Phonak i lovende samarbejde

Verdens tredje største høreapparatfirma, Phonak, og det australske selskab, Cochlear Ltd., er gået sammen for gennem intensiv forskning at udvikle en ny type af høreapparater, som kan indopereres i øret. Dermed skærper Phonak konkurrencen især mod de store danske høreapparatfirmaer ved at åbne et helt nyt forretningsområde.

"Jeg ser store muligheder i den ny type høreapparater, der vil kunne hjælpe hørehæmmede, som ikke har nytte af eksisterende produkter. Ved at benytte kernekompetencer fra begge firmaer bliver det muligt at udvikle en ny teknologi. Derfor er der nye økonomiske perspektiver for Phonak i Danmark også," siger Søren Hougaard, direktør for Phonak Danmark. Målet for samarbejdet er at udvikle en komplet produkt–serie af indopererbare høreapparater.

Kort om Phonak
Phonak er specialiseret i udvikling, produktion og verdensomspændende distribution af højteknologiske høreapparater. Med overtagelsen af Unitron–koncernen (verdens 7. største producent af høreapparater) i begyndelsen af 2001 blev Phonak en af verdens tre største producenter. Med en årlig produktion på omkring 700.000 enheder har koncernen en markedsandel på ca. 13 % på verdensplan. Hvert år sælges omkring 6 millioner høreapparater på verdensplan. Baseret på den demografiske udvikling og store forbedringer inden for høreapparater forventer Phonak, der har hovedsæde i Schweiz, en forøgelse af det totale marked til minimum 8 millioner enheder i år 2005.
 

Læs mere her

Ny lovende behandling mod sjælden hjernetumor hos unge

Tuberøs Sclerose er en medfødt sygdom, som forårsager tumorlignende forandringer i flere organer i kroppen. Særlig børn og unge udvikler hjernetumor typen, som kaldes SEGA[*]. I Danmark findes der mellem 500-700 personer med tuberøs sclerose og hvert år fødes 6-12 børn med sygdommen. Tuberøs sclerose karakteriseres ved tumorlignende forandringer i hjernen og andre organer i kroppen. I den mest alvorlige form kan sygdommen medføre svære kropslige og mentale funktionsnedsættelser som epilepsi, udviklingshæmning, ADHD og autisme.

Formindsket tumor
SEGA er en hjernetumor som udvikles hos mellem 5 og 20 pct. af patienterne med tuberøs sclerose primært børn og unge. Tumoren er i sig selv godartet, men kan gennem sin vækst øge trykket på hjernen og forårsage neurologiske forandringer. Hidtil har kirurgi været den eneste form for behandling. I de aktuelle fase II-studier indgik 28 patienter i alderen 3 og 34 år, der blev behandlet med cancerlægemidlet Afinitor®. Resultaterne viser, at tumoren efter 6 måneder var svundet med mindst 30 pct. hos tre ud af fire patienter (p<0.001). Ingen af patienterne fik behov for operation og ingen udviklede nye tumorer[ ]. Banebrydende udvikling Den nye behandling ser lovende ud for patienter med Tuberøs sclerose. Dog hæfter jeg mig ved at behandlingen som den er nu, skal være livsvarig. Når man standser behandlingen begynder hjerne-tumoren at vokse igen. Mit håb er derfor en videreudvikling af præparatet og forhåbentlig også en formindskelse af bivirkningerne. Alt i alt er man kommet et vigtigt skridt viderere i behandlingen og vi er optimistiske i forhold til yderligere forbedringer siger Liselotte Andersen, formand for Dansk Forening for tuberøs sclerose. Tuberøs Sclerose Tuberøs sclerose er en medfødt genetisk betinget sygdom, som hyppigst viser sig ved hudforandringer og knudedannelser i hjernen. Andre organer er ofte også involverede, især nyrer, hjerte, øjne og tænder. Epilepsi og udviklingshæmning kan være en følge af knudedannelserne i hjernen. Tuberøs sclerose forekommer i forskellige sværhedsgrader: Nogle har meget svære symptomer, mens andre kan have så milde symptomer, at de ikke får stillet diagnosen. Tuberøs sclerose kan ikke kureres og derfor søger behandlingen at lindre symptomerne. Afinitor®
Afinitor® er en mTOR-hæmmer og fungerer ved at blokere aktiviteten i mTOR proteinet, som er overaktivt ved tuberøs sclerose. mTOR har normalt en central rolle for regulering af celledeling, ny vækst af blodkar og cellernes stofskifte. Men ved genetiske foranderinger (mutationer), som de der ligger til grund for tuberøs sclerose, forstyres denne funktion. Følgerne er, at mTOR i stedet skaber en øget produktion af hormoner, cytokiner, vækstfaktorer og forøget stofskifte forstyrelser som er karakteristiske for udviklingen af tumorer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Pressekoordination for Novartis, Finn Stahlschmidt: 26 72 80 78
Medical Advisor, Novartis onkologi, Vladimir Evilevitch: tlf. 40 36 78 10
Nordisk informationschef onkologi, Bengtåke Wahlberg: tlf. +46 8 732 33 39, mobil +46 708 89 33 39

Om Novartis
Novartis ønsker at udvikle løsninger indenfor sundhedsområdet, der opfylder patienternes og samfundets behov. Ved udelukkende at fokusere på sundhedsområdet tilbyder Novartis en bred portefølje, der bedst opfylder disse behov: Innovative lægemidler, omkostningsbesparende generiske lægemidler, forebyggende vacciner, diagnostiske redskaber og håndkøbsmedicin. Novartis er førende på disse områder. I 2009 nåede koncernens samlede aktiviteter et nettosalg på 44,3 milliarder dollar, mens der blev investeret 7,5 milliarder dollar i forskning og udvikling. Med hovedkvarter i Basel, Schweiz, beskæftiger Novartis-koncernen omkring 100.000 medarbejdere i mere end 140 lande.
For mere information: www.novartis.com.

[*] SEGA er en forkortelse for subependymal giant cell astrocytom.

[ ] Frans DN et al. Everolimus for subependymal giant-cell astrocytomas (SEGAs) in tuberous sclerosis (TS). Abstract 2004. American Society of Clinical Oncology 2010 Annual Meeting, Chicago.

Læs mere her

Nye data netop publiceret i NEJM viser, at nyt leukæmilægemiddel overhaler hidtidig standardbehandling

Studiet, der er det hidtil største af sin slags, sammenligner behandling af 846 patienter med nydiagnostiseret kronisk myeloid leukæmi behandlet med enten Tasigna® eller Glivec®. Resultatet efter 12 måneders behandling er netop blevet præsenteret i The New England Journal of Medicine (NEJM). Resultaterne viser blandt andet:

– Tasigna viste sig at være Glivec® signifikant overlegen målt på alle vigtige endepunkter.

– Efter 12 måneders behandling med Tasigna® var der signifikant færre patienter, der oplevede, at sygdommen udviklede sig ift. de patienter, der blev behandlet med Glivec® (2 patienter vs. 11 patienter).

– Dobbelt så mange af de patienter, som fik Tasigna®, opnåede såkaldt major molecular response (MMR) efter 12 mdr. (44 pct. vs 22 pct., p< 0,0001). MMR er associeret med en god prognose for den sygdomsfrie overlevelse, og måles med en yderst følsom test, som kan afsløre én syg celle blandt hundrede tusindvis af normale blodceller. FDA muliggør hurtig godkendelse Opfølgning efter 18 måneder, som netop er blevet præsenteret på den amerikanske cancerkongres ASCO, bekræfter de 12-måneders resultater, som lå til grund for de amerikanske lægemiddelmyndigheders (FDA) beslutning i marts 2010 om at behandle ansøgningen om godkendelse af Tasigna® som førstevalgs-behandling til patienter med nydiagnostiseret kronisk myeloid leukæmi hurtigt. En tilsvarende ansøgning er indleveret til den europæiske lægemiddelmyndighed EMEA. Tasigna® er allerede godkendt til patienter, som ikke får effekt af behandling med Glivec®. For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Pressekoordination for Novartis, Finn Stahlschmidt: 26 72 80 78
Medical Advisor, Novartis onkologi, Alice Brinch Mørch: tlf. 39 16 84 40, 20 49 87 88
Nordisk informationschef onkologi, Bengtåke Wahlberg: tlf. +46 8-732 33 39, mobil +46 708-89 33 39

FAKTA

Om CML (kronisk myeloid leukæmi)

– Leukæmi er det overordnede begreb for en række kræftsygdomme, som angriber de bloddannende celler i knoglemarven.

– Hvert år rammes omkring 600 personer i Danmark af forskellige typer af leukæmi.

– Sygdommen bliver normalt inddelt i fire kategorier, hvor kronisk myeloid leukæmi er én af kategorierne med omkring 60 nye tilfælde om året.

– Gennemsnitsalderen for patienter, som rammes af CML, er 52 år, og sygdommen er ikke arvelig.

– Flere end 95% af alle CML-patienter har en erhvervet kromosomafvigelse, som kaldes Philadelphiakromosomet. Mutationen sker ved, at kromosomerne 9 og 22 bytter materiale med hinanden. Philadelphiakromosomet danner et enzym en tyrosinkinase også kendt som bcr-abl der får kræftcellerne til at vokse og dele sig uhæmmet.

Om Glivec®

Glivec® (imatinib) er en såkaldt tyrosinkinase hæmmer.

Glivec® er foruden nydiagnosticeret Philadelphiakromosom (bcr-abl) positiv (Ph+) kronisk myeloid leukæmi (CML), godkendt til behandling af Ph+ akut lymfatisk leukæmi (ALL) og til Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST), en sjælden form for mave-tarm kræft.

Om Tasigna®

Tasigna® (nilotinib) anvendes til behandling af de patienter med Ph+ CML, som ikke tåler, eller er resistente overfor Glivec®. ENESTnd er et af flere studier med Tasigna som første behandling til patienter med nydiagnostiseret Ph+ CML i stedet for Glivec®.

Om Novartis
Novartis ønsker at udvikle løsninger indenfor sundhedsområdet, der opfylder patienternes og samfundets behov. Ved udelukkende at fokusere på sundhedsområdet tilbyder Novartis en bred portefølje, der bedst opfylder disse behov: Innovative lægemidler, omkostningsbesparende generiske lægemidler, forebyggende vacciner, diagnostiske redskaber og håndkøbsmedicin. Novartis er førende på disse områder. I 2009 nåede koncernens samlede aktiviteter et nettosalg på 44,3 milliarder dollar, mens der blev investeret 7,5 milliarder dollar i forskning og udvikling. Med hovedkvarter i Basel, Schweiz, beskæftiger Novartis-koncernen omkring 100.000 medarbejdere i mere end 140 lande.
For mere information: www.novartis.com.

Læs mere her

Danskernes modermærkekræft giver trist fjerdeplads på verdensplan

Antallet af danskere, der rammes af af modermærkekræft, har været støt stigende i Danmark gennem de sidste 30 år. Nu er tallet så højt, at vi springer direkte fra en 7. plads og ind på en 4. plads over flest tilfælde af modermærkekræft i verden. Det viser en international opgørelse.

I en ny opgørelse over, hvor mange der rammes af modermærkekræft i de enkelte lande, ligger Australien og New Zealand som sædvanlig i top. Det er der en række gode forklaringer på ikke mindst at befolkningens lyse hud dårligt tåler mængden af sollys på de breddegrader.

I Danmark ligger vi ikke i front, når det gælder antallet af solskinstimer. Til gengæld har vi nu bevæget os fra en 7. til en 4. plads over nationer med flest tilfælde af modermærkekræft pr. 100.000 indbyggere. Det viser tal fra IARC, det uafhængige internationale agentur for kræftforskning under WHO.

Dårlige danske sol- og solarievaner
– Vi har en bekymrende høj placering , så der er bestemt grund til at tage de her tal alvorligt. Sammenlignet med andre lande i verden har vi meget få solskinstimer, så Danmark burde slet ikke være med i toppen på den her liste. Det skyldes ene og alene, at vi har nogle uhensigtsmæssige sol- og solarievaner, der belaster vores hud mere, end den kan tåle, siger Anja Philip, der er projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne.

Ikke mindst de danske kvinder trækker op i statistikken. Den danske fjerdeplads dækker således over, at kvinderne ligger på en 3. plads og mændene på en 6. plads.

Modermærkekræft kan forebygges
Ifølge Anja Philip bliver fjerdepladsen ikke mindre kedelig af, at mange tilfælde af modermærkekræft let kunne undgås:

-Selv om flere overlever modermærkekræft, er det en alvorlig og livstruende sygdom, som desværre også rammer stadig flere unge. Danskerne skal undgå solskoldninger ved at skrue ned for solen midt på dagen, når UV-indexet er tre eller mere, ved at beskytte sig med skygge, tøj, hat og solcreme, hvor tøjet ikke dækker, siger hun.

På denne årstid gælder det ikke mindst om at holde sig fra solarierne.

-Mange kan godt lide den kulør, solariet giver, men det kan have alvorlige konsekvenser for sundheden. WHO har sat UV-stråling for solarier i risikogruppe 1, fordi det markant øger risikoen for modermærkekræft at gå i solarium. Det gælder ikke mindst for børn og unge, som stadigvæk er under udvikling. Den bedste måde at skåne de mest udsatte på og sikre ens vilkår for alle er uden tvivl at indføre et forbud mod solarier for unge under 18 år, afslutter Anja Philip.

Top 6 over modermærkekræft

1. Australien
2. New Zealand
3. Schweiz
4. Danmark
5. Norge
6. Holland

Fakta om modermærkekræft

Modermærkekræft er den farligste og mest aggressive form for kræft i huden.
Jo flere solskoldninger, jo større risiko for at få modermærkekræft. Solskoldninger tidligt i livet øger risikoen for modermærkekræft betydeligt.
Ifølge WHO øger unge under 35 år deres risiko for modermærkekræft med 75 pct. ved blot ét eller flere solariebesøg om måneden.
Årligt registreres ca. 600 nye tilfælde af modermærkekræft blandt mænd og ca. 750 tilfælde blandt kvinder i Danmark. Det vil sige i alt ca. 1350 nye tilfælde.
Blandt unge kvinder (15-34 år) er modermærkekræft den hyppigste kræftform og blandt unge mænd den næst hyppigste.
Ca. 18 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne, der har fået konstateret modermærkekræft, dør af sygdommen inden for de første fem år. I gennemsnit dør 230 danskere af modermærkekræft om året.

Kontaktinformation:
Anja Philip, projektchef i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 70 / 30 38 15 02
Line Rasmussen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse: 35 25 75 77 / 61 55 88 69

Læs mere her

Danisco lancerer nyt ingrediensbrand til sænkning af kolesterol

PinVita -fytosteroler har dokumenteret positiv effekt på hjerte-kar-sygdomme.

Daniscos nye sterolbrand, der er udvundet af bæredygtigt fyrretræ, vil kunnes anvendes i en række fødevarer og kosttilskud mod hjerte-kar-sygdomme.

PinVita -fytosteroler holder hjertet og arterierne sunde på en ren og effektiv måde og sænker blodets indhold af det skadelige LDL-kolesterol ved at reducere kolesteroloptagelsen.

PinVita er udvundet af en naturlig og bæredygtig fyrretræskilde, indgår let i formuleringer og giver fødevareproducenterne potentiel adgang til en anprisning om hjerte-kar-sundhed. Daniscos applikationsspecialister har udviklet færdigblandede løsninger, der kan anvendes i en række vigtige produkter, herunder kosttilskud, fedtstoffer og olier samt mejeri- og bageriprodukter.

Veldokumenteret
Peter Wisler, Business Development Director, Danisco Health & Nutrition udtaler om fordelene, som ventes at have særlig interesse på de nye health & nutrition-markeder i Asien, Østeuropa, Rusland og Sydamerika:

“Det er veldokumenteret, at en sænkning af LDL-kolesterol reducerer risikoen for hjerte-karsygdomme. PinVita er en ingrediens, der hjælper med at nedsætte den risiko, og det er derfor ingen overdrivelse at sige, at PinVita er ‘udviklet med fokus på hjertet’.”

Universel anvendelse
PinVita er med sine frie og esterificerede formater en fleksibel løsning for fødevare- og kosttilskudsindustrien, da det endelige forbrugerprodukts smag, tekstur og udseende kun påvirkes i begrænset omfang.

“At disse plantebaserede steroler kan anvendes i allergen- og GMO-frie produkter, gør dem mere anvendelige til større befolkningsgrupper og regionale præferencer,” siger Wisler.

Styrkelse af Daniscos hjerte-kar-produkter
Lanceringen af PinVita -fytosteroler er en styrkelse af Daniscos produktudbud inden for hjertekar-sundhed, som allerede omfatter K2-vitaminet ActivK . Danisco s health & nutrition-strategi har seks fokusområder: knogler, hjerte-kar-sygdomme, fordøjelse, immunforsvar, tandsundhed og vægtregulering.

Besøg Vitafoods Europe 2011
Danisco vil præsentere sit nyeste health & nutrition-produkt på stand 934 på Vitafoods Europe 2011 den 10.-12. maj i Geneve, Schweiz.

Læs mere her

Kræftrisiko ved mobiltelefoni er ikke påvist hos børn og teenagere

Den første omfattende undersøgelse af børn og teenageres brug af mobiltelefoner kan ikke påvise en sammenhæng med kræft i hjernen. En multicenterundersøgelse i samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Schweiz viser, at børn og unge, der har brugt mobiltelefon jævnligt i mindst fem år, ikke havde større risiko for hjernekræft end dem, der aldrig har været jævnlige brugere.

Sundhedsstyrelsen har bedt professor Jørn Olsen, som tidligere har været formand for Sundhedsstyrelsens Forskerpanel vedrørende radiofrekvente elektromagnetiske felter og risiko for skadelige effekter på folkesundheden, om at vurdere artiklen Mobile Phone Use and Brain Tumors in Children and Adolescents: A Multicenter Case-Control Study.

I vurderingen af undersøgelsen konstaterer Jørn Olsen, at den ikke viser sammenhænge mellem den dosis af radiofrekvente elektromagnetiske felter brugerne bliver udsat for fra mobiltelefoner og forekomst af hjernekræft, og at hjernetumorerne heller ikke ses hyppigst i de mest eksponerede områder af hjernen. Udviklingen i hjernecancerforekomst generelt blandt børn følger ikke det mønster, man ville vente, hvis der faktisk var en 36 procent overrisiko. Det er mere sandsynligt, at problemer med undersøgelsesmetoden spiller en rolle, fordi brugerne kan have svært ved at huske deres forbrug af mobiltelefon tilbage i tid, og at det kan påvirke resultaterne, at en del brugere ikke kunne være med i studiet.

Undersøgelsen er foretaget blandt børn og unge under 20 år, og omfatter i alt 352 kræftpatienter og 646 raske kontrolpersoner. Professor Jørn Olsen omtaler blandt andet, at undersøgelsen viste en 36 procent overrisiko for hjernecancer blandt de regelmæssige brugere, men denne overrisiko er ikke statistisk sikker, og resultaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Den eneste af de mange analyser, der gav et statistisk signifikant resultat, var en delanalyse blandt den tredjedel af børnene, hvor forskerne havde oplysninger fra mobiloperatøren om abonnementet. Der viste det sig, at der var en lidt større forekomst af kræft i hjernen blandt de børn, der havde fået deres første mobilabonnement for længst tid siden.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er væsentlige nye og alt i alt beroligende resultater, der nu er fremkommet. Der er dog stadig mangler på viden om eventuelle risici for børn ved at tale meget i mobiltelefon. Vi ved således ikke meget om andre eventuelt skadelige virkninger end kræft i hjernen hos børn og teenagere. Derfor råder Sundhedsstyrelsen fortsat til forsigtighed med børns brug af mobiltelefoner, især begrænsning af samtaler, hvor telefonen holdes lige ved øret.

Læs mere her

Vellykket operation på Hillerød hospital

Tidligere måtte Hillerød Hospital aflyse operationer pga. nødstrømsanlægget. Nu har hospitalet fået et nyt centralt nødstrømsanlæg med tre generatoranlæg og styresystem fra Atek. Nødstrømmen bliver fordelt ved hjælp af højspændingskabler og transformatorstationer, styresystemet er opbygget af standardenheder, og anlægget kan tilmed producere nødvarme.

Hvad er et nødstrømsanlæg værd, hvis ikke det kan levere nødstrøm, når det gælder Det spørgsmål kunne patienter og personale på Hillerød Hospital med rette stille med jævne mellemrum.
– I gennemsnit har vi to strømafbrydelser om året af flere timers varighed samt et par korte udfald hver måned. Det gamle decentrale nødstrømsanlæg dækkede kun hospitalet delvist, så hvis strømmen gik, havde vi f.eks. sikret lys på gangene, men ikke på stuerne. Og hvis et af de tre generatoranlæg eller en hovedtavle var ude af drift, blev længerevarende operationer aflyst, og vi installerede mobile UPS er til andre. De tre generatoranlæg var nemlig ikke forbundet og kunne derfor ikke supplere hinanden, forklarer John Olsen.
Han er maskinmester og har være primusmotor på Hillerød Hospitals nye nødstrømsanlæg, hvor Atek har leveret de tre generatoranlæg på hver 1,5 MW samt designet det samlede styresystem.

Ingeniørmæssig bedrift af Atek
Det nye nødstrømsanlæg er markant anderledes end det gamle. Først og fremmest har det kapacitet til at levere nødstrøm til alle hospitalets funktioner.
Desuden er det en redundant løsning (N+1), så selvom et af generatoranlæggene skulle være ude drift, kan de to øvrige generatoranlæg levere tilstrækkelig nødstrøm.
Altså er det slut med at skulle aflyse operationer for at undgå at stå i en livstruende situation uden nødstrøm. Og ikke mindst er nødstrømsanlægget nu centralt i stedet for decentralt.
– Det ene af de tre decentrale generatoranlæg stod alligevel for en udskiftning, og da der også var for langt imellem dem til at anvende normale kabler og derved opnå en redundant løsning, var det oplagt at få et centralt anlæg, siger John Olsen og fortsætter:

– Da vi samtidig kunne udnytte den eksisterende bygning og skorsten fra den gamle dampcentral, var der ingen tvivl. Selvom det var noget af en ingeniørmæssig bedrift, at Atek fik de tre store dieselgeneratorer hejst ned gennem loftet og skubbet ind på plads ved siden af hinanden.

Højspændingskabler og køling med fjernvarme
Et centralt nødstrømsanlæg ændrer ikke på de store afstande på hospitalsområdet, men det problem er løst ved at fordele nødstrømmen via højspændingskabler og tilhørende transformatorstationer.

Der er også en anden løsning, som John Olsen fremhæver.
– Jeg ønskede, at der så vidt muligt skulle anvendes standard-styreenheder i styresystemet, og det har Atek klaret. Så hvis der er noget, som går i stykker, er det bare at skifte blokken, og så er vi i gang igen uden at skulle programmere, siger John Olsen.
Hillerød Hospital har ikke kun fået et nyt nødstrømsanlæg de har også fået sit eget lille kraftvarmeværk .

– Vi har forbundet de tre generatoranlæg med fjernvarmesystemet, så overskudsvarmen fra dem bliver overført til fjernvarmevandet, når de er i drift. Så hvis der sker et svigt i varmeforsyningen, vil vi kunne lukke af til fjernvarmenettet, starte generatorerne og selv holde dele af hospitalet opvarmet et stykke tid, forklarer John Olsen og tilføjer:
– Men ikke mindst er vi med fjernvarmeløsningen sluppet for at skulle etablere køl på taget for at slippe af med varmen, når generatoranlæggene leverer nødstrøm.

Fejlfinding trods islandsk askesky
Atek blev valgt som leverandør af generatoranlæg, styring og driftssikring efter en udbudsrunde. Men ifølge John Olsen er det ikke kun prisen, som er god.
– Det er kompetente folk, og vi har rigtig godt samarbejde. Jeg er helt tryg ved at have Atek som leverandør. I særdeleshed i forhold til driftssikringsaftalen, hvor det var vigtigt for mig, at det kun er én leverandør, som har ansvaret. Så er der kun ét sted, jeg skal ringe, hvis der er et problem, siger han.
Som et eksempel på det gode samarbejde husker John Olsen en episode, hvor han og Ateks administrerende direktør, Peter Aaby, i fællesskab løste et problem, mens Peter Aaby kæmpede sig hjem fra Schweiz under den islandske askesky.

– Det gav jo en hel del mellemlandinger, og hver gang Peter mellemlandede var han straks på telefonen for at hjælpe mig. Og hver gang han var i luften, udnyttede jeg tiden til at afprøve hans løsningsforslag. Vi troede først, at det var en styring, men det viste sig at være en projekteringsfejl på højspændingen, som slet ikke havde noget med Atek at gøre. Alligevel fandt vi en løsning, siger John Olsen og understreger:
– Det er den type samarbejde, jeg vil have!

Læs mere her

Dansk firma indtager det tyske marked

Den 1 juni slog det danske firma Gloria Mundi Care Aps, dørerne op til det tyske marked. Tyskerne har taget godt imod firmaets webshop, der har ældre og handicappede som målgruppe.

Det dansk ejede firma Gloria Mundi Care Aps, sælger designer hjælpemidler til folk med funktionsnedsættelser. Firmaet leverer et alternativ til mange af de hjælpemidler, som i den kommunale version, mest af alt ligner hospitaltsudstyr. Både herhjemme og nu også i Tyskland har forbrugerne taget godt imod Gloria Mundi Cares varer og årsagen er enkel:
-Det er ikke kun i Danmark, at design til ældre og handicappede prioriteres lavt. Det er faktisk et helt generelt problem, når man kigger på udbuddet af hjælpemidler på det Europæiske marked. Og derfor har de tyske forbrugere også taget rigtig godt imod vores tilbud om at få hjælpemidler, i flot design, som passer ind i hjemmet, forklarer Anne Mette Andkjær, som er kvinden bag Gloria Mundi Care Aps.

Hos Gloria Mundi Care Aps, kan man købe kørestole, toiletsæder, stokke, sæbedispensere og meget mere. Alle varerne er designet til at se godt ud, og samtidig fungere som hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser.
-Vores holdning er at design og funktionalitet skal gå hånd i hånd. Folk vil gerne have en smart otiumstol og en smuk sæbedispenser. Ingen har lyst til, at hjemmet skal ligne en hospitalsstue, bare fordi man går dårligt, kun kan bruge den ene hånd eller har fået dårlig ryg. Den æstetiske sans bliver jo ikke dårlig, bare fordi man får gigt i hænderne, siger Anne Mette Andkjær, der forventer at starte en webshop op i Sverige i nærmeste fremtid.

Den tyske webshop bliver også besøgt af andre tysktalende kunder, fra både Østrig og Schweiz. Gloria Munde Care Aps er det eneste firma, der sælger designer hjælpemidler på det tyske marked.

Fakta om Gloria Mundi Care Aps.:
Den tyske version af Gloria Mundi Cares webshop åbnede 1. juni, herefter udrulles konceptet i resten af EU, startende med de nordiske nabolande.
Gloria Mundi Care Aps har foreløbig afsat 80.000 kr. til selvstændig produktudvikling i løbet af det første år.
Firmaets bestyrelse består af Strategic Clients & Director i medieovervågnings og analysefirmaet Infomedia Steen Rath (formand), Infomedia, direktør Pernille Weiss Terkildsen, ArchiMed, direktør Niels Folmann, Folmann Inc., og chefkonsulent, fysioterapeut og ph.d. Karen Frederiksen, VIA University College.
For yderligere information:
Kontakt Anne Mette Andkjær på annemette@gloriamundicare.dk eller tlf.nr. 51150550.
www.gmcare.dk

Billedtekst: berøringsfri tandpastadispenser i rustfri stål

Læs mere her