Dansk Firmaidrætsforbund: Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring bør prioritere sundhedsfremme på arbejdspladsen højt

Af regeringens nyligt offentliggjorte regeringsgrundlag fremgår det, at regeringen, som et led i en styrkelse af det forebyggende arbejde, ønsker at sammenlægge Det Nationale Råd for Folkesundhed og Motions– og Ernæringsrådet.

Dansk Firmaidrætsforbund er af den opfattelse, at tankerne om en styrkelse af det forebyggende arbejde, er både spændende og absolut nødvendige danskernes generelle sundhedstilstand taget i betragtning. Derfor har forbundets formand

Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere landet over, en klar opfordring til sundhedsministeren:

– I Dansk Firmaidrætsforbund mener vi, at der er behov for, at Det Nationale Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring helt fra starten af får et stærkt fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Dansk Firmaidrætsforbund foreslår, at Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, LO og Dansk Arbejdsgiverforening, i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund, kan spille en vigtig rolle i arbejdet for at fremme den generelle sundhedsindsats på arbejdspladser landet over.

– Forsikringsbranchen kunne ligeledes spille en rolle i form af præmienedsættelse på policer for virksomheder, der arbejder seriøst med sundhedsfremme, men det vil i givet fald være en naturlig opgave for et Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring at arbejde videre med, lyder det fra Peder Bisgaard.

– Danskerne tilbringer en stor del af deres vågne tid på arbejdspladsen, hvilket gør denne arena til et oplagt forum at fokusere på. Mange kan nikke genkendende til, hvor svært det kan være at holde sig i form med otte timers dagligt arbejde foran computeren. Fysisk inaktivitet på arbejdspladsen er et problem, der koster sygdom og for tidlig død. Faktisk forholder det sig således, at en 30 årig kvinde, der bevæger sig 30 minutter dagligt, kan regne med at leve 4 ½ år længere, end hvis hun ikke bevægede sig. Arbejdspladsen skal derfor skabe rammer, der gør det nemmere at være sund, og også her kunne det nye råd komme på banen som inspirator og igangsætter, pointerer Peder Bisgaard.

– Det er væsentligt, at virksomhederne har en holdning til motion og sundhed og har udarbejdet retningslinier for, hvordan man integrerer motion i arbejdsdagen. På den baggrund kan der, på lige fod med eksisterende rygepolitikker og alkoholpolitikker, med fordel indføres deciderede motionspolitikker, eller en samlet sundhedspolitik, på den enkelte arbejdsplads. Også her kunne et nyt Nationalt Råd for Folkesundhed, Motion og Ernæring, der fokuserer på sundhedsfremme på arbejdspladsen, spille en vigtig rolle, påpeger Peder Bisgaard.

Dansk Firmaidrætsforbund tilbyder bl.a. SundhedsCertificering®, Sundhedstjek, Sundhedscafé, Sundhedsprofil, Sundhedsindex, Mail Motion m.m.

###

Billedtekst: Dansk Firmaidrætsforbund: Nationalt råd for folkesundhed, motion og ernæring bør prioritere sundhedsfremme på arbejdspladsen højt.
 

Læs mere her

Seminar – Better Breathing – Dansk Workshop

Better Breathing – Dansk Workshop
Fionia Park Odense den 17. april 2008 kl. 09:00–16:00

Kom og oplev mulighederne med en live behandling i en patients hjem med telemedicinsk behandling via en patientkuffert.

Gennembrud indenfor telemedicin
Kom og oplev mulighederne

Virker telemedicinske behandlinger
Kom og få svaret

Er telemedicinsk behandling forsvarligt
Ja, kom og oplev hvorfor

Telemedicin kan man nu dokumentere at det virker
Kom og få svaret

Kom og hør nedenstående talere:

Jens–Otto Jeppesen – Adm. Direktør Odense Universitets Hospital
Peder Jest – Direktør Odense Universitets Hospital
Ivan Lund Pedersen – Projektleder Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark
Dr. Mike Bainbridge – National Health Service, UK
Anne Dichmann Sorknæs – KOL–projektet i Svendborg
Michael Hansen–Nord – Ledende Overlæge, Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus
Anne Højmark Jensen – Fåborg–Midtfyns Kommune
Overlæge ph.d. Jørgen Hangaard – Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus.
Kennet Egstrup – Medicinsk Afdeling OUH Svendborg Sygehus
Jane Kraglund – Sundhedsdirektør Region Syddanmark
Johannes Flensted Jensen – Formand Danmarks Lungeforeningen
Claus Nielsen – Kommunernes Landsforening
 

Læs mere her

Medicinering på botilbud og plejehjem

Ledelser og personale på botilbud og plejehjem har behov for større viden om medicinering, og de læger, der ordinerer medicinen, skal stramme op på deres praksis. En udredning fra Sundhedsstyrelsen, “Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og plejehjem,” viser, at vejledningerne på området ofte ikke bliver fulgt. I mange tilfælde bliver der ikke udarbejdet en plan for behandlingen, og der foreligger ikke en plan for systematisk vurdering af effekt, bivirkninger eller komplikationer.

Undersøgelsen omfatter i alt 2.138 botilbud, plejecentre og -hjem. Ud af denne gruppe blev 92 botilbud og plejehjem i 2011 udtaget til nærmere undersøgelse, fordi de havde det største forbrug af antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner i forhold til landsgennemsnittet.

Det fremgår af undersøgelsen, at hovedparten af ledelserne kender Sundhedsstyrelsens vejledninger inden for området. De fleste har opstillet instrukser for medicinhåndteringen, men kun en tredjedel har opstillet instrukser for behandling med behovsmedicin. Enkelte har opstillet instrukser for håndtering af akutte psykoser, vurdering af behandlingens effekt og udvikling af bivirkninger og komplikationer. Over halvdelen underviser systematisk personalet i medicinhåndtering.

Sundhedsstyrelsen vil drøfte med Kommunernes Landsforening og de øvrige parter, hvordan håndteringen af medicin kan forbedres på landets bosteder og hvordan samarbejdet mellem læger og bosteder kan blive bedre. Det kan blandt andet ske ved, at plejepersonalet på bosteder og plejehjem og -centre bliver grundigt instrueret i korrekt håndtering af medicin, og ved at de modtager undervisning.

Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af undersøgelsen inden for det næste halve år revidere ” Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler over 18 år fra 2007 og Vejledning om behandling med antidepressiva fra 2000.
Derudover er der behov for stadigt fokus på lægers behandling med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner.

Undersøgelsen er gennemført efter aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som i foråret 2008 nedsatte en arbejdsgruppe for at undersøge forbruget af visse lægemidler i plejeboliger og på sociale botilbud.

Læs mere her