God støtte til voldtægtsramte

Center for Voldtægtsofre får ros af de kvinder og mænd, der er blevet voldtaget. En stor majoritet af centrets brugere gennem de sidste 3 år er meget positive i forhold til modtagelsen i centret.

Lægerne var meget søde, og jeg følte mig tryg skriver en af centrets brugere i en undersøgelse af tilfredsheden med centrets arbejde gennem de sidste tre år. Brugeren står ikke alene. Hele 93 % af besvarelserne er positive eller meget positive over for modtagelsen i centret.

Professionel og omsorgsfuld
Center for Voldtægtsofre er en akut modtagelse for kvinder og mænd, der er blevet udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Her arbejder sygeplejersker, læger og psykologer for at sikre spor og mindske de psykiske og fysiske følger af seksuelle overgreb. Og det lyder til, at faggrupperne gør deres arbejde godt. Centrets sygeplejersker får ros af 96 % og bliver beskrevet med ord som professionel , omsorgsfuld og kort og godt super .

Lægernes indsats bliver værdsat i ikke mindre end 92 % af besvarelserne, på trods af at det for mange er svært at gennemgå den retsmedicinske og gynækologiske undersøgelse oven på det seksuelle overgreb. Flere brugere understreger lægernes professionalisme og gode evne til at lytte og til at forklare. Eller som en af brugerne skriver: Stor pædagogisk indsats. Lægen tog det farlige ud af undersøgelsen og forklarede, hvad der skulle ske.

Offer igen
Efter et seksuelt overgreb er det uhyre vigtigt, at man får den rigtige støtte og omsorg fra dem, man søger for at få hjælp. Hvis man efter et overgreb bliver dårligt behandlet af omgivelserne, forstærker det nemlig den traumatiske oplevelse.

– Vi arbejder for at mindske det man i fagsprog kalder sekundær viktimisering dvs. at man i mødet med f.eks. hospitalet eller politiet oplever, at man bliver offer igen. siger centrets ledende psykolog Anja Hareskov Jensen. Derfor er det glædeligt, at så mange føler sig godt behandlet på centret.

Fakta om Center for Voldtægtsofre

– Center for Voldtægtsofre ligger på skadestuen, Århus Sygehus Nørrebrogade

– Henvendelse er gratis, og man behøver ikke nogen henvisning

– Man behøver ikke at politianmelde

– Centret er døgnåbent

– Ring gerne 8949 3543, før du kommer

Læs mere her

Forbedret indsats for børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb

Nu forbedres behandlingstilbuddene til børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb især for de unge: Fra begyndelsen af april etablerer Rigshospitalet en ny speciale-enhed, Center for Seksuelle Overgreb mod børn, unge og voksne.
Speciale-enheden får til formål at udvikle og yde en optimal kvalitet i tværfaglig undersøgelse og behandling af børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb i form af eksempelvis incest, voldtægt, krænkelser og voldtægtsforsøg. Det er første gang i Danmark, der etableres en sådan tværgående enhed for børn unge og voksne.

Centret udvikles gennem en faglig fusion mellem Center for Voldtægtsofre og Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Centret vil også udvikle en ny funktion, hvor de unge udsat for overgreb får et tilbud om behandling, også selvom overgrebene ikke er akutte. Denne nye funktion for unge etableres med støtte fra Folketingets Satspuljemidler.

Fremover vil undersøgelsen og behandlingen af børn, unge og voksne blive forbedret. Det sker med udgangspunkt i de erfaringer, der er indhøstet i Center for Voldtægtsofre og Team for Seksuelt Misbrugte Børn. Begge har eksisteret som enheder i ti år, har tilsammen modtaget over 7.000 henvendelser om seksuelle overgreb og integreres nu i en højt specialiseret tværfaglig funktion. Centret vil behandle henvendelser om overgreb på omkring 800 personer om året. Den behandling, de udsatte kvinder, mænd og børn tilbydes, sker i et samarbejde imellem læger og sygeplejersker inden for kvindesygdomme og børneområdet samt psykologer og socialrådgivere.

Fakta om Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb mod Unge, Børn og Voksne

– Tilsammen modtager de to enheder i dag årligt 700 henvendelser om seksuelle overgreb.

– Ca. 120 har hidtil været 14-18 år. Der forventes omkring 100 flere i denne gruppe fremover.

– Henvendelserne om børn, unge og voksne udsat for seksuelle overgreb kommer fra ofrene selv, politiet, socialforvaltninger, andre hospitaler, andre behandlere mv.

– Centret tilbyder medicinske, psykologiske og sociale undersøgelser, socialrådgivning, medicinsk, social og psykologisk støtte og behandling. Centret samarbejder tæt med retsmedicinerne og bistår ved retsmedicinske undersøgelser.

Læs mere her