Vinderne af turen til St. Croix fundet

I dag blev vinderholdet af Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen fundet. Det heldige hold, som skal en tur til st. Croix kommer fra Roskilde Kommune.

Efter at have motioneret sig igennem de tre kampagneuger hvor Dansk Firmaidrætsforbund sammen med Novo Nordisk har sat fokus på den daglige motion, kunne det heldige vinderhold fra Roskilde Kommunes IT–Afdeling "Bonderøvene" i dag modtage beskeden om at de skal en tur til Caribien.

Ifølge holdkaptajn Marianne Jensen, har deltagerne på holdet sørget for at holde sig i form på mange forskellige måder. "IT–afdelingen i Roskilde Kommune servicerer en række forskellige steder med PC´ er og telefoni, så vi har været rundt til en masse af kommunens afdelinger i hele byen på cykel".

Udover motionen i arbejdstiden har mange af holdets deltagere også motioneret i fritiden, og det kan ses på holdets motionsstatistik. De 14 deltagere har tilsammen motioneret 275 motionsdage i løbet af kampagnens tre uger. Det svarer til et gennemsnit på 19,6 motionsdage, eller 21.445 motionsminutter.

Dansk Firmaidrætsforbund og Novo Nordisk ønsker de heldige vindere tillykke med præmien.

Yderligere oplysninger:

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Telefon: 65 31 65 60
Mobil: 22 35 37 33
 

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbund bag motionssucces

Motionskampagnen “Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen” nåede 24.500 deltagere, som i disse dage motionerer på livet løs. Dermed er kampagnen allerede i sit andet leveår på rette vej mod målet om, at vokse sig lige så stor som firmaidrættens anden kampagne "Vi cykler til arbejde".

Mandag i denne uge blev Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende motionskampagne “Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen” skudt i gang.
Fra den 6. september til den 26. september motionerer 24.563 deltagere, fordelt på 2.455 hold, 30 minutter om dagen, og deltager på den baggrund i lodtrækningen om en rejse til St. Croix.

Målsætningen for dette års kampagne var et deltagerantal på 20.000 – et mål som rigeligt er indfriet.

Med kampagnen ønsker Dansk Firmaidrætsforbund, i samarbejde med Novo Nordisk, at sætte fokus på vigtigheden af at få de 30 minutters daglig motion, som sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne danskere.

Forbundsformand Peder Bisgaard, Dansk Firmaidrætsforbund, udtaler:

"Med kampagnen "Arbejdspladsen motionerer", har Dansk Firmaidrætsforbund demonstreret, at det nytter noget at søsætte en motionskampagne, der skal få folk til at ændre deres motionsvaner og skabe en sundere livsstil. Jeg noterer mig med glæde det høje deltagerantal og i Dansk Firmaidrætsforbund ser vi frem til at gøre kampagnen endnu større deltagermæssigt i de kommende år".

Næste år kører kampagnen i ugerne 38, 39 og 40 fra den 19. september til den 9. oktober.

For yderligere oplysninger omkring kampagnen henvises til kampagnens hjemmeside på www.dfif.dk/mpa eller til kampagnesekretariatet v/ Jakob Thøger Michelsen på telefon 65 31 65 60
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen rykker tilmeldingsfristen

Massive tilmeldinger til Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende motionskampagne skaber behov for udsættelse af tilmeldingsfristen.

I løbet af den sidste uge, er tilmeldingerne til Dansk Firmaidrætsforbunds (DFIF) landsdækkende motionskampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen strømmet ind.

Kampagnen som arrangeres af DFIF i samarbejde med Novo Nordisk A/S, blev for alvor skudt i gang på et pressemøde i Charlottehaven i København den 17. august, med deltagelse af Sundheds– og indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Kulturminister Brian Mikkelsen.

For at bakke op omkring Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen har de to ministre indvilget i, at indlede en motionsdyst imod hinandens respektive ministerier.

Siden pressemødet, har stadigt flere tilmeldinger strømmet ind. I øjeblikket ligger de daglige tilmeldinger på ca. 2.000 deltagere, samtidig med at der stadig bestilles informationsmateriale omkring kampagnen.

"Det er som vi har forventet, og som vi har erfaring for, tilmeldingerne kommer i sidste øjeblik. Som det går i øjeblikket, hvor folk stadig bestiller kampagnemateriale, har vi dog grund til at tro, at der er mange flere som gerne vil deltage i kampagnen. Derfor har vi besluttet at udskyde tilmeldingsfristen til fredag den 3. september", siger MpA konsulent Bo Isaksen.

Deltagerantallet i kampagnen ligger i øjeblikket på ca. 11.500 men er kraftigt stigende.

På kampagnens hjemmeside kan man dels holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt se hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt hold. Hvis man har lyst at interviewe nogle hold kan man også finde kontakter til alle holdenes holdkaptajner.

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 6531 6560
Mail: mpa@dfif.dk
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen er blevet landsdækkende

Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen som bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, er for alvor blevet landsdækkende.

Kampagnen som har til formål, at få flere danskere til at motionere 30 minutter eller mere om dagen, er målrettet landets arbejdspladser hvor kolleger i uge 37, 38 og 39 opfordres til, at motionere sammen.

Tilmeldingen til kampagnen løber i hele august måned, og der er allerede tilmeldte fra alle amter i landet. Københavns kommune og Københavns amt ligger i øjeblikket i spidsen for tilmeldingerne med godt 450 tilmeldte, mens Roskilde Amt og Bornholms regionskommune ligger sidst med omkring 65 deltagere.

Samlet er der i øjeblikket tilmeldt godt 2.500 deltagere, et tal som stiger dagligt. Forventningerne til kampagnen er et deltagerantal på 20.000, en fordobling af sidste års kampagne med 10.000 deltagere.

På kampagnens hjemmeside kan man holde øje med, hvor mange hold arbejdspladserne i de enkelte amter har tilmeldt, samt finde kontakter til holdkaptajnerne på de respektive hold.

Kampagnens hjemmeside findes på:
www.dfif.dk/mpa

Tilmeldingsstatistikken kan findes direkte på: http://www.dfif.dk/mpa/am/vis_1_amt.asp

Med venlig hilsen

Jakob Thøger Michelsen
Dansk Firmaidrætsforbund
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 65 60.
 

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbunds kampagne “Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen” er kommet godt fra start

Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling Motion på Arbejdspladsen (MpA) arbejder i øjeblikket på, for andet år i træk, at afholde en landsdækkende motionskampagne med budskabet om 30 minutters daglig motion og arbejdet ser ud til at bære frugt.

Der er allerede godt 1.700 tilmeldte deltagere, og tallet stiger hurtigt.
"Der er allerede en lang række af de store danske virksomheder som f.eks. A.P. Møller, Novo Nordisk og DSB, der har tilmeldt hold fra deres virksomheder", siger konsulent i MpA Morten Bierbaum.

Selv om de store virksomheder kan trække en masse deltagere, så er det faktisk i lige så høj grad de små lokale arbejdspladser, som batter noget.
Sidste år var det således også primært små arbejdspladser der løb med præmierne. Det var et hold fra Århus Kommunale Værker, som vandt førstepræmien i form af en rejse for hele holdet til Lanzarote, mens så forskellige arbejdspladser som Roskilde Domkirke, Ældrecenter Øst i Vollsmose, og Revacentret Skovminde i Aakirke by på Bornholm, løb med aktivitetspræmierne.

Kampagnen som hedder Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen, bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, der på trods af sit primære arbejde med diabetes medicin, har valgt at gå ind og støtte kampagnen.
Kampagnen retter sig imod personer på de danske arbejdspladser og formålet er, at sætte fokus på de 30 minutters daglig motion, som er vigtig for at forebygge en række livsstilsbetingede sygdomme.

Ved at tilmelde motionshold på 4–16 deltagere, kan kolleger på de danske arbejdspladser i uge 37, 38 og 39, være med i kampagnens konkurrence, hvor førstepræmien er en uges ophold for hele holdet på St. Croix i det tidligere dansk Vestindien.

Se hvordan tilmeldingerne fordeler sig på landsplan på www.dfif.dk/mpa under statistik. Her findes også en liste over hvilke lokale arbejdspladser der har tilmeldt sig:

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer – 30 minutter om dagen

Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling Motion på Arbejdspladsen (MpA) skyder for andet år i træk en landsdækkende motionskampagne i gang.

Kampagnen som hedder Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen, bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, og retter sig imod personer på de danske arbejdspladser.

Formålet er, at sætte fokus på de 30 minutters daglig motion, som er vigtig for at forebygge en række livsstilsbetingede sygdomme.

Ved at tilmelde motionshold på 4–16 deltagere, kan kolleger på de danske arbejdspladser i uge 37, 38 og 39, være med i kampagnens konkurrence, hvor førstepræmien er en uges ophold for hele holdet på ST. Croix i det tidligere dansk Vestindien.

Herudover udloddes ved lodtrækning, en række andre motionspræmier, jævnt fordelt på de forskellige amter i Danmark.

Målet for kampagnen er i år, at nå op på 20.000 deltagere, en fordobling af sidste års kampagne.

Tilmeldingen er startet på kampagnehjemmesiden, og der er allerede godt 1000 deltagere fra hele Danmark.

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.
 

Læs mere her

Arbejdspladsen motionerer – 30 minutter om dagen

Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling Motion på Arbejdspladsen (MpA) skyder for andet år i træk en landsdækkende motionskampagne i gang.

Kampagnen som hedder Arbejdspladsen motionerer 30 minutter om dagen, bliver til i samarbejde med Novo Nordisk, og retter sig imod personer på de danske arbejdspladser.

Formålet er, at sætte fokus på de 30 minutters daglig motion, som er vigtig for at forebygge en række livsstilsbetingede sygdomme.

Ved at tilmelde motionshold på 4–16 deltagere, kan kolleger på de danske arbejdspladser i uge 37, 38 og 39, være med i kampagnens konkurrence, hvor førstepræmien er en uges ophold for hele holdet på ST. Croix i det tidligere dansk Vestindien.

Herudover udloddes ved lodtrækning, en række andre motionspræmier, jævnt fordelt på de forskellige amter i Danmark.

Målet for kampagnen er i år, at nå op på 20.000 deltagere, en fordobling af sidste års kampagne.

Tilmeldingen er startet på kampagnehjemmesiden, og der er allerede godt 1000 deltagere fra hele Danmark.

Yderligere information omkring kampagnen og tilmelding fås på kampagnehjemmesiden www.dfif.dk/mpa under "Arbejdspladsen Motionerer", eller ved henvendelse til MpA.
 

Læs mere her

Odense: Deltagerrekord i Dansk Firmaidrætsforbunds Firma Multi Motion

Den 6. september afvikler Dansk Firmaidrætsforbund for femte gang Firma Multi Motion i Langesøskoven og omegn ved Odense.

I Firma Multi Motion dystes der i orienteringsløb, kanosejlads og mountainbike. Hertil kommer en række opgaver, som er ukendte for deltagerne på forhånd. Det drejer sig om udfordringer til lands, til vands og i luften. Teamsamarbejde er omdrejningspunkt for alle aktiviteterne. Holdene skal følges hele vejen og samlet i mål.

Der er tilmeldt 15 damehold, 34 mixhold og 51 herrehold. 31 hold skal prøve kræfter med en 90 km distance, 59 hold med en 55 km distance, medens 10 hold udfordres på 30 km distancen.

Novo Nordisk er med 13 hold den virksomhed, der er bedst repræsenteret.

Dansk Firmaidrætsforbund har de seneste fem år oplevet en støt stigende tilslutning til Firma Multi Motion. I 2004 deltog 26 hold, i 2005 deltog 40 hold, i 2006 deltog 60 hold, i 2007 deltog 70 hold, medens man i 2008 er nået helt op på 100 hold, hvilket har gjort Firma Multi Motion til et af de største adventureraces i Danmark for både motionister og mere etablerede adventureracehold.

– I en tid, hvor konkurrencen om de danske idrætsudøveres gunst til stadighed skærpes , noterer vi os med tilfredshed, at vi har ramt et koncept, der er stor søgning til, udtaler Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere på landsplan.

Firma Multi Motion er en del af Danish Adventure Race Cup, hvilket gør, at deltagerne i Firma Multi Motion optjener point til den samlede cup.

Udover rækkepræmier er hovedpræmien en rejse for tre personer til Club La Santa.

Billedtekst: Der er i år deltagerrekord i Dansk Firmaidrætsforbunds Firma Multi Motion
 

Læs mere her

Blodkar afslører nye muligheder for behandling af migræne

For at afgøre en diskussion i forskerkredse har et hold forskere fra Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet undersøgt migræne-patienters blodkar under et fremkaldt anfald. Forskerne har her gjort en opdagelse, som vil få stor betydning for fremtidens migrænemedicin.

Migræne er en meget smertefuld hovedpine, som rammer næsten en halv million danskere. Der findes medicin, men ingen kur, og forskerne arbejder stadig intenst på at afdække årsagerne til hovedpinen.

Hovedpineforskere har længe været enige om, at migræne skyldes en endnu ukendt mekanisme i hjernen. Til gengæld har de diskuteret, om udvidelse af hjernens blodkar er den skyldige. For at kaste lys over sagen, besluttede forskere fra Dansk Hovedpine Center og Københavns Universitet sig for at undersøge diameteren af blodkar inden i og udenpå hjernen. Det skete i en magnetisk resonansscanner på migræne-patienter under et migræneanfald.

Blodkar i hjernehinden giver smerten
– På baggrund af vores undersøgelse kan vi slå fast, at migræneanfald hænger sammen med udvidelse af blodkar, som forsyner hjernehinderne og blodkar, som forsyner selve hjernevævet. Det bekræfter den gamle hypotese om, at migrænesmerten er forbundet med udvidede blodkar, fortæller læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar og uddyber:

– Endnu vigtigere er det, at når vi gav migrænepatienterne medicinen sumatriptan, kunne vi se, at blodkarrene i hjernehinden trak sig sammen, og at det lettede migrænesmerterne. Det peger på, at lindring af et migræneanfald først og fremmest kan ske ved at påvirke blodkarrene i hjernehinden. Og disse kar ligger uden for blod-hjernebarrieren.

Blodhjernebarrieren er en fortykkelse af hjernens blodkar, som betyder, at kun særlige stoffer og forbindelser kan trænge gennem og ud i selve hjernens væv. Den beskytter hjernen mod infektioner og affaldsstoffer, men kræver også særligt designede medikamenter, når lægerne skal behandle sygdomme og skader inde i hjernen.

– Hvis migrænen neurofysiologisk set ligger uden for blodhjernebarrieren, er den langt nemmere at ramme med medicin, end vi hidtil har antaget. Det vil derfor få betydning for fremtidens migræne-medikamenter, forklarer Sohail Asghar.

Pris for studier af migræne
Sohail Asghar modtog fredag den 25. marts Mogens Fog-prisen til Dansk Neurologisk selskabs årsmøde 2011 for sine kliniske studier af migræne. Samtidig har Sohails ph.d.-vejleder overlæge Messoud Ashina fået en bevilling på 2,5 millioner af Novo Nordisk Fonden til at fortsætte arbejdet med at studere migrænepatienter.

Studiet er netop offentliggjort i Annals of Neurology.

Kontakt:
Læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 20 61 37 37

Kontakt

Læge og ph.d.-studerende Sohail Asghar
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 43 23 21 61
Mobil: 20 61 37 37

Kommunikationsmedarbejder Malene Steen Nielsen Flagga
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 28 75 69 61

###

Migræne
Migræne er en af de mest udbredte neurologiske lidelser i Vesten og rammer 10 -15 procent af den voksne befolkning. Det svarer til over 80 millioner mennesker i Europa og USA.

Migræneanfaldene kommer i den produktive alder (25 – 55 år), og koster derfor samfundet ca. 27 milliarder euro om året. Til trods for intense studier og medicin, forbliver årsagen til migræne en gåde, som hjernen indtil videre nægter at frigive.

Diagnostiske kriterier for migræne er at have mindst fem anfald af hovedpine, som varer 4 – 72 timer (ubehandlet eller succesfuldt behandlet) og har mindst to af følgende træk:

– Halvsidig
– Pulserer
– Moderat til svær smerte
– Forværres ved rutinemæssig fysisk aktivitet (fx at gå, eller gå op ad trapper)
– Under hovedpinen har enten kvalme, opkast og/eller lys- og lydfølsomhed

Og symtomerne ikke skyldes anden lidelse.

Mit liv som forsøgskanin – videnskabsreportage fra forsøgene med migrænepatienterne :
http://videnskab.dk/krop-sundhed/mit-liv-som-forsogskanin

Læs mere her

En ud af fem diabetikere mister op til 15 arbejdstimer om måneden på grund af for lavt blodsukker (6 June 2011)

Næsten en ud af fem diabetikere må jævnligt opgive at gennemføre en hel arbejdsdag på grund af episoder med farligt lavt blodsukker, også kaldet hypoglykæmi.[1] Det viser en ny undersøgelse med fokus på produktivitetstab som følge af hypoglykæmi, der i dag er offentliggjort i det internationale tidsskrift Value in Health. Undersøgelsen omfattede 1.404 type 1- og type 2-diabetikere i USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig, som havde haft et tilfælde af hypoglykæmi i den forudgående måned.1

Undersøgelsens hovedkonklusioner var:

· Det gennemsnitlige produktivitetstab for arbejdspladsen pr. person pr. måned på grund af hypoglykæmi om aftenen eller om natten var 14,7 timer for dem, der ikke mødte på arbejde. Det svarer til anslået 2.294 US dollars i tabt produktivitet pr. person pr. år*.1

· Hypoglykæmi forekommer ofte om natten, og en ud af fem personer (22,7%) kom for sent på arbejde eller mistede en hel arbejdsdag på grund af et natligt tilfælde af hypoglykæmi.1 18,3% måtte enten gå tidligt hjem eller mistede en hel dag på grund af hypoglykæmi i arbejdstiden.1

Mange diabetikere kæmper jævnligt med hypoglykæmi, sagde forsknings­leder og sundhedspsykolog dr. Meryl Brod. Det påvirker ikke kun deres arbejdsliv, men giver et stigende behov for selv at måle blodsukkerniveauet. Desuden er hypoglykæmi, der opstår, mens man sover, et stort problem for diabetikere.

Undersøgelsen viste også, at patienterne gennemførte 5,6 ekstra blodsukker­målinger i de første syv dage efter et tilfælde af hypoglykæmi, og at 24,9% kontaktede en behandler (praktiserende læge, hospital, diabetesklinik eller anden sundhedsperson) efter et tilfælde.1 Blandt patienter i insulin­behandling oplyste 25%, at de nedsatte deres insulindosis efter anfaldet.1

Opretholdelse af en god blodsukkerregulering har langsigtede fordele for diabetikere, fordi det reducerer forekomsten af komplikationer.[2] Symptomerne i forbindelse med hypoglykæmi, hvor blodsukkerniveauet bliver for lavt, er ofte hjertebanken, rysten, sultfølelse, svedudbrud, koncentrationsbesvær eller forvirring.1 Diabetikere i insulinbehandling kan have 1 3 tilfælde af hypoglykæmi om måneden.2

Den samlede undersøgelse kan ses i julinummeret af Value in Health og online på: www.valueinhealthjournal.com. Undersøgelsen er sponsoreret af Novo Nordisk.

Yderligere information om diabetes:[3],[4] · Forekomsten af diabetes er på verdensplan steget til det seksdobbelte i løbet af en generation. Det anslås, at der i 2010 var ca. 285 mio. mennesker med diabetes, og det tal forventes at stige til 438 mio. i 2030.3

· Mere end 50% af alle diabetikere er ikke klar over, at de har sygdommen.3

· Diabetes var i 2010 årsag til næsten 4 mio. dødsfald på verdensplan, svarende til næsten 7% af den samlede dødelighed på verdensplan, hvilket er en stigning på 5,5% i forhold til 2007.3 Diabetes er den fjerdehyppigste dødsårsag som følge af sygdom på verdensplan.4

· I 2010 udgjorde de globale udgifter til diabetes mindst 376 mia. US dollars, og udgifterne forventes at stige til over 490 mia. dollars i 2030.3

Yderligere information:

Medier:

Katrine Rud von Sperling
Tlf.: 4442 6718

Investorer:
Klaus Bülow Davidsen
Tlf.: 4442 3176

Referencer:

[1] Brod M, Christensen T, Thomsen TL, Bushnell DM. The Impact of Non-Severe Hypoglycemic Events on Work Productivity and Diabetes Management. Value In Health 2011 [publiceret online 6. juni 2011].

[2] Donnelly LA, Morris AD, Frier BM, et al. Frequency and predictors of hypoglycaemia in Type 1 and insulin-treated Type 2 diabetes: a population-based study. Diabet Med 2005; 22:749 755.

[3] Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, second and third editions: 2007 / 2009.

[4] WHO’s landekontor i Pakistan: http://www.emro.who.int/pakistan/programmes_ncd.htm.

Læs mere her