Direktoratet for FødevareErhverv skal sundhedscertificeres

Som led i flere års arbejde med sundhed på arbejdspladsen, har Direktoratet for FødevareErhverv valgt at indgå samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund om en SundhedsCertificering.

En SundhedsCertificering skal give medarbejderne et "KRAMS", dvs. skabe og fastholde sunde tiltag på Kost, Rygning, Alkohol, Motion– og Stressområdet. SundhedsCertificeringen ruster Direktoratet for FødevareErhverv til et målrettet og struktureret sundhedsarbejde. Certificeringen inkluderer et længerevarende rådgivningsforløb med udgangspunkt i virksomhedens behov og erfaringer.

"Sådan set er det vores oplevelse, at vi allerede ligger helt i front blandt de statslige arbejdspladser" udtaler personalechef Joan Reimann. I 2007 lå direktoratet blandt de fem bedste da Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv uddelte prisen for "Årets familievenlige arbejdsplads".

"Aftalen om SundhedsCertificering indgås blandt andet med et ønske om bedre at kunne strukturere vore sundhedstilbud og arbejde mere målrettet med sundhed. Vi lægger ikke skjul på, at vi gør dette, fordi det også kan betale sig på bundlinjen", pointerer Joan Reimann, der understreger at sunde og glade medarbejdere, er stabile og engagerede medarbejdere.

Direktoratet er en arbejdsplads som tager sygefravær og stress alvorligt. Der er under overskriften "Projekt Arbejdsglæde" blandt andet arbejdet med sygefraværssamtaler og forebyggelse samt håndtering af stress.

Direktoratet er samtidig en arbejdsplads, hvor der ofte er travlt og der hele tiden er store forandringer i arbejdsopgaver og rutiner. Faktorer som er kendt for at kunne øge stress og sygefravær blandt ansatte. På trods heraf har man fra 2005 til 2007 kunne se, at sygefraværet er faldet. Samtidigt er andelen af medarbejdere, der i Arbejdspladsvurderingen angiver, at de ofte er stressede, faldet ganske markant.

Grunden hertil er blandt andet, at Direktoratet i flere år har haft fokus på at skabe en arbejdsplads hvor medarbejderne har mulighed for at vælge og opretholde en sund levevis. Der er f.eks. oprettet motionsrum, og der er sund mad og gratis frugt til alle medarbejdere. Der er regelmæssige tilbud om gratis sundhedstjek til alle, samt mulighed for sundhedscoaching til personer med dokumenterede livsstilsproblemer.

Det forventes, at arbejdet med SundhedsCertificeringen allerede kan afsluttes i sommeren 2008, men arbejdet med at opretholde og videreudvikle direktoratet som en sund og god arbejdsplads fortsætter.

Læs mere om SundhedsCertificering på www.sund.dfif.dk

Læs mere om Direktoratet for FødevareErhverv på www.dffe.dk

Yderligere information fås ved henvendelse til Rikke Døssing, projektansvarlig for SundhedsCertificering i Dansk Firmaidrætsforbund, tlf. 61 20 59 13 eller Marianne Clod Zauner fra Direktoratet for FødevareErhverv, tlf.: 33 95 85 03
 

Læs mere her

Første spadestik til Trygfondens Familiehus

Chefsygeplejerske Vibeke Krøll satte spaden i jorden på marken ud for Børneafdelingen og markerede starten på byggeriet af Trygfondens Familiehus.

Solen brød igennem morgendisen samtidigt med at chefsygeplejerske Vibeke Krøll tog det første spadestik til byggeriet af Trygfondens Familiehus.

Familiehuset bliver bygget overfor Børneafdelingen, og bliver et tilbud for forældre og søskende til langtidsindlagte børn. Her får familierne mulighed for at bo under barnets indlæggelse. Daværende hospitalsdirektør Villy Helleskov fostrede ideen tilbage i 2002, og i 2007 besluttede Trygfonden at donere 25 millioner til byggeriet.

– Vi er mange, der er rigtigt glade for at stå her i dag. Familiehuset bliver et godt tilbud til familierne. Som forældre til et langtidsindlagt barn, bliver man let splittet mellem det syge barn og børnene der hjemme. Familiehuset bliver et sted, man kan være familie sammen, selvom man har et barn, der er indlagt”, sagde chefsygeplejerske Vibeke Krøll i sin tale.

Hus uden hjørner
Trygfondens Familiehus bliver bygget som et rundt hus, der åbner sig mod naturen det ligger i. Det kommer til at bestå af 12 lejeligheder, hver med plads til fire-fem personer. Derudover er der lagt vægt på fællesarealer. Et hold forældrerepræsentanter har været med til at planlægge indretningen, der kommer til at bestå af et musikrum, et it-rum, et motionsrum og et fællesrum.

Trygfondens familiehus bliver indviet 1. maj 2012. Udover Trygfonden har også Kræftens Bekæmpelse og De Små Glæders Legat støttet projektet.

Læs mere her

Sundhedsspor skal sætte danskernes puls i vejret

Miljøminister Ida Auken og sundhedsminister Astrid Krag vil have danskerne til at motionere på et af de mere end 50 Sundhedsspor, der findes lige uden for hoveddøren i den friske, grønne natur.

Hvis danskerne skal ud af starthullerne og komme i form, er det ikke længere nødvendigt at melde sig ind i et motionscenter. Naturen står klar med kilometervis af udfordringer, der kan være med til at få pulsen i vejret og få konditallet til at stråle.

Der findes allerede over 50 Sundhedsspor rundt omkring i landet, og miljøminister Ida Auken har en ambition om, at yderligere 15 spor skal være klar inden for det næste år. Derfor har hun skrevet til landets kommuner for at invitere dem til at samarbejde om de sunde spor.

– Vi skal skabe gode muligheder for, at befolkningen kan motionere i det fri tæt på, hvor de bor, og derfor må vi samarbejde på kryds og tværs. Staten har store, bynære naturområder, som vi meget gerne stiller til rådighed for kommuner, sportsforeninger og virksomheder. Så håber jeg, at de mange tusind motionister og mange flere nye vil tage en tur på Sundhedssporene, siger miljøminister Ida Auken. Hun indviede i dag et nyt Sundhedsspor ved Ørestad på Amager sammen med sundhedsminister Astrid Krag.

Naturens aktive rolle som grønt motionsrum er baseret på et svensk koncept, hvor en afmærket rute i naturen danner grundlag for et personligt træningsprogram, så man kan overvåge sit kondital. På den måde forbedrer man sit personlige kondital i stedet for at måle sig i forhold til andres kondition. Bedre kondition giver overskud, energi og et bedre helbred.

– Vores sundhedspolitik skal begynde langt fra hospitalerne, hvis vi skal forebygge sygdomme. Og vi ved, at motion er sundt og gavner hele vejen rundt. Det gælder for eksempel diabetes, som rammer stadig flere danskere, og det gælder stress og depression og mental trivsel generelt. Så jeg vil gerne opfordre alle til at tage familien under armen og besøge de nye Sundhedsspor, som vi har rundt om i landet, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Læs mere her