Regionen undersøger baggrunden for læserbrev

H. Yding, Sveavej i Holstebro beskriver i et læserbrev i Lemvig Folkeblad hvordan hans kone for nogle år siden fik en flænge i foden og tilsyneladende havde meget vanskeligt ved at få lægehjælp. Region Midtjylland vil undersøge sagen.

Parret blev angiveligt afvist af Skadestuen, fordi de hverken ankom med ambulance eller havde lavet en forudgående aftale med Lægevagten. Og da H.Yding ringede til 1-1-2, mener han personalet smækkede røret på, fordi han bad om at få en ambulance til Skadestuen. Ydings kone fik, efter ventetid i telefonen, slutteligt hjælp af Lægevagten.

– Forløbet ligger langt fra den service jeg gerne vil tro, at vi tilbyder regionens borgere, siger direktør i Region Midtjylland Leif Vestergaard Pedersen.

– Derfor tager vi nu direkte kontakt til H. Yding for at bede om flere oplysninger, så vi kan få kastet lys over sagen, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Flere oplysninger :
– Direktør Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316
– Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder/presserummet/regionsr%c3%a5det

Læs mere her

Det går godt med Region Midtjyllands sundhedsundersøgelse Hvordan har du det

Det nationale helbredstjek er i fare. Sådan lyder det i dagens udgave af Jyllands-Posten. Men det billede kan sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen, som er ansvarlig for Region Midtjyllands sundhedsundersøgelse slet ikke genkende.

– Det går faktisk rigtig godt med at få folk til at svare. Vi runder i dag 60% deltagelse, og hver dag bringer postvæsenet nye kasser med udfyldte spørgeskemaer, fortæller Finn Breinholt Larsen og forklarer:

– Region Midtjylland lavede i 2006 en tilsvarende undersøgelse af danskernes helbred og endte dengang på den flotte svarprocent 69.
Sammenlignet med sidst ligger vores svarprocent på nuværende tidspunkt på nogenlunde samme niveau.

– Men når det er sagt, har vi også visse udfordringer. Fx har vi svært ved at få svar fra indvandrere og ældre kvinder. Ligesom vi også har haft problemer med at få de unge mænd til at svare.

Man kan stadig nå at deltage
Finn Breinholt Larsen understreger, at man stadig kan nå at indsende spørgeskemaet.

– Hvert eneste svar tæller, og de der svarer, er med til at sætte deres fingeraftryk på fremtidens sundhedsvæsen, siger Finn Breinholt Larsen og fortsætter:

– Man ikke kan sætte nogen håndfast grænse for, hvor høj svarprocenten skal være for at undersøgelsen kan bruges. Jo højere, jo mere pålidelige er data. Det allerbedste ville være 100%. Det når vi aldrig. Men med de 60% vi allerede har nu, er vi godt på vej til at få et datasæt i hus af høj kvalitet.

Fakta om undersøgelsen
52.400 borgere fra 16 år og op modtager et spørgeskema, herunder også borgere af anden etnisk baggrund end dansk.

Der indgår 2.500 personer fra hver kommune, dog 8200 fra Århus Kommune.
Undersøgelsen i Region Midtjylland gennemføres af regionens Center for Folkesundhed i samarbejde med regionens 19 kommuner.

Undersøgelsen er endel af en national undersøgelse, så vi fremover kan sammenligne sundheden på tværs af landet.

Svarprocent den 12.marts 2010, fordelt på de enkelte kommuner

Pct. Kommune
65 – Favrskov
65 – Skanderborg
62 – Syddjurs
62 – Odder
62 – Hedensted
61 – Viborg
61 – Hering
60 – Struer
60 – Lemvig
60 – Randers
60 – Silkeborg
60 – Skive
60 – Ringkøbing-Skjern
59 – Holstebro
59 – Norddjurs
59 – Ikast-Brande
58 – Samsø
57 – Horsens
57 – Århus
60 – Region Midtjylland

Læs mere og hent grafik og fakta på :
http://www.hvordanhardudet.rm.dk

Læs mere her

Plan for nordvestjysk akutberedskab i høring

Regionsrådet sender nu en plan for akutberedskabet i Nordvestjylland i offentlig høring. Planen beskriver, hvilken akut hjælp der skal være til borgerne i den nordvestlige del af Region Midtjylland, når det nye hospital i Gødstrup er bygget færdigt. Borgerne får lejlighed til at debattere planen på borgermøder i Lemvig og på Thyholm.

Når akuthospitalet i Gødstrup står færdigt, har Region Midtjylland i alt fem akutmodtagelser. Færre akutmodtagelser med større ekspertise er dels resultatet af Sundhedsstyrelsens krav, dels af den akutplan, som det midtjyske regionsråd har vedtaget.

I Nordvestjylland bliver den længste afstand til en akutmodtagelse 88 km. For at borgerne i Nordvestjylland stadig skal kunne føle sig trygge, bliver det præhospitale beredskab i området derfor styrket.

Planen har tre hovedtræk:

Et døgnåbent akuthus i Lemvig, hvor personalet kan behandle mindre skader og lettere tilstande. Akuthuset er også base for en døgndækkende akutbil.
En akutklinik i Holstebro, som holder åben fra kl. 8-22.
En national helikoptertjeneste, som kan bidrage til at øge trygheden i yderområderne, herunder i Nordvestjylland.

– Det giver ganske forståeligt bekymring og mange spørgsmål, når der bliver længere til hospitalet. Den bekymring har vi forsøgt at imødekomme med planen. Nu ser jeg frem til at få kommentarer fra en bred kreds af borgere, kommuner, fagpersoner på sundhedsområdet og patientforeninger, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Planen er i offentlig høring frem til 17. april. Som led i høringen holder regionsrådet to borgermøder. Det første bliver i Lemvig tirsdag 6. april kl. 19.00 21.30 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Og mandag 12. april er der igen borgermøde, denne gang i Midtpunktet Thyholm i Hvidbjerg kl. 19.00 21.30.

Regionsrådet drøfter et endeligt planforslag 26. maj.

Se planforslaget, der nu er i høring, på www.akutnordvest.rm.dk

Flere oplysninger
– Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
– Formand for regionsrådets Hospitalsudvalg, Carl Johan Rasmussen (S), tlf. 2068 1836

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/politikerne

Læs mere her

Borgermøde med spørgelyst

Er den overhovedet nogen nytte til, sådan en helikopter Hvor hurtigt kan ambulancen være fremme i Thyborøn og kan vi nu regne med, at I ikke sparer akuthuset i Lemvig væk, så snart vi har fået det

Spørgsmålene var mange, og skepsisen og utrygheden ikke til at tage fejl af blandt de ca. 700 borgere, der havde taget imod Region Midtjyllands invitation og var kommet til borgermøde i Lemvig tirsdag aften. Mødet var arrangeret i samarbejde med Lemvig Kommune.

Emnet var regionsrådets forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, som er i høring frem til 17. april.

Til at svare på borgernes spørgsmål var politikerne fra regionens Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen og overlæge for akutlægebilen i Århus, Troels Martin Hansen.

Til at få syn for sagen var der desuden en lægebil, en ambulance og en lægehelikopter udlånt fra Region Syddanmark, som borgerne kunne kigge på, ligesom de kunne stille spørgsmål til personalet.

Spørgelysten var så stor, at mødet trak en halv time ud over planlagt. Spørgsmålene kommer til at indgå i det høringsmateriale politikerne i Regionsrådet skal bruge, når de inden 1. juni træffer den endelige beslutning om, hvordan det akutte beredskab i Nordvestjylland skal være.

Udover borgermødet i Lemvig arrangerer Region Midtjylland yderligere to borgermøder i Hvidbjerg og Ulfborg i samarbejde med henholdsvis Struer og Holstebro kommuner.

Fakta

– Høringsfristen udløber den 17. april
– Regionsrådet træffer beslutning den 26. maj
– Planen for akutberedskabet indgår i regionens samlede ansøgning til regeringen om penge til at bygge et nyt hospital i Gødstrup
– Læs mere på http://www.akutnordvest.rm.dk/

Se powerpointpræsentationerne fra mødet:

– Overlæge for aktulægebilen i Århus Troels Martin Hansen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Troels%20Martin%20Hansen%20pp.pdf

– Direktør i Region Midtjylland: Leif Vestergaard Pedersen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Leif%20Vestergaard%20Pedersen%20pp.pdf

Læs mere her

Borgermøde med spørgelyst

Er den overhovedet nogen nytte til, sådan en helikopter Hvor hurtigt kan ambulancen være fremme i Thyborøn og kan vi nu regne med, at I ikke sparer akuthuset i Lemvig væk, så snart vi har fået det

Spørgsmålene var mange, og skepsisen og utrygheden ikke til at tage fejl af blandt de ca. 700 borgere, der havde taget imod Region Midtjyllands invitation og var kommet til borgermøde i Lemvig tirsdag aften. Mødet var arrangeret i samarbejde med Lemvig Kommune.

Emnet var regionsrådets forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, som er i høring frem til 17. april.

Til at svare på borgernes spørgsmål var politikerne fra regionens Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen og overlæge for akutlægebilen i Århus, Troels Martin Hansen.

Til at få syn for sagen var der desuden en lægebil, en ambulance og en lægehelikopter udlånt fra Region Syddanmark, som borgerne kunne kigge på, ligesom de kunne stille spørgsmål til personalet.

Spørgelysten var så stor, at mødet trak en halv time ud over planlagt. Spørgsmålene kommer til at indgå i det høringsmateriale politikerne i Regionsrådet skal bruge, når de inden 1. juni træffer den endelige beslutning om, hvordan det akutte beredskab i Nordvestjylland skal være.

Udover borgermødet i Lemvig arrangerer Region Midtjylland yderligere to borgermøder i Hvidbjerg og Ulfborg i samarbejde med henholdsvis Struer og Holstebro kommuner.

Fakta

– Høringsfristen udløber den 17. april
– Regionsrådet træffer beslutning den 26. maj
– Planen for akutberedskabet indgår i regionens samlede ansøgning til regeringen om penge til at bygge et nyt hospital i Gødstrup
– Læs mere på http://www.akutnordvest.rm.dk/

Se powerpointpræsentationerne fra mødet:

– Overlæge for aktulægebilen i Århus Troels Martin Hansen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Troels%20Martin%20Hansen%20pp.pdf

– Direktør i Region Midtjylland: Leif Vestergaard Pedersen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Leif%20Vestergaard%20Pedersen%20pp.pdf

Læs mere her

To nye lægeklinikker i Lemvig

Regionshospitalet Lemvig fortsætter med at udvide rammerne for almen praksis i hospitalsbygningerne. To nye klinikker åbner så der nu er plads til ni praktiserende læger.

I de lokaler, som tidligere husede Fysiurgisk Afdeling, er der nu indrettet en ny lægeklinik. I en del af Røntgenafdelingen er den anden nye lægeklinik blevet indrettet.

Det har givet mulighed for at samle endnu to læger i lokaler ved Regionshospitalet Lemvig.

Dermed er der nu i alt ni praktiserende læger, som har praksis på Regionshospitalet Lemvig

Det bliver markeret ved en reception mandag den 3. maj 2010 mellem kl. 15.30 og 17.00 på Regionshospitalet Lemvig. Indgang via hovedindgangen, Østergade.

Flere oplysninger

* Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, tlf. 9927 2720
* Plan- og sekretariatschef Poul Michaelsen, Hospitalsenheden Vest, tlf. 9927 6323

Program for dagen 15.30 17.30

* Velkomst ved hospitalsdirektør Henning Vestergaard
* Tale ved regionsrådsformand Bent Hansen
* Tale ved praktiserende læger
* Ordet er frit
* Fremvisning af de nye lægeklinikker mv.

Læs mere her

Fælles ansøgning om sundheds- og akuthus i Holstebro

Holstebro Kommune og Region Midtjylland søger nu i fællesskab 75 mio. kr. fra statspuljen til nære sundhedsløsninger.

Samtidig søger regionen og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner i fællesskab yderligere 10 mio. kr. fra puljen. De 10 mio. kr. skal gå til uddannelse og teknologi.

I løbet af 2013 vil der blive taget spadestik til et nyt Center for Sundhed i Holstebro. Der ønskes opført et samlet nybyggeri på ca. 12.500 m2. et andet sted end på Regionshospitalet Holstebro.
Det nye center bliver opført i etaper, og første etape forventes at stå færdigt i 2014.

Centret skal huse en række kommunale sundhedstilbud. De kommunale tilbud vil bl.a. omfatte det kommunale sundhedscenter, genoptræning og en række kommunale midlertidige opholdspladser og akutpladser, så ældre og kronisk syge patienter kan undgå egentlig indlæggelse, men samtidig få professionel hjælp og tryghed.

Endvidere arbejdes der på at skabe plads til 12 praktiserende læger og speciallæger.

Fra 2016 vil Region Midtjylland desuden placere en række sundhedstilbud i centret. Der bliver for eksempel tale om ambulante hospitalsfunktioner så som medicinske ambulatorier, røntgen, lokaldialyse, akutklinik og ambulant behandlingspsykiatri.

Det forventes, at der bliver mulighed for et byggeri på i alt 201 mio. kr. Udover det statslige tilskud på 75 mio. kr. bliver der derfor behov for, at både Region Midtjylland og Holstebro Kommune bidrager til at finansiere det resterende beløb.

– Over 90 pct. af borgernes kontakt med sundhedsvæsenet kommer til at foregå lokalt i Holstebro. Enten i sundheds- og akuthuset, hos den praktiserende læge eller speciallæge, i andre kommunale sundhedstilbud eller i borgerens eget hjem.

Kun når der er tale om rigtig alvorlig sygdom skal borgeren behandles uden for lokalområdet. I fremtiden vil det primært blive på det nye hospital i Gødstrup, men selvfølgelig også på universitetshospitalet i Aarhus, når sygdomsforløbet gør det nødvendigt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby (S) vil gerne i gang nu.

– Sundhedsområdet ændrer sig ekstremt hurtigt i disse år. Flere opgaver skal fremadrettet løses af kommuner og praktiserende læger, og det vil naturligvis ske i et tæt samspil med region og hospital. Udfordringerne på sundhedsområdet gør, at vi skal afprøve nye og innovative løsninger, og det tætte samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og hospital vil blive udviklet yderligere. Der skal lægges stor vægt på at sikre borgerne den bedst mulige tryghed indenfor de givne rammer, og vi skal fortsat sikre tilbud af høj kvalitet til borgerne, siger H.C. Østerby.

I det nye center planlægges en række fællesfunktioner som café, informationsområde for frivillige, mødelokaler, apoteksudsalg mv.

10 mio. kr. til uddannelse og teknik
I en anden ansøgning mellem regionen og Holstebro, Struer og Lemvig kommuner ansøges der om 10 mio. kr., som blandt andet skal bruges på at afdække, hvilke nye kompetencer der skal til hos de sundhedsfaglige medarbejdere i både region og kommune for at kunne arbejde og samarbejde på nye måder i det nære sundhedsvæsen.

Der er også et stort behov for at gennemføre konkrete uddannelsesaktiviteter.
Desuden søges der om penge til at virkeliggøre en række initiativer inden for det teknologiske felt. For eksempel er det et stort behov at forbedre adgangen til fælles patientinformationer for de tre kommuner, hospitalet og de praktiserende læger, ligesom der vil blive fokus på anvendelse af telemedicinske løsninger.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 4031 3707
Borgmester H.C. Østerby, tlf. 2144 0150

Læs mere her