Stadig flere arbejder som lægesekretærer

Bortdømt faget fortsætter væksten 115 flere stillinger på sygehusene det sidste år

Mange har spået, at elektronisk patientjournal og anden it dramatisk ville mindske behovet for lægesekretærer, men sådan går det slet ikke. Hospitalerne ansætter stadig flere. Det fremgår af en artikel i den nye udgave af DL Magasinet lægesekretærernes fagblad.

Det seneste år er bemandingen øget med, hvad der svarer til 115 fuldtidsstillinger. Tallene stammer fra Det fælleskommunale Løndatakontor.

Efterspørgslen på lægesekretærer gør, at der er mangel på dem. Deres landsforening, DL, anslår, at der mangler 5–700 på landsplan.

Det kan også aflæses i de nye tal. Hospitalerne har i det sidste år ansat over 40 % flere inden for lægesekretærområdet, som ikke har en lægesekretær– eller kontoruddannelse. Det betyder, at de i statistikken opføres som "ikke uddannede".

Gennem en række år har sygehusene satset på at besætte alle stillinger med faglærte lægesekretærer, og antallet af "uuddannede" er faldet. Men nu er tendensen vendt. Det skyldes efter alt at dømme, at afdelingerne ikke kan få fat i uddannede lægesekretærer.

I gruppen "ikke–uddannede" kan der være medarbejdere, som faktisk har en høj uddannelsesmæssig baggrund, bare ikke inden for lægesekretærfaget. For eksempel akademikere, sygeplejersker, farmakonomer osv.

Det nye dl magasinet er vedhæftet i fuld udgave som pdf–fil.
Læs blandt andet at lægesekretærer hos praktiserende læger får historisk store lønstigninger.
 

Læs mere her

Finanskrise, fleksible lønpakker og Velvære

RANDERS – De første to ting hænger meget godt sammen, men hvad med den sidste Jo, den er god nok og passer fint ind. Den foregående recession har medført, at virksomheder oftere gør brug af fleksible lønpakker, indeholdende sundhedsordninger og andet velvære. Mange virksomheder ser stadig en nødvendighed for at belønne medarbejdere, men grundet finanskrisen er kontante lønstigninger ikke er muligt. Fleksible lønpakker inklusiv sundhedsordninger og velvære er således blevet aktuelt. Hudplejeklinik Salon Natalia i Randers mærker denne tendens, og udbyder tilmed ordninger som kommer virksomhedernes medarbejdere til gode.

Velvære kommer på lønsedlen
Finanskrisen lurer stadig i både det private som i erhvervslivet. Danske virksomheder er derfor mere tilbageholdende med kontante lønstigninger til medarbejdere og vælger i stedet mere rentable løsninger, som er til gavn for begge parter. Det er her sundhedsordninger kommer ind i billedet. Skatterådet Danmark bekræfter, at arbejdsgivere nu kan tilbyde medarbejdere sundhedsordninger, i form af velvære eller andet sundhedsrelateret pleje. Og medarbejderen er endda fritaget for et skattemæssigt eftersmæk. Ansigtsbehandlinger eller massage kan og vil således blive en del af de fleksible lønpakker, som virksomheder i dag benytter sig af. Og i det store hele, opnår både virksomhed og medarbejder fordele. Medarbejderne er efterhånden indforståede med, at en lønstigning ikke er realistisk. Men de vil alligevel opleve belønning i form af en sundhedsordning, hvilket på længere sigt medfører en sundere personalegruppe for virksomhederne, som er mere afbalancerede og dermed mere motiverede medarbejdere. Af den grund forventes det, at medarbejderne tager godt imod. Hvem er ikke interesseret i velvære

Ole Henriksen forstærker tendensen
Rundt om i landet er velære et hot emne. Vi oplever, at både kvinder og mænd, i alle aldre, benytter sig mere og mere af velværetilbud. Årsagen hertil vurderes at finde i statens overordnede fokus på sundhed, sammen med profileringen i medierne af eksperter som Ole Henriksen og Dennis Knudsen, som i høj grad har sat velvære og sundhed på dagsordenen. I Randers mærkes tendensen også, og Natalia Petersen, der ejer og driver sin egen salon, bekræfter tendensen.
Det er blevet mere acceptabelt at gøre noget godt for sig selv, og flere er blevet bevidste om deres sundhed og velvære. Dog har mange ikke råd eller tid hertil. Men eftersom Skatterådet har gjort det lettere at lave de her sundhedsordninger, vil danskernes fokus på sundhed vinde yderligere indpas fortæller Natalia, der for tiden udbyder firmaaftaler, som vil komme virksomhederne og deres medarbejdere til gode. Natalia bidrager således til en løsning, som er til gavn for flere, både arbejdsgivere og medarbejdere.

Firmaaftaler med velvære højner livskvalitet
Salon Natalias tiltag og udbud af firmaaftaler, gavner flere lag af erhvervslivet og bidrager til en løsning, som gavner både privat- og erhvervslivet og ikke mindst den overordnede livskvalitet. Kirsten Grove, som er kunde hos Salon Natalia bekræfter, hvordan hendes besøg i salonen gav hende en bedre livskvalitet.
Jeg havde lidt spændinger i kroppen, og besluttede mig for at gøre noget ved det. Kroppen er jo et tempel, som vi lever i 24 timer i døgnet, og derfor skal vi have det godt i den. Natalia hjalp mig til en bedre velvære, hvilket jeg absolut ikke fortryder, da det jo har haft en indflydelse på min livskvalitet
Kirstens udtalelse er ikke at tage fejl af, og kan for fremtiden komme medarbejderen, fra en virksomhed med en firmaaftale med Salon Natalia. Firmaaftalerne fungerer på den måde, at virksomheden indgår en aftale med Salon Natalia, eksempelvis en klippekortsordning, hvor virksomheden kan tilbyde sine medarbejdere en sundhedsordning i form af velvære. En løsning, hvor virksomheden kan sende sine hårdtarbejdende medarbejdere til en god og afslappende behandling, og derved give medarbejderen et klap på skulderen.

Læs mere her