Ventetid på strålebehandling er væk

Alle kræftpatienter i Region Midtjylland kan nu tilbydes strålebehandling uden ventetid. Årsagen er flere stråleapparater og mere personale

Halvdelen af alle kræftpatienter modtager strålebehandling som led i deres behandling og behovet har været stigende de seneste ti år. Det har i en årrække resulteret i ventetider for patienterne eller henvisning til andre afdelinger. Men det er slut nu.

Antallet af strålebehandlinger i Region Midtjylland steg med over 25 procent fra år 2008-2009, og i 2010 forventer man at kunne behandle 16 procent flere patienter. Det samlede antal strålebehandlinger er tredoblet i løbet af de seneste 10 år.

Stigningen i antallet af strålebehandlinger skyldes dels en forøgelse fra 4 til 10 acceleratorer, dels at personalet er opnormeret.

Optimering af arbejdsgange i relation til patientforløbene har også været medvirkende til, at patienterne nu helt kan slippe for unødig ventetid.

10 topmoderne apparater
I 2009 begyndte man udskiftningen af den sidste af stråleterapiens ældre stråleapparater. I 2010 råder afdelingen over 10 topmoderne stråleapparater, som giver en skånsom behandling med høj præcision.

På Onkologisk Afdeling er man glade for, at strålebehandlingen nu kan tilbydes uden ventetid:

– Vi har satset meget på uddannelse af personale, fordi det har været en flaskehals i udvidelsen af vores kapacitet. Det har båret frugt på mange måde. Patienterne kommer til at opleve, at der ingen unødig ventetid er til strålebehandling, og at vores daglige programmer afvikles mere smidigt, siger oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni.

Nu er det tid til at sætte fokus på fremtidige projekter.

Næste projekt er etablering af strålefunktionen ved Skejby i andet halvår af 2011. En strålefunktion, der udover to nye acceleratorer, også vil rumme en MR- og PET/CT-scanner til planlægning af strålebehandling samt en ny type strålebehandling (brachyterapi), hvor radioaktive nåle placeres direkte i kræftknuden.

Flere oplysninger

* Overlæge Henrik Pagh Schultz, Onkologisk Afdeling, tlf. 8949 2386
* Afdelingssygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen, tlf. 8949 2488

Fakta

* Antal strålebehandlinger 2007: 33.030
* Antal strålebehandlinger 2008: 40.250
* Antal strålebehandlinger 2009: 50.402

Læs mere her

Siemens præsenterer verdens første fuldt integrerede MR- og PET-scanner

default iconpic.jpg Ved den årlige, videnskabelige forsamling The Radiological Society of North America (RSNA) løftede Siemens sløret for verdens første fuldt integrerede MR- og PET-scanner. Den nye modalitet er i første omgang målrettet universitetshospitaler og forventes at spare både tid og ressourcer.

Biograph mMR (molecular Magnetic Resonance) er navnet på verdens første fuldt integrerede MR- og PET-scanner. Den er udviklet af Siemens Healthcare og er med sin simultane scanningsteknologi unik på markedet. Systemet kombinerer MR- og PET-data i det samme diagnostiske billede, så teknologien i realiteten kan betragtes som én enhed.

Indtil nu har det været næsten umuligt at integrere MR- og PET-teknologi, fordi PET-detektorer, som er baseret på traditionelle fotomultipliceringsrør, ikke kan bruges i det stærke magnetiske felt genereret af et MR-system. Den udfordring har Siemens løst ved at udnytte en helt ny teknologi såkaldte avalanche-fotodioder, der fungerer ved hjælp af et halvledermateriale.

Indledende undersøgelser peger på, at man med Siemens Healthcares nye system kan scanne hele kroppen på kun en halv time. Til sammenligning tager det i dag typisk en time at foretage to på hinanden følgende scanninger i først en MR-scanner og derefter en PET-scanner.

Vi er meget stolte over at kunne præsentere den første fuldt integrerede helkrops MR- og PET-scanner, siger Bjarne Roed, divisionsdirektør i Siemens Healthcare. Med et stigende antal patienter i det danske sundhedsvæsen i de kommende år er der brug for denne type innovative løsninger. Den nye scannermodalitet vil ikke bare betyde markante tidsbesparelser for lægerne og dermed også indirekte økonomiske besparelser for resten af samfundet; den vil også øge patienttilfredsheden, fordi den gør den sædvanlige patientgenlejring mellem henholdsvis en MR- og en PET-scanning overflødig.

Bred anvendelse for systemet
Formålet med den nye scannermodalitet er at diagnosticere sygdomme på et meget tidligt stadie i forløbet for bedre at kunne følge udviklingen i sygdommen og dermed planlægge et optimeret, individuelt tilrettelagt behandlingsforløb.

Med den simultane indsamling af MR- og PET-data er systemet også designet til at give nye muligheder inden for den kliniske, visuelle afbildning. Mens MR-scannere leverer morfologiske detaljer af det menneskelige væv, undersøger PET-scannere kroppens celleaktivitet og metabolisme. Ved at integrere de to modaliteter i samme system har Siemens nye scanner potentialet til at blive et særdeles værdifuldt redskab til at identificere neurologiske, onkologiske og kardiologiske sygdomsforløb.

Derudover er tanken, at man i fremtiden vil anvende systemet til kræftopfølgningsformål, ligesom det også åbner op for nye muligheder inden for research såsom udviklingen af henholdsvis nye biomarkører og terapeutiske indgangsvinkler.

Siemens forestiller sig endvidere udviklingen af en lang række kliniske applikationer til det molekylære MR-system til brug ved tidlig identifikation af ondartede sygdomme, terapeutisk planlægning (inklusive kirurgiske indgreb) samt terapikontrol.

Systemet er bygget op omkring et 3 tesla MR-system; dvs. at Biograph mMR-scanneren også kan benyttes som en stand-alone MR-scanner.

Siemens Healthcare er, som en af verdens største leverandører til sundhedsvæsenet, trendsætter indenfor billeddiagnostik, laboratoriediagnostik, medicinsk informationsteknologi og høreapparater. Siemens tilbyder produkter og løsninger, som dækker hele patientforløbet fra forebyggelse og tidlig diagnostik, til behandling og opfølgning. Ved at optimere arbejdsgangene for de mest almindelige sygdomme tilbyder Siemens, at sundhedsvæsenet kan blive hurtigere, bedre og mere omkostningseffektivt. Siemens Healthcare har 48.000 ansatte og driver virksomhed over hele verden. I finansåret 2010 (til 30. september) har sektoren haft en omsætning på 12,4 mia. euro.

Læs mere her