MUSIK SOM MEDICIN – International anerkendelse af dansk forskning indenfor området musik som medicin.

Forskningsgruppen Musica Humana styrkes nu med deltagelse af førende nordiske forskere og suppleres med omfattende undersøgelser i det øvrige Skandinavien, samt USA og Canada.
Ny CD/bog udgivelse i serien MusiCure offentliggør aktuel dokumentation fra forskningsgruppen
Musica Humana og ny musik af komponisten Niels Eje.

Musica Humana projektet

Den tværfaglige forskningsorganisation Musica Humana (lægevidenskab og musik), har siden 1998 forsket i skabelse og dokumentation af special–komponeret musik til patienter på sygehuse. En ekspertgruppe bestående af læger, sygeplejersker, musikterapeuter, psykologer, i nært samarbejde med komponisten Niels Eje, har med støtte fra Egmont Fonden arbejdet i 5 år med opgaven: at beskrive og videnskabeligt dokumentere et mere helbredende og livsbekræftende lydmiljø på fire af de største danske sygehuse, og herigennem definere og skabe den rigtige type musik til afstresning og positiv mental stimulation.

International anerkendelse af dansk forskning

Med offentliggørelsen af forskningsdokumentation og Niels Ejes specialproducerede musik, har den banebrydende danske forskning på dette område betydet en stigende international fokus på Musica Humanas positive resultater.

Nordens førende forskere indenfor anvendelse af musik i behandling, overlæge Audun Myskja (Norge) og dr.med. Ulrica Nilsson (Sverige) har nu meldt sig som aktive deltagere i Musica Humanas arbejde og vil i Oslo og Örebro forestå en række nye undersøgelser baseret på Musica Humanas forskningsprotokoller.

Sygehuse i Seattle, USA og Toronto, Canada har ligeledes indledt omfattende projekter efter den danske model.

Musik som medicin

Forskning indenfor området musik som medicin har det sidste årti været genstand for meget stor interesse fra mange sider, men Musica Humana har i modsætning til andre projekter formået, at knytte udviklingen af et specialdesignet lydmiljø sammen med en lang række praktiske undersøgelser af lydmiljøets påvirkning af patienter på sygehuse. Musica Humana adskiller sig også fra al anden forskning i anvendelse af musik i behandling ved, at introducere et meget stort antal patienter i undersøgelserne, samt påvise at det ikke er tilstrækkeligt blot, at spille musik for patienterne. Det er den strukturerede brug af musikken og valget af den helt rigtige dokumenterede musik som giver de gode resultater forskningsgruppen har kunnet påvise. Der er således lagt stor vægt på en lang række parametre i de danske undersøgelser, bl.a. hvor og hvornår der benyttes musik, i hvilken styrkegrad musikken skal afspilles og fra hvilke lydkilder. Hertil kommer anvendelsen af blindtests og kontrolgrupper og mange andre parametre, som tilsammen har gjort de danske undersøgelser enestående og værdifulde på verdensplan.

Dansk forskning i internationale fagtidsskrifter og medier

Musica Humanas forskning i lydmiljøet bliver nu også publiceret i anerkendte internationale fagtidsskrifter, hvor bl.a. "European Journal of Cardiovascular Nursing" og "Intensive and Critical Care Nursing" bringer omfattende artikler om Musica Humanas resultater. I løbet af 2001–2004 har den danske forskning desuden været præsenteret ved konferencer, symposier og kongresser i Sydney, Paris, Salzburg, Barcelona, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Boston, samt en række sygehuse og institutioner i Danmark.
BBC World har i år bragt flere indslag om Musica Humana og MusiCure, og den internationale engelsksprogede Radio Netherlands’ specielle helsekanal har ligeledes præsenteret omfattende dækning af forskningen.

Musica Humana og MusiCure introduceres i USA

I forbindelse med præsentationen af Musica Humana og MusiCure ved konferencen "IN:FUSION" i Salzburg dette forår, blev forskningsgruppen inviteret til USA af Nordamerikas største organisation for integrering af kunst og musik i sundhedssektoren "The Society for the Arts in Healthcare" i Washington D.C.

Ved organisationens næste årsmøde i foråret 2005 skal den danske forskning præsenteres for mere end 200 sygehusrepræsentanter i USA og Canada.

MusiCure offentliggørelse af musik og dokumentation
"MusiCure" er betegnelsen for det samlede CD/bog produkt, som i lyd, tekst og billeder beskriver de resultater forskningsgruppen og komponist Niels Eje har opnået i forbindelse med skabelse og dokumentation af musik til beroligelse, og inspiration til bedre livskvalitet.
Den 26. maj udkommer den tredje CD/bog publikation i serien: "MusiCure 3. Fairy Tales", som foruden selve musikken der indgår i undersøgelserne, også bringer de seneste forskningsresultater, samt artikler og feedback fra såvel professionelle som private brugere af den specialdesignede musik.

De seneste resultater beskriver en unik ny undersøgelse, hvor den enkelte patient oplevede perioder med, og uden musik, i en række fastsatte tidsintervaller og hermed samtidigt fungerede som kontrolperson for sig selv.

Dele af resultaterne fra denne undersøgelse beskrives af overlæge Per Thorgaard i artiklen "Patienters velbefindende hænger sammen med anvendelse af musik" og kan læses i den medfølgende bog til MusiCure 3.

MusiCure kan kun fås på apoteket
På grund af de mange års videnskabelige forskning som ligger bag offentliggørelsen af MusiCure og den tilhørende dokumentation, som svarer til dokumentationen for ethvert andet lægemiddel, kan MusiCure kun købes på de danske apoteker.

Apotekerne har den rette ekspertise og erfaring til at formidle dette musikprodukt, som netop på grund af den videnskabelige dokumentation som ligger bag, er helt unik i forhold til megen anden musik der ikke har gennemgået en tilsvarende klinisk testning.

Mange anvendelsesområder for MusiCure

MusiCure musikken har vist sig, at indeholde mange helt fundamentale og basale elementer, som giver den et langt bredere spektrum af anvendelsesområder, i en lang række andre sammenhænge end supplerende patientbehandling. Mange behandlere indenfor såvel det etablerede, som det mere alternative behandlermiljø anvender MusiCure i en lang række situationer, ligesom et meget stort antal private, herunder både børn og voksne, bruger MusiCure aktivt i deres hverdag, som terapi til afstresning og oplevelse.

Musik og lyd–atmosfærer inspireret af naturen
Komponist og musiker Niels Eje har igennem fem år arbejdet med udformningen af det konceptet "MusiCure". Musikken er blevet til på baggrund af en lang række analyser og forskningsdata fra undersøgelser af musikkens virkning på kritisk syge patienter, og analyser af musik og lyds generelle virkning på mennesker. Produktionen af MusiCure er sket i flere faser, hvor studier og lydoptagelser i naturen har spillet en afgørende rolle i udformningen af musikken. Produktionen er meget langvarig og omhyggelig og musikken består af mange lag af nøje udvalgte klange og naturoptagelser, som komplementerer hinanden og tilsammen danner et 3–dimentionelt lydunivers.

MusiCure 3 Fairy Tales
På den nye CD "Fairy Tales" er musikken inspireret af de klassiske eventyr temaer og nordiske folkeeventyr, og appellerer i høj grad til lytterens fantasi og evne til at skabe indre billeder og historier. Titlen på CDen refererer ikke til nogen konkrete eventyr, men er snarere en række "rammer", som lytteren selv udfylder med fantasiens hjælp. Naturen og naturens lyde spiller igen en vigtig rolle i produktionen af musikken. Ydermere præsenteres en række enestående billeder af den skandinaviske natur i den medfølgende bog til MusiCure 3 Fairy Tales, billeder taget af fotografen Bjørn Wennerwald, som netop har modtaget den prestigefyldte "PDN Photo Annual Award 2004" i New York, for sine billeder af nordisk natur.

FOR YDERLIGERE INFORMATION, KONTAKT:

Projektkoordinator Inge Mulvad
Tlf: 45 85 49 48
Email: info@musicahumana.dk

DOWNLOAD BILLEDER (MUSICA HUMANA & MUSICURE) DIREKTE:
www.musicahumana.dk/da/MusiCure_fotos.htm
 

Læs mere her

Navnenyhed, Tiltrædelsesseminar for professor Olav Istre tirsdag den 5. februar

Olav Istres udnævnelse til professor på Syddansk Universitet markeres med et tiltrædelsesseminar tirsdag den 5. februar.

Fakta om Olav Istre

Født 28. februar 1949 i Oslo
Bosiddende på Frederiksberg
Cand.med. fra Aarhus Universitet i 1977 og dr.med. fra Oslo Universitet i 1996
Bidragyder til mere end 170 lægefaglige publikationer, primært i form af videnskabelige artikler og undervisningsmaterialer
Besidder foruden mange års lægefaglig erfaring også omfattende ledelses- og undervisningserfaring fra ind- og udland
Bl.a. arbejdede han fra marts 2009 til december 2010 som lektor på Harvard Medical School, Boston
Siden december 2010 overlæge med specialeansvar for det gynækologiske område hos privathospitalet Aleris-Hamlet
Adjungeret professor i gynækologisk kirurgi ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet
Sideløbende med professoratet fortsætter Istre uændret i sin rolle hos Aleris-Hamlet Hospitaler

Billedtekst

Olav Istre, 62, har i sit virke som speciallæge i gynækologi været blandt pionererne herhjemme inden for brugen af kikkertoperationer. 5. februar afholdes der tiltrædelsesseminar i forbindelse med hans professorat på Syddansk Universitet.

Tiltrædelsesseminar i forbindelse med Olav Istres udnævnelse til adjungeret professor i minimal invasiv gynækologisk kirurgi afholdes tirsdag den 5. februar 2013 kl. 14.00 på Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 25, 5000 Odense C. Alle interesserede er velkomne, og tilmelding kan ske på nanett.mosumgaard@ouh.regionsyddanmark.dk. Medier bedes henvende sig til Christian Fink på tlf. 20 94 84 74 eller cfi@epicent.dk.

Seminarets tema er Minimal Invasive Gynecological Surgery Present and Future: Is Open Surgery Obsolete Efter velkomst ved dekan Ole Skøtt og gæsteoplæg ved professor Hans Brolman, VU University Medical Centre, Amsterdam, afholder Olav Istre sit oplæg Evolution in Minimal Invasive Gynecological Surgery a Categorical Shift from Open Surgery. Derpå følger en afrundende debat samt reception for Olav Istre.

Læs mere her

Ny forskning: Niels Ejes musik lindrer stress

Nu er det videnskabeligt dokumenteret, at Niels Ejes special-designede musik, MusiCure, virker afstressende. Dr.med. Ulrica Nilsson er Skandinaviens førende forsker på feltet musik som medicin, og hun har undersøgt effekten af at lytte til MusiCure. Ud over at sænke produktionen af stresshormoner viser det sig, at MusiCure samtidig får kroppen til at øge sin produktion af fredshormonet oxytocin. Forskningsresultatet er netop blevet publiceret i Journal of Clinical Nursing.

Dr.med. Ulrica Nilsson, der er forsker på Örebro Universitetssygehus i Sverige, har igennem flere år forsket i musiks virkning på hormonbalancen og dermed dens mulige effekt i forhold til eksempelvis stress og angst. Ulrica Nilsson har tidligere dokumenteret, at hjerteopererede patienter producerer mindre af stresshormonet kortisol, når de lytter til en særlig musik, som er komponeret til formålet. I en ny publikation kan Ulrica Nilsson nu også påvise, at kroppens produktion af det gavnlige fredshormon oxytocin stiger, når man udsættes for MusiCure. Hvor en overproduktion af kortisol fører til stress, fungerer hormonet oxytocin lige modsat. Oxytocin fremmer blandt andet lykkefølelsen i os og tilliden til andre, hvilket blandt andet betyder, at vi bliver bedre til at omgås andre mennesker.

Bygger på forskning og erfaring

MusiCure er skabt til at virke beroligende og mentalt inspirerende.
Musik kan formidle stemninger og tale til hjertet og vores inderste følelser. Forskning viser, at vores emotionelle tilstand har indflydelse på dannelsen af blandt andet stresshormoner i kroppen og dermed på vores sundhed. MusiCure er designet til at skabe positive, indre billeder og inspirere til drømme og rejser i fantasien, forklarer komponisten Niels Eje.
Han har gennem de sidste 10 år studeret rigtig mange menneskers reaktioner på sin musik og fået direkte feedback fra tusindvis private brugere af musikken. Den omfattende erfaringsopsamling har han kombineret med videnskabelige resultater fra professionelle forskere og på den måde er MusiCure løbende blevet forfinet og videreudviklet.

Nyt album fås på apotekerne

Der indgår en del naturlyde i MusiCure, som Niels Eje selv har optaget på rejser rundt i hele verden.
Netop kombinationen af musik og natur giver en ekstraordinær oplevelse har jeg erfaret via brugere af musikken. Jeg er meget taknemlig for de mange tilbagemeldinger, jeg får, og bruger erfaringerne i mit videre arbejde med musikken, understreger Niels Eje.
Det første MusiCure-album udkom i 2003, og i dag er der udgivet ni CD er i MusiCure-serien. Alle CD erne kan købes på apotekerne i Danmark. Det 9. album er netop udkommet og har titlen SCANDINAVIA.

Skandinaviske lydbilleder til hele verden

Det nye album er Niels Ejes personlige hyldest til den skandinaviske natur og livsbekræftende nordiske stemninger. På SCANDINAVIA bliver lytteren ført gennem de skandinaviske landskaber med stemninger fra skovens opvågning, Skærgårdens skønhed og sommernattens trylleri. Og nu får resten af verden også mulighed for at stifte bekendtskab med Niels Ejes musikalske lydbilleder. I samarbejde med Sony Music International bliver hele MusiCure-serien udgivet i store dele af verden; fra efteråret bliver den tilgængelig i Europa og senere i USA. Den internationale udgivelse sker i anerkendelse af musikkens høje kvalitet og mangeårige, dokumenterede effekt på mennesker, på tværs af generationer og kulturelle skel.

Læs mere her

Verdens første professor i fedtvævets stofskifte

Jens Bülow, Bispebjerg Hospital, er som den første i verden udnævnt til professor i fedtvævets stofskifte.

Overset fedtvæv
Fedtvævet er kroppens største energidepot. Når vi faster eller er fysisk aktive, henter kroppen energi her. I betragtning af fedtvævets betydning for overvægt, sukkersyge, kroppens hormonbalance og at aflaste andre organer for fedt, har fedtvævet hidtil været alt for overset. Men nu har det fået sin egen professor:

Tiltrædelsesforelæsning 6. januar
Overlæge Jens Bülow fra Bispebjerg Hospitals Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling er som den første i verden udnævnt til professor i fedtvævets metabolisme (stofskifte) og holder tiltrædelsesforelæsning den 6. januar 2012.

Mere tid til forskning
“Som professor får jeg endnu bedre tid til forskning. De umiddelbare planer er, at vi blandt andet vil prøve finde ud af, hvorfor man som overvægtig udvikler sukkersyge, og hvordan man kan påvirke fedtvævet, så man kan tabe sig uden at tage på igen,” fortæller den nye professor.

På tide med en fedt-professor
Professor Jens Bülow er ingen novice i fedtvævets stofskifte. 36 år har emnet holdt ham engageret. Fedtvævet er det senest udviklede væv i kroppen, og det er ifølge Jens Bülow på tide, at det også som det sidste får sin egen professor.

Man bør holde af sit fedtvæv
“Fedtvævet er ungt sammenlignet med fx hjerte, lever og nyre. Vi kan følge evolutionen tilbage til fedtvævets opståen. Det er ikke alle organismer, som har fedtvæv. Fugle gemmer fortrinsvis fedt i deres lever, men de har også andre fedtdepoter, og krybdyr har slet ingen samlede fedtdepoter uden for leveren. Meningen med fedtvævet er, at vi skal deponere energi i det, og dermed aflaster det leveren og andre organer, som ikke har godt af at blive fyldt med fedt,” forklarer Jens Bülow og tilføjer, at fedtvævet i det hele taget har mange positive funktioner, så særligt som kvinde bør man holde af sit fedtvæv:

Beskytter mere end det skader
“Fedtvævet frigiver hormonlignende stoffer og frigiver østrogen. Så hvis man som post-menopausal kvinde ikke har ret meget fedt, mangler man østrogen, og så får mange knogleskørhed. Ligeledes dør mange kræftpatienter, når fedtvævet er tæret op. Så trods fedtforskrækkelse beskytter fedtvævet altså mere, end det skader,” fastslår fedtvævsprofessoren.

Derfor tager man på igen
Blandt sine vigtigste videnskabelige opdagelser fremhæver Jens Bülow, at han som den første har vist, at fedtvævets blodgennemstrømning spiller en væsentlig rolle for stofskiftet i fedtvævet. Det er nemlig nødvendigt for at mobilisere fedtet og hente energien, som er deponeret.

For meget fedt går ud over blodgennemstrømning
“Så længe man er sund og rask, kan man øge blodgennemstrømningen fire-fem gange, men den evne mindskes ved overvægt og sukkersyge. Vi er ved at undersøge, om evnen kan genskabes, når man taber sig, men vores første forsøg med en gruppe overvægtige mænd, der tabte sig ser ud til, at man ikke umiddelbart får evnen til at øge blodgennemstrømning igen. Og derfor deponeres det fedt, man spiser, i andre væv og er svært at mobilisere under fysisk aktivitet,” pointerer Jens Bülow.

Mere insulinfølsomhed når man taber sig
Han tilføjer, at selvom man ikke får evnen til øget blodgennemstrømning igen, kan det altid betale sig at tabe sig. Det øger blandt andet insulinfølsomheden i musklerne.

Overvægt og søvnapnø
Han er desuden sammen med sine studerende ved at etablere viden om søvnapnø, dvs. iltmangel mens man sover. Det ser ud til, at denne iltmangel, som over en tredjedel af overvægtige mennesker lider af, forstyrrer fedtvævets funktion og nedsætter insulinfølsomheden.

Ond cirkel af overvægt
“Det betyder, at man som overvægtig måske spiser en masse, lægger sig på sofaen, falder i søvn og får søvnapnø, forstyrrer fedtvævet og derved øger sin overvægt. Det er en ond cirkel, som vi håber på at kunne hjælpe mange ud af, når vi får sammenhængen på plads,” siger han.

Blå Bog: Jens Bülow
Født 14. maj 1950.
Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet 1976.
Speciallæge i klinisk fysiologisk nuklearmedicin 1988
Overlæge ved Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital siden1990, fra 2005 til 2010 desuden klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet
Forfatter og medforfatter til 170 videnskabelige publikationer.

Læs mere her