Kostvejledning – en succes der fortsætter

Godt 2 år med kostvejledning til borgere henvist fra egen læge viser så gode takter, at tilbuddet fortsætter et år mere.

15 cm, 10 kg og et lavere blodtryk på 4 måneder er et af de mange positive resultater, som ernæringsvejleder i Furesø Kommune, Christina Elver Mørk, kan berette om.

Hun hjælper borgere henvist fra egen læge til en sundere livsstil over et længere forløb, hvor der er tid til at tage små skridt, der batter. 90 borgere har indtil nu haft gavn af tilbuddet, men nu kan flere også få chancen.

De små skridt tæller
Kostvejledningen bruger metoden Små skridt , som er udviklet af Sundhedsstyrelsen. Christina Elver Mørk forklarer:

Vores madvaner er indgroede vaner ligesom at gå og cykle. Derfor tager det tid og tålmodighed at ændre, og derfor går det også bedst, hvis man ændrer få ting ad gangen, fx ingen smør på brødet eller altid grønt til aftensmaden.

De fleste kan sagtens ændre vaner selv, men nogle gange er der brug for en coach og ekspert. Furesø Kommune har sammen med de praktiserende læger udvalgt nogle risikotegn, som giver adgang til denne hjælp.

Daginstitutionerne mere grønne og mindre søde
Christina Elver Mørk har de sidste tre år også hjulpet institutionerne i kommunen til at blive sundere. Hun har besøgt institutionerne, undervist, lavet oplæg på forældremøder og meget mere.

Det har ført til, at mængden af tomme kalorier i hverdagen i kommunens institutioner er blevet mindre, og mange har indført en form for sukkerpolitik. De sunde forandringer fik i 2010 en hjælpende hånd med en overordnet Mad og Måltidspolitik. Nu ophører tilbuddet, der var en del af et projekt.

Christina skal i det kommende år hjælpe kommunens rehabiliterende enhed på plejehjemmet Lillevang med at få borgerne ordentlig på fode igen, bl.a. ved hjælp af den rigtige kostsammensætning.

Fakta
Du kan henvises af din egen læge til kostvejledning, hvis du er over 18 år, borger i Furesø Kommune og opfylder ét af følgende kriterier:

– er forælder til overvægtige børn. Ernæringsvejledningen gives primært til forældrene, sekundært til barnet/børnene

– har iskæmisk hjerte-karsygdom/forhøjet kolesteroltal

– har type 2 diabetes

– har kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

– er undervægtig.

Læs mere her