Mobilen som træningsmakker: Mænd måler muskler, kvinder tjekker kalorier

Flere end to tredjedele af danskerne, der motionerer regelmæssigt, bruger mobilen som fast træningsmakker, når de trækker i de nye løbetights eller tager en tur i fitnesscentret. Der er dog forskel på, hvordan vi bruger mobilteknologien i træningen, viser en ny undersøgelse fra Telia og YouGov. Danskerne er enige om, at mobilen kan bruges som en motiverende træningsmakker, når nytårsforsætterne skal indfries på fortovene og fitnesscentrene landet over. Den aktuelle analyse viser dog, at mænd og kvinder udnytter teknologien forskelligt.

Blandt mændene bliver mobilen hovedsageligt brugt til at høre musik under træning (71 %) og til at holde styr på vægt og styrke, hvilket hele 41 % flere mænd end kvinder noterer på mobilen.

Hos kvinderne bruges mobilen hovedsageligt til at måle distance og forbrændte kalorier i forbindelse med konditionstræning, mens næsten hver femte også angiver, at de bruger mobilen til at tage billeder under træningen:

”Resultaterne stemmer godt overens med billedet i vores centre. Pigerne bruger typisk mere tid på løbebåndene og crossmaskinerne – og tracker de forbrændte kalorier til regnskabet – mens mændene noterer ned, hvor mange kilo de har haft på den seneste bænkpres”, siger Kia Aagaard, kommunikationschef i fitness dk.

”Mobilen følger jo snart sagt med os overalt, men det er her værd at bemærke, at det ikke blot skyldes, at vi vil være tilgængelige for andre hele tiden. Det handler også om, at mobilen giver vores hverdagsaktiviteter nye dimensioner. Denne undersøgelse viser fx, hvordan danskerne via mobilen kan få mere ud af den fysiske træning ved at få fornyet energi via musik, sætte sig nye mål og følge udviklingen i træningspræstationerne,” siger David Engstrøm, pressechef i Telia.

Samlet top 5 over de ting, danskerne bruger smartphonen til under træning

1. Til at høre musik
2. Til at måle fx distance, tid og forbrændte kalorier
3. Til at holde styr på resultaterne
4. Til at tage billeder
5. Til at udføre øvelserne korrekt (fx ved at se videoer)

Læs mere her

Lægesekretæren kan aflaste lægen

De praktiserende læger får brug for aflastning i de kommende år. Lægesekretærerne både kan og vil gerne overtage opgaver i lægehusene, der kan sikre lægerne mere tid til de primære lægeopgaver.

Den enkelte læge vil derved kunne have flere patienter, hvilket er nødvendigt med udsigten til et faldende antal praktiserende læger.

"Med øget opgaveglidning fra læger til praksispersonale kan vi sammen håndtere nogle af udfordringerne med den voksende personalemangel i sundhedsvæsenet", siger næstformand i Danske Lægesekretærer (DL), Birgitte Wildt–Andersen.

Hun forslår derfor, at sundhedsministeren snarest nedsætter en national task force, der kan analysere og komme med anbefalinger til arbejdsdelingen mellem klinikpersonalet og lægerne i almen praksis – herunder arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper.

En del lægesekretærer løser allerede i dag mindre kliniske opgaver. Det sker i de lægehuse, hvor lægerne har givet dem den nødvendige efteruddannelse.
I mange lægehuse er det samtidig lægesekretæren der styrer regnskaberne, stå for indkøb, holder hjemmesiden opdateret, maile med patienter og myndigheder, sikre at datakvaliteten er i orden, varetage mindre kliniske opgaver og have ansvar for selvstændige konsultationer med fx diabeteskontrol eller livsstilssamtaler.

Erfaringerne fra blandt andet England, Holland, Finland og Sverige viser desuden, at det er muligt at udnytte praksispersonale i langt højere grad end det sker i Danmark i dag. Det er blandt andet beskrevet i en helt ny rapport fra DL: "Lægesekretærens opgaver i almen praksis".

"Men hvis lægesekretærerne skal aflaste lægerne og varetage flere opgaver i almen praksis, så er det nødvendigt at ansætte flere lægesekretærer. De kan til gengæld uddannes relativt hurtigt og er langt "billigere i drift" end lægerne," pointerer Birgitte Wildt–Andersen.
For DL er det vigtigt med en fornuftig arbejdsdeling mellem praksispersonalet – sygeplejersker, bioanalytikere, lægesekretærer mv således at der ikke opstår "fagkrige" og "kamp" om de enkelte opgaver.
Netop derfor anbefaler DL, at Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte rapport om almen praksis bliver fulgt op af analyser af og anbefalinger til, hvordan arbejdsdelingen mellem de forskellige faggrupper i amen praksis bør være fremover.

For yderligere information, kontakt venligst:

Birgitte Wildt–Andersen, næstformand i DL, tlf: 29 45 01 27, mail: hks44bwa@hk.dk

Astrid Fabricius, projektleder i DL, tlf: 61 55 06 09, mail: 44asf@hk.dk

Ole Gregersen, Sekretariatsleder I DL, tlf: 33 30 43 53, mail: 44og@hk.dk

DL offentliggør sidst på ugen en rapport, der kortlægger lægesekretærens opgaver i almen praksis. Rapporten vil blive offentliggjort på DL’s hjemmeside: www.dl–hk.dk

 

Læs mere her

Lundbeck udvider aftalen med Teva til at inkludere rettigheder til markedsføring i udvalgte lande i Asien

H. Lundbeck A/S (Lundbeck) har i dag offentliggjort, at selskabet har udvidet aftalen med Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) vedrørende Azilect(®), så den nu omfatter seks markeder i Asien – Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand og Filippinerne.

Det asiatiske marked udvikler sig til at være platform af stigende betydning for Lundbeck i takt med, at regionen oplever rivende vækst indenfor CNS markedet. Med aftalen får Lundbeck adgang til seks interessante asiatiske markeder, som alle forventes at vise høj vækst på markedet for behandling af Parkinsons sygdom. Azilect(®) vil fremover være en væsentlig kilde til vækst for Lundbeck i Asien generelt, og især i Kina og Sydkorea. Udover denne aftale er to af Lundbecks nøgleprodukter, Cipralex(®) og Ebixa(®), for nylig blevet tilskudsberettiget i Kina.

Som led i aftalen er Lundbeck ansvarlig for at gennemføre de kliniske undersøgelser og klargøre de ansøgninger til myndighederne, som kræves for at opnå markedsføringstilladelse på de enkelte markeder. Den første lancering på et af markederne kan potentielt ske om cirka ét år.

“Med den nye aftale med vores partner, Teva, får vi en mulighed for at udvide vores allerede succesfulde arbejde med Azilect(®). Det farmaceutiske marked i Asien, og CNS-markedet især, er under hastig udvikling, og vi ser denne aftale som en mulighed for at styrke vores forretningsmæssige platform i denne lovende region yderligere,” udtaler Ole Chrintz, Senior Vice President, Commercial Operations i Lundbeck. “I det utilstrækkelige marked for Parkinsons sygdom er Azilect en vigtig behandlingsmulighed, og den første behandling som i kliniske undersøgelser har sandsynliggjort en sygdomsmodificerende effekt i Parkinsons sygdom. Vi er glade for at vi nu er i stand til at tilbyde denne effektive behandling til befolkningen i de asiatiske lande.”

De specifikke økonomiske betingelser er ikke oplyst, men Lundbeck skal betale en andel af nettoomsætningen på markederne til Teva.

Ændring i regnskabspraksis
I forbindelse med indgåelse af aftalen og som følge af, at der i løbet af 2009 er foretaget en præcisering i IAS 18 Omsætning vedrørende agent- og principalmetoden, foretager Lundbeck en ændring i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår præsentation af den eksisterende aftale vedrørende Azilect(®).

Med indgåelse af den nye aftale vurderes det at Lundbeck agerer principal, for så vidt angår det samlede salg af Azilect(®). Det medfører, at Azilect(®) fremover regnskabsmæssigt behandles på samme måde, som Lundbecks øvrige produkter, hvor selskabet betaler en andel af produktets omsætning eller indtjening til en ekstern partner. Ændringen betyder at omsætning vedrørende Azilect(®) fremover vil bidrage fuldstændigt til koncernens omsætning mens licensbetalinger til Teva vil blive bogført som en del af produktionsomkostningerne, modsat tidligere praksis, hvor omsætning af Azilect(®) blev bogført fratrukket licensbetalinger.

Som følge af ændringen i regnskabspraksis vil omsætningen af Azilect(®) i de første 9 måneder af 2009 være DKK 545 mio., mod tidligere rapporterede DKK 259 mio. Produktionsomkostninger for de første 9 måneder af 2009 vil som følge af ændringen i regnskabspraksis udgøre DKK 1915 mio. mod tidligere rapporterede DKK 1629 mio.

Praksisændringen får ingen betydning for Lundbecks resultat af primær drift (EBIT).

Sammenligningstal vil blive tilrettet i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2009.

Forventninger
Som følge af ændringen i regnskabspraksis relateret til salget af Azilect(®), forventer Lundbeck nu at selskabets samlede omsætning for 2009 vil blive en smule højere end den tidligere udmeldte forventning på DKK 13,1-13,6 mia. Foruden denne ændring, er forventningerne til 2009 uændret.

Lundbeck fremlægger årsregnskab for 2009 den 4. marts 2010. Ved denne lejlighed vil selskabet fremlægge forventninger til regnskabsåret 2010.

Om Azilect(®)
Azilect(®) (rasagilin-tabletter), som er et registreret varemærke som tilhører Teva, er indikeret til behandling af symptomerne på Parkinsons sygdom både som indledende behandling alene og som supplement til levodopa senere i sygdommen. Azilect(®) er i dag tilgængelig i 38 lande, herunder i USA, Canada, Israel, Mexico og alle EU-landene. Lundbeck har rettighederne til at markedsføre Azilect(®) i Europa (i samarbejde med Teva i Frankrig, Storbritannien og Tyskland) og i Kina, Sydkorea, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Filippinerne og få andre lande udenfor Europa.

Om Parkinsons sygdom
Parkinsons sygdom er en aldersrelateret, degenerativ forstyrrelse i hjernen. Typiske symptomer er rystelser, stivhed, langsomme bevægelser og forringet balanceevne. Det anslås, at fire millioner mennesker verden over lider af sygdommen, som normalt rammer mennesker over 60 år.

Om H. Lundbeck A/S
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) er en international farmaceutisk virksomhed, der er dybt engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Lundbeck arbejder med forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden målrettet lidelser som depression, angst, skizofreni, søvnløshed samt Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons sygdomme.

Lundbeck blev grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck i København, og har i dag mere end 5.500 ansatte over hele verden. Lundbeck er en af verdens førende virksomheder inden for CNS-området. Lundbeck omsatte i 2008 for DKK 11,3 mia.
(ca. EUR 1,5 mia. eller USD 2,2 mia.). For mere information, se http://www.lundbeck.com”>www.lundbeck.com

Læs mere her

SundIndex trimmer kalorierne, du trimmer din sundhed

Med en personlig profil får du styr på dit kalorieregnskab.

SundIndex.dk er en ny hjemmeside, hvor motivation, vægttab og livsstil er nøglebegreberne for øget sundhed og velvære.

Her møder du ingen restriktioner i forhold til, hvad du må eller skal spise. Så længe du holder dig inden for dit individuelt beregnede kaloriebehov, vil du opnå dit ønskede vægttab.

Der logges ind med en personlig profil, og på baggrund af din højde, vægt, dit aktivitetsniveau og størrelsen af dit ønskede vægttab, beregnes dit kaloriebehov.

Du skal taste ind, hvad du spiser i løbet af dagen. Dette gøres nemt og hurtigt, da du kan gemme dine favoritmadvarer.

Fødevaredatabasen på SundIndex er stor og fyldestgørende, men kan du ikke finde det, du søger, er det nemt selv at oprette nye madvarer.
Desuden har SundIndex en motionsdatabase integreret. Dermed skal du også indtaste, hvilken motionsform du har dyrket og varigheden heraf. Resultaterne har en konsekvent betydning for dit motionsregnskab og du er derfor godt på vej til at forbedre din livsstil og opnå bedre velvære.

På din SundIndex forside får du dagen igennem oplysning om, hvor meget energi du har indtaget, samt energifordelingen i din kost. Når energibalancen er grøn, holder du dig inden for dit beregnede behov, men skifter energibalancen til rød, er det et signal om, at dit daglige behov er overskredet.

Endvidere er "Dine Daglige Bud" formuleret på SundIndex. Følger du dem, vil de hjælpe dig på rette vej i forhold til et sundt og varigt vægttab og dermed en sund livsstil. Det kan være budskaber som for eksempel at "spise mere groft" eller om at "spare på saltet".
Bliv en del af fællesskabet i SundIndex og benyt vores forum. Her kan du debattere forskellige emner om sundhed, vægttab og motivation med vores øvrige brugere.

SundIndex vil godt fra start og tilbyder derfor de første to måneder gratis ved tilmelding inden den 31.maj!

Ved yderligere spørgsmål kontaktes Kenneth Rødbro Larsen (kl@sundindex.dk) tlf. 22145456 eller Anne Kristensen (ak@sundindex.dk) tlf. 30315605.
 

Læs mere her

Tjek din sundhed

Kender du din sundhedsprofil Tjek din sundhed online, hold styr på kalorierne, få øvelser og ideer til sundere valg på www.sundevalg.dk

De færreste af os har helt tjek på, hvordan det står til med vores sundhed. Og det koster. Usund livsstil er fx årsag til 50 procent af alle de sygdomme, der rammer danskerne. Hvis man ikke plejer sin krop lever man ikke alene kortere, livskvaliteten bliver også væsentligt nedsat.

Nete Bogetoft, som er fysioterapeut og master i sundhedspædagogik, har derfor lavet en ny hjemmeside, www.sundevalg.dk. Ideen er, at det skal være sjovt og nemt at være sund. Løftede pegefingre er ikke særligt motiverende. Desuden er der typisk mange måder at forbedre sundheden på. Der er fx ingen grund til at gå i workout-center hvis man bedre kan lide at slå græsplæne eller sjippe med børnene. Og der er ingen grund til omlægge sine madvaner helt, når små ændringer ofte kan have stor effekt.

Vidste du fx at
– 100 g rosiner indholder samme antal kalorier som fra 1.5 kg Honning Melon.
– 1 times græsslåning forbrænder samme antal kalorier som en halv time i ro-maskine med meget hård belastning.
– En gåtur på 10 km er nødvendig for at forbrænde 100 g fyldt chokolade

På hjemmesiden kan man holde regnskab med indtag og forbrug af kalorier. Man kan også sammenligne fødevarer og motionsformer. Det gør det lettere at finde gode alternativer.

På sitet kan man også lave et grundigt online sundhedstjek. Med 70 forskellige tests er der nok at tage fat på. Kender du fx dit kondital Eller dit hofte-talje tal Og ved du om det er godt eller skidt Du kan vælge mellem simple tjek baseret på kost, motion, rygning og alkohol vaner eller mere grundigere vurderinger omfattende smidighed, styrke, kondition, balance, motivation mv.

Man kan i øvrigt følge sine resultater over tid og sammenligne med andre. Og hvis man ikke er tilfreds kan man finde en række øvelser til forbedring af styrke, smidighed og kondition. Fælles for test og øvelser er det, at de kan laves hjemme og uden særlige hjælpemidler.

Læs mere her

Tilbage til fredagsslikket

92 pct. af voksne danskere kender ikke de officielle kostanbefalinger for sukker, som er en af de helt store syndere bag fedmeepidemien. En aktør på slankemarkedet kommer nu med et bud på et skarpere kostråd, så forbrugerne får specifikke grænser for sukkerindtaget.

Spar på sukkeret og sukker bør maks. udgøre 10 procent af madens samlede energi . Sådan lyder den officielle anbefaling i Fødevarestyrelsens kostråd om indtagelsen af sukker et af de otte kendte kostråd.

Men det er for vagt formuleret, mener De Danske Vægtkonsulenter (DDV), som henviser til en undersøgelse, foretaget for Børsen Fødevaresundhed, der viser, at 92 pct. af 1.341 adspurgte forbrugere ikke kender de officielle kostanbefalinger for sukker.

Sukker i maden

På trods af at det danske slikmarked er faldet med omkring 10 pct. de sidste to år, får de fleste danskere stadig alt for meget sukker, og for manges vedkommende er saft, sodavand og slik årsagen. Derfor foreslår vi, at man vender tilbage til fredagsslik og sodavand. Selvom børn og voksne kan tåle forskellige mængder afhængig af den øvrige kost, motion osv., er det nemmere, hvis kostrådet gælder alle. Derfor bør det hedde: maks. en pose slik og en halv liter sodavand om ugen, siger Thomas Møberg, direktør for DDV.

Han understreger, at hvis man ønsker at tabe sig, bør man holde sig helt fra sukker, og at mange fødevarer indeholder sukker, som derfor også indgår i kalorieregnskabet.

Overlæge og fedmeforsker Søren Toubro fortæller, at sukkerforbruget højest bør ligge på 30-50 gram om dagen, hvis man følger Fødevarestyrelsens anbefaling.

Men med det tilsatte sukker i fødevarerne er der ikke meget plads tilbage til kager, slik og sodavand. En pose slik og en halv liter sodavand om ugen er en meget operationel vejledning, som kan give folk et billede af, hvor stort deres sukkerforbrug maksimalt bør være, siger han.

Sund trend

Det høje sukkerindhold i fødevarer er et problem, som Fødevareindustrien er begyndt at blive opmærksom på. På grund af øgede sundhedskrav fra forbrugerne og frygt for større afgifter på fedt og sukker, er flere virksomheder begyndt at melde ud om reducering af sukker, salt og fedt i produkterne.

Mange virksomheder har ikke noget reelt valg. Det øgede fokus på sundere fødevarer er en del af en større global trend, og i øjeblikket sker der rigtig meget i danske og udenlandske fødevarevirksomheder. De offentlige sundhedsudgifter stiger kraftigt, og de fleste forbrugere mener, at sundhed også er virksomhedernes ansvar, har professor i forbrugeradfærd, Torben Hansen fra Institut for Afsætningsøkonomi på CBS, udtalt til Berlingske Business.

Overvægtige børn

Også på tværs af Atlanten raser sundhedsbølgen ikke mindst pga. Michelle Obamas kampagne Let s Move , som har stillet skarpt på ønsket om sundere og mindre overvægtige amerikanske børn. I en tale til de store amerikanske fødevareproducenter bad førstedamen for nylig virksomhederne om at anvende mindre salt, sukker og fedt.

Vi har brug for, at I ikke bare justerer, men helt revurderer de produkter, I tilbyder, den information I giver om produkterne, og hvordan I markedsfører disse produkter til vores børn, sagde Michele Obama til blandt andre Coca Cola og McDonalds.

Og der er behov for en revurdering af sundheden i fødevareprodukter såvel i udlandet som herhjemme. I en undersøgelse foretaget af Fødevareinstituttet DTU, fremgår det, at børns forbrug af sukker i mange tilfælde er dobbelt så højt, som det bør være.

Et kontant kostråd om sukker som Tilbage til fredagsslikket kunne gøre det nemmere for både børn og voksne at forholde sig til deres forbrug af sukker og dermed formindske det, siger fedmeforsker og overlæge Søren Toubro.

Læs mere her