Flot debut til intelligent blindestok

I onsdags overrakte tidligere borgmester Thorkild Simonsen på vegne af Lions Danmark og Århus Kræmmermarked en I-Cane blindestok til de 2 første danske brugere. Traditionen tro gør Lions klubberne i Danmark en stor indsats for de blinde. Historisk var Lions stærkt involveret i udviklingen af den snart 100 årige hvide stok samt uddannelse af førerhunde.

De to blinde fra Århus, Ole Brun Jensen og Karen Koch Rasmussen, fik i går hver overrakt en I-Cane, en nyudviklet intelligent blindestok baseret på nyeste navigations- og app-teknologi. Efter et par timers kort træning kunne de to gå på gågaden i Århus og demonstrere, hvordan den nye blindestok virker.

De to blinde testpersoner var stærkt interesserede i I-Cane og dens mange nye funktioner. Som Ole Brun Jensen udtalte til TVAvisen: – Det er en blindestok med perspektiver i!

I modsætning til den traditionelle hvide stok, kan I-Cane også advare om forhindringer i bryst- og hovedhøjde f.eks. et skilt, stativ eller en bils læsserampe. På den måde får den blinde meget større frihed til mobilitet. Desuden kan den blinde gemme sine ruter f.eks. ned til supermarkedet eller bussen. Endelig kan den blinde bruge sin hørelse 100 pct., hvilket er altafgørende for blinde i trafikken i dag.

Det var første gang I-Cane blev præsenteret for dansk publikum. Med Thorkild Simonsens overrækkelse donerede Århus Kræmmermarked i går 100.000 kr. af årets overskud til at få yderligere 4-5 I-Cane blindestokke til Danmark.

I Lions har Peter Voss Hansen været bindeleddet til den hollandske non-profit organisation I-Cane, som udvikler hjælpemidler til handicappede. Peter Voss Hansen glæder sig:

– Efter 10 års udviklingsarbejde i Holland har stokken nu nået et punkt, hvor man med fordel kan udnytte de nye muligheder i GPS og I-Phone teknologierne. Det arbejde har vi i Lions Danmark fulgt tæt hele vejen, og vi glæder os over, at vi med donationen fra Århus Kræmmermarked har fået den introduceret i Danmark i tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund.
– I alt beskedenhed er vi også lidt stolte over, at Lions endnu en gang kan være med til at skabe et kvantespring i hjælpemidler til blinde og stærkt synshandicappede – også i Danmark, slutter Peter Voss Hansen.

Læs mere her

Danskerne får nu en tandforsikring

Historisk milepæl i dansk tandpleje med stiftelsen af Dansk Tandforsikring A/S
For første gang nogen sinde tilbydes danskerne nu muligheden for at optimere vedligeholdelsen af deres tandsæt ved hjælp af et forsikringstilbud.

Dansk Tandforsikring A/S, der er et selvstændigt selskab under forsikringskoncernen, Alpha Group, har specialudviklet en række tilbud, der giver alle danskere mellem 18 og 65 år mulighed for at forsikre sig for op til 80 % af deres fremtidige tandlægeregning og for op til 40.000 kr. om året.

Det danske sundhedsvæsen har aldrig tilbudt samme dækning af tænder og mundsygdomme, som tilbydes resten af kroppen. Det har undret stifterne bag Dansk Tandforsikring, som peger på, at det kan være endog rigtig dyrt at vedligeholde sit tandsæt optimalt gennem et langt liv:

Dette er et kvantespring indenfor den danske orale sundhedspleje. Alt for mange danskere har ikke råd til at få lavet den rigtige tandbehandling, når de har brug for det. Ofte har vi derfor set, at der udføres lappeløsninger , udtaler Denis Lewinsky, Partner i Dansk Tandforsikring og supplerer: Hvis man samtidig er medlem hos danmark , så vil man med den årlige forsikring hos os have næsten 100 % dækning af samtlige tandudgifter.
Adm. Direktør og partner i Alpha Insurance A/S Leif Corinth Hansen har store forventninger til projektet:

Fra vi blev præsenteret for projektet og ideen bag Dansk Tandforsikring, har vi syntes, at det er et rigtigt spændende projekt, som passer perfekt ind i Alpha Insurance A/S forretningskoncept.

De seneste måneder har Dansk Tandforsikring holdt en række møder med tandlæger landet over.

Det har været afgørende for os, at der er et armslængdeprincip mellem forsikringsdelen og tandlægerne, altså at tandlægerne ikke har noget medejerskab i selskabet. Samtidigt er det vigtigt, at tandlægerne fagligt indser, at de kan løfte den generelle orale sundhedstilstand med dette tilbud til klienterne. Til vores store glæde oplever vi da også en meget stor interesse hos tandlægerne, fordi de med produktet kan tilbyde behandlinger, som mange danskere ellers har fravalgt af økonomiske årsager, udtaler David Choleva, ligeledes partner og stifter af selskabet.

Dansk Tandforsikring åbnede for tegning af forsikringer den 27.5.2010
For yderligere information henvises til www.dansktandforsikring.dk

Læs mere her