Erstatningssager op i Danske Regioner

 Hospitaler skal beskytte og helbrede patienterne ikke belaste dem med retssager. Men det er netop af hensyn til patienternes sikkerhed og behandlingens kvalitet, at vi prøver de sager, hvor meget står på spil , siger formand for Region Midtjylland Bent Hansen (S). Han vil nu drøfte problemet i Danske Regioner.

Medier har de seneste dage fortalt om en pige, som i 2006 blev født med en hjerneskade og siden døde kun to år gammel. Det juridiske efterspil er ikke slut endnu.

– Det er en forfærdelig tragedie, familien til den lille pige står i. Og jeg forstår godt, at advokater, retssag og ventetid er en drøj omgang midt i det menneskelige tab. Derfor er tiden inde til en lovændring, så juristeriet fremover belaster professionelle skuldre og ikke hårdt ramte mennesker, mener Bent Hansen (S).

En afgørelse for og en i mod
Efter pigens død klagede forældrene til Patientforsikringen, som mente, at personalet på fødestuen burde have handlet anderledes.
Men Patientforsikringen gav ikke forældrene ret. Patientforsikringen mente der imod, at personalet på fødestuen havde gjort præcis, hvad de skulle. Med afgørelsen blev det slået fast, at lignende fødsler bør foregå på samme måde.

Efterfølgende ankede forældrene afgørelsen til Patientskadeankenævnet, som gav forældrene ret.

Patienternes sikkerhed
Én kendelse for og én imod giver imidlertid ikke andre patienter svar på, hvad der sundhedsmæssigt set er bedst. Derfor har Region Midtjylland anket sagen til næste instans, byretten, og bedt eksperterne i Retslægerådet vurdere, om den fremgangsmåde, regionens fødeafdelinger bruger, er den rette for ellers skal den laves om.

Umiddelbart ligner det sund fornuft, men for sagens hovedpersoner, de pårørende til den lille pige, kan det være en stor belastning at være i centrum for den slags sundhedsfaglige tvister. Det er den belastning, Bent Hansen håber på at minimere med forslaget om at gøre ankesagerne til et professionelt anliggende.

Anker kun tre ud af 3300 sager
På tre år har Region Midtjylland anket tre ud af 3300 sager. Tallet viser tydeligt hvor sjældent, regionen anker sager om patientskader. Af samme årsag udbetaler Region Midtjylland normalt eventuelle erstatninger straks efter, Patientforsikringen har truffet sin afgørelse, selvom lovgivningen giver mulighed for at vente, til en endelig afgørelse er truffet.

Flere oplysninger

– Regionsrådsformand Bent Hansen (S), 8728 5010 / 4031 3707
– Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316
– Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Genveje

– Patientforsikringen : www.patientforsikringen.dk
– Patientskadeankenævnet : www.patientskadeankenaevnet.dk

Læs mere her

Dyrlæge dømt for postordresalg af medicin

Hestedyrlæge dømt for at have ordineret ormemidler uden at passende kendskab til dyr og dyrehold
En hestedyrlæge er ved retten i Hillerød blevet dømt for at have ordineret ormemidler uden at have et passende kendskab til dyr og dyrehold samt for selv at have importeret vacciner. Dyrlægen skal ud over en bøde på 50.000 kr også betale sagens omkostninger.

Sagen var politianmeldt af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der ved kontrolbesøg konstaterede flere overtrædelser af lovgivningen om veterinære lægemidler.

Ordinering af ormekure
Dyrlægen havde en praksis, hvor hesteejere fra hele landet sendte gødningsprøver til dyrlægen. Det blev i retten dokumenteret, at dyrlægen systematisk ordinerede ormekure alene på baggrund af en undersøgelse af den indsendte gødningsprøve og med yderst sparsomme oplysninger om hest, ejer og dyreholdet.

Dyrlægens forretningsmodel blev under retssagen forelagt Det Veterinære Sundhedsråd, der udtalte, at det ikke er veterinærfagligt forsvarligt at stille en diagnose af behandlingskrævende orm alene på baggrund af en undersøgelse af en gødningsprøve. Ifølge dyrlægeloven skal dyrlægen også have et passende kendskab til dyreholdets helbredstilstand samt til ejeren eller den ansvarlige for dyrene, for at kunne ordinere receptpligtige lægemidler herunder ormekur.

Import af vacciner
Dyrlægen erkendte under sagen også, at han ulovligt havde indkøbt vacciner hos en kollega i Sverige.

Dyrlæger må alene indkøbe vacciner og andre lægemidler til dyr på apoteker eller fra virksomheder, der har Sundhedsstyrelsens godkendelse til at importere, fremstille og videresælge lægemidler.

Kontrol med ulovlig importeret medicin
Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Skat samarbejder i en Task Force om kontrollen med ulovlige udenlandske veterinærlægemidler og udfører jævnligt kontrol af området.

Fakta om receptpligt for ormekur til dyr
Receptpligten for ormekure blev i 1999 genindført i Danmark for at reducere anvendelsen af ormekure og dermed reducere de miljømæssige risici, da stoffet udskilles af dyret uomdannet, hvilket hæmmer den normale nedbrydelse af gødningen i naturen. Dertil kom at der blev konstateret udbredt resistens hos visse dyrearter overfor ormemidler til dyr.

Resistensproblemerne var særlig udbredt hos heste, men også hos svin, får og geder var der konstateret væsentlig og stigende udvikling af resistens. Det antoges, at dyreejernes rutinemæssige og ofte ukyndige anvendelse af en række ormemidler på de nævnte dyrearter havde været stærkt medvirkende til udviklingen af resistens. Resistensudviklingen kan i yderste konsekvens betyde, at dyr ikke kan behandles mod bestemte typer af parasitter.

Kontakt

​Fødevarestyrelsens pressevagt tlf. 2284 4834

Læs mere her

Dom fra Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk

På baggrund af, at Sportseducation.dk i disse dage udsender misvisende og faktuelt forkert pressemeddelelse m.v. efter dom fra Højesteret den 22. december 2011, så har vi lavet nedenstående pressemeddelelse, hvor vi for god ordens skyld har beskrevet de faktiske forhold, herunder linket til dommen m.v., så alle har en mulighed for at se, hvad virkeligheden er.

Det er blandt andet usandt, når Sportseducation.dk fremfører, at At Work A/S har lagt sag an mod Sportseucation.dk. Dette er ikke tilfældet. Ligeledes er det direkte forkert, når Sportseducation skriver, at retten har afvist samtlige påstande i sagen omkring mangler ved Sportseducations massøruddannelse. Dette er heller ikke tilfældet.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Udstedte eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever uden at have foretaget lægeeksamination
Line Brixtofte Björklund har anlagt sag mod Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen i Østre Landsret, da der var en væsentlig mangel ved hendes massøruddannelse fra Sportseducation, idet hun ikke som ellers markedsført var blevet eksamineret af en læge (ingen læge havde rettet hendes eksamensopgavebesvarelse).

Som baggrund for sagen havde Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen udstedt eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever, hvor ingen læge havde set og rettet elevernes opgavebesvarelser, og det skal hertil bemærkes:

At Jesper Schandorff Knudsen tidligere var blevet informeret fra Sundhedsstyrelsens side omkring brugen af titlen Lægeeksamineret, men valgte at eksaminere uden en læge.
At Jesper Schandorff Knudsen selv er uddannet Lægeeksamineret massør fra AM Massageskole, hvor han blev eksamineret af en læge, og dermed kendte til almindelig praksis.
At Jesper Schandorff Knudsen sågar påførte lægers navne på eksamensbeviserne, til trods for, at lægerne intet kendte til de enkelte elever og deres eksamensopgavebesvarelser.

Sportseducation v/Jesper Schandorff Knudsen udbedrede først manglen hos de mange elever, ved at få en ny læge til at rette opgaverne, efter at:

Flere elever havde krævet deres penge tilbage.
Line Brixtofte Björklund havde lagt sag an mod Jesper Schandorff Knudsen.
At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen, og anmeldte Sportseducation.dk til Forbrugerombudsmanden og Sundhedsstyrelsen, hvor At Work sammen med de andre skoler fik medhold.

Østre Landsret slog fast, at Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff Knudsen ikke leverede, hvad der fremgik i markedsføringsmaterialet, samt at eksaminationen ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens eller Forbrugerombudsmandens udtalelser omkring lægeeksamination, herunder at det udgjorde en væsentlig mangel ved Sportseducations massør uddannelse. Østre Landsret fandt dog, at Sportseducation inden for rimelig tid havde afhjulpet mangelen, hvorfor Line Brixtofte Bjorklund ikke kunne få sine penge tilbage.

Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk
Line Brixtofte Björklund ankede sagen til højesteret for at få en afklaring på, om det kunne være korrekt, at Sportseducation.dk kunne udbedre manglen på massøruddannelsen under selve retsforløbet og ikke da Jesper Schandorff Knudsen blev gjort opmærksom på problemet.

Højesteret har den 22. december 2011 bekræftet manglen på Sportseducations massøruddannelse, og ligeledes at Line Brixtofte Björklund ikke kan hæve købet, idet hun i perioden indtil udbedringen ikke tilstrækkeligt har kunnet dokumentere, hvor stor en ulempe det har været for hende. Dette på trods af, at hun har stået med et misvisende eksamensbevis, som hun i henhold til Lov om markedsføring af sundhedsydelser ikke har kunnet benytte.

Etik og moral
Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands Gregersen fortæller: Landsretten og Højesteret har taget stilling til mangelbeføjelser ved en leveret tjenesteydelse. De har ikke taget stilling til det etiske i, at Sportseducation har udstedt misvisende eksamensbeviser til ca. 100 elever, og først udbedrede efter flere elever krævede deres penge tilbage, og Line Brixtofte Björklund havde anlagt en retssag.

At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen ind i sagen, for at stoppe de kritisable forhold hos Sportseducation.dk, som var til skade for branchen, idet man ikke længere kunne have tillid til, at massører rent faktisk var blevet eksamineret af en læge, når der stod Lægeeksamineret på deres eksamensbevis.

Det er trist, at Line Brixtofte Björklund ikke har fået sine penge tilbage fra Jesper Schandorffs massør skole, som hun med god grund ikke længere kunne have tillid til, men alt i alt har sagen ført det positive med sig, at Jesper Schandorff Knudsen har måtte foretage en ny eksamination og udstede nye eksamensbeviser til de mange elever, der var kommet i klemme.

Ligeledes som en direkte konsekvens af Højesterets dom kan Jesper Schandorff Knudsen ikke længere fastholde påstanden om, at der intet var galt med eksamensformen hos Sportseducation.dk.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere under http://www.atwork.dk/kontakt/nyheder.html hvor dommen m.v. ligger.

Fakta:
At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her