De private sygehuse skal selv betale erstatning for deres patientskader

Lovforslag: Private sygehuse og klinikker skal forsikre sig mod patiensskader. De private sygehuse skal til at være medansvarlige for den danske patienterstatningsordning. Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag har netop sendt et lovforslag i høring, som vil pålægge de private sygehuse og klinikker at forsikre sig mod patientskader, som sker på deres område. Dermed er de private sygehuse ikke længere sikret den fortrinsstilling, som ligger i, at de skader de hidtil har forårsaget betales af det offentlige.

Formålet med lovforslaget er at gøre de private sygehuse medansvarlige for den danske patienterstatningsordning og sikre en mere retfærdig fordeling af midlerne i sundhedsvæsenet. Samtidig vil lovforslaget være med til fortsat at sikre danskerne sundhedsydelser af god kvalitet.

Med lovforslaget forpligtes de private sygehuse og klinikker til at sikre forsik-ringsdækning for erstatning, hvis der opstår en patientskade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende på et privat sygehus efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg eller hvis en person søger behandling i det private sundhedsvæsen for egen regning.

Regionerne har siden de private sygehuse blev omfattet af patienterstatnings-ordningen i 2004, betalt for alle patientskaderne på de private sygehuse. Hvilket i 2011 medførte en udgift for regionerne på knap 80 mio.kr.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

Med lovforslaget sikres en mere retfærdig fordeling af midlerne i sundheds-væsenet, da regionerne ikke længere skal betale for skader som privathospita-lerne er skyld i. Dermed tilskyndes de private sygehuse også til at være særligt opmærksomme på kvaliteten af de sundhedsydelser de leverer. En sidegevinst ved lovforslaget er også at de brodne kar i branchen, vil få svært ved at forsikre sig og kan være nødt til at lukke.

Ministeriet har i forbindelsen med udarbejdelsen af lovforslaget afholdt møder med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, Forsikring og Pension og Patientforsikringen.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Anne Marie Hertzum tlf. 7226 9579
Særlig rådgiver Henrik Larsen tlf. 5084 4866

Læs mere her