Gratis hjælp til firmaets rygere

Rekvirér en guide til firmaets rygere og hjælp dem med at træffe en god beslutning.Sundt Samarbejde har arbejdet med rygestop siden 2002 og tilbyder en gratis vejledning til en røgfri tilværelse uden brug af nikotinprodukter.

Programmet “Quickstop Guide – den naturlige vej til et rygestop” er et koncentrat af firmaets erfaringer med talrige rygestoppere i alle aldre og stillinger.
Programmet kan rekvireres på info@sundt-samarbejde.dk

Sundt Samarbejde tilbyder inspirationsmøder, kurser, foredrag mm. indenfor adfærdsændring med fokus på stress, vægt og rygning. Kurserne, som starter med et informationsmøde, er en blanding af individuelle sam-taler og gruppeaktiviteter. De baserer sig på materiale skrevet af firmaets instruktører.

Firmaet tilbyder gratis vejledning til håndtering af firmaets rygere.

Læs mere her

Hvis det er muligt i verden er det muligt for mig

Kan man forestille sig en mere optimistisk titel på en rygestop–bog Og optimisme er der god brug for blandt rygerne med de forestående begrænsninger for deres adfærd, der træder i kraft den 15 august.

Bogen baserer sig på erfaringer hentet fra mere end tusinde kursister, der har deltaget på Stopcentrets kurser enten privat eller i firmaer rundt om i landet.

Den er et frisk pust til rygere, der har et ønske om at kvitte tobakken uden brug af nikotinerstatning. Den beskriver afprøvede holdninger og teknikker, som har hjulpet størstedelen af rygestopperne ud af deres afhængighed og uden de stærkt opreklamerede besværligheder der normalt betragtes som lovmæssige i forbindelse med rygestoppet.

Bogen er en stærk støtte til firmaets potentielle rygestoppere. Den er også en fast bestanddel på Stopcentrets kurser.

"Hvis det er…" er på 208 sider og koster kr. 225.– incl. moms og kan rekvireres på www.stopcentret.dk
 

Læs mere her

DADAFO: Rygestopkurser virker ikke, men det gør e-cigaretter

Mens antallet af deltagere til rygestopkurser falder drastisk, så stiger antallet af brugere af e-cigaretter i Danmark kraftig. Det er der er en god forklaring på. Rygestopkurser og deres effekt har længe været stærkt overvurderet, og nu hvor et nyt produkt på markedet kan få rygere til at smide cigaretterne med største fornøjelse, så begynder tilmeldingerne til rygestopkurserne at falde. Dette produkt er e-cigaretten, den er meget effektiv og de seneste år er antallet af brugere steget til ca. 300.000. Antallet af rygere i Danmark er de seneste år faldet kraftigt, og nærmer sig nu 800.000 faste rygere. Det samme gælder salget af tobak og nikotinerstatningspræparater der også er faldet kraftigt, som følge af e-cigarettens store udbredelse.

En af hovedårsagerne til e-cigarettens succes, handler om den lethed hvormed man kan skifte cigaretterne ud. Man får stadig en oplevelse der til dels minder om rygning, man får nikotin og man slipper for rygestopkurser der er næsten helt uden effekt og som er meget dyre. Bestyrelsesmedlem i DADAFO, Peter Stigaard, er ikke i tvivl om hvorfor tilmeldingerne til rygestopkurserne falder så kraftigt:

”Hvorfor skal man gå på kursus for at lære at kvitte smøgerne, og dermed bruge løs af skatteydernes penge Der findes en løsning der ikke koster én eneste krone af skatteydernes penge, og det er e-cigaretter. Opfordr i stedet rygerne til at skifte til e-damp – det er langt mindre sundhedsskadeligt – og det giver rygere en mulighed for at bevare følelsen af at ryge når man damper, uden alle generne ved passiv røg.”

I England er man nu begyndt at tilbyde e-cigaretter på rygestopkurserne, bl.a. som følge af anbefalinger fra ASH (Action on Smoking and Health) og resultaterne derfra er ekstremt positive. DADAFO’s formand Christian Jakobsen forstår ikke hvorfor man ikke lader sig inspirere i Danmark:

”Det giver sig selv, at folk ønsker resultater. Det er derfor man vælger at bruge en e-cigaret. Hvorfor skulle man spilde tiden på et rygestopkursus, når man kan gå ned til den lokale e-cigaret butik, købe et startsæt til 350 kr. og så være røgfri Det har man opdaget i England, og derfor er man nu begyndt at tilbyde e-cigaretter på rygestopkurserne. Med gode resultater.”

De seneste videnskabelige undersøgelser viser at e-cigaretten virker godt som et sikkert alternativ til cigaretter, men den bliver ikke promoveret i Danmark, hvor man i stedet i høj grad stadig hænger fast i ineffektive midler som rygestopkurser og nikotinerstatningspræparater med en meget lav effektivitet. Det betyder at man ikke promoverer det produkt der med størst sikkerhed giver et varigt rygestop.

Det er ellers imod anbefalingerne fra de største forskere inden for rygestop og nikotinafhængighed, der alle går ind for harm reduction (skadesreducering) som har vundet stor international opbakning de seneste år – men altså ikke i Danmark. Både Prof. Karl Fagerström, Prof. Riccardo Polosa og Prof. Peter Hajek er alle store fortalere for e-cigaretten, da den tilbyder rygere et alternativ til cigaretten som både er effektivt og som gør, at man stadig kan få nikotinen og bevare vanen. I Frankrig er lægerne nu også begyndt at ordinere e-cigaretter til patienter der ønsker at stoppe med at ryge, noget der stadig har lange udsigter i Danmark, og det ærgrer DADAFO’s næstformand Kenneth Søberg:

”Det er uforståeligt at harm reduction, eller skadesreducering, ikke er noget der har ramt Danmark endnu. De største forskere i verden er fortalere for det. Det er egentlig meget enkelt – man ryger for at få nikotinen, men det er røgen der dræber.”

Læs mere her

Lægemiddelstyrelsen kræver mere tobak i e-cigaretterne

Lægemiddelstyrelsen kræver mere tobak i e-cigaretterne, absurd siger importøren.
Redningen for e-rygerne kunne være en ny sundheds minister fra DF.

Kampen om lovliggørelsen af e-cigaretterne med nikotin raser videre.
Oktober sidste år dømte Lægemiddelstyrelsen alle elektroniske cigaretter forbudte, da de iflg styrelsen var at kategorisere som lægemidler.

Firmaet NyCigaret.dk klagede over afgørelsen og fik herefter opsættende virkning af ministeriet for sundhed og forebyggelse , medens sagen kørte. Tiden gik, og lægemiddel styrelsen blødede op på deres forbud og meddelte i feb 09 at de e-cigaretter der ikke indeholdt nikotin, var “frikendt” for at være et lægemiddel, dem kunne styrelsen ikke forbyde.

5 maj 09 stadfæstede ministeriet lægemiddel styrelsens afgørelse om at refiller med nikotin til e-cigaretter var at betragte som et lægemiddel, og derfor ikke må sælges uden en markedsførings tilladelse samt en, godkendelse, som normalt koster over 20 millioner kr.
NyCigaret.dk havde i deres argumentation overfor ministeriet fordret at deres elektroniske dampcigaretter skulle kategoriseres som et nydelsesmiddel på linie med almindelige cigaretter. Hertil svarede sundheds ministeriet, at de ikke kunne acceptere at e-cigaretterne som et nydelsesmiddel, da de ikke indeholdt råtobak, samt en varierende mængde nikotin.
Denne udmelding tog de til efterretning, og NyCigaret.dk ophørte med at sælge nikotin refillerne som var blevet forbudt 5 maj.

1 Juli i år præsenterede firmaet så en ny hjemmeside www.IkkeForbudt.dk hvor de tilbød deres nye produkt, en e-cigaret refill der nu indeholdt råtobak, samt varierende mængde af nikotin, så skulle man tro at myndighederne var tilfredse
Men nej IkkeForbudt.dk har netop modtaget et brev fra lægemiddelstyrelsen, som stadig mener at refiller med nikotin er et lægemiddel, og ikke et nydelsesmiddel. Dette til trods for at firmaet har tilsat refillerne råtobak, som selv samme styrelse havde indikeret, var det der gjorde, at de ikke kunne sidestille e-cigaretten, med et nydelsesmiddel.
Nu mener styrelsen at der ikke er nok tobak i de nye refiller, tobak mængden skal svare til nikotinmængden og nikotinen må ikke være udvundet.
Produktet er dog stadig lovligt indtil videre oplyser Mikael Rosanes.

En almindelig cigaret består af tobak der indeholder nikotin, den nye refill fra IkkeForbudt.dk indeholder nikotin der er udvundet af råtobak, samt lidt råtobak, så forskellen er blot, at der at er mindre af den skadelige tobak i refillen, end i en almindelig cigaret”siger Mikael Rosanes og udtaler at “situationen absurd og ligner heksejagt på et produkt som tusinder danskere hver dag benytter, som et klogere alternativ til almindelige cigaretterne. En e-cigaret antændes ikke, og selv om den nu kan indeholde råtobak, er det røgfri tobak, som ikke skaber den farlige kræftfremkaldende tjære og kultveilte, da der ingen afbrænding finder sted.”

Mikael Rosanes udtaler yderligere at “det eneste der snart kan redde de mange danske e-rygere er en ministerokade på sundheds minister posten , og fremhæver at der findes sundhedsordførere fra regeringens støttepartier, som er meget positive over for e-cigaretter, og som godt kan se det absurde i at der kan købes tobaks cigaretter med nikotin & 4000 skadelige stoffer på hvert et gade hjørne, medens lægemiddelstyrelsen arbejder på højtryk for at lægge hindringer i vejen for salget af en elektronisk cigaret, hvor alle de skadelige stoffer på nær nikotinen er fjernet.

Fotos www.ppy.dk/press

Læs mere her

F.D.A ydmyget og underkendt i dampcigaret sag med nikotin

Godt nyt til E-Cigaret rygere. Ny dom af 14 jan 2010 gør E-cigaretter med nikotin lovlige i USA.

F.D.A ydmyget og underkendt i dampcigaret sag med nikotin .
Lægemiddelstyrelsen herhjemme kan få en lignende sag med danske dampcigaret importører.

De amerikanske dampcigaret forhandlerne i USA scorede en stor sejr i retten 14 jan, da dommer Richard J. Leon of Federal District Court i Washington i en kendelse krævede, at dampcigaretter med nikotin i USA skal reguleres på samme måde som tobaks cigaretter. Dommeren gav de amerikanske dampcigaret distributører medhold i, at dampcigaretterne ikke var blevet markedsført som medicinsk udstyr eller rygestop middel, som Food and Drug Administration havde argumenteret, men snarere som et sikrere substitut der kan give brugerne “det nikotin kick, uden tobak, som rygere tørster efter”.

Dommer Richard J. Leon afsagde et påbud til det amerikanske F.D.A om at tillade at e-cigaretter / dampcigaretter med nikotin og at stoppe beslaglægningen ved grænserne, samt at frigive millionvis af konfiskerede nikotin refiller og hundrede tusinder dampcigaretter til en samlet værdi af over 100 millioner $.

Dette betyder at over 2 millioner amerikanske damp rygere (E-smokers) nu får lov i fred og ro til at fortsætte med at ryge damp-cigaretter med nikotin.
De over 50.000 danske damprygere kan måske derfor også snart se frem til at kunne smide smøgen og beholde “røgen” og nikotinen, helt uden tjære & kulilte, og helt uden lægemiddelstyrelsens indblanding.

Mikael Rosanes fra NyCigaret.dk, en af pionererne i den voksende dampcigaret industri udtaler, at problemstillingen i Danmark er den samme som amerikanske kollegaer har været udsat for. Den danske lægemiddelstyrelse bruger de selv samme argumenter til, at forbyde dampcigaretten i Danmark, som F.D.A gjorde i USA, og som netop til fulde er blevet underkendt ved en amerikansk føderal domstol. Derfor er Rosanes nu mere optimistisk om udfaldet af sin kørende “nikotin sag” med myndighederne.
Skulle ministerets afgørelsen gå ham imod, vil Rosanes selv anlægge en lignende sag ved en dansk domstol mod staten, og dette har han gennem sin advokat Jørgen Lykkegaard Åbyhøj ladet ministeriet vide.

Det burde gøre et indtryk på Sundheds minister Jacob Axel Nielsen, at en domstol i USA i den grad fejer alle de samme påstande og argumenter af bordet som lægemiddelstyrelsen og ministeriet selv benytter i denne sag.

Når der nu sammenlagt er brugt ca. 1½ år i sags-behandlings tid i disse sager, er det jo desværre ikke fordi myndighederne har brugt disse 18 måneder på grundigt, at undersøge faktaene ved damp rygning. Myndighederne har, så vidt vi er informeret, ikke foretaget en konkret teknisk og toxologisk undersøgelse af produktet, eller konsulteret chef læge, speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin Hans Ole Hein som i Berlingske Tidende skrev en anbefalende kronik om dampcigaretter.

Ej heller er vi vidende om at myndighederne har konsulteret lunge specialisten Philip Tønnesen på Gentofte, der har ofte har udtalt sig i medierne, meget positivt om brugen af dampcigaretter, som alternativ til tobaks rygning.

Sagen er at Nej myndighederne ikke har rykket sig en tomme. De har hele tiden haft “nej hatten” på og sagt nej nej nej per automatik. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er citeret for at på TV2, at udtale sig lidt arrogant og fordomsfuldt om dampcigaretterne: Han formulerede det sådan: – “de er ikke min kop the”, fortæller Mikael Rosanes fra Nycigaret.dk der fik sin første sag med Lægemiddelstyrelsen i oktober 2008. Denne sag endte med en kendelse fra Ministeriet om, at dampcigaretter med nikotin var, at betragte som et lægemiddel, og ikke kunne sidestilles som et nydelses middel på linie med cigaretter da dampcigaretterne ikke indeholdt tobak.

Denne information tog firmaet til efterretning og en måned senere i 1 juli 09 lanceredes et nyt produkt, en damp-refill med nikotin og et kvart gram tobak. Da produktet nu indeholdt tobak og blev solgt som et røgfrit tobaksprodukt, helt i takt med loven, mente Mikael Rosanes at myndighederne ville lade ham være, når der nu både betaltes tobak skat & punktafgift af produkterne. I efteråret 2009 kom Lægemiddelstyrelsen med et forbud igen. Denne gang var argumentet: at der ikke var tilført nok tobak i refillerne til at det ændrede virkningen, eller styrelsens holdning. I november 2009 bestemte Ministeriet, at det ikke ville give firmaet opsættende virkning, så per 23 december 09 stoppede Nycigaret salget af nikotin refiller indtil sagen afgøres til foråret.

Dette betyder at NyCigarets flere tusinde damprygende kunder nu pludselig efter juleaften ikke kan købe de refiller med nikotin, som de lovligt har kunne få leveret af NyCigaret.dk gennem de sidste 18 måneder. Det er kunderne mildt sagt meget ophidsede over og Lægemiddelstyrelsen samt sundhedsministeriet oplever en sand mail storm fra utilfredse damprygende ildsjæle der kæmper deres sag ved at klage. Andre går bare på nettet og sender pengene ud af landet og risikerer, at få varerne. Men efter den seneste udvikling i USA vejrer flere danske damprygere morgen luft, eller er det morgen damp

Referencer og kilder

NewYorkTimes : E-Cigaretter med nikotin nu lovlige i USA – F.D.A underkendt.

Arrogant afvisning fra Sundheds ministeren Citat: E-cigaretten

Læs mere her

Apotekerforeningens årbog Lægemidler i Danmark 2010 er på gaden

For tredje år i træk giver Danmarks Apotekerforening et samlet overblik over lægemidler og apoteksdrift i årets årbog, Lægemidler i Danmark, som netop er kommet på gaden i 2010-udgaven. I Lægemidler i Danmark 2010 kan du blandt andet læse mere om danskernes forbrug af lægemidler, de nedenstående historier og meget mere.

Mere medicin for færre penge på apoteket
Danskerne brugte samlet set medicin for cirka 21 milliarder kroner i 2009. Det er fire procent mere end året før. Det er øgede medicinudgifter på hospitalerne, der giver de øgede omkostninger. Udgifterne til medicin købt på apotekerne var derimod uændrede, selvom danskerne fik udleveret mere medicin på apotekerne end året før.
Læs mere på side 12-24 i årbogen.

Priserne på apoteksmedicin faldet med 31 procent
Apotekernes medicinpriser er i gennemsnit faldet med 31 procent siden år 2000. Den hårde danske konkurrence på prisen har sammen med apotekets udlevering af den billigste pakning til kunden ført til et fald i apotekets medicinpriser på 5 procent i 2009. Danskerne sparer således 5 milliarder kroner på at købe deres medicin til dagens lave medicinpriser i forhold til for 10 år siden. Medicinpriserne er nu blandt Europas laveste.
Læs mere på side 42-56 i årbogen

MEGAFON-måling: Tårnhøj tillid til apotekerne
En MEGAFON-måling fra januar 2010 viser, at borgerne har stor tillid til apotekerne. 97 procent af borgerne har tillid til, at det er sikkert og trygt at få medicin udleveret på apotekerne, og 96 procent af borgerne har tillid til apotekernes rådgivning ved udlevering af medicin. Borgernes tilfredshed med apoteket er også helt i top. 84 procent af danskerne er generelt tilfredse eller meget tilfredse med apoteket, og 93 procent er tilfredse med nærheden til apoteket.
Læs mere på side 103-105 i årbogen.

Vidste du, at:
Priserne på medicin, der kun må sælges på apoteket er faldet med 31 procent fra 2000 til 2009. Priserne på liberaliseret håndkøbsmedicin, der også må sælges i detailhandlen, er derimod steget med 15 procent fra 2000 til 2008.

Kopimedicinen dækker 59 procent af medicinforbruget af receptpligtige lægemidler på apotekerne, men kun 17 procent af de samlede medicinudgifter.

Danskernes mest brugte receptmedicin er det kolesterolsænkende præparat simvastatin. 99,8 procent af al simvastatin, der udleveres på apoteket, er billige kopier.

Medicin mod hjerte-kar-sygdomme udgør godt 40 procent af det samlede medicinforbrug i Danmark, men står kun for godt 10 procent af medicinudgifterne.

De fire mest omsatte lægemiddelgrupper står for 85 procent af detailsektorens lægemiddelsalg. 63 procent af detailhandlens salg af lægemidler er nikotinprodukter. To ud af tre brugere af nikotinerstatning har brugt medicinen i længere tid end anbefalet.

Efter liberaliseringen af veterinærmedicin i 2007 er der sket en stigning i antibiotikaforbruget per svin.

Læs hele årbogen på www.apotekerforeningen.dk

Læs mere her

Rygestopkurser favoriserer akademikere

Region Hovedstaden har fået knap 2 millioner kroner fra TrygFonden til udvikling af et rygestopkoncept for kortuddannede.
Seks ud af ti kortuddannede ønsker rygestop
Fire gange så mange kortuddannede hovedstadsborgere ryger dagligt sammenlignet med borgere med lang uddannelse. Samtidig ønsker seks ud af ti kortuddannede hjælp til rygestop, men når de forsøger sig med eksisterende rygestoptilbud, løber de ofte panden mod en mur:

Behov for rygestopkurser målrettet kortuddannede
– De fleste rygestopkampagner er lavet af akademikere til akademikere, og traditionelle rygestopkurser har det med at blive domineret af de længere uddannede og langt mere talende rygere, så de kortuddannede føler sig kørt ud på et sidespor. Der er brug for i langt højere grad at inddrage målgruppens behov, så man kan skræddersy et forløb, der i højere grad tager højde for deres udgangspunkt. Blandt andet har kortuddannede brug for mere støtte, alene fordi de ofte er mere afhængige, forklarer Charlotta H. Pisinger, ph.d. og forskningsoverlæge ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

3000 ansatte på regionens hospitaler skal medudvikle kurserne
Med to millioner kroner fra TrygFonden i ryggen skal hun nu sammen med en række af regionens omkring 3000 kortuddannede ansatte, så som portører, SOSU-assistenter, lagerarbejdere, lægesekretærer og servicepersonale, udvikle nye rygestoptiltag for kortuddannede rygere.

Opfølgende telefonsamtaler og gratis nikotinprodukter kan være vejen frem
Initiativerne er i sagens natur endnu ikke på plads, idet de skal skræddersys til målgruppens behov. Ifølge Charlotta H. Pisinger spænder overvejelser dog vidt, lige fra løbende telefonsamtaler med professionelle rygestopkonsulenter, rollemodeller og samt gratis nikotinprodukter så som tyggegummi og plastre. Erfaringerne fra tidligere forsøg viser, at sidstnævnte fordobler sandsynligheden for rygestopsucces.

Rygning skaber stor ulighed i sundhed
Lise Müller (SF), formand for Region Hovedstadens Udvalg for udsatte borgere, ser en række fordele ved projektet:

– Med et sådant rygestopkoncept kan vi på én gang skabe bedre arbejdsmiljø på vores hospitaler, få mere raske medarbejdere og gøre noget ved én af de faktorer som skaber allermest ulighed i sundhed blandt borgerne i vores region. Vi er nået langt med både kampagner og rygelov. Men der er noget, som tyder på, at vi ikke kan nå mere ad den vej, hvis vi vil gabet i uligheden i sundhed til livs, så der er brug for at finde nye veje, forklarer Lise Müller.

Yderligere oplysninger hos

Charlotta H. Pisinger, ph.d. og forskningsoverlæge ved Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, tlf. 38 63 32 51
Lise Müller, formand for Region Hovedstadens Udvalg vedrørende udsatte borgere, tlf. 28 96 40 30
Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, tlf. 41 10 61 36
Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.

Læs mere her

Flere bruger e-cigaretter

Ny undersøgelse viser, at brugen af e-cigaretter stiger. Sundhedsstyrelsen har derfor vurderet den aktuelle viden om e-cigaretter, og konklusionen er, at der er betydelig usikkerhed om de sundhedsmæssige konsekvenser.

Undersøgelsen, der er gennemført af Epinion for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening, viser, at 3 procent af befolkningen over 15 år svarende til 150.000 personer i dag anvender e-cigaretter. Heraf anvender cirka 50.000 e-cigaretten dagligt. Det er især daglig-rygere, der anvender e-cigaretter. De fleste (59 procent) bruger e-cigaretter med nikotin.

Der er betydelig usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af at bruge e-cigaretter både med og uden nikotin, da der ikke eksisterer gode videnskabelige undersøgelser af langtidsbrug af e-cigaretter. Den betydelige usikkerhed indebærer, at Sundhedsstyrelsen på linje med Verdenssundhedsorganisationen WHO – på det foreliggende grundlag og ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan anbefale brug af e-cigaretter.

Hvis man ønsker at anvende nikotinpræparater i forbindelse med rygestop, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man anvender de lægemidler, der er godkendte hertil.

For at sikre mere klarhed over viden om e-cigaretter, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et notat om e-cigaretter og spørgsmål og svar om e-cigaretter .

Læs mere her

Sundheds ministeren Jakob Nielsen svarer på spørgsmål- Nyt om sagen med Elektroniske Cigaretter,

NYT OM E–CIGARETTEN SIDEN SIDST

1.Sundheds ministeren BLIVER SPURGT OM E–CIGARETTER i folketinget og svarer ikke direkte på spørgsmålet
link www.ppy.dk/ministersvar
2.
Lægemiddelstyrelsen overtræder frist fra Sundheds Ministeriet med flere måneder, og lader NyCigaret.dk hænge i uvished efter at have anlagt uholdbar sag.
scroll ned nederst på dette link www.ppy.dk/laegemid

3.
Superbest markedsfører som første supermarked 12–1–09
en discount udgave af e–cigaretten dog uden nikotin.
NyCigaret.dk er stadig det eneste firma i danmark der har fået
suspentation for læmiddelstyrelsens forbud om salg af nikotin www.ppy.dk/pressenskrev
www.ppy.dk/superbest
 

Læs mere her

Sundheds ministeren Jakob Nielsen svarer på spørgsmål- Nyt om sagen med Elektroniske Cigaretter

NYT OM E–CIGARETTEN SIDEN SIDST

1.Sundheds ministeren BLIVER SPURGT OM E–CIGARETTER i folketinget og svarer ikke direkte på spørgsmålet
link www.ppy.dk/ministersvar
2.
Lægemiddelstyrelsen overtræder frist fra Sundheds Ministeriet med flere måneder, og lader NyCigaret.dk hænge i uvished efter at have anlagt uholdbar sag.
scroll ned nederst på dette link www.ppy.dk/laegemid

3.
Superbest markedsfører som første supermarked 12–1–09
en discount udgave af e–cigaretten dog uden nikotin.
NyCigaret.dk er stadig det eneste firma i danmark der har fået
suspentation for læmiddelstyrelsens forbud om salg af nikotin www.ppy.dk/pressenskrev
www.ppy.dk/superbest
 

Læs mere her