdommen betyder, at cellerne ikke kan transportere klor-ioner og vand. Det fører bl.a. til, at patienten får et alt for tykt slim i lungerne og tarmen samt blokerede udførselsgange fra bugspytkirtlen. I det seje slim i luftvejene vokser bakterier, som giver infektioner, der i sidste ende ødelægger lungerne. Og de blokerede udførselsgange fra bugspytkirtlen gør, at kirtlen ikke kan komme af med vigtige enzymer for fordøjelsen. Derfor bedømmes sygdommens sværhedsgrad først og fremmest på lungefunktion og ernæring.

– Resultaterne er offentliggjort i følgende originalartikel: Olesen HV, Pressler T, Hjelte L, Mared L, Lindblad A, Knudsen PK, Lærum B, Johannesson M. Gender differences in the Scandinavian cystic fibrosis population. Pediatric Pulmonology, 2010

Flere informationer:
Overlæge på børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, PhD Hanne Olesen 8949 6783

Læs mere her

Ny forskning: Niels Ejes musik lindrer stress

Nu er det videnskabeligt dokumenteret, at Niels Ejes special-designede musik, MusiCure, virker afstressende. Dr.med. Ulrica Nilsson er Skandinaviens førende forsker på feltet musik som medicin, og hun har undersøgt effekten af at lytte til MusiCure. Ud over at sænke produktionen af stresshormoner viser det sig, at MusiCure samtidig får kroppen til at øge sin produktion af fredshormonet oxytocin. Forskningsresultatet er netop blevet publiceret i Journal of Clinical Nursing.

Dr.med. Ulrica Nilsson, der er forsker på Örebro Universitetssygehus i Sverige, har igennem flere år forsket i musiks virkning på hormonbalancen og dermed dens mulige effekt i forhold til eksempelvis stress og angst. Ulrica Nilsson har tidligere dokumenteret, at hjerteopererede patienter producerer mindre af stresshormonet kortisol, når de lytter til en særlig musik, som er komponeret til formålet. I en ny publikation kan Ulrica Nilsson nu også påvise, at kroppens produktion af det gavnlige fredshormon oxytocin stiger, når man udsættes for MusiCure. Hvor en overproduktion af kortisol fører til stress, fungerer hormonet oxytocin lige modsat. Oxytocin fremmer blandt andet lykkefølelsen i os og tilliden til andre, hvilket blandt andet betyder, at vi bliver bedre til at omgås andre mennesker.

Bygger på forskning og erfaring

MusiCure er skabt til at virke beroligende og mentalt inspirerende.
Musik kan formidle stemninger og tale til hjertet og vores inderste følelser. Forskning viser, at vores emotionelle tilstand har indflydelse på dannelsen af blandt andet stresshormoner i kroppen og dermed på vores sundhed. MusiCure er designet til at skabe positive, indre billeder og inspirere til drømme og rejser i fantasien, forklarer komponisten Niels Eje.
Han har gennem de sidste 10 år studeret rigtig mange menneskers reaktioner på sin musik og fået direkte feedback fra tusindvis private brugere af musikken. Den omfattende erfaringsopsamling har han kombineret med videnskabelige resultater fra professionelle forskere og på den måde er MusiCure løbende blevet forfinet og videreudviklet.

Nyt album fås på apotekerne

Der indgår en del naturlyde i MusiCure, som Niels Eje selv har optaget på rejser rundt i hele verden.
Netop kombinationen af musik og natur giver en ekstraordinær oplevelse har jeg erfaret via brugere af musikken. Jeg er meget taknemlig for de mange tilbagemeldinger, jeg får, og bruger erfaringerne i mit videre arbejde med musikken, understreger Niels Eje.
Det første MusiCure-album udkom i 2003, og i dag er der udgivet ni CD er i MusiCure-serien. Alle CD erne kan købes på apotekerne i Danmark. Det 9. album er netop udkommet og har titlen SCANDINAVIA.

Skandinaviske lydbilleder til hele verden

Det nye album er Niels Ejes personlige hyldest til den skandinaviske natur og livsbekræftende nordiske stemninger. På SCANDINAVIA bliver lytteren ført gennem de skandinaviske landskaber med stemninger fra skovens opvågning, Skærgårdens skønhed og sommernattens trylleri. Og nu får resten af verden også mulighed for at stifte bekendtskab med Niels Ejes musikalske lydbilleder. I samarbejde med Sony Music International bliver hele MusiCure-serien udgivet i store dele af verden; fra efteråret bliver den tilgængelig i Europa og senere i USA. Den internationale udgivelse sker i anerkendelse af musikkens høje kvalitet og mangeårige, dokumenterede effekt på mennesker, på tværs af generationer og kulturelle skel.

Læs mere her

Komplet plejeprogram mod ansigtsrødme

Rødme, karsprængninger og blussende kinder er ret udbredt i Danmark, hvor vi har lys, skandinavisk og ofte sart hud. Det skyldes ofte hudens reaktion på vekslende varme/kulde påvirkning, men også UV-stråler, kosmetiske produkter, alkohol og stress spiller ind.

Nogle sygdomme kan også øge tendensen til ansigtsrødme. F.eks. diabetes og forhøjet blodtryk og ikke mindst hudsygdommen rosacea. Hvorfor det er ekstra vigtig med en god hudpleje. Rosacea er en godartet, kronisk betændelsestilstand i ansigtet. Den rammer ca. 10% af befolkningen, primært kvinder i 30-50 års alderen.
Op mod 80% af de berørte ved ikke, at de har sygdommen.

Hudlæger anbefaler
– Undgå stærk varme og kulde
– Undgå alkohol
– Undgå stærkt krydret mad
– Brug altid solbeskyttelse udendørs
– Vælg skånsom hudpleje specielt udviklet til din hudtype

Avène Anti-redness – Et komplet plejeprogram mod ansigtsrødme
Med udgangspunkt i god hudpleje, der er skånsom, beskyttende og har en høj tolerance, har Avène udviklet et komplet plejeprogram mod rødme og rosacea. Serien er baseret på ekstrakt af planten Almindelig Musetorn og et højt indhold af Avène Termalkildevand.

Almindelig Musetorns rodstængel indeholder aktive stoffer, der virker stærkt karsammentrækkende og styrker både kredsløbet og produktionen af collagen, som holder huden elastisk. Blodgennemstrømningen forbedres og forekomsten af karsprængninger mindskes.

Avène Termalkildevand virker beroligende, irritationsdæmpende og anti- inflammatorisk. Det er bakteriologisk rent og har et meget lavt saltindhold, så det ikke udtørrer huden. Virker kølende, fugtgivende og plejende på oprørt hud.

Anti-redness Milky Fluid
Mild rensemælk, der respekterer sensitiv hud med tendens til rødme. Aktive stoffer dæmper rødme og fornemmelsen af blussende varme. Let og behagelig konsistens. Uden parabener. 300 ml. Vejl. pris kr. 169,50

Anti-redness Emulsion & Creme
Ansigtscreme med solbeskyttelse til henholdsvis normal/kombineret hud og tør/meget tør hud. Forebygger og dæmper rødme. Fremmer mikrocirkulationen i huden, nedsætter udbredt rødme og periodisk blussen, samt følelsen af varme og irritation. SPF20 solbeskyttelse reducerer UVA og UVB strålernes skadelige påvirkning af de små blodkar. Efterlader huden smidig og mat. Uden parabener. 40 ml. Vejl. pris kr. 184,50.

Anti-redness Concentrate
Hurtigtvirkende, koncentreret indsats mod kronisk rødme, typisk på kinder og næse. Mindsker udbredt rødme og periodisk blussen, og dæmper følelsen af varme og ubehag. Skånsom og fugtgivende, føles let og behagelig. Uden parfume og parabener. 30 ml. Vejl. pris kr. 179,50.

Læs mere her