I dag udgives albummet MusiCure 7. Horizons – komponeret og produceret af Niels Eje

Videnskabelig dokumentation af MusiCure’s positive virkning

Udgangspunktet for skabelsen af MusiCure er forskningsprojektet Musica Humana, som siden 1998 har gennemført videnskabelige studier af musikkens virkning på en række patientgrupper på sygehuse i Danmark, Norge, Sverige og USA. Musikken har herigennem opnået videnskabelig dokumentation for sin positive effekt på flere tusinde patienter.

MusiCure er specielt komponeret "genre–løs" musik, skabt med henblik på at virke afstressende og oplevelses–skabende, og denne musik søger bevidst at ophæve associationer til nogen af de traditionelle etablerede musikgenrer eller stilarter, for herved at henvende sig direkte til alle, uanset individuel musiksmag, lyttevaner og præferencer indenfor musik i øvrigt.

Den nye udgivelse "HORIZONS" MusiCure nr. 7

Musikken på "HORIZONS" handler om overblik og oplevelse af brede vidtstrakte horisonter.
Som lytter svæver man over store landskaber og ser verden i fugleperspektiv og denne fornemmelse af overblik og ro virker stress–dæmpende og beroligende.
Integreret i musikken er komponistens egne optagelser af lyde fra naturen et element som er gennemgående for hele MusiCure serien og som medvirker til at gøre HORIZONS og de øvrige seks CDer til et unikt redskab i indsatsen mod stress.

MusiCure har modtaget hæderspris i USA

Den nye udgivelse i CD serien MusiCure "HORIZONS" kommer umiddelbart efter uddelingen af årets "Blair Sadler Awards" i USA, hvor førsteprisen 2007 gik til den dansk producerede CD serie MusiCure og komponisten Niels Eje. Prisen er international og uddeles for kreativ nytænkning indenfor integrering af kunst i sundhedssystemet.
Den nye udgivelse "HORIZONS" er den syvende i MusiCure CD serien, der nu anvendes bredt som middel mod bl.a. stress på sygehuse, institutioner, virksomheder og blandt tusindvis af private brugere, som har købt MusiCure CDerne på apoteket.

Introduktion af MusiCure på Londons største apotek

Den internationale interesse for den forskningsdokumenterede musik har været stigende siden 2003 hvor den første udgivelse blev lanceret. Først kom de norske apoteker med deres præsentation af MusiCure i 2005, og nu introduceres CD serien på det største apotek i London: John Bell & Croyden, i hjertet af den britiske hovedstad. Det er planen at den engelske apotekskæde Lloyds Pharmacies i efteråret vil lancere MusiCure som et permanent tilbud på alle kædens apoteker i hele England.
 

Læs mere her

Drømmere indtager København

Foreningen For Studiet af Drømme afholder tværfaglig Nordisk Drømmekonference den 24. til 26. marts i København med deltagere fra Norden, England og Holland. Blandt oplægsholderne er Pia Skogemann, jungiansk analytiker og forfatter til bøger om bl.a. drømme samt internationalt anerkendte navne inden for drømme og bevidsthedsforskning.

Med Nordisk Drømmekonference er der for første gang i Danmark skabt et tværfagligt netværk, hvor alle – både professionelle og ikke–professionelle – med interesse for drømme kan mødes.

"Vi har lavet en drømmekonference med et meget ambitiøst program, hvor en perlerække af vidende og kreative mennesker fortæller om deres erfaringer og arbejde med drømme," siger Jette Cabo, formand for FFSD og antropolog med speciale i drømme og børnekultur.

Blandt oplægsholderne er Pia Skogemann, jungiansk analytiker og anerkendt forfatter af bøger om bl.a. drømme, religion og litteratur.

"Nordisk Drømmekonference er et spændende og meget velkomment initiativ. Jeg ser frem til konferencen og til at tale om den viden og kreativitet, som drømmene rummer", siger Pia Skogemann.

Live fra New York
Udover Pia Skogemann medvirker kunstnere, pædagoger, psykologer, forfattere og forskere.

Det er helt ekstraordinært lykkedes den danske drømmeforening at få Montague Ullmann, som er anerkendt over hele verden for sit arbejde med drømme, til at medvirke via en web–transmission.

Drømmeforeningen har gjort et andet scoop: Antti Revonsuo, som er et stort navn inden for drømme og bevidsthedsforskning i den internationale forskningsverden, deltager i konferencen. Antti Revonsuo har for nylig (januar 2006) udgivet bogen "Inner Presence", om bevidsthed og drømme på det meget anerkendte MIT Press i USA.

Drømme er kreative udtryk
Temaet for konferencen er drømme og kreativitet, og man vil bl.a. beskæftige sig med drømme som fortællinger – kreative bearbejdninger af de oplevelser, vi har i det vågne liv.

"Børn fortæller trygt om deres drømme og forholder sig direkte til dem. Mange voksne derimod er nervøse for, at deres drømme afslører forfærdelige ting om dem.

Men der er ikke nogen autoritet, der ejer ’nøglen’ til vores drømme. Netop når det gælder drømme, er vi vores egen autoritet," siger Jette Cabo, der har skrevet en bog om, hvordan konflikter og klikedannelser bliver afspejlet i drømmene hos en gruppe 10–årige piger.

Den tværfaglige konference er et forsøg på at afmystificere drømmene og tage sine egne indre fortællinger til sig.

Drømmene er ikke viljestyrede
I dag betragtes viljen mange steder som gud, og i de aspekter af livet, hvor viljen ikke slår til, oplever vi stress og magtesløshed.

"I modsætning hertil er drømmene en indre kreativ proces, som fungerer helt udenom vores vilje. Drømmene kan anskues som kreativitetens udspring det sted, hvor vi helt af os selv skaber fantastiske fortællinger," siger Jette Cabo.

Nordisk Drømmekonference
På Nordisk Drømmekonference vil deltagerne:
udbrede kendskabet til drømmenes udviklingspotentiale
udforske drømmenes kreative ressourcer
udvikle drømmearbejde til en pædagogisk praksis
mødes i et tværfagligt forum og udveksle erfaringer, viden og forskning

Yderligere information
Interesserede er stadig velkomne til at melde sig til konferencen.
 

Læs mere her

Gyldent skær over Århus Sygehus

For anden gang i træk, går Den gyldne Skalpel til til en afdeling på Århus Sygehus. Til gengæld er det aldrig tidligere sket, at prisen tildeles en geriatrisk afdeling.

Når sundhedsminister Bertel Haarder (V) i eftermiddag svinger ind på Århus Universitetshospital, Århus Sgehus – helt præcist på Tage-Hansens Gade, er det ikke tidens sparekniv han har med.

Derimod funkler en af dansk sundhedsvæsens mest prestigefyldte priser “Den gyldne Skalpel” iministerens mappe.

Det er Dagens Medicin der uddeler prisen, og den går til geriatrisk afdeling, fordi “medarbejderne udviser mod, vilje, ambitioner og kreativitet i arbejdet med sårbare og komplekst syge ældre mennesker.”

Læs mere om den gyldne skalpel på Dagens Medicins hjemmeside

Læs mere her

Hjemmeplejen i Tommerup kåret til årets sundeste offentlige arbejdsplads

Dansk Firmaidrætsforbund har den 2. oktober kåret Hjemmeplejen i Tommerup under ældreområdet i Assens Kommune til årets sundeste offentlige arbejdsplads 2008 på HR–messen i Øksnehallen i København. Hjemmeplejen i Tommerup Kommune har gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificeringsforløb med imponerende resultater til følge.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund virksomheder, der lever op til fastlagte krav med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Udvælgelsen er foretaget af SundhedsCertificerings eksterne følgegruppe bestående af professor Gisela Sjøgaard, lektor Kaya Roessler, læge Leif Skive samt politisk konsulent Krista Blaabjerg.

Følgegruppen har begrundet kåringen på følgende vis:

Hjemmeplejen i Tommerup har udvist en unik, kreativ og humoristisk tilgang til sundhedsarbejdet. Særligt skal gruppens motionsaktiviteter og kommunikationsindsats fremhæves, hvilket vidner om fantasifuldhed og variation samt en positiv og motiverende tilgang til sundhedsarbejdet. Ligeledes skal det fremhæves at gruppen, på trods af få erfaringer med sundhedsfremme på arbejdspladsen samt vanskelige forudsætninger med mange udearbejdende medarbejdere, er kommet særdeles langt på kort tid.

Michael Bjørn, ældrechef i Assens Kommune, udtaler:

– Vi er utrolig stolte af at få denne hæder. Projektet har givet vort sundhedsarbejde et meget markant skridt fremad og har samtidig skabt en masse gode synergier omkring kommunens ældreområde.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til de arbejdspladser, der arbejder for en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats.

En SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning af sundhedskonsulenter – Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskonsulenter vejleder løbende den enkelte virksomhed i processen omkring sundhedsfremme med fokus på emner som sundhedsstrategi, sundhedsbudget, organisering, handleplan og handling.

– Certificering, som kræver at virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige forbedringer.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige arbejdspladser landet over.

Læs mere om SundhedsCertificering på www.sund.dfif.dk

Pressekontakt:
Projektleder Rikke Døssing
61 20 59 13

Afdelingsleder, kommunikation
Jesper Ræbild
23 29 80 67

Billedtekst:

Ældrechef i Assens Kommune, Michael Bjørn, og teamleder Kirsten Busch fra hjemmeplejen i Tommerup modtager prisen som årets sundeste offentlige arbejdsplads. I baggrunden kollegerne fra hjemmeplejen i Tommerup, som deltog ved prisoverrækkelsen. Foto John Thrane.
 

Læs mere her

Dansk Firmaidrætsforbund kårer – Årets sundeste private arbejdsplads 2008

Når Dansk Firmaidrætsforbund den 2. oktober kårer årets sundeste private arbejdsplads 2008 på HR–messen i Øksnehallen i København, er det med IT–virksomheden Logica, Sparekassen Farsø og tekstilvirksomheden Kvadrat, som nominerede. Fælles for disse virksomheder er, at de alle har gennemført Dansk Firmaidrætsforbunds SundhedsCertificeringsforløb med imponerende resultater til følge.

Ganske som med arbejdsmiljø kvalitetsstempler Dansk Firmaidrætsforbund virksomheder, der lever op til fastlagte krav med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens indsatsområder: Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

Nomineringen er foretaget af SundhedsCertificerings eksterne følgegruppe bestående af professor Gisela Sjøgaard, lektor Kaya Roessler, læge Leif Skive samt politisk konsulent Krista Blaabjerg.

Følgegruppen har begrundet nomineringen på følgende vis:

Logica:

Logica har et stærk og velorganiseret sundhedsarbejde, der går på tværs af ledelse, HR– og kommunikationsafdeling samt lokale sundhedsambassadører og aktivitetsforeninger. På den måde bakkes der op omkring og opfordres til lokalt ejerskab og engagement. Særligt på kostområdet gøres en imponerende sundhedsfremmende indsats, der rækker ud over frokosten i kantinen med kreative og nytænkende løsninger. Logica sætter endvidere høje kvalitetskrav til deres samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Sparekassen Farsø:

Sparekassen Farsø praktiserer en medarbejderinvolvering, hvor det er tydeligt, at medarbejdernes værdier, ønsker og behov ligger til grund for sundhedsarbejdet. Sparekassen har desuden nøje prioriteret ressourcerne ud fra et sundhedsmæssigt aspekt, hvor der sættes stærkest ind der, hvor medarbejderne ønsker det, og hvor der er størst behov/mangler. Desuden har Sparekassen Farsø en bred pallet af motionstilbud, som tilgodeser forskellige målgrupper og forudsætninger (køn, aldersgrupper, motionserfaring mv.) Endelig bør sparekassens sociale ansvar fremhæves, da sparekassen gennem sit sundhedsarbejde viser et ønske om at gøre en indsats, der "rækker ud over sig selv" og ind i lokalsamfundet.

Kvadrat:

Kvadrat har arbejdet grundigt og vedholdende med sundhedsarbejdet. Virksomheden har en sund kantine af høj kvalitet, men har også vist kreativitet, nytænkning og udvikling på andre områder af sundhedsarbejdet. Særligt bør fremhæves den høje grad af medarbejderinvolvering, både i udarbejdelsen af medarbejderpolitikker, men også i praksis, hvor man har ønsket at videregive ejerskab og ansvar til nøglepersoner i virksomheden.

Udviklingschef i Sparekassen Farsø, Gert Hosbond, udtaler:

– Vi er utrolig glade for at blive nomineret til "årets sundeste private arbejdsplads 2008". Det betragter vi som en ekstern vurdering, der tilkendegiver, at vort arbejde har kvalitet. Når vi har behandlingstilbud til vore medarbejdere, f.eks. ved skuldersmerter, er vi også nødt til at være forebyggende på sundhedsområdet med SundhedsCertificeringen har vi fået sat struktur på sundhedsarbejdet og har fået bygget bro mellem den forebyggende indsats og vore behandlingstilbud.

SundhedsCertificering er en håndsrækning til de arbejdspladser, der arbejder for en sundere hverdag. Certificeringen sætter ord og handling på sundhedsfremme på arbejdspladsen og ruster virksomhederne til at opbygge en kvalificeret sundhedsindsats.

En SundhedsCertificering bygger på to grundsten:

– Vejledning af sundhedskonsulener – Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedskonsulenter vejleder løbende den enkelte virksomhed i processen omkring sundhedsfremme med fokus på emner som sundhedsstrategi, sundhedsbudget, organisering, handleplan og handling.

– Certificering, som kræver at virksomheden kan dokumentere et struktureret, strategisk sundhedsfremmende arbejde samt at virksomheden kan dokumentere evaluering af initiativer og aktiviteter med henblik på varige forbedringer.

Siden projektets start i februar 2007 har Dansk Firmaidrætsforbund igangsat mere end 40 SundhedsCertificeringer på private og offentlige virksomheder landet over.
 

Læs mere her

Løbebånd i mødelokalerne ? Walk and talk i nyt design

Fysisk inaktivitet er den fjerdestørste dødsårsag i verden ifølge det førende britiske tidsskrift inden for medicin, The Lancet. I dag har 40 % af danskerne stillesiddende arbejde, hvilket påvirker både trivsel og sundhed. Det har flere danske virksomheder fået øjnene op for, og de første har sat en ny vinkel på sundhed og ‘walk and talk’ arbejdsformat med skrivebordsløbebånd fra Abilicaonline.dk.

Kaffe-motionister
I de senere år er der kommet et større fokus på at bevæge sig i arbejdstiden som følge af et øget antal musearme, dårlige rygge og usund livsstil. Vi sidder mere stille end nogensinde før. Direktør for Abilicaonline.dk, Michael Madsen, nikker genkendende til dette: Vi bevæger os jo højest efter kaffen en gang hver anden time. Her kommer skrivebordsløbebåndet ind og skaber en mere aktiv hverdag.

En arbejdsdag på et rullende underlag kan være lidt spøjst i starten, men det er muligt både at gå, tale, tænke og fokusere på arbejdet. Ifølge direktør Michael Madsen kan man udføre alle dagens arbejdsopgaver på skrivebordsløbebåndet, men især idéudvikling giver mening: Det er ideelt til kreative møder, fordi motion og bevægelse stimulerer kreativitet og produktivitet. Folk falder heller ikke hen over kaffen, hvilket fører til kortere og mere effektive møder.

Medarbejdertrivsel og seriøs social ansvarlighed
I en tid hvor virksomheder i større grad fokuserer på medarbejdernes trivsel og sundhed, er det til dels blevet arbejdspladsens ansvar at modvirke de triste tal og statistikker på danskernes levevis. Det gør Dansk Standard, der har taget social ansvarlighed til et nyt niveau med to skrivebordsløbebånd.

Direktør Michael Madsen kommenterer på Dansk Standards initiativ USA har taget det til sig, og nu er det Danskernes tur. Vi synes, at det er fedt, at der findes nogle innovative ledere, der ser potentialet i skrivebordsløbebånd og støtter sundheden. Det er jo det, vi arbejder for her i Abilicaonline.dk

Faren ved stillesiddende adfærd
Studier i forhold til stillesiddende adfærd (sedentary behaviour) viser, at det at sidde i længere tid ad gangen øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræfttyper samt risikoen for overvægt og svær overvægt. Den stillesiddende adfærd indvirker negativt, selvom man i fritiden får motioneret i de anbefalede 30 minutter om dagen. (Kilde: Vidensråd for forebyggelse)

Om Abilicaonline.dk
AbilicaOnline.dk forhandler varemærket Abilica, som er det førende mærke inden for udstyr til hjemmetræning i Norden samt en række andre populære mærker. Abilica Online ApS åbnede som ren netbutik i 2007 og har fra starten haft en årlig vækst på 30%. I april 2009 åbnede den første fysiske butik i Aarhus, for at give kunder mulighed for at prøve produkterne inden køb. I september 2012 er Abilica Online flyttet i endnu større lokaler i Aarhus og har nu Danmarks største showroom for motionsudstyr til hjemmetræning.

Læs mere her

Løbebånd i mødelokalerne ? Walk and talk i nyt design

Fysisk inaktivitet er den fjerdestørste dødsårsag i verden ifølge det førende britiske tidsskrift inden for medicin, The Lancet. I dag har 40 % af danskerne stillesiddende arbejde, hvilket påvirker både trivsel og sundhed. Det har flere danske virksomheder fået øjnene op for, og de første har sat en ny vinkel på sundhed og ‘walk and talk’ arbejdsformat med skrivebordsløbebånd fra Abilicaonline.dk.

Kaffe-motionister
I de senere år er der kommet et større fokus på at bevæge sig i arbejdstiden som følge af et øget antal musearme, dårlige rygge og usund livsstil. Vi sidder mere stille end nogensinde før. Direktør for Abilicaonline.dk, Michael Madsen, nikker genkendende til dette: Vi bevæger os jo højest efter kaffen en gang hver anden time. Her kommer skrivebordsløbebåndet ind og skaber en mere aktiv hverdag.

En arbejdsdag på et rullende underlag kan være lidt spøjst i starten, men det er muligt både at gå, tale, tænke og fokusere på arbejdet. Ifølge direktør Michael Madsen kan man udføre alle dagens arbejdsopgaver på skrivebordsløbebåndet, men især idéudvikling giver mening: Det er ideelt til kreative møder, fordi motion og bevægelse stimulerer kreativitet og produktivitet. Folk falder heller ikke hen over kaffen, hvilket fører til kortere og mere effektive møder.

Medarbejdertrivsel og seriøs social ansvarlighed
I en tid hvor virksomheder i større grad fokuserer på medarbejdernes trivsel og sundhed, er det til dels blevet arbejdspladsens ansvar at modvirke de triste tal og statistikker på danskernes levevis. Det gør Dansk Standard, der har taget social ansvarlighed til et nyt niveau med to skrivebordsløbebånd.

Direktør Michael Madsen kommenterer på Dansk Standards initiativ USA har taget det til sig, og nu er det Danskernes tur. Vi synes, at det er fedt, at der findes nogle innovative ledere, der ser potentialet i skrivebordsløbebånd og støtter sundheden. Det er jo det, vi arbejder for her i Abilicaonline.dk

Faren ved stillesiddende adfærd
Studier i forhold til stillesiddende adfærd (sedentary behaviour) viser, at det at sidde i længere tid ad gangen øger risikoen for hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræfttyper samt risikoen for overvægt og svær overvægt. Den stillesiddende adfærd indvirker negativt, selvom man i fritiden får motioneret i de anbefalede 30 minutter om dagen. (Kilde: Vidensråd for forebyggelse)

Om Abilicaonline.dk
AbilicaOnline.dk forhandler varemærket Abilica, som er det førende mærke inden for udstyr til hjemmetræning i Norden samt en række andre populære mærker. Abilica Online ApS åbnede som ren netbutik i 2007 og har fra starten haft en årlig vækst på 30%. I april 2009 åbnede den første fysiske butik i Aarhus, for at give kunder mulighed for at prøve produkterne inden køb. I september 2012 er Abilica Online flyttet i endnu større lokaler i Aarhus og har nu Danmarks største showroom for motionsudstyr til hjemmetræning.

Læs mere her

Boksere tager godt imod yoga

I USA har man længe tilbudt yoga til kampboksere og andre sportsudøvere. Nu er trenden kommet til Danmark. Bokserne får nemlig færre skader, hvis de supplerer træningen med yoga.

En amerikansk trend er kommet til Danmark. Det er bokseklubben i Valby , Bokseinstituttet, der introducerer det amerikanske koncept med yoga for boksere. Hver søndag lader klubbens kamp- og motionsbokserne, handskerne hvile, og ruller yogamåtten ud.

Jeg var i New York for nogle år siden, og der besøgte jeg nogle bokseklubber, som tilbød bokserne yoga, som supplement til træningen. Kombinationen af boksning og yoga, giver rigtig god mening, for bokserne bevæger sig meget ensidigt, og derfor kan de blive stive i resten af kroppen. En større smidighed vil mindske boksernes skader. Det viser erfaringerne fra USA , siger leder af Bokseinstituttet Lars Larsen.

Boksning og yoga kan umiddelbart synes, som et umage par, men bevægelsesformerne har faktisk det helt grundlæggende tilfælles.
Boksning handler i den grad om nærvær. Om at være tilstede i nuet og kunne holde fokus. Og præcis den disciplin dyrker man jo også i yoga, så derfor er yogaen også god mental træning for bokserne , fortæller Lars Larsen.

De to yogalærere er fra Kreativ Yoga på Frederiksberg, og har stor erfaring med at undervise sportsudøvere.
Jeg har arbejdet en hel del med sportsudøvere. Og det er helt typisk, at de bliver stive i de dele af kroppen de ikke træner så målrettet. Derfor er det en god ide at supplerer hård træning med yogaens blide stræk og kropsbevidsthed. Smidighed og kropsbevidsthed, mindsker chancen for at få skader , forklare Pia Olsen.

Yogalærer Anki Petersen er imponeret over bokserne.
De er utroligt disciplinerede og dygtige til at modtage instruktioner. Jeg har også været overrasket over, hvor godt de har taget imod yogaen. Mange af dem fortæller, at de har det rigtig godt i kroppen efter yoga. Og en har endda valgt at tage sin mor med til yoga. Det er skønt, siger Anki Petersen.

Yoga-undervisningen der i første omgang var tænkt som en forsøgsordning, har nu fået en fast plads på programmet. Og hvis behovet fortsat vokser, vil Lars Larsen ikke udelukke, at der bliver oprettet flere yogahold i løbet af året.
For yderligere information kontakt Leder af bokseinstituttet Lars Larsen på 28685819 og yogalærer fra Kreativ Yoga Pia Olsen på 22793716

Se også: www.bokseinstituttet.dk
Og www.kreativyoga.dk

Læs mere her

Run for Fun vil samle danske motionister fra Valby til Vestkysten

Den 26-årige løbeentusiast, Peter Rydahl Mols, har sat sig for at løbe fra Valby til Esbjerg på 10 dage, og han inviterer samtidig danskerne til at følge med ham undervejs. Uanset om det er i løbesko, på en cykel eller på et par rulleskøjter; og uanset om det er 1 km; 5 km eller 40 km er alle velkomne til at følge med Peter rundt i det smukke danske sommerland. Peter håber på at samle 10.000 kr. ind til at støtte Røde Kors Run for Water-initiativ, og Scandic har tilbudt Peter gratis overnatning på deres hoteller i de byer, som han krydser på Run for Fun-turen

Run for Fun er et initiativ, som Peter Rydahl Mols har fået som følge af sin egen passion for løb og motion, der blandt andet inkluderer et ultramarathon over de islandske bjerge. Med udviklingen af Run for Fun-løbet håber han at kunne skabe nogle smukke og festlige rammer for at få danske motionister med ud i sommerlandet og følge med på den rute, han har lagt. Ruten er på mindre veje og stier, således at ruten også er børnevenlig. Turen starter d. 26. juni og går over Sjælland på 3 dage, videre over Fyn på 3 dage, og gennem Jylland på 3 dage. Alle er velkomne til at deltage.

Motion for folket

Run for Fun-ruten starter ved Toftegaards Plads i Valby på lørdag d. 26/6 kl. 10.00, og skydes i gang af Scandics Salgs- og Marketingdirektør, Casper Puggaard.

– Et initiativ som Run for Fun stemmer godt overens med Scandics værdier, hvorfor vi ønsker at bakke op om initiativet. Peter Rydahl Mols er en ildsjæl, der egentlig bare ønsker at dele sin passion for løb og motion med danskerne uden nogen kommercielle interesser. Det er et sympatisk initiativ, og derfor vil vi gerne bidrage med at stille hotelovernatning til rådighed for Peter Rydahl Mols på vores hoteller på ruten, så han er sikret en god seng at sove i efter de mange kilometer på vejene, og ikke mindst en god og nærende morgenbuffet næste dag, siger Casper Puggaard.

Løbet afsluttes d. 5/7 på en 19 km lang rute fra Bramming med mål ved Scandic Olympic i Esbjerg kl. ca. 12.00.

– Det gode ved løb er, at det er simpelt og alle kan følge med. Løbet er sat op sådan, at alle motionister og andre kan komme med på turen eller dele af den. Ruten har jeg lagt gennem nogle af de smukkeste områder i Danmark og jeg håber, at jeg kan være med til at starte en bevægelse, hvor endnu flere kommer til at betragte motion som noget sjovt, rekreativt, og samtidig støtte et godt formål, udtaler Peter Rydahl Mols.

Følg optakten til løbet og se en detaljeret rutebeskrivelse på:

http://www.facebook.com/#!/group.php gid=119349434762579&v eller http://sjovmotion.blogspot.com/

Om Peter Rydahl Mols:

Peter Rydahl Mols er 26 år og er netop blevet færdig med sine studier i International Business ved CBS og Reykjavik University i Island. Sidste år gennemførte han sit første ultramarathon 55km over de islandske bjerge, og det var en tur, som inspirerede ham til at bruge sin fysiske form til at være et forbillede for andre. I år er målet Swiss Alpine Marathon, et 78km langt bjergløb i de schweiziske alper. Det var netop under træningen til dette løb, at han fik ideen til at hans træning kunne komme andre til gode også, og sådan blev Run for Fun en realitet.

Om Run for Water: http://aidbuilder.com/start-min-egen-indsamling/vand/indsamling.aspx CollectionId=681

Presseinfo: Mød Peter Rydahl Mols til en snak om Run for Fun på Scandics hoteller ca. fra kl. 14.00 på følgende datoer:

Den 26. juni, Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde
Den 29. juni, Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
Den 2. juli, Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle
Den 5. juli, Scandic Olympic, Srandbygade 3, 6700 Esbjerg

Læs mere her

Nye film til populær patientportal

Demens og hjertekarsygdomme er alvorlige kroniske sygdomme. Fælles for dem er, at de rammer både patienten selv og de pårørende meget hårdt, og det kan være svært at skulle omstille sit liv til den nye situation. Det er omdrejningspunktet for de nye film på den populære patientportal for kronisk syge: Grib om Livet.

Når Svend på 69 år skal tisse, gør han det bare, der hvor han står. For Svend er dement. Så hans kone Britt har måttet tænke kreativt Nu får Svend tyggegummi, hvis han venter med at tisse, til han er på toilettet. Sådan lyder en af de rørende historier i de nye film på Region Hovedstadens patientportal: Grib om Livet, hvor almindelige mennesker fortæller om deres liv og personlige erfaringer med demens og hjertekarsygdomme.

Kronisk sygdom stiller store krav
– Med de nye film forsøger vi at vise, at man kan have et godt og kærligt liv sammen, selvom ens nærmeste bliver ramt af en alvorlig kronisk sygdom. Det stiller nogle andre krav til tilværelsen, og det kan godt virke meget skræmmende især i starten. Men med filmene kan man få et indblik i andres erfaringer, så man ikke føler sig alene med problemet, forklarer Lone Holm, der er projektleder på Grib om Livet.

Patientportalen er populær på nettet
Patientportalen Grib om Livet blev oprettet i februar 2012 som et nyskabende led i Region Hovedstadens kronikerprogram. Portalen består af 40 korte film, om og af mennesker, der oplever kroniske lidelser på nærmeste hold. De første film handlede om KOL og diabetes og nu er de altså blevet fulgt op af demens og hjertekarsygdomme.

Film giver hjælp i øjenhøjde
– Det er vigtigt, at de, der bliver berørt af kronisk sygdom, har et sted at gå hen og få råd og vejledning i øjenhøjde. Det er det, portalen kan og vi kan se på de tilbagemeldinger, vi får på facebooksiden, at filmene bliver taget rigtig godt imod, fortæller Flemming Pless, der er formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

Patientportal er en succes
Siden hjemmesiden Grib om Livet blev lanceret i februar 2012 har den haft næsten 13.000 besøgende og mere end 43.000 sidehenvisninger. Grib om Livets facebookside er nu oppe på 5.500 likes og det er også her, filmene bliver promoveret.

Film i mange temaer
Filmene er inddelt i temaer som f.eks. de gode øjeblikke , De forbudte følelser og At give slip . I de små film hører vi bl.a. om dagligdags problemer, frygt og følelser, familiens betydning og de dilemmaer, som hverdag og job byder på.

Fakta:

§ Patientportalen Grib om Livet består af 40 små film med 35 almindelige mennesker og informationer om de kroniske sygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)og type 2-diabetes (sukkersyge), og altså nu også demens og hjertekarsygdom.
§ Temaerne på Grib om Livet stammer fra en brugerundersøgelse af målgruppen, som viste, at der var en stor efterspørgsel efter gode råd og erfaringer fra ligesindede. Patientportalen er derefter blevet udviklet i tæt samarbejde Danmarks Lungeforening, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Alzheimerforeningen.
§ 430.000 danskere lider af KOL, 420.000 danskere har en hjertekarsygdom, 80.000 har demens og 245.000 har type 2-diabetes (man regner med, at næsten ligeså mange har sygdommen uden at vide det.)
§ Grib om Livet er et projekt under Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden, som også indeholder 17 andre projekter.
§ Den 21. november har de nye film premiere på portalen Grib om Livet
§ Se Grib om Livet her: www.gribomlivet.dk og www.facebook.com/gribomlivet

Yderligere information hos:

§ Flemming Pless (S), formand for patientudvalget i Region Hovedstaden, tlf. 21 65 23 60.
§ Projektleder for Grib om Livet, Lone Holm, Region Hovedstaden, 20 65 08 87.
§ Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88 (henvisning til medvirkende på Grib om Livet)

Læs mere her