Arbejdspladserne skal tage ansvar

Alt for mange arbejdspladser slipper for let, når det gælder medarbejdernes sundhed. Det mener to ernæringseksperter, der nu kalder på virksomhedsledernes opmærksomhed.

Overvægt på arbejdspladsen er et stigende problem

Overvægt er et stigende problem i Danmark, og det gælder også i arbejdsstyrken. Det er et problem, virksomhederne skal blive bedre til at tage hånd om i fremtiden, mener to eksperter. "Vi synes det er vigtigt, at arbejdsmarkedets ledere tager bedre hånd om problematikken, dels for at sikre den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet, dels for at sikre produktiviteten" udtaler ernærings– og sundhedskonsulent Claus Brandstrup fra sundhedsformidlerne.dk, der også er formand for Landsforeningen for overvægtige, Adipositasforeningen.

Alarmerende tal

Overvægt medfører næsten 1,9 millioner ekstra fraværsdage fra arbejdet hvert år og produktionstabet for samfundet opgøres til hele 6,3 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der for Sundhedsstyrelsen har lavet den første brede analyse af, hvordan forskellige risikofaktorer har indflydelse på danskernes sundhed. Overvægt betragtes som et alvorligt samfundsproblem, blandt andet idet det udgør en risikofaktor for en lang række livsstilssygdomme, som diabetes type 2, hjerte–kar sygdomme og sygdomme i bevægeapparatet.

Arbejdsmarkedet skal selv tage ansvar

"Det er op til arbejdsmarkedets parter at sikre trivsel og sundhed hos alle, så vi ikke udstøder bestemte grupper, herunder overvægtige" siger Søren Kristensen, wellness–coach og specialist i human ernæring hos sundhedsformidlerne.dk. Der er i dag ca. 1,7 mio. overvægtige danskere og det forudses, at overvægten vil være et stigende problem på arbejdsmarkedet. Erhvervslivet må derfor forsøge at indrette sig herefter, og ifølge sundhedsformidlerne at tage et større ansvar for medarbejdernes trivsel.

Konference for ledere

Sundhedsformidlerne.dk arrangerer i slutningen af oktober en konference for virksomhedsledere, med fokus på overvægt på arbejdspladsen. Konferencen har som mål at give konkrete eksempler på, hvordan arbejdspladsen bedst muligt håndterer overvægt hos medarbejdere, og fokuserer herunder på en række sundhedsfremmende initiativer. Der vil blive præsenteret flere interessante oplægsholdere, bl.a. tv–lægen Peter Qvortrup Geisling og fremtidsforsker Johan Peter Paludan. Oplægsholderne vil fra forskellige vinkler belyse, de udfordringer arbejdspladsen står overfor. Konferencens konferencier er journalist og nyhedsvært på TV Avisen Vibeke Hartkorn.
 

Læs mere her

Få sunde medarbejdere for kun Kr. 1 pr. dag

Sunde medarbejdere vil kunne betyde en formue for dig – dine medarbejdere og din virksomhed.

Fitnessmind.dk er et helt nyt og unikt koncept, der forener fysisk træning og mental træning på en nem og bekvem måde. Med en online trænings- og livsstilsportal, kan medarbejderne nu også træne på kontoret og arbejdspladsen. Portalen har mere end 230 træningsvideoer, både til nybegynderen og den øvede.

Der er mulighed for online tilknytning af personlige trænere / coaches. På sitet findes rådgivning, vejledning og coaching af førende eksperter fra Fitnessmind – blandt andre Arne Nielsson.
Medarbejderne får også en mental sektion med artikler om motivation, stressforebyggelse og mental træning. Portalen indeholder desuden artikler og videoer om fysisk træning, skadesforebyggelse og mentaltræning.
Fitnessmind tilbyder også unikke og skræddersyet løsninger. Ved spejling af www.fitnessmind.dk får virksomheden sin helt egen portal, hvor kun dennes medarbejdere har adgang. Her kan oprettes grupper og specielle events samt integrere et bookingsystem. Den findes selvfølgelig også i en engelsk version.

For kun Kr. 1 pr. dag er virksomhedernes udbytte – udover at få energiske og positive medarbejdere, der er villige til at gå en ekstra mil, får virksomheden også:

– Højere produktivitet via lavere sygefravær blandt medarbejderne
– Større effektivitet via forbedret fællesskabsfølelse
– Stor vilje til at gå den ekstra mil via øget loyalitetsfølelse hos medarbejderne
– Rekruttering og fastholdelse af eftertragtede medarbejdere

Medarbejderne ser portalen som et stort aktiv på arbejdspladsen og for kun Kr. 1 opnår de:

– Forbedring af egen sundhed via let tilgængelig viden om træning og motivation
– Større succes med træning via rådgivning og sparring med Fitnessmind s ekspertpanel
– Øget fællesskabsfølelse med kolleger via interaktivt sundhedsforum på arbejdspladsen

Kan kr. 1 pr. dag være en formue værd for din virksomhed

En amerikansk undersøgelse, udarbejdet fra Harvard Universitet, viser nu at virksomheder, der investerer i sundhedsfremme, får imellem 2,73-3,27$ retur for hver brugt dollar. Læs hele rapporten her

Kr. 1 om dagen kan gøre din virksomhed til Danmarks sundeste.

Der er fokus på den danske sundhed og hvert år i marts kåres Danmarks sundeste virksomhed. I 2013 var det en produktionsvirksomhed på Fyn, der vandt måske er det din næste år.

Vil du give Kr. 1 pr. dag for at få en formue Så er chancen her og nu.

Med et skræddersyet 24/7 online sundheds-univers fra Fitnessmind får virksomheden en professionel sundhedsmodel, som giver mulighed for både at styrke firmakulturen og virksomhedens mål og samtidig være en eftertragtet arbejdsplads.

Kr. 1 pr. dag – for at få SUNDE medarbejdere.

Din virksomhed kan på meget få dage kobles op på Fitnessmind eller få etableret en unik platform.

Læs mere om vores firma-sundhedsordninger på www.fitnessmind.dk

Læs mere her

Regeringens liberaliseringsforslag lukker mange apoteker i udkantsdanmark

Apotekerne undrer sig over de initiativer, som regeringen vil gennemføre på apoteksområdet. Forslagene er set før, og det er kendt, at forbrugerne risikerer at betale en høj pris for dem. Apoteker i udkantsdanmark risikerer lukning, og adgangen til medicin bliver mere besværlig, hvis regeringen får gennemført sin politik.

– Det kan umuligt være meningen med en politik, som skal gavne danskerne i hverdagen, at en stor del af befolkningen risikerer at miste adgangen til et apotek i deres nærområde. Der bliver muligvis kortere mellem apotekerne i byerne, hvor der i forvejen er en god dækning. Til gengæld kan det medføre apotekslukninger i udkantsdanmark, siger formanden for Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen.

Regeringen foreslår i forbindelse med Vækstforums møde i denne uge bl.a. en lempelse af reglerne for åbningstider. Det bliver positivt modtaget i Apotekerforeningen, som i forvejen arbejder på forslag, som skal øge tilgængeligheden, serviceniveauet og patientsikkerheden på apotekerne.

Omvendt vækker det undren, at regeringen vil slække på reguleringen af området, og bl.a. overvejer at afskaffe udligningsordningen mellem apotekerne. Udligningsordningen betyder, at store apoteker i byerne yder driftstilskud til små apoteker i tyndt befolkede egne. Det er den mekanisme, som sikrer, at alle danskere har nem og hurtig adgang til medicin, og hvis den bliver fjernet, vil apoteker i 26 kommuner være lukningstruede, viser tidligere beregninger fra Apotekerforeningen.

– Fordelen ved det nuværende system er, at alle borgere hurtigt kan få den nødvendige medicin til de samme priser over hele landet. At alle borgere har adgang til rådgivning om den medicin, de modtager. Og at alle er omfattet af den sikkerhed og sundhedsfaglige rådgivning, der omgærder udlevering af medicin på apotekerne. Vi fanger dagligt syv fejl, som ville have ført til indlæggelse. Så det er svært at se en gevinst ved at ændre den ordning, siger Niels Kristensen.

Han er helt enig med statsminister Lars Løkke Rasmussen i, at det er vigtigt at have fokus på borgernes behov, men understreger, at regeringens tanker på apoteksområdet vil forringe forholdene for forbrugerne.

– De særlige regler for kopimedicin betyder, at priserne er blandt de laveste i EU. Det skyldes dels stærk konkurrence, dels at apotekerne sikrer udlevering af den billigste medicin. Ventetiden på apotekerne er barberet ned til under fire minutter de seneste år. Og dertil kommer en høj produktivitet, som bl.a. bekræftes i den McKinsey-rapport, som ligger bag regeringens forslag, siger Niels Kristensen.

Han peger på, at medicinpriserne og apoteksavancen i Danmark er blandt Europas laveste, og priserne på den medicin, som kun må forhandles på apotekerne er faldet med 33 pct. siden 2000. Ifølge Konkurrencestyrelsen betyder det, at priserne er 14 procent lavere end EU-gennemsnittet.

– I regeringens egen formulering lyder opgaven til Vækstforum, at det skal ruste dansk økonomi til fornyet vækst . Det forekommer paradoksalt, at det skulle kunne ske gennem apotekslukninger i udkantsområderne, som i forvejen døjer med blandt andet høj arbejdsløshed, lægemangel og sygehuslukninger. Hvis regeringens forslag bliver til virkelighed, vil mange ældre patienter i yderområderne ikke have mulighed for at komme på apoteket i deres eget nærområde, men vil være henvist til e-handel, postordrehandel eller en længere rejse for at komme på apotek, siger Niels Kristensen.

FAKTA
Konkurrencestyrelsen fremlagde i februar en undersøgelse, hvor udligningsordningen også var i spil. Dengang viste Danmarks Apotekerforenings tal, at apoteker i følgende kommuner ville være truet af lukning:

Sorø
Rebild
Stevns
Jammerbugt
Ringkøbing-Skjern
Varde
Bornholm
Faxe
Tønder
Guldborgsund
Slagelse
Kalundborg
Viborg
Vejle
Hjørring
Horsens
Thisted
Hedensted
Svendborg
Vordingborg
Frederikshavn
Silkeborg
Faaborg-Midtfyn
Næstved
Holstebro
Sønderborg

Læs mere her

Nye forskningsfaciliteter giver muligheder for erhvervslivet

De nye forskningsfaciliteter giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn.
To af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter på vej
I de kommende år vil to af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget European Spallation Source (ESS) og røntgensyn-krotronen MAX IV, blive bygget i Lund.

Nye muligheder for materialeundersøgelser
Faciliteterne giver helt nye muligheder for materialeundersøgelser, der kan komme danske virksomheder til gavn.

Relevant for fx fødevaresektoren og medicinalindustrien
Det kan for eksempel være inden for områder som fødevaresektoren, medicinalindustriens anvendelse af enzymer og proteiner, energi- og miljøsektorens udvikling af brændselsceller og test af konstruktioner og materialer.

Industriportal for virksomheder
DTU opretter derfor i samarbejde med blandt andet Region Hovedstaden, Københavns Universitet (KU) og Dansk Industri en industriportal, hvor virksomheder kan få hjælp til at finde løsninger på deres materialeproblemer.

3D Imaging testcenter
Denne industriportal bygges op som et såkaldt 3D Imaging testcenter og skal medvirke til en effektiv udnyttelse af ESS og MAX IV inden for 3D-billeddannelse, som er meget vigtig for industrivirksomheder.

Skal tiltrække internationale forskere og virksomheder til hovedstaden
Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond og er et led i et større strukturfondsprojekt kaldet ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen , der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og Life Science-områderne. Centret skal fungere som forløber for et fuldt udbygget testcenter til 50 millio-ner kroner.

Står færdige i 2015 og 2019
Røntgensynkrotronen MAX IV vil stå færdig i 2015, mens neutronstråleanlægget ESS er klar til brug i 2019. De to faciliteter vil være fantastiske værktøjer til at se dybt ind i materialer og lave f.eks. meget detaljerede tredimensionelle billeder af materialernes sammensætning og vise den atomare struktur og atomernes bevægelser.

Skal bygge bro mellem forskning og erhvervsliv
3D Imaging-centret vil bygge bro mellem forskning og erhvervsliv, sådan at flere danske virksomheder end i dag kan benytte analyser og karakterisering af materialer på højt detaljeret niveau.

Forventninger til øget vækst
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen har store forventninger til Region Hovedstadens muligheder for øget vækst i forbindelse med ESS og MAX IV:

Skal udvide samarbejdet over landegrænserne
Det er helt enestående, at vi får to så stærke forskningsfaciliteter i vores baghave, og da vi gerne vil være globalt konkurrencedygtige inden for væsentlige områder som materialer, energiteknologier og Life Science, er det tydeligt, at vi skal udvide samarbejdet over landegrænserne , siger regionsrådsformanden.

Satsning for hele Øresundsregionen
Regionsrådsformanden fortsætter:
Med strukturfondsprojektet er universiteterne og virksomhederne i Region Hovedstaden rigtig godt gearet til at kunne udnytte mulighederne optimalt, for ESS og MAX IV er en satsning for hele Øresundsregionen.

Tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger
Jane Hvolbæk Nielsen, der er institutdirektør på DTU Fysik, understreger, at det nye testcenter vil tage udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger:

Test af materialers styrke og holdbarhed
Ideen med testcentret er, at virksomhederne ikke behøver at være eksperter på røntgenstråler og billeddannelse. Det er netop det, der er vores kompetence. Derfor kan virksomheder komme og præsentere et materiale, der for eksempel mangler styrke eller holdbarhed , siger institutdirektøren.

Også test af nye produkter
Institutdirektøren fortsætter:
Og så vil vi sammen se på, hvilke tests der skal foretages, for at de kan komme videre. Jane Hvolbæk Nielsen understreger desuden, at undersøgelserne også foretages i forbindelse med et helt nyt produkt, hvor man gerne vil have et bedre kendskab til materialerne.

Én indgang for de danske virksomheder
Hun suppleres af institutleder på Niels Bohr Institutet (KU), Robert Feidenhans’l, der fremhæver, at danske virksomheder på den måde vil få én indgang til at udnytte de to faciliteter:

Unikke muligheder i forskningen
ESS og MAX IV supplerer hinanden på en måde, som giver fuldstændig unikke muligheder i forskningen, og som vil give et løft til hele Øresundsregionen, hvor der kan blive opbygget et kolossalt stærkt fagligt miljø; for KU s vedkommende særligt inden for Life Science-området , siger institutlederen.

Skaber kontakt mellem virksomheder og studerende
Institutlederen fortsætter:
Jeg ser dette projekt som en unik indgang til at skabe kontakt mellem virksomheder og studerende, som kan samarbejde om at udnytte de nye faciliteter.

Kan udnyttes til produktudvikling og kvalitetssikring
Dette løft til forskningen vil kunne udnyttes direkte af dansk erhvervsliv til produktudvikling, produktoptimering og kvalitetssikring; det vil sikre den industrielle innovation og understøtte teknologiske virksomheder.

DI-direktør hilser centret velkommen
Direktør i DI Lars Goldschmidt, som også sidder i bestyrelsen for ESS, hilser derfor testcentret velkommen:

Vigtigt at udvikle materialer og processer
For industriens virksomheder er der overordentligt store og vigtige muligheder i at kunne udvikle materialer og processer på en helt ny måde, og her er det afgørende, at der er et sted, hvor de kan komme med deres udfordringer og søge svar på dem , siger DI-direktøren.

Nøgle til mere produktivitet, vækst og beskæftigelse
DI-direktøren fortsætter:
Vi er meget glade for, at der nu bliver etableret en indgang for virksomheder i Danmark til at kunne udnytte ESS og MAX IV, for vi ser hele tiden, at det er evnen til at kunne mestre nye materialer på en god og konkurrencedygtig måde, der er nøglen til mere produktivitet, vækst og beskæftigelse.

For yderligere informationer:

Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, DTU Fysik, jane@fysik.dtu.dk, 4525 3222
Robert Feidenhans l, institutleder, Niels Bohr Institutet (KU), robert@fys.ku.dk, 3532 0397
Fakta om strukturfondsprojektet ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen :

Testcentret forventes at starte sine aktiviteter i løbet af 2013, og planen er, at der i 2017 er tilknyttet omkring 50 små og store danske virksomheder på tværs af brancher.
Ud over testcentret indeholder strukturfondsprojektet også studiebesøgs-programmer til ESS og MAX IV for gymnasieelever, studerende, forskere og teknologiske virksomheder i hovedstadsregionen samt et HR-netværk mellem forskningsinstitutioner og myndigheder, der kan øge hovedstadens evne til at tiltrække internationale forskere og virksomheder inden for materiale- og Life Science-områder.
Partnerne i projektet er DTU, Københavns Universitet, Region Hovedsta-den, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Scion DTU, COBIS, Copenhagen Capacity og Dansk Industri.

Læs mere her

Frisk frugt går som varmt brød

I den søde juletid kan det ofte knibe med at spise nok frugt og andre sunde sager. Derfor er der mange, som gerne vil indhente det forsømte i januar. Desuden er sundhed en markant trend i øjeblikket. Det betyder, at Frugt På Solsiden, som leverer frisk firmafrugt, forventer at få travlt i starten af det nye år. De regner med, at mere end 1000 firmaer vil tegne abonnement på firmafrugt alene i januar 2009.

Når hverdagen starter efter juleferien, har mange af os et hængeparti på grund af for meget julemad og for lidt motion. Så i januar skal der strammes op med masser af frugt og grønt. Derfor er januar uden sammenligning den måned på året, hvor danskerne er mest optaget af deres sundhed og vægt. Og det forventes, at ca. 600.000 danskere vil have et nytårsforsæt om at leve sundere i den nye år.

En af de måder, hvorpå man let og enkelt kan give sundheden et skub i den rigtige retning, er gennem en firmafrugtordning. Undersøgelser viser, at tilgængelighed er et af de vigtigste succeskriterier, når det drejer sig om at bryde dårlige vaner og erstatte søde sager og hvidt brød med frugt og grønt. Hvis der er adgang til frisk frugt på jobbet, spiser medarbejderne langt færre af de usunde mellemmåltider. Det er godt for den enkelte, og dermed er det også godt for firmaet.

Der er i dansk erhvervsliv stigende fokus på og bevidsthed om corporate social responsibility (CSR) dvs., at en virksomhed ikke bare skal modtage arbejdskraft og kvittere med en løncheck, men at den også har et socialt ansvar i forhold til de ansatte og samfundet i almindelighed. Det stigende antal firmafrugtordninger er et udtryk for denne tendens.

Et travlt år
"Vi har oplevet en tydelig forbedring af medarbejdernes trivsel, efter vi fik en frugtordning. Vi føler os sundere og gladere, og det afspejler sig både i arbejdsmiljøet og i produktiviteten," fortæller Ulrik Roos, som er partner i reklamebureauet CZOO fra Århus. Virksomheden har tilbudt sine medarbejdere frisk frugt på jobbet i mere end et år.

Der er flere årsager til den positive effekt af firmafrugt. Dels bliver medarbejderne sundere, hvilket giver øget livskvalitet. Dertil kommer en øget arbejdsglæde som en reaktion på oplevelsen af, at virksomheden drager aktiv omsorg for sine ansatte.

Firmaet Frugt På Solsiden, der ugentlig leverer frisk frugt til 30.000 medarbejdere, fordelt på mere end 1.000 virksomheder, forventer en stor stigning i antallet af frugtordninger i det nye år. "Vi har forberedt os på en travlt start på 2009. Vi regner med, at ca. 1000 nye virksomheder vil tegne et frugtabonnement hos fx Frugt På Solsiden alene i januar," fortæller firmaet direktør Johnny Rasmussen.
 

Læs mere her

Frisk frugt går som varmt brød

I den søde juletid kan det ofte knibe med at spise nok frugt og andre sunde sager. Derfor er der mange, som gerne vil indhente det forsømte i januar. Desuden er sundhed en markant trend i øjeblikket. Det betyder, at Frugt På Solsiden, som leverer frisk firmafrugt, forventer at få travlt i starten af det nye år. De regner med, at mere end 1000 firmaer vil tegne abonnement på firmafrugt alene i januar 2009.

Når hverdagen starter efter juleferien, har mange af os et hængeparti på grund af for meget julemad og for lidt motion. Så i januar skal der strammes op med masser af frugt og grønt. Derfor er januar uden sammenligning den måned på året, hvor danskerne er mest optaget af deres sundhed og vægt. Og det forventes, at ca. 600.000 danskere vil have et nytårsforsæt om at leve sundere i den nye år.

En af de måder, hvorpå man let og enkelt kan give sundheden et skub i den rigtige retning, er gennem en firmafrugtordning. Undersøgelser viser, at tilgængelighed er et af de vigtigste succeskriterier, når det drejer sig om at bryde dårlige vaner og erstatte søde sager og hvidt brød med frugt og grønt. Hvis der er adgang til frisk frugt på jobbet, spiser medarbejderne langt færre af de usunde mellemmåltider. Det er godt for den enkelte, og dermed er det også godt for firmaet.

Der er i dansk erhvervsliv stigende fokus på og bevidsthed om corporate social responsibility (CSR) dvs., at en virksomhed ikke bare skal modtage arbejdskraft og kvittere med en løncheck, men at den også har et socialt ansvar i forhold til de ansatte og samfundet i almindelighed. Det stigende antal firmafrugtordninger er et udtryk for denne tendens.

Et travlt år
"Vi har oplevet en tydelig forbedring af medarbejdernes trivsel, efter vi fik en frugtordning. Vi føler os sundere og gladere, og det afspejler sig både i arbejdsmiljøet og i produktiviteten," fortæller Ulrik Roos, som er partner i reklamebureauet CZOO fra Århus. Virksomheden har tilbudt sine medarbejdere frisk frugt på jobbet i mere end et år.

Der er flere årsager til den positive effekt af firmafrugt. Dels bliver medarbejderne sundere, hvilket giver øget livskvalitet. Dertil kommer en øget arbejdsglæde som en reaktion på oplevelsen af, at virksomheden drager aktiv omsorg for sine ansatte.

Firmaet Frugt På Solsiden, der ugentlig leverer frisk frugt til 30.000 medarbejdere, fordelt på mere end 1.000 virksomheder, forventer en stor stigning i antallet af frugtordninger i det nye år. "Vi har forberedt os på en travlt start på 2009. Vi regner med, at ca. 1000 nye virksomheder vil tegne et frugtabonnement hos fx Frugt På Solsiden alene i januar," fortæller firmaet direktør Johnny Rasmussen.
 

Læs mere her

Løbebånd i mødelokalerne ? Walk and talk i nyt design

Fysisk inaktivitet er den fjerdestørste dødsårsag i verden ifølge det førende britiske tidsskrift inden for medicin, The Lancet. I dag har 40 % af danskerne stillesiddende arbejde, hvilket påvirker både trivsel og sundhed. Det har flere danske virksomheder fået øjnene op for, og de første har sat en ny vinkel på sundhed og ‘walk and talk’ arbejdsformat med skrivebordsløbebånd fra Abilicaonline.dk.

Kaffe-motionister
I de senere år er der kommet et større fokus på at bevæge sig i arbejdstiden som følge af et øget antal musearme, dårlige rygge og usund livsstil. Vi sidder mere stille end nogensinde før. Direktør for Abilicaonline.dk, Michael Madsen, nikker genkendende til dette: Vi bevæger os jo højest efter kaffen en gang hver anden time. Her kommer skrivebordsløbebåndet ind og skaber en mere aktiv hverdag.

En arbejdsdag på et rullende underlag kan være lidt spøjst i starten, men det er muligt både at gå, tale, tænke og fokusere på arbejdet. Ifølge direktør Michael Madsen kan man udføre alle dagens arbejdsopgaver på skrivebordsløbebåndet, men især idéudvikling giver mening: Det er ideelt til kreative møder, fordi motion og bevægelse stimulerer kreativitet og produktivitet. Folk falder heller ikke hen over kaffen, hvilket fører til kortere og mere effektive møder.

Medarbejdertrivsel og seriøs social ansvarlighed
I en tid hvor virksomheder i større grad fokuserer på medarbejdernes trivsel og sundhed, er det til dels blevet arbejdspladsens ansvar at modvirke de triste tal og statistikker på danskernes levevis. Det gør Dansk Standard, der har taget social ansvarlighed til et nyt niveau med to skrivebordsløbebånd.

Direktør Michael Madsen kommenterer på Dansk Standards initiativ USA har taget det til sig, og nu er det Danskernes tur. Vi synes, at det er fedt, at der findes nogle innovative ledere, der ser potentialet i skrivebordsløbebånd og støtter sundheden. Det er jo det, vi arbejder for her i Abilicaonline.dk

Faren ved stillesiddende adfærd
Studier i forhold til stillesiddende adfærd (sedentary behaviour) viser, at det at sidde i længere tid ad gangen øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræfttyper samt risikoen for overvægt og svær overvægt. Den stillesiddende adfærd indvirker negativt, selvom man i fritiden får motioneret i de anbefalede 30 minutter om dagen. (Kilde: Vidensråd for forebyggelse)

Om Abilicaonline.dk
AbilicaOnline.dk forhandler varemærket Abilica, som er det førende mærke inden for udstyr til hjemmetræning i Norden samt en række andre populære mærker. Abilica Online ApS åbnede som ren netbutik i 2007 og har fra starten haft en årlig vækst på 30%. I april 2009 åbnede den første fysiske butik i Aarhus, for at give kunder mulighed for at prøve produkterne inden køb. I september 2012 er Abilica Online flyttet i endnu større lokaler i Aarhus og har nu Danmarks største showroom for motionsudstyr til hjemmetræning.

Læs mere her

Løbebånd i mødelokalerne ? Walk and talk i nyt design

Fysisk inaktivitet er den fjerdestørste dødsårsag i verden ifølge det førende britiske tidsskrift inden for medicin, The Lancet. I dag har 40 % af danskerne stillesiddende arbejde, hvilket påvirker både trivsel og sundhed. Det har flere danske virksomheder fået øjnene op for, og de første har sat en ny vinkel på sundhed og ‘walk and talk’ arbejdsformat med skrivebordsløbebånd fra Abilicaonline.dk.

Kaffe-motionister
I de senere år er der kommet et større fokus på at bevæge sig i arbejdstiden som følge af et øget antal musearme, dårlige rygge og usund livsstil. Vi sidder mere stille end nogensinde før. Direktør for Abilicaonline.dk, Michael Madsen, nikker genkendende til dette: Vi bevæger os jo højest efter kaffen en gang hver anden time. Her kommer skrivebordsløbebåndet ind og skaber en mere aktiv hverdag.

En arbejdsdag på et rullende underlag kan være lidt spøjst i starten, men det er muligt både at gå, tale, tænke og fokusere på arbejdet. Ifølge direktør Michael Madsen kan man udføre alle dagens arbejdsopgaver på skrivebordsløbebåndet, men især idéudvikling giver mening: Det er ideelt til kreative møder, fordi motion og bevægelse stimulerer kreativitet og produktivitet. Folk falder heller ikke hen over kaffen, hvilket fører til kortere og mere effektive møder.

Medarbejdertrivsel og seriøs social ansvarlighed
I en tid hvor virksomheder i større grad fokuserer på medarbejdernes trivsel og sundhed, er det til dels blevet arbejdspladsens ansvar at modvirke de triste tal og statistikker på danskernes levevis. Det gør Dansk Standard, der har taget social ansvarlighed til et nyt niveau med to skrivebordsløbebånd.

Direktør Michael Madsen kommenterer på Dansk Standards initiativ USA har taget det til sig, og nu er det Danskernes tur. Vi synes, at det er fedt, at der findes nogle innovative ledere, der ser potentialet i skrivebordsløbebånd og støtter sundheden. Det er jo det, vi arbejder for her i Abilicaonline.dk

Faren ved stillesiddende adfærd
Studier i forhold til stillesiddende adfærd (sedentary behaviour) viser, at det at sidde i længere tid ad gangen øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræfttyper samt risikoen for overvægt og svær overvægt. Den stillesiddende adfærd indvirker negativt, selvom man i fritiden får motioneret i de anbefalede 30 minutter om dagen. (Kilde: Vidensråd for forebyggelse)

Om Abilicaonline.dk
AbilicaOnline.dk forhandler varemærket Abilica, som er det førende mærke inden for udstyr til hjemmetræning i Norden samt en række andre populære mærker. Abilica Online ApS åbnede som ren netbutik i 2007 og har fra starten haft en årlig vækst på 30%. I april 2009 åbnede den første fysiske butik i Aarhus, for at give kunder mulighed for at prøve produkterne inden køb. I september 2012 er Abilica Online flyttet i endnu større lokaler i Aarhus og har nu Danmarks største showroom for motionsudstyr til hjemmetræning.

Læs mere her

En ud af fem diabetikere mister op til 15 arbejdstimer om måneden på grund af for lavt blodsukker (6 June 2011)

Næsten en ud af fem diabetikere må jævnligt opgive at gennemføre en hel arbejdsdag på grund af episoder med farligt lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi.[1] Det viser en ny undersøgelse med fokus på produktivitetstab som følge af hypoglykæmi, der i dag er offentliggjort i det internationale tidsskrift Value in Health. Undersøgelsen omfattede 1.404 type 1- og type 2-diabetikere i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som havde haft et tilfælde af hypoglykæmi i den forudgående måned.1

Undersøgelsens hovedkonklusioner var:

· Det gennemsnitlige produktivitetstab for arbejdspladsen pr. person pr. måned på grund af hypoglykæmi om aftenen eller om natten var 14,7 timer for dem, der ikke mødte på arbejde. Det svarer til anslået 2.294 US dollars i tabt produktivitet pr. person pr. år*.1

· Hypoglykæmi forekommer ofte om natten, og en ud af fem personer (22,7%) kom for sent på arbejde eller mistede en hel arbejdsdag på grund af et natligt tilfælde af hypoglykæmi.1 18,3% måtte enten gå tidligt hjem eller mistede en hel dag på grund af hypoglykæmi i arbejdstiden.1

Mange diabetikere kæmper jævnligt med hypoglykæmi, sagde forsknings­leder og sundhedspsykolog dr. Meryl Brod. Det påvirker ikke kun deres arbejdsliv, men giver et stigende behov for selv at måle blodsukkerniveauet. Desuden er hypoglykæmi, der opstår, mens man sover, et stort problem for diabetikere.

Undersøgelsen viste også, at patienterne gennemførte 5,6 ekstra blodsukker­målinger i de første syv dage efter et tilfælde af hypoglykæmi, og at 24,9% kontaktede en behandler (praktiserende læge, hospital, diabetesklinik eller anden sundhedsperson) efter et tilfælde.1 Blandt patienter i insulin­behandling oplyste 25%, at de nedsatte deres insulindosis efter anfaldet.1

Opretholdelse af en god blodsukkerregulering har langsigtede fordele for diabetikere, fordi det reducerer forekomsten af komplikationer.[2] Symptomerne i forbindelse med hypoglykæmi, hvor blodsukkerniveauet bliver for lavt, er ofte hjertebanken, rysten, sultfølelse, svedudbrud, koncentrationsbesvær eller forvirring.1 Diabetikere i insulinbehandling kan have 1 3 tilfælde af hypoglykæmi om måneden.2

Den samlede undersøgelse kan ses i julinummeret af Value in Health og online på: www.valueinhealthjournal.com. Undersøgelsen er sponsoreret af Novo Nordisk.

Yderligere information om diabetes:[3],[4] · Forekomsten af diabetes er på verdensplan steget til det seksdobbelte i løbet af en generation. Det anslås, at der i 2010 var ca. 285 mio. mennesker med diabetes, og det tal forventes at stige til 438 mio. i 2030.3

· Mere end 50% af alle diabetikere er ikke klar over, at de har sygdommen.3

· Diabetes var i 2010 årsag til næsten 4 mio. dødsfald på verdensplan, svarende til næsten 7% af den samlede dødelighed på verdensplan, hvilket er en stigning på 5,5% i forhold til 2007.3 Diabetes er den fjerdehyppigste dødsårsag som følge af sygdom på verdensplan.4

· I 2010 udgjorde de globale udgifter til diabetes mindst 376 mia. US dollars, og udgifterne forventes at stige til over 490 mia. dollars i 2030.3

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Referencer:

[1] Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The Impact of Non-Severe Hypoglycemic Events on Work Productivity and Diabetes Management. Value In Health 2011 [publiceret online 6. juni 2011].

[2] Donnelly LA, Morris AD, Frier BM, et al. Frequency and predictors of hypoglycaemia in Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes: a population-based study. Diabet Med 2005; 22:749 755.

[3] Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, second and third editions: 2007 / 2009.

[4] WHO’s landekontor i Pakistan: http://www.emro.who.int/pakistan/programmes_ncd.htm.

Læs mere her

Den enkle vej til sunde og effektive medarbejdere

Fitness & Sports Akademiet A/S (FSA) er et nyt træningssite skabt til virksomheder og deres medarbejdere. www.f-s-a.dk tilbyder firmaer et online sundheds-univers, så de kan give deres medarbejdere nem og effektiv adgang til et internt 24-timers online trænings-, kost- og motivationsforum.
Universet skræddersyes til den enkelte virksomheds udtryk og behov.

Med træningssitet opfylder FSA mange større firmaers behov for et effektivt sundhedstilbud til deres ansatte. FSA foreslår, at virksomhederne i stedet for FORBUD arbejder med TILBUD, som indeholder både motivation, kost og træning. FSA tror på øget sundhed ad frivillighedens vej og har derfor skabt en unik sundhedsmodel – et fællesskab/community – som er til rådighed for medarbejderne 24 timer i døgnet.

Fællesskabet giver utallige fordele og muligheder:
De ansatte kan oprette grupper i sportsgrene som for eksempel løb, roning, golf – samt skabe specifikke firmaevents. De kan dele artikler, fotos og begivenheder med hinanden og aftale bookinger – og samtidig kan hver medarbejder oprette en personlig profil, hvor han eller hun kan registrere målsætning og træningsprogrammer og føre personlig log med grafer over træning og resultater.

Træningssitet indeholder et stort træningsvideobibliotek – med mere end 200 øvelser samt mulighed for tilknytning af personlige trænere / coaches. På sitet findes rådgivning, vejledning og coaching af førende eksperter fra FSA -blandt andre Arne Nielsson. Se hele listen over FSAs eksperter.
Medarbejderne får inspiration til sund, lækker og vitaminrig mad inklusiv opskrifter fra DinBaghave og der er også en mental sektion med artikler om motivation, stressforebyggelse og mental træning.
Sitet indeholder desuden artikler og videoer om fysisk træning, ernæring, skadeforebyggelse og mentaltræning.

Virksomhedernes udbytte – udover at få energiske og positive medarbejdere, der er villige til at gå en ekstra mil for firmaet – er:

Højere produktivitet via lavere sygefravær blandt medarbejderne
Større effektivitet via forbedret fællesskabsfølelse
Stor vilje til at gå den ekstra mil via øget loyalitetsfølelse hos medarbejderne
Rekruttering og fastholdelse af eftertragtede medarbejdere

Medarbejderne ser portalen som et stort aktiv på arbejdspladsen og de opnår:

Forbedring af egen sundhed via let tilgængelig viden om træning, kost og motivation
Større succes med træning via rådgivning og sparring med FSAs store ekspertpanel
Øget fællesskabsfølelse med kolleger via interaktivt sundhedsforum på arbejdspladsen

Om designet af den enkelte virksomheds træningssite:
Hele den tekniske løsning tilføres den enkelte virksomheds grafiske design, stil og tone, hvilket giver virksomheden mulighed for at tilpasse sitet til virksomhedens profil og øvrige sundhedsstrategi.

Med et skræddersyet 24/7 online sundheds-univers fra FSA får virksomheden en professionel sundhedsmodel, som giver mulighed for både at styrke firmakulturen og virksomhedens mål og samtidig være en eftertragtet arbejdsplads.

Skriv til info@f-s-a.dk for prøvelogin.

Læs mere her