DFA A/S introducerer Nikon TE2000 – et mikroskop med unik ergonomi og optik, der igen flytter grænserne

Nikon har siden 1925 været en af verdens førende producenter af mikroskoper. Igennem mere en 75 år har navnet Nikon været synonym med innovation og kvalitet. Eksempelvis er det mere end 8 år siden Nikon flyttede grænserne for optisk ydeevne ved at udvikle de kendte CFI60 objektiver, som blev introduceret sammen med de første mikroskoper i Eclipse–serien. Med TE2000 er Eclipse–serien blevet udvidet med en helt ny generation af omvendte mikroskoper en generation, der un–derstreger Nikons ry, som en producent, der flytter grænser.

Nikon ECLIPSE TE2000
Nikon ECLIPSE TE2000 leveres i tre versioner, der kan sammensættes efter individuelle krav og behov. Unik ergonomi opnås med vippetubus samt bl.a. motorisering af henholdsvis objektiv revol–ver, kondensor, finfokus og fluerosenssystem. Desuden er TE2000 designet således, at samtlige betjeningsgreb er monteret forrest på mikroskopet og forstørrelsen kan umiddelbart øges med 1,5x på to af modellerne to yderligere fordele, der minimerer belastningen af brugeren.

Nikon TE2000s specielle design giver mulighed for kombination af flere samtidige applikationer. Bl.a. kan mikromanipulation, laser mikro dissektion, FRAB og konfocal mikroskopi kombineres. Af andre fordele ved TE2000 kan nævnes:

Op til fem porte til montering af kameraer

Vælg mellem COOLPIX 4500 og 5000, der giver yderligere muligheder for makrofotografering eller mikroskop dedikerede kameraer som DN100 og DXM1200, der sammen med EclipseNet – øger softwaren TE2000s fleksibilitet.

Noise terminator.
Forbedrer det optiske signal/støj forhold ved at eliminere utilsigtet lys.

Kontrol/stabilitet
Nanopræcis Z–akse kontrol og forøget stabilitet giver fremragende 3D billeder.

Opløsning og arbejdsafstand.
CFI60 uendelighedskorrigeret objektivsystem giver exceptionel god opløsning med høj numerisk apertur (N.A.) og lang arbejdsafstand.

Nikon mikroskoper
Igennem mere end 75 år har Nikon manifesteret sig som en leverandør af højkvalitetsprodukter in–den for mikroskoper og kameraer. Sortimentet inkluderer produkter til den industrielle såvel som til den offentlige sektor, hvor optiske egenskaber, som et stort billedfelt, høj numerisk apparatur (N.A.) tillige med ergonomi, er essentielle for valg af producent.

DFA A/S
DFA A/S blev etableret i 1961 med det primære formål at distribuere Nikon kameraer og tilbehør til det danske marked. I 1969 blev Nikons mikroskoper optaget i DFAs sortiment og i 1999 blev sor–timentet yderligere udvidet med bl.a. køleskab, frysere, inkubatorer, pipetter, recirulationskølere, termiske blokke og mikrotestplader.
 

Læs mere her

Århusiansk privathospital opnår kvalitetsmæssig blåstempling

Efter tre dages intens eksamination er AROS Privathospital i Skejby blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

To års arbejde med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel på AROS Privathospital kulminerede, da fire auditører fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) gennemgik alle relevante forhold på hospitalet med henblik på akkreditering.

I løbet af tre intense dage og aftener fulgte de fire auditører AROS personale i deres daglige arbejde. Vores procedurer og standarder blev kigget efter i sømmene, mange interviews blev gennemført, og stikprøver blev taget for at vurdere, om vores fremgangsmåder helt igennem kan leve op til Den Danske Kvalitetsmodel, siger adm. direktør Ole Momsen.

Resultatet var entydigt. AROS Privathospital kan dokumentere en særdeles høj kvalitet og bliver indstillet til akkreditering med meget få bemærkninger. Auditørholdet lagde især vægt på følgende:

Kvaliteten af de fysiske rammer
Korte kommunikationsveje
Handlekraft og evnen til at reagere hurtigt
Motiveret og kompetent personale
Retningsgivende dokumenter er nemme at finde og forstå
IT-system giver alle overblik over patientforløbet
Styr på medicinskab, akutbakker, akutvogn og logbøger
Et egenudviklet system til registrering af komplikationer

Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning.

Alle IKAS inspektionsrapporter bliver offentliggjort på instituttets hjemmeside, og her vil AROS Privathospital skille sig ud, fordi virksomheden er blevet indstillet til akkreditering i første forsøg og kun med enkelte bemærkninger. Så godt som alle rapportens hundredvis af punkter er markeret som værende helt opfyldte.

Vi er utrolig stolte og glade over det flotte resultat. Akkrediteringens rosende ord og meget få bemærkninger styrker vores tro på, at der er plads til et privathospital, som satser på højest mulig kvalitet og sikkerhed, slutter adm. direktør Ole Momsen.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. Alle danske hospitaler skal i de kommende år bedømmes og akkrediteres efter modellen, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet). Formålet er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det skal sikre høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb, ensartet kvalitet, løbende læring og kvalitetsudvikling samt mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet. www.ikas.dk

AROS Privathospital A/S består af 17 højt specialiserede klinikker. Hospitalet ejes af en kreds af speciallæger og er blandt de førende selvstændige private udbydere af sundhedsydelser på et marked, som udvikler sig i retning af færre og større aktører. www.arosph.dk

Billedmateriale

Foto 1: AROS Privathospital i Skejby er blevet indstillet til akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM1.JPG

Foto 2: Akkrediteringen giver AROS Privathospital papir på at leve op til en lang række nationale krav til kvalitet i det samlede patientforløb eksempelvis på områder som operationer, patientinformation, hygiejne og forplejning. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/APH/APH-DKM2.JPG

Billederne kan hentes i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her