SMS til glemsomme kunder

Udeblivende kunder er et stort og dyrt problem i det danske sundhedsvæsen. Men nu kommer teknologien også til hjælp her.

Glemsomme kunder, der bliver væk fra aftalen hos lægen, tandlægen, kiropraktoren osv., er et stort problem i de danske servicefag. Og et dyrt problem. Det koster dels tabt indtjening og dels administrativ tid, når der skal aftales en ny tid i stedet for den glemte. Men nu kommer teknologien os til hjælp.

Påmindelse samme morgen
Et nyudviklet huske–SMS system sender automatisk en SMS ud til kunderne – eksempelvis om morgenen samme dag med påmindelse om den bookede aftale. En sympatisk henvendelse, som kunderne opfatter som en ekstra service fra virksomhedens side.
"Baseret på vores erfaringer med nuværende kunder har systemet to klare fordele: Kunderne oplever et betydeligt imageløft, fordi der nu kommunikeres via SMS", siger Thomas Kragelund, fra internetvirksomheden MCB, der har udviklet huske–SMS’en. "Og så sparer virksomheden både penge og ærgrelser over glemsomme kunder." MCB anslår, at Huske–SMS.dk kan mindske antallet af udeblevne kunder med op til 90%.

Prøv huske–SMS gratis
Der er handling bag virksomhedens ord. Man kan nemlig selv teste virkningen i en gratis prøveperiode på 14 dage via hjemmesiden www.huske–sms.dk.
Mobiltelefonen er et godt sted at nå danskerne. I Danmark er der i dag flere mobilabonnementer end der er fastnetabonnementer, og vi har vores mobiltelefoner med os stort set hele tiden, så vi kan nås overalt.

Edb–kendskab ikke nødvendigt
Og så er huske–SMS systemet nemt og simpelt at bruge, også selvom man ikke har et stort kendskab til edb. Der kræves blot en PC med internetadgang. Desuden giver systemet mulighed for at sende tilbud og andre meddelelser ud til kunderne via SMS, hvis de ellers giver deres tilladelse hertil.

For yderligere information kontakt Salgskonsulent Jeppe Jensen tlf. 7020 4084

MCB ApS er storleverandør af påmindelses–SMS’er. Vi afsender årligt over 2 mio. SMS’er til mere end 60.000 modtagere i Danmark. Besøg os på www.mcb.dk.
 

Læs mere her

Tillykke til sundhedskartellets medlemmer

Godt gået og tillykke med resultatet! Sådan lyder reaktionen fra lægesekretærerne i HK ovenpå overenskomstforliget mellem sundhedskartellet og Danske Regioner.

– Sundhedskartellet har bevist, at det kan betale sig at strejke, og det er klart motiverende for os andre, siger Birgitte Ussing, formand for lægesekretærerne i HK, som nu ser frem til, at alle faggrupper sammen kan indgå et samarbejde om en ligelønskommission med det formål, at få kigget nærmere på ulige–løn.

– Samtidig glæder vi os også over, at de andre faggrupper vender tilbage til arbejdet. For det har været en svær periode for os, og selvfølgelig ikke mindst for patienterne, siger Birgitte Ussing.

I de otte uger konflikten har varet, har lægesekretærerne haft rigtigt meget at se til. Opgaven har været at sikre, at patienterne fik én loyal og entydig information samtidig med, at der skulle gives en "svær" besked:

– Lægesekretærerne har gjort en kæmpe indsats for at aflyse, informere og så videre, velvidende at patienterne blot "parkeres" et sted uden for rækkevidde og vender tilbage med dobbelt kraft, siger Birgitte Ussing.

Derfor har mange lægesekretærer også haft ganske svært ved at koble fra i tankerne, når de kom hjem efter en hektisk dag med mange følelsesudbrud fra de berørte patienter.

– Mange er blevet vrede over, at netop deres undersøgelse/behandling er omfattet af konflikten. Endnu flere er blevet kede af det og græder i telefonen det har været svært altid at skulle forholde sig professionelt, når man føler med den enkelte patient, der i flere uger har gået og ventet på behandling og/eller undersøgelse, fortæller Birgitte Ussing.

Nu hvor konflikten er ovre, er gruppen af lægesekretærer parate til, sammen med de andre faggrupper, at køre merarbejdsprojekter for at nedbringe ventetiden for de mange patienter til et acceptabelt niveau.

– Her vil lægesekretærerne bidrage på samme professionelle måde, som vi har gjort det indtil nu. Men det er vigtigt, at vi får opbakning for vores indsats fra vores ledelser, for det vil være en stor belastning på de i forvejen hårdt slidte medarbejdere, udtaler Birgitte Ussing, formand for lægesekretærerne i HK.

Lægesekretærgruppen i HK har i forbindelse med konfliktens ophør samtidig truffet beslutning om en række vejledende minimumstakster for ekstra arbejde i forbindelse med oprydningen efter konflikten. Taksterne går fra kr. 400,– til kr. 540,– alt efter på hvilket tidspunkt af døgnet det ekstra arbejde skal udføres.

Yderligere oplysninger:
Mobiltelefon: 30 91 47 16 til Birgitte Ussing, formand for DL Patient | Administration | Kommunikation (12.000 lægesekretærer under HK)
Mobiltelefon: 40 20 43 53 til Ole Gregersen, sekretariatsleder DL
 

Læs mere her

Lægesekretærerne hilser effektivisering velkommen

Den netop indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner sætter spot på øget effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Det imødekommer lægesekretærernes længe påpegede behov for at give DRG–systemet et serviceeftersyn.

Endnu engang resulterer økonomiaftalen i endnu strammere økonomi for regionerne. Trods øget forbrug af sundhedsydelser, må regionerne igen sande, at regeringen ikke ønsker at betale omkostningerne. Der er derfor mere end nogen sinde behov for at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt.

– Èn af de mest oplagte veje til øget effektivitet er at se på den opgavefordeling, der er i sundhedsvæsenet. Hospitalerne bruger i dag enorme unødige ressourcer og begrænser antallet af patientforløb betydeligt ved, at både højtuddannede læger og sygeplejerskerne sidder bag computeren, siger Birgitte Ussing, formand for DL Patient | Administration | Kommunikation.

Nu hvor konflikten er slut og økonomiaftalen i hus, forventer DL, at regeringen langt om længe får sat gang i "Task–forcen om opgaveglidning i sundhedsvæsenet". Der er brug for at få lavet mere effektive arbejdsgange og arbejdsfordelinger.

– Mottoet i task–forcen må blandt andet være: "Giv læger og sygeplejersker tid til deres kerneopgaver og lad lægesekretærerne tage sig af administrationen", foreslår Birgitte Ussing.

Parterne har med økonomiaftalen aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der specifikt skal se på DRG–systemet til effektiv styring af sygehusområdet. DL ser frem til at få en invitation til at sidde med ved bordet.

– Lægesekretærerne sikrer dagligt kvaliteten i DRG–systemet og sidder ofte med ansvaret for udvikling af og undervisning i god registreringspraksis. Vi vil meget gerne bidrage med vores viden i udarbejdelsen af en model, der kan understøtte sygehusene i at foretage flere undersøgelser og behandlinger med kortere ventetid, siger Birgitte Ussing.

I økonomiaftalen er der ydermere aftalt, at der skal gennemføres en analyse, der skal belyse muligheder for at effektivisere regionernes administration. DL anbefaler, at man i analysen ikke kun forholder sig til de overordnede linjer.

– Der bør samtidig sættes fokus på de gode erfaringer, der er med til at samle de administrative opgaver i den daglige praksis på sygehusene. Der er også gode erfaringer med at samle ledelsesansvaret for lægesekretærerne i én fælles Lægesekretærafdeling. Det giver langt bedre mulighed for ressourceudnyttelse og opgavefordeling, siger Birgitte Ussing, formand for DL – Patient | Administration | Kommunikation.

Yderligere oplysninger:
Mobiltelefon 30 91 47 16 til Birgitte Ussing, Formand for DL – Patient | Administration | Kommunikation (12.000 lægesekretærer under HK)
Mobiltelefon: 40 20 43 53 til Ole Gregersen, sekretariatsleder DL
 

Læs mere her