Århus Sygehus åbner Nordens første vævsbank

Det skal være slut med at importere menneskelige reservedele. Fremover vil ortopædkirurgerne blot skulle åbne en fryser på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, når de skal bruge knogler, sener eller brusk til patienter, der skal have opereret en reservedel ind i benet.

Forbruget af de menneskelige reservedele har været støt stigende, og lægerne har frygtet at skulle aflyse operationer, fordi der både har været problemer med levering fra udlandet og kvaliteten af donorvæv eller problemer med leveringen fra udlandet.

Med den nye vævsbank sikrer kirurgerne, at de selv fører kniven, når knogler og sener tages fra donorerne, og at der er styr på kvaliteten af vævet. Desuden vil den danske vævsbank kunne drives for en tredjedel af, hvad det koster at importere væv i dag.

– Vi er meget glade for, at vi nu får vores egen vævsbank. Dels er der det etiske aspekt, at vi kan levere vores egne reservedele og ikke behøver at hente sener og knogler i udlandet, dels får patienterne en bedre kvalitet, siger sektorchef overlæge dr. med Martin Lind.

Århus Sygehus gennemfører hvert år ca. 500 ledbåndsoperationer i knæene og ved en del af disse operationer er det nødvendigt at implantere sener fra organdonorer.

– Vi regner med, at vi får så mange menneskelige reservedele i vævsbanken, at vi kan begynde at sælge af dem til hospitaler både i Danmark og i resten af Norden, vurderer Martin Lind.

Vævsbanken åbner 1. maj. Oprettelsen er blevet mulig gennem en bevilling på én million kroner fra Region Midt

Flere oplysninger
Sektorchef, overlæge, dr. med Martin Lind, Idrætsklinikken, Århus Sygehus 8949 7094

Daglig leder af Vævsbanken Anne Marie Faunø 8722 2144

Læs mere her

Rekordmange organdonationer i Nord- og Midtjylland

Region Nordjylland og Midtjylland er tilsammen nordisk mester i organdonation.
I 1. halvår af 2010 var Nordjylland og Midtjylland det sted i hele Norden, hvor der blev foretaget flest organdonationer fra afdøde donorer. De to regioner har overhalet Norge og Finland, som i mange år har ligget forrest, når det gælder organdonationer i f.t. indbyggertal.

De seneste år har antallet af organdonationer ligget højt i Nord- og Midtjylland, og det ser ud til, at det er resultatet af mange års arbejde med at opbygge et system med donationsansvarlige nøglepersoner på intensivafdelingerne i regionerne.

– Der er i de seneste par år ydet en målrettet og bred indsats for at øge donationsraten i vores region. Ikke blot er nøglepersonsordningen blevet styrket, men der er også gjort en stor indsats for at kvalificere hele personalet på de intensive afdelinger til bedre at få øje på mulige donorer, tale med pårørende og håndtere de etiske dilemmaer, der altid følger med organdonation. Dertil kommer at der er etableret hold af eksperter, der er klar til at rykke ud til intensivafdelingerne og yde hjælp til donationsprocessen, siger overlæge Preben Sørensen, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus.

I alt er der det seneste halve år doneret organer fra 18 afdøde donorer på intensivafdelingerne i Nord- og Midtjylland. Det svarer til 10,79 pr. mio. indbyggere, og det er det højeste niveau i Norden.

Organdonationerne betød, at 33 patienter fik en ny nyre, og at 6 fik et nyt hjerte. Hertil kommer 14 transplantationer fra levende donorer, hvor et familiemedlem har doneret en nyre. I alt blev der i 1. halvdel af 2010 foretaget 47 nyretransplantationer på Skejby, og meget tyder på, at sidste års rekord på 85 nyretransplantationer bliver slået i år.

Intensivafdelingerne i de to regioner og transplantationscentret i Skejby har i mange år arbejdet med at opbygge og uddanne et korps af donationsansvarlige læger og sygeplejersker på intensivafdelingerne. Dansk Center for Organdonation har siden slutningen af 2007 stået for organisering og uddannelse af de donationsansvarlige nøglepersoner, og ordningen er i dag udbredt til alle intensivafdelinger i Danmark.

– Nøglepersonerne laver et fantastisk godt og engageret arbejde for at finde mulige organdonorer, og for at organdonationerne bliver gennemført, siger transplantationskirurg Øyvind Østraat, Århus Universitetshospital, Skejby.

For nyrepatienterne betyder de mange transplantationer, at ventelisten til nyretransplantationer i Skejby faldet fra 157 i 2007 til 93 i dag.

– Ventelisten er blevet betragteligt kortere, og den gennemsnitlige ventetid er faldet så meget, at patienter på ventelisten i dag har en reel udsigt til at deres situation bliver forbedret inden for en overskuelig fremtid, siger ledende overlæge Stinne Kvist ved Nyremedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby.

For patienter med kronisk nyresvigt betyder en nyretransplantation, at de kan kvitte dialysen og vende tilbage til en normal tilværelse.

– At være i dialyse kan i tidsforbrug sammenlignes med et halvdagsjob. Enten tilbringer patienterne tre dage om ugen på hospitalet, eller også kører de posedialyse hver eneste nat. Der er rigtigt mange restriktioner på, hvad de må spise, de må stort set ikke drikke noget, og de kan ikke lige tage ud og rejse, siger Stinne Kvist.

– Når man er transplanteret er der ingen restriktioner. Bare man tager sin medicin og kommer til kontrollerne på hospitalet, så man spise, drikke, få børn og rejse, så meget man vil.

Se Scandiatransplants opgørelse af transplantationer og ventelister i 1. halvår af 2010.

Yderligere informationer
Organdonation i Danmark er opdelt i regionale områder. Organdonationerne på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland koordineres fra transplantationscentret Århus Universitetshospital, Skejby.

Kontaktperson:
Overlæge ved Neurokirurgisk Afdeling Preben Sørensen, Tlf. 99 32 27 41

Læs mere her