Styrket indsats mod hormonforstyrrende stoffer

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop besluttet at afsætte fem millioner kroner på finansloven til en styrket indsats overfor hormonforstyrrende stoffer, særligt de såkaldte cocktail-effekter.

Hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekterne af dem også kaldet cocktail-effekten har gennem længere tid været en høj prioritet for regeringen og med den nye bevilling, bliver der taget endnu et skridt mod bedre viden på området.

– Vi har behov for mere viden om, hvordan hormonforstyrrende stoffer påvirker os i dagligdagen, så vi kan sætte ind med målrettet beskyttelse. Det nytter eksempelvis ikke kun at regulere babylegetøj, hvis der allerede i fosterstadiet sker skader, der viser sig som øget følsomhed eller sygdomsudvikling senere i livet. Derfor skal vi nu som noget nyt have dette undersøgt nærmere, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Der afsættes en million kroner til undersøgelser af sundhedseffekter senere i livet ved udsættelse for kombinationer af hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet. Derudover afsættes fire millioner kroner til at få belyst danskernes belastning med hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis bisphenol A, pthalater og bromerede flammehæmmere. Denne opprioriterede indsats glæder Dansk Folkepartis miljøordfører Jørn Dohrmann:

– I dag ved vi reelt ikke, hvilke hormonforstyrrende stoffer danskerne har i kroppen, og hvilken betydning disse stoffer har for danskernes helbred. Denne viden er nødvendig, før vi kan handle. Jeg forestiller mig, at undersøgelserne eksempelvis kan ske med udgangspunkt i de folkesundhedsundersøgelser, som allerede er til rådighed, og sygehusenes biobanker. F.eks. har Vejle Sygehus en samling af blodprøver og vægtmålinger fra skolebørn, som kan være yderst relevant at bruge, siger Jørn Dohrmann.

Hormonforstyrrende stoffer som bisphenol A og phtalater er under mistanke for at medvirke til nedsat forplantningsevne samt udvikling af kræft, hjerte-karsygdomme, fedme og diabetes. Stofferne menes også at kunne påvirke immunsystemet og hjernens udvikling.

I Kemikaliehandlingsplanen 2010-2013 er der afsat 5 millioner kroner årligt til etablering og drift af Center for Hormonforstyrrende Stoffer. Derudover er der afsat i alt 8 millioner kroner til en særlig indsats i 2010 og 2011 til kombinationseffekter og hormonforstyrrende stoffer.

Yderligere oplysninger:
Maja Kirkegaard, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 42 45
Thomas Hag, pressemedarbejder i Miljøministeriet, tlf.: 72 54 60 41
Jørn Dohrmann, Dansk Folkeparti, tlf.: 40 26 24 00 (deltager pt. i Cop16 i Cancun)

Læs mere her

Sundhedsspor skal sætte danskernes puls i vejret

Miljøminister Ida Auken og sundhedsminister Astrid Krag vil have danskerne til at motionere på et af de mere end 50 Sundhedsspor, der findes lige uden for hoveddøren i den friske, grønne natur.

Hvis danskerne skal ud af starthullerne og komme i form, er det ikke længere nødvendigt at melde sig ind i et motionscenter. Naturen står klar med kilometervis af udfordringer, der kan være med til at få pulsen i vejret og få konditallet til at stråle.

Der findes allerede over 50 Sundhedsspor rundt omkring i landet, og miljøminister Ida Auken har en ambition om, at yderligere 15 spor skal være klar inden for det næste år. Derfor har hun skrevet til landets kommuner for at invitere dem til at samarbejde om de sunde spor.

– Vi skal skabe gode muligheder for, at befolkningen kan motionere i det fri tæt på, hvor de bor, og derfor må vi samarbejde på kryds og tværs. Staten har store, bynære naturområder, som vi meget gerne stiller til rådighed for kommuner, sportsforeninger og virksomheder. Så håber jeg, at de mange tusind motionister og mange flere nye vil tage en tur på Sundhedssporene, siger miljøminister Ida Auken. Hun indviede i dag et nyt Sundhedsspor ved Ørestad på Amager sammen med sundhedsminister Astrid Krag.

Naturens aktive rolle som grønt motionsrum er baseret på et svensk koncept, hvor en afmærket rute i naturen danner grundlag for et personligt træningsprogram, så man kan overvåge sit kondital. På den måde forbedrer man sit personlige kondital i stedet for at måle sig i forhold til andres kondition. Bedre kondition giver overskud, energi og et bedre helbred.

– Vores sundhedspolitik skal begynde langt fra hospitalerne, hvis vi skal forebygge sygdomme. Og vi ved, at motion er sundt og gavner hele vejen rundt. Det gælder for eksempel diabetes, som rammer stadig flere danskere, og det gælder stress og depression og mental trivsel generelt. Så jeg vil gerne opfordre alle til at tage familien under armen og besøge de nye Sundhedsspor, som vi har rundt om i landet, siger sundhedsminister Astrid Krag.

Læs mere her

Minister vil beskytte unge mod allergi 

Miljøminister Karen Ellemann lancerer i dag kampagnen Hudallergi – en partner for livet . Kampagnen skal få børn og unge til at droppe hårfarven og hennatatoveringerne og skrue ned for parfumen.

Mange danske børn har fået en hennatatovering eller farvet håret inden de fyldte ni år. Fire ud af 10 unge mellem 13 og 16 år har prøvet at farve hår hver tiende af dem begyndte, inden de fyldte ni år. Det er et problem, og derfor lancerer miljøminister Karen Ellemann, i dag kampagnen Hudallergi – en partner for livet . Kampagnen skal få børn og unge til at lade hårfarven stå på butikshylden, skrue ned for parfumen og droppe hennatatoveringerne, fordi de risikerer at få livsvarig allergi.

– Det er skræmmende at så mange børn og unge farver hår, for de risikerer at få allergi, som de skal leve med resten af deres liv. Det gælder både for hårfarve og parfume hvor en allergi kan give livslange problemer. Bare det at vaske fingre kan pludselig blive et problem, fordi man ikke længere kan tåle parfumen i håndsæben på caféen. Derfor er det vigtigt, at vi får fat i de unge, inden de eksperimenterer løs med deres udseende, siger miljøminister Karen Ellemann.

Miljøstyrelsen har undersøgt forbruget af hårfarve, hennatatoveringer og parfume blandt 1254 drenge og piger i alderen 13-16 år. Næsten halvdelen vidste ikke, at de kan få livslang allergi af at farve hår. Det skal kampagnen Hudallergi en partner for livet den næste måned råde bod på. På skoler landet over vil der være plakater og indstiksfoldere i bladet Frikvarter om konsekvenserne af allergi. De unge kan give sig selv en allergisk make-over på hjemmesiden hudallergi.dk, hvor de også kan vinde en shoppetur. De kan også læse om de nye regler for hårfarve, der blandt andet betyder, at hårfarvepakker fremover skal mærkes med advarsler om, at hårfarver ikke er for unge under 16 år.

Færre bruger parfume
Størstedelen af danske unge sværger til parfumerede plejeprodukter som cremer og deodoranter hver dag eller flere gange om ugen. Alligevel er der i dag tre gange så mange unge, som fravælger den klassiske parfume sammenlignet med for blot tre år siden. Hver femte ung går således uden om parfume i dag, viser undersøgelsen.

– Det er rigtig godt, at flere unge i dag helt fravælger at bruge parfume. Det tyder på, at de unge er begyndt at tage stilling til, hvad de sprøjter på huden. Men samtidig kan vi også se, at de ikke er opmærksomme på, at de også kan få allergi af for eksempel en creme, hvor der står, at der kun er naturlig parfume i. Jeg håber, at vi med en sjov og anderledes kampagne uden løftede pegefingre kan få de unge til at blive klogere og tage ansvar selv, siger Karen Ellemann.

Gode råd om hudallergi:
1. Jo mindre du bruger, jo mindre er risikoen for, at du får allergi.
2. Skru ned for parfumen
3. Lad være med at farve hår, ellers vælg striber og skyllefarve
4. Undgå at få lavet en sort hennatatovering

Læs mere om kampagnen og gode råd om hudallergi her :
http://www.hudallergi.dk/

Læs resumé af undersøgelsen her :
http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/FFCEFBA8-61A1-4044-88EA-AFEB1D1692C7/0/MST_allergi_undersoegelse.pdf

Læs hele undersøgelsen her :
http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/CAC2DBB7-C49A-433B-928D-22019F19DFA8/0/Forunders%C3%B8gelse.pdf

Yderligere oplysninger:
Louise Fredsbo Karlsson, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4549
Marie Andergren, pressemedarbejder i Miljøministeriet, tlf. 7254 6060 eller 4061 3873

Læs mere her

Miljøministeren løber for sundhed i Vestskoven

Sammen med en hel flok skolebørn vil miljøminister Karen Ellemann trække i løbesko og træningstøj for at tage en konditest i naturens egne rammer. Det sker mandag 30. maj kl. 13.00, når Karen Ellemann indvier det nye sundhedsspor i Vestskoven i Albertslund.

– Bevægelse og aktivitet er med til at forebygge stress, og motion hjælper med til, at vi lever længere. Der kan naturen være med til at spille en væsentlig rolle. Naturen danner nemlig en fantastisk ramme for leg og bevægelse – og det gode ved naturen er, at den altid har åbent, siger Karen Ellemann.

Sundhedssporene kan benyttes af både voksne og børn fra ti-årsalderen, og man behøver ikke være i topform for at være med. Ved at beregne sit BMI-tal (Body Mass Index) i forhold til det nøjagtigt afmålte Sundhedsspor kan man få et ret præcist mål for sit aktuelle kondital og sundhedstilstand. Konditallet kan aflæses diskret, og man behøver ikke konkurrere med andre end sig selv. Man kan være med, uanset om man er rutineret motionist eller nybegynder.

– Miljøministeriet har nu anlagt 29 Sundhedsspor over hele landet, og der er stadig et par spor i støbeskeen, og med 98 kommuner er der er plads til mange flere, så herfra skal lyde en opfordring til landets kommuner om at bidrage med at etablere lokale sundhedsspor, så langt flere danskere får mulighed for at udfordre sig selv under åben himmel, siger Karen Ellemann.

Sundhedssporet i Vestskoven er et nyt tilbud til lokale borgere og besøgende i Albertslund. Idéen bag et Sundhedsspor er, at man går eller løber en kort rute på en til tre kilometer på tid. Når ruten er gennemført, kan man på overdækkede tavler aflæse sit kondital. Sundhedssporet i Vestskoven er det 34. spor i Danmark, hvoraf de 29 er på statens arealer.

Indvielsen finder sted mandag 30. maj 2011 fra kl. 13.00 ved Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1 i Albertslund.

Yderligere oplysninger :
Skovrider Kim Søderlund, Naturstyrelsen tlf.: 72 54 33 15 eller mobil 21 21 97 00
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, tlf. 72 54 60 41 eller mobil 22 50 29 90

Læs mere her