Nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod vordende forældre vælger selv!

Debatten omkring nedfrysning af stamceller i form af navlestrengsblod har gennem de sidste år taget til. Vordende forældre vælger til mens en række amter vælger fra!

BioLante, Cryo–Cell Nordic er et norsk firma med afdelingskontor i Danmark. Hos BioLante beskæftiger vi os med selve nedfrysningen. Når forældrene vælger at nedfryse stamceller gør de det af flere grunde, nogle har sygdom i nær familie, nogle mener det er det samme som at tegne en ekstra livsforsikring og alle tror de på at der i fremtiden vil være stor fokus indenfor forskning i brugen af stamceller.

Nedfrysningen af navlestrengsblod tegnes i en 20–årig kontrakt herefter vælger det nu voksne barn selv om blodet fortsat skal være nedfrosset.

Amter i Danmark er alle i gang med at tage stilling til, hvorvidt de ønsker at være behjælpelige i forbindelse med fødslen eller ej. Såfremt der i et Amt er taget beslutning om at jordmødrene ikke må være behjælpelige er dette ikke det samme som at det ikke kan lade sige gøre. Det er forældrenes valg og ejendom! Der er masser af muligheder for selv at medbringe en person der kan tappe blodet. Ligesom sygehuse kan tilkalde en sygeplejerske vikar kan BioLante også gøre det for forældrene!

 

Læs mere her

Det er billigt at blive tyk, det er dyrt at være det

– og dag for dag vokser regningen til skatteborgerne

Portionerne i supermarkederne har aldrig været større end i dag. Slik, chokolade og sodavand kommer nu i XXL størrelser. Fedmeepidemien trives i bedste velgående. Danskerne har aldrig haft større vægtproblemer end i dag, hvor 1,3 millioner er overvægtige og 500.000 er svært overvægtige (BMI+30). Det har store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte, men i særlig grad er det en stadig stigende økonomisk belastning for staten og kommunerne, der allerede bruger 11 milliarder om året på behandling af følgevirkninger.

Selv om alle officielle og uofficielle instanser rådgiver og advarer os om de åbenlyse farer ved den fede og sukkerholdige mad, har danskerne indtil videre ikke fået meget hjælp fra staten , udtaler Thomas Møberg fra De Danske Vægtkonsulenter.

I forbindelse med finanskrisen søger producenterne af slik og fastfood blandt andet at kompensere for en forventet omsætningsnedgang ved at forøge markedsføringen og give mængderabatter på de usunde varer. Derfor frygter vi, at vi de nærmeste år vil se en eksplosion i antallet af overvægtige i Danmark ikke mindst blandt de unge, fortsætter Thomas Møberg.

Selvom De Danske Vægtkonsulenter lever af at hjælpe danskerne ned i vægt, har vi absolut ingen interesse i, at problemet forværres. Vi har svært ved at forstå, hvorfor staten ikke for længst har grebet ind med nogle effektive sukkerafgifter og en momslovgivning, der favoriserer de sunde fødevarer frem for de usunde. Hvorfor skal det vare så længe, før staten aktivt gør noget for at bremse fedmeepidemien

At være overvægtig i dag er ikke kun forbundet med forringet livskvalitet og risiko for at udvikle livsstilssygdomme, slutter Thomas Møberg. Det er også forbundet med store sociale og økonomiske omkostninger for den enkelte. Socialt set får de overvægtige stadigt sværere ved at få arbejde, de står først på listen, når der er prikkerunder, de mobbes på arbejdspladsen, de har vanskeligt ved at få partnere etc. Økonomisk set er præmien på livsforsikringen hastigt voksende, charterrejsen vil snart koste to flysæder, den lille familiebil er ikke længere stor nok etc. Men det er selvfølgelig stadig billigt at købe 2 kilo slik!

Regningen til staten er på 11 milliarder kroner om året. Dermed er det den enkelte skatteborger, der er den store taber nu og ikke mindst i fremtiden, for vi har slet ikke set toppen af isbjerget endnu. Hvorfor ikke forebygge i stedet for at helbrede Hvorfor se passivt på, mens isbjerget vokser sig større og større Udgifterne til helbredelse af overvægtens følgevirkninger er i gang med at udvikle sig til en tikkende bombe under vores nationaløkonomi.

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Møberg på 70 23 73 93

Læs mere her

Hjertestarteren øger overlevelseschancen med 60-70 %

Mange virksomheder tøver med at investere 15.000,00 20.000,00 kr. for en hjertestarter. Men som ansvarlig arbejdsplads bør man se på det som en livsforsikring. Ikke kun for ledelsen og medarbejderne, men også for andre, der fysisk er i firmaets varetægt, eksempelvis kunder eller samarbejdspartnere.

En ting skal man vide før man investerer i en hjertestarter er, at hjertestarteren ikke kan stå alene. En genoplivning er et samspil mellem hjerte-lunge-redning og hjertestarteren.

En genoplivning er et samspil mellem hjerte-lunge-redning og hjertestarteren. Når man laver hjerte-lunge-redning, sørger man for med sine indblæsninger at give ilt ned i lungerne. Mange tror ikke, at vi har noget ilt tilbage ved(/efter ) udånding. Men ved en indånding fra atmosfærisk luft får vi 21 % ilt, og når vi udånder, er der 17 % tilbage. Da vi dermed kun bruger 4 %, er der rigeligt at give af.

Når vi trykker på hjertet ved at lave brystkompressioner, sørger vi for, at pumpe det iltede blod rundt i kroppen. Dette vil sige, at vi prøver at efterligne kroppens naturlige rytme, så vi holder folk kunstigt i live.

Så snart det er muligt tilkalder man hjælp og en hjertestarter.

Hvis man påbegynder sin hjerte-lunge-redning med det samme en person falder om og anvender en hjertestarter inden for 10 minutter, øger man overlevelseschancen med 60-70 %.

Hjertestarteren går ind og nulstiller hjertet, så det forhåbentlig kan genfinde sin normale hjerterytme. Inden hjertestarteren giver mulighed for stød, går den ind og analyserer om der er en stødbar eller en ikke-stødbar hjerterytme. Hvis der er en stødbar hjerterytme (hjerteflimmer), er der en mulighed for, at hjertestarteren kan gøre en stor forskel.

Der har været en del skriverier omkring ambulancer der, på grund af besparelser, kommer længe efter de er tilkaldt og desværre nogle gange for sent. Det er blot endnu en grund til at investere i en hjertestarter, men ikke mindst fordi at den kan blive forskellen mellem liv og død.

Forestil dig, at du falder om hvor ingen kan førstehjælp og der ingen hjertestarter er…..
Ingen kender dagen, før solen går ned.

Læs mere her