Internationalt symposium om Autisme Spektrum Forstyrrelser i en retslig kontekst den 2.-3. september 2005 i Moltkes Palæ, København

Det første internationale symposium om Autisme Spektrum Forstyrrelser i en retslig kontekst den 2.–3. september 2005 i Moltkes Palæ, København.

Lidt over 100 forskere og fagfolk fra hele verden mødes den 1.–2. September i Moltkes palæ i København for at diskutere autisme og lovovertrædelser.

Arrangører er Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik og Videnscenter for Autisme.

Mindst 30.000 personer i Danmark har en Autisme Spektrum Forstyrrelse, og endnu flere pårørende er berørt af de problemer, som disse forstyrrelser medfører. Personer med ASD har blandt andet vanskeligheder med at forudse konsekvenserne af deres handlinger, manglende indlevelsesevne og socialt samspil, stærk trang til at udleve særinteresser, rigiditet i tanker og adfærd, antisocial adfærd og tvangstanker. Disse træk kan medføre risiko for lovovertrædelser. Dertil er der en manglende forståelse for og erkendelse af problemerne hos mennesker med ASD, hvilket yderligere vanskeliggør den nødvendige behandling og støtte fra omgivelserne. Eksempler på kriminel adfærd kan være overfald, ildspåsættelser, seksuelle krænkelser og chikane.

Nogle er uvillige til at sætte Autisme Spektrum Forstyrrelser og lovovertrædelser i forbindelse med hinanden, ikke desto mindre er der forskning, undersøgelser og beskrivelser, der peger på, at der er en sammenhæng. Det er ikke arrangørernes hensigt med symposiet at stemple personer med ADS som kriminelle, men blot at påpege en øget risiko.

Danske undersøgelser viser, at en stor procent af mandlige kriminelle lider af store psykiske problemer, og svensk og engelsk forskning viser, at en del af disse personer kan have en udiagnosticeret autisme spektrum forstyrrelse. Lovovertrædelser kunne måske undgås, hvis der blev screenet for autisme spektrum forstyrrelser hos alle unge, der varetægtsfængsles, hvorved en passende behandling kunne igangsættes.

Symposiet vil sætte fokus på diagnostiske, juridiske, politiske og behandlingsmæssige perspektiver.

Programmet kan ses på www.autisme.dk/forensic

Interviews med hovedoplægsholderne eller deltagelse af journalister kan aftales ved henvendelse til konstitueret centerleder Charlotte Holmer Joergensen, Videnscenter for Autisme på 20 30 22 54 eller ved overlæge Peter Gottlieb, Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik på 35 36 03 66
 

Læs mere her

Når det kommer til mental sundhed, så er vi alle overvægtige

Mental sundhed eller indre sundhed ses af flere og flere i et nyt lys. Tabuet om vores indre og vores følelser er på retur, og mange arbejder med deres indre sundhed, som med deres fysiske sundhed. Det handler om, at kunne håndtere sine tanker, sine følelsesmæssige reaktioner samt at leve livet mere i nuet end i tankerne. Det betyder blandt andet, at andre mennesker mindre kan påvirke dit humør i negativ retning. Sundhedsstyrelsen og WHO sætter ligeledes fokus på mental trivsel, hvilket sætter skub i danskernes holdninger samt i tilbuddene på markedet.

WHOs slogan: Ingen sundhed uden mental sundhed
Efter Sundhedsstyrelsens rapport Fremme af Mental Sundhed , og WHOs klare udmelding om nødvendigheden af dette fokus, er der åbnet op for nytækning indenfor vores indre. WHO og Sundhedsstyrelsens er med dette fokus med til at fremme og direkte udvikle vores forståelse af vores indre, herunder ligeledes til sammenhængen med det fysiske. Og der er behov for denne udvikling*:

20% af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed.
Ifølge Ankestyrelsen er nedsat mental sundhed i form af stress og psykiske problemer nu årsagen til mere end 45% af tilkendte førtidspensioner.

Farvel til tabu, og fra det spirituelle til evidensbaseret indre
Thomas Gregersen fra Instituttet for Indre Sundhed fortæller: For mange mennesker findes der lidt groft sagt kun to perspektiver indenfor det indre, nemlig psykologens område og virke, som vi går til ved meget svære situationer i livet, og det spirituelle område, som kan være meget alternativt og uden meget evidens.

Instituttet for Indre Sundhed har i flere år arbejdet med indre sundhed, herunder kører et kursus med samme navn, som handler om større bevidsthed om, hvordan vi tænker samt har fokus på bedre håndtering af vores indre mentale udfordringer.
WHO definerer mental sundhed som en positiv følelse og en evne til at mestre udfordringer og modgang, og er dermed med til at flytte et stort tabu, ikke bare omkring, at kunne tale åbent om følelser, men ligeledes til at forstå, at vores trivsel er direkte forbundet med vores egne evner til at håndtere vores indre.

Den store aha oplevelse ligger i vores egne muligheder
Og det er her det springende punkt og den store aha oplevelse ligger for næsten alle. Alle forstår, at når man forstår sit indre, og evner at håndtere indre reaktioner, så er det direkte forbundet med øget livskvalitet, færre bekymringer m.v., men det springende punkt er faktisk accepten af, at dette gør sig gældende uanset, hvad man er udsat for i livet. Er livet uretfærdigt , så er det dig alene, som har den største mulighed for at kunne håndtere enhver situation i ro og uden mental pres. fortæller Thomas Gregersen.

Når det kommer til mental sundhed, så er vi alle overvægtige
Skulle vi sammenligne vores mentale sundhed, men vores fysiske sundhed, så kunne man populært sige, at vi alle er overvægtige. Eksempelvis viser vores undersøgelser, at på en typisk hverdag er 90% af alle tanker gentagende og uden værdi, hvilket kun skaber mentalt pres. Vores kursister er bevidste om dette, og vi hjælper dem til en konstruktiv tankegang med langt færre problemer og bekymringer. fortæller Thomas Gregersen

Mental og indre sundhed er for alle, og det er ironisk nok lidt en nyhed, at vi alle tænker for meget og vil derfor kunne forbedre vores tilværelse og trivsel væsentligt med få midler. Der er tilbud på markedet i dag, hvor meditation er en af de mest populære, men kravet i hverdagen gør, at man døgnet rundt skal kunne håndtere sine tanker og følelser, og ikke bare i korte perioder af dagen.
Du lever livet i ét nu, men blokeret af en storm af uvigtige tanker
Ligeledes fanges folk i deres tanker, og de mister nærvær i alt, hvad de laver. Analyserer du dine tanker og grupperer dem mellem 1) fortidens erindringer, 2) nuet, hvor du lever hele dit liv, samt 3) fremtidsforestillinger, så er 95% tilknyttet tanker, som ikke vedrører, hvad du laver i nuet, hvilket er et helt unødigt mental pres. Og derudover, så går du gennem hverdagen uden meget nærvær, og livet gøres til et middel til et mål, idet du mentalt altid er på vej til noget andet. Kvaliteten udebliver i alt, hvis du ikke er mentalt tilstede, uanset hvad du laver understreger Thomas Gregersen.

Forebyggelse indenfor mental sundhed vokser med stor succes
Instituttet for Indre Sundhed tilbyder kurset Indre Sundhed, som er blevet en stor succes. Der arbejdes med håndtering af tanker og følelser samt hvordan du flytter dit liv mest muligt til nuet, og dette gøres gennem evidensbaseret undervisning.
Vi har ramt et hul i markedet mellem psykologens arbejde og den spirituelle verden, hvor almindelige mennesker har lyst til at lære, hvordan de forbedre deres mentale sundhed , afslutter Thomas Gregersen.
Du kan læse mere om kurset her: http://www.atwork.dk/skolen/indre.html

At Work A/S har siden 1994 arbejdet med sundhed på de danske arbejdspladser og tilbyder i dag healthcare ydelser i form af massageordninger, træning, ergonomisk rådgivning m.v. til en lang række store private som offentlige virksomheder, men som WHOs slogan enkelt slår fast, så er der “Ingen sundhed uden mental sundhed”, hvorfor At Work A/S naturlig har indgået samarbejde med søsterselskabet Instituttet for Indre Sundhed. Se venligst mere på www.atwork.dk

*Fremme af mental Sundhed, Sundhedsstyrelsen 2008.

Læs mere her