Medicinudgifter overrasker positivt

Medicin er ikke årsagen til, at sundhedsbudgetterne sprænges.
Væksten i udgifterne til medicin aftager betydeligt i 2010.
Spørgsmålet er nu, om der er patienter, som ikke modtager korrekt behandling.

Den seneste opgørelse af regionernes udgifter til medicin viser en vækst på blot 0,4 procent. I en kommentar til opgørelsen siger koncernchef Ida Sofie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen:

Vi har vel alle fra tid til anden set regionspolitikernes dramatiske udmeldinger om store stigninger i udgifterne til medicin. De udmeldinger er der imidlertid ikke basis for.

I årets første fire måneder er de samlede udgifter til medicin steget med blot 0,4 procent. Det dækker over et direkte fald i udgifterne til receptpligtig medicin til apotekerne og en mindre vækst i udgifterne til medicin til brug på sygehusene på 4,7 procent. Dermed er vi langt fra tidligere års to-cifrede vækstrater. Medicinudgifterne udgør ca. 10 procent af de samlede sundhedsudgifter, og med en stigning på blot 0,4 procent er det svært at fastholde synspunktet om, at medicinudgifterne udgør et stort problem for regionernes økonomi.

En stor del af faldet i udgifterne skyldes den aftale, som lægemiddelindustrien har indgået med Sundhedsministeriet om prisfald på 5 procent,

Set ud fra et økonomisk synspunkt er opbremsningen i væksten i forbruget af medicin på sygehusene måske tilfredsstillende. Men for politikere, der bekymrer sig om patienternes behandling, bør tvivlen hurtigt melde sig. For skyldes den betydelige opbremsning i udgiftsvæksten i virkeligheden, at sygehusene ubevidst lader sig præge af myten om de markante medicinudgifter og derfor frasiger sig faglige vurderinger om korrekt medicinsk behandling til fordel for at please den politiske ledelse i regionerne.

Det er vigtigt at vi ikke sætter kvaliteten i behandlingen over styr, også selvom sygehusene er økonomisk pressede. Og det er vigtigt for mig at understrege, at dette ikke er et angreb på fagligheden hos sundhedspersonalet, som gør en kæmpe indsats for at få hverdag, budgetter og patientbehandling til at hænge sammen.

Udviklingen i medicinudgifterne fra 1. januar til 30. april i hhv. 2009 og 2010 viser:

Det samlede receptpligtige marked 0,4 pct.

Receptpligtig medicin i sygehussektoren 4,7 pct.

Receptpligtig medicin i primærsektoren 3,7 pct.

Læs mere her

Nykredit og DGI vil motivere danskerne til at motionere

Mange voksne har svært ved komme i gang med at motionere og fastholde motivationen DGI og Nykredit lancerer i dag et nyt site vorespuls.dk med masser af inspiration til at øge motionslysten

Det kan være svært at komme i gang med at motionere, men det kan være mindst lige så udfordrende at fortsætte efter et par uger eller måneder. Flere undersøgelser peger på, at mange voksne motionister har svært ved at bevare gejsten og derfor holder op igen eller motionerer uregelmæssigt.

Finanskoncernen Nykredit og idrætsorganisationen DGI lancerer derfor i dag et site, vorespuls.dk, der netop skal give voksne både inspiration til at komme i gang og til at fortsætte med at motionere regelmæssigt.

Det er naturligt, at Nykredit, som en af landets største finansielle koncerner er med til løfte samfundsudfordringer. For lidt motion gør sig også gældende hos nogle af vores medarbejdere og en del af vores godt 1 million kunder. Det er derfor mit håb, at vorespuls.dk kan blive et inspirerende værktøj og inspirationskilde, der hjælper flere i gang med at bevæge sig noget mere, siger Peter Engberg Jensen, koncernchef i Nykredit.

Motion er ikke bare sjovt, det er også sundt og vigtigt for at få et længere liv med større livskvalitet. Men det forudsætter, at man motionerer regelmæssigt, og det hænger for de fleste sammen med, at de skal motiveres til det. Derfor tror vi på, at vi med det nye site og de tilknyttede aktiviteter rammer et behov, som mange danskere har for at komme i gang med at motionere og fastholde den regelmæssige motion, siger Søren Møller, formand i DGI.

Motivation er vigtig
vorespuls.dk henvender sig primært til voksne, fordi det er den gruppe, der har sværest ved at få motioneret regelmæssigt. Motivationsfaktoren er vigtig, og derfor tilbyder sitet motivationsforløb for brugerne. Det sker i form af mails, der både fortæller dig, at det er tid til at motionere, men også giver dig et egentligt træningsprogram, som der bliver bygget videre på.

Vi lægger samtidig vægt på, at vorespuls.dk skal være tilgængelig for alle, og at det skal kunne få så mange som muligt til at motionere regelmæssigt. Derfor er det gratis at være med i grupper, modtage motivationsmails og benytte de øvrige muligheder på sitet. Dertil kommer, at www.vorespuls.dk et ikke-kommercielt site det vil sige, at det er annoncefrit, siger Peter Engberg Jensen.

Fire idrætter
Nykredit og DGI har valgt at fokusere på fire idrætter løb, cykling, svømning og kajak. Det er fire idrætter, der appellerer bredt i befolkningen, og det er også fire idrætter, som mange i dag vælger at dyrke for sig selv altså uden at være tilknyttet en idrætsforening.

Men selv om man løber, cykler, svømmer eller ror for sig selv, når det nu passer ind i den travle hverdag, så er det en vigtig motivationsfaktor, at man også kan gøre det sammen med andre. Det er netop noget, som vorespuls.dk kan hjælpe med.

Vi tilbyder brugerne af sitet, at de kan oprette en profil og egne grupper, hvor de kan mødes med hinanden online og derefter dyrke deres motion sammen. Det er voldsomt motiverende, at man netop kan være sammen om at motionere, og derfor er det oplagt, at vorespuls.dk giver mulighed for det, siger Søren Møller.

Samarbejdet mellem Nykredit og DGI indebærer også, at man tilbyder brugerne af sitet, at de kan være med i forskellige idrætsarrangementer. vorespuls.dk bliver derfor også indgang for tilmelding til en lang række idrætsarrangementer over hele landet. I efteråret 2010 bliver der tre arrangementer i september, men fra 2011 bliver der tale om 10-15 årlige arrangementer over hele landet.

Læs mere her

1400 kunder og medarbejdere i Nykredit har kridtet løbeskoene

Nykredit har igen i år samlet det nok største hold til årets Nykredit Copenhagen Marathon. Når koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen, skyder løbet i gang søndag 22. maj, står mere end 1400 Nykreditkunder og medarbejdere nemlig klar i startfeltet.

42,195 kilometer netværk
Siden efteråret har mange af dem deltaget i forskellige fælles træningsarrangementer, som Nykredit har taget initiativ til over hele landet, og den generelle oplevelse er, at arrangementerne har givet både kunder og medarbejdere mere end blot en god formkurve op til det 42,195 km lange løb.

– Den respons, vi har fået på de fælles træningsarrangementer, er, at rigtig mange er kommet tæt på hinanden og at fællestræningen har givet et godt netværk. Det er meget positivt at så mange både kunder og medarbejdere – benytter de aktiviteter, Nykredits sponsorat af Nykredit Copenhagen Marathon giver muligheder for, siger kommunikationsdirektør Nels Petersen, Nykredit.

Se løberne flere gange fra familieområde ved Nykredits hovedsæde
Udover de mange deltagere tiltrækker Nykredit Copenhagen Marathon en masse tilskuere, som følger deres familie og venner på ruten rundt i København.

Årets løberute bringer løberne tæt forbi Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge i alt fire gange. Samtidig er start- og målområdet placeret meget tæt på, og det gør hovedsædet til et oplagt sted at heppe på familie og venner blandt løberne.

På selve løbsdagen omdanner Nykredit pladsen mellem hovedsædet og Hotel Marriott til et tilskuervenligt område, hvor der vil være musik og underholdning for både børn og voksne, mens løberne er ude på ruten.

Børnene kan blandt andet prøve sig selv af på en forhindringsbane eller finde vej gennem en labyrint af halmballer. Go’morgen Danmarks kok, Gorm Wisweh, serverer pizza slices, og der vil også være mulighed for at købe is, frugt, kaffe og vand.

Bliver 2011 rekordernes maraton
Mere end 11000 løbere er nu tilmeldt løbere årets Nykredit Copenhagen Marathon, og der er stadig mulighed for at tilmelde sig. Dermed bliver antallet af løbere til start på niveau med sidste års deltagerrekord.

Om den anden rekord fra 2010 nemlig kvindernes hurtigste tid i København – bliver slået ved dette års Nykredit Copenhagen Marathon, afsløres af gode grunde først på løbsdagen.
Den første løber forventes at krydse målstregen omkring kl 11.45.

Rekorder eller ej, under alle omstændigheder vil koncernchef Peter Engberg Jensen være klar til at overrække præmierne til de tre hurtigste kvinder og mænd i mål.

Kontakt
For yderligere information, kontakt kommunikationsdirektør Nels Petersen, Nykredit, tlf: 44 55 1470 / 20 22 2222

Læs mere her