Logica – Danmarks første sundhedscertificerede IT-virksomhed

Logica (det tidligere WM–data) bliver nu som den første virksomhed i København, og den første IT–virksomhed i Danmark, certificeret for sin sundhedsindsats. Siden juli 2007 har Logica gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedscertificeringsforløb – en proces, der har rusket op i hele organisationen og har skabt nye og sundere vaner.

Den officielle overrækkelse finder sted d. 4. september kl. 21:00 i forbindelse med Logicas deltagelse i DHL–Stafetten i Fælledparken i København, hvor virksomheden har tilmeldt ca. 255 deltagere og har stillet en stand op.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund private og offentlige virksomheder, der lever op til fastlagte krav på Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (KRAMS). I forbindelse med SundhedsCertificeringen af Logica har medarbejderne som et af KRAMS tiltagene med stor succes startet en løbeklub op, der har givet en markant konditionsforbedring for mange af virksomhedens medarbejdere, ligesom Logicas lokale aktivitetsforeninger landet over løbende arrangerer forskellige motionstiltag indenfor firmaidræt, såsom cykling, volleyball, fodbold, badminton, bowling samt en lang række andre idrætter.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til arbejdspladser, der ønsker en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsarbejdet og ruster virksomhederne til en kvalificeret sundhedsindsats.

SundhedsCertificering bygger på to grundsten:
– Vejledning: Sundhedskonsulenten fra Dansk Firmaidrætsforbund vejleder virksomheden fra start til slut, og hjælper bl.a. virksomheden med en fornuftigt organisering, strategi og økonomi for sundhedsarbejdet.

– Certificering: Virksomheden certificeres ud fra fastlagte krav på Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

HR–direktør i Logica, Dorte Gade, udtaler:
– Samarbejdet med Dansk Firmaidrætsforbund om at opnå en SundhedsCertificering har klart løftet vores arbejde med at sætte gode rammer for vores medarbejdere på de fem KRAMS områder. Vi havde taget beslutningen om denne indsats, men det at blive holdt i ørerne på formen (inddragelse af medarbejderne og skriftlige politikker) betyder helt sikkert, at vores indsatser har en mere blivende karakter.

Og Dorte Gade fortsætter:
– SundhedsCertificeringen betyder en blåstempling af arbejdet med reelt at give vores medarbejdere "det sunde valg", mest tydeligt på kost– og motionsområderne. Certificeringen har medført væsentlige positive ændringer for vores medarbejdere på motionsområdet og ikke mindst bidrager den højere deltagelse i vores motionsaktiviteter til at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, udtaler:
– Det har været en stor oplevelse at følge, hvordan Logicas certificeringsforløb har gjort en positiv forskel for virsomhedens medarbejdere. SundhedsCertificering skaber sundere virksomheder, hvilket giver gevinster på flere niveauer. De ansatte får det bedre, og firmaerne kan bruge den sunde profil som en del af deres image, når de skal fastholde medarbejdere, ansætte nye og forhandle med andre virksomheder.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over. Og der er flere på vej – målet er at gennemføre yderligere 150 SundhedsCertificeringer inden udgangen af 2009.

Læs mere om SundhedsCertificering på http://www.sund.dfif.dk

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på http://www.dfif.dk

Læs mere om Logica på: http://www.logica.dk/om+logica+danmark/400006414

Kontakt:
Dansk Firmaidrætsforbund: Projektleder Rikke Døssing: 61 20 59 13

Logica: HR–direktør Dorte Gade tlf: 21 71 72 08
 

Læs mere her

Logica – Danmarks første sundhedscertificerede IT-virksomhed

Logica (det tidligere WM–data) bliver nu som den første IT–virksomhed i Danmark, certificeret for sin sundhedsindsats. Siden juli 2007 har Logica gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedscertificeringsforløb – en proces, der har rusket op i hele organisationen og har skabt nye og sundere vaner.

Den officielle overrækkelse finder sted tirsdag den 19. august kl. 21:00 i forbindelse med Logicas deltagelse i DHL–Stafetten, hvor virksomheden har tilmeldt 255 deltagere og har stillet en stand op.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund private og offentlige virksomheder, der lever op til fastlagte krav på Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress (KRAMS). I forbindelse med SundhedsCertificeringen af Logica har medarbejderne som et af KRAMS tiltagene med stor succes startet en løbeklub op, der har givet en markant konditionsforbedring for mange af virksomhedens medarbejdere, ligesom Logicas lokale aktivitetsforeninger landet over løbende arrangerer forskellige motionstiltag indenfor firmaidræt, såsom cykling, volleyball, fodbold, badminton, bowling samt en lang række andre idrætter.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til arbejdspladser, der ønsker en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsarbejdet og ruster virksomhederne til en kvalificeret sundhedsindsats.

SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning: Sundhedskonsulenten fra Dansk Firmaidrætsforbund vejleder virksomheden fra start til slut, og hjælper bl.a. virksomheden med en fornuftigt organisering, strategi og økonomi for sundhedsarbejdet.

– Certificering: Virksomheden certificeres ud fra fastlagte krav på Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

HR–direktør i Logica, Dorte Gade, udtaler:

– Samarbejdet med Dansk Firmaidrætsforbund om at opnå en SundhedsCertificering har klart løftet vores arbejde med at sætte gode rammer for vores medarbejdere på de fem KRAMS områder. Vi havde taget beslutningen om denne indsats, men det at blive holdt i ørerne på formen (inddragelse af medarbejderne og skriftlige politikker) betyder helt sikkert, at vores indsatser har en mere blivende karakter.
Og Dorte Gade fortsætter:

– SundhedsCertificeringen betyder en blåstempling af arbejdet med reelt at give vores medarbejdere "det sunde valg", mest tydeligt på kost– og motionsområderne. Certificeringen har medført væsentlige positive ændringer for vores medarbejdere på motionsområdet og ikke mindst bidrager den højere deltagelse i vores motionsaktiviteter til at skabe en endnu bedre arbejdsplads.

Formand for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, udtaler:

– Det har været en stor oplevelse at følge, hvordan Logicas certificeringsforløb har gjort en postiv forskel for virsomhedens medarbejdere. SundhedsCertificering skaber sundere virksomheder, hvilket giver gevinster på flere niveauer. De ansatte får det bedre, og firmaerne kan bruge den sunde profil som en del af deres image, når de skal fastholde medarbejdere, ansætte nye og forhandle med andre virksomheder.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over. Og der er flere på vej – målet er at gennemføre yderligere 150 SundhedsCertificeringer inden udgangen af 2009.

Læs mere om SundhedsCertificering på http://www.sund.dfif.dk

Læs mere om Dansk Firmaidrætsforbund på http://www.dfif.dk

Læs mere om Logica på: http://www.logica.dk/om+logica+danmark/400006414

Kontakt:
Dansk Firmaidrætsforbund: Projektleder Rikke Døssing: 61 20 59 13

Logica: HR–direktør Dorte Gade tlf: 21 71 72 08
 

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbund kårer – Årets sundeste private arbejdsplads 2008

Når Dansk Firmaidrætsforbund den 2. oktober kårer årets sundeste private arbejdsplads 2008 på HR–messen i Øksnehallen i København, er det med IT–virksomheden Logica, Sparekassen Farsø og tekstilvirksomheden Kvadrat, som nominerede. Fælles for disse virksomheder er, at de alle har gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificeringsforløb med imponerende resultater til følge.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund virksomheder, der lever op til fastlagte krav med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Nomineringen er foretaget af SundhedsCertificerings eksterne følgegruppe bestående af professor Gisela Sjøgaard, lektor Kaya Roessler, læge Leif Skive samt politisk konsulent Krista Blaabjerg.

Følgegruppen har begrundet nomineringen på følgende vis:

Logica:

Logica har et stærk og velorganiseret sundhedsarbejde, der går på tværs af ledelse, HR– og kommunikationsafdeling samt lokale sundhedsambassadører og aktivitetsforeninger. På den måde bakkes der op omkring og opfordres til lokalt ejerskab og engagement. Særligt på kostområdet gøres en imponerende sundhedsfremmende indsats, der rækker ud over frokosten i kantinen med kreative og nytænkende løsninger. Logica sætter endvidere høje kvalitetskrav til deres samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Sparekassen Farsø:

Sparekassen Farsø praktiserer en medarbejderinvolvering, hvor det er tydeligt, at medarbejdernes værdier, ønsker og behov ligger til grund for sundhedsarbejdet. Sparekassen har desuden nøje prioriteret ressourcerne ud fra et sundhedsmæssigt aspekt, hvor der sættes stærkest ind der, hvor medarbejderne ønsker det, og hvor der er størst behov/mangler. Desuden har Sparekassen Farsø en bred pallet af motionstilbud, som tilgodeser forskellige målgrupper og forudsætninger (køn, aldersgrupper, motionserfaring mv.) Endelig bør sparekassens sociale ansvar fremhæves, da sparekassen gennem sit sundhedsarbejde viser et ønske om at gøre en indsats, der "rækker ud over sig selv" og ind i lokalsamfundet.

Kvadrat:

Kvadrat har arbejdet grundigt og vedholdende med sundhedsarbejdet. Virksomheden har en sund kantine af høj kvalitet, men har også vist kreativitet, nytænkning og udvikling på andre områder af sundhedsarbejdet. Særligt bør fremhæves den høje grad af medarbejderinvolvering, både i udarbejdelsen af medarbejderpolitikker, men også i praksis, hvor man har ønsket at videregive ejerskab og ansvar til nøglepersoner i virksomheden.

Udviklingschef i Sparekassen Farsø, Gert Hosbond, udtaler:

– Vi er utrolig glade for at blive nomineret til "årets sundeste private arbejdsplads 2008". Det betragter vi som en ekstern vurdering, der tilkendegiver, at vort arbejde har kvalitet. Når vi har behandlingstilbud til vore medarbejdere, f.eks. ved skuldersmerter, er vi også nødt til at være forebyggende på sundhedsområdet med SundhedsCertificeringen har vi fået sat struktur på sundhedsarbejdet og har fået bygget bro mellem den forebyggende indsats og vore behandlingstilbud.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til de arbejdspladser, der arbejder for en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats.

En SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning af sundhedskonsulener – Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskonsulenter vejleder løbende den enkelte virksomhed i processen omkring sundhedsfremme med fokus på emner som sundhedsstrategi, sundhedsbudget, organisering, handleplan og handling.

– Certificering, som kræver at virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige forbedringer.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over.
 

Læs mere her