Nej til ideologisk korstog mod den offentlige sektor

I oplægget til denne uges møde i Vækstforum går regeringen direkte i kødet på den offentlige sektor, der nærmest betragtes som en klods om benet frem for en forudsætning for vækst. Konkret lægger regeringen op til privatisering, udlicitering og en evindelig konkurrenceudsætning af den offentlige sektor, og det vil hverken gavne danskerne eller erhvervslivet.

– Jeg er bekymret over den strategi, som regeringen lægger for dagen i forhold til den offentlige sektor. Regeringens oplæg handler om at give den offentlige sektor en over nakken i stedet for at sikre innovation og udvikling. Det er ærgerligt, fordi der virkelig er brug for at få den offentlige sektor positivt i spil, hvis vi skal lykkes med at skabe mere vækst. Områder som velfærdsteknologi, medicin og grøn vækst har stort potentiale, udtaler LO-formand Harald Børsting

Harald Børsting fortsætter:

– Der er ikke belæg for at tro, at tvangsprivatisering eller udlicitering gør tingene billigere. Det mest grelle eksempel har været overbetalingen af privathospitalerne. Den offentlige sektor er i det store og hele fokuseret på at levere gratis velfærdsservice til borgerne inden for stramme budgetter. Dertil kommer, at klassiske statstjenester som politi, forsvar og retssystem slet ikke egner sig til udlicitering eller privatisering. Regeringens oplæg til Vækstforum ligner i bekymrende grad et ideologisk korstog frem for reelle initiativer til at styrke konkurrencen.

LO er enig i, at konkurrencen bør styrkes i en række sektorer. Det kan være en god idé at se nærmere på markedet for byggevarer og deres standarder. eller konkurrencen inden for nogle af de liberale erhverv, fx apotekere og tandlæger, dog skal man være opmærksom på, at det skal ske uden skade for befolkningen i landområderne. Og intentionerne om at stramme op i Konkurrencelovens strafbestemmelser, så man bl.a. kan fængsles for grove overtrædelser er fornuftige.

Hvad angår grøn vækst med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger, savner LO især fokus på energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. En storstilet isoleringsindsats og investering i intelligente huse vil på en gang både yde et markant bidrag til sænke vores CO2-udslip og skabe job i de arbejdsløshedsramte håndværksfag.

Læs mere her

Faste læger skal sikre borgere på plejehjem bedre behandling

Nyt forsøg med fast tilknyttede læger på plejehjem skal sikre større faglig indsigt og styrke samarbejdet mellem borgere, plejeperso­nale og læger.

Et nyt 2-årigt forsøg igangsat af Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal give borgere på udvalgte plejehjem mulighed for at skifte til en fast tilknyttet læge, som kommer fast på plejehjemmet hver uge. Det er frivilligt for borgerne, om de ønsker at skifte fra deres nuværende læge.

Den fast tilknyttede læge skal udover at fungere som borgernes praktiserende læge også rådgive og vejlede plejepersonalet i for eksempel medicinhåndtering og behandling af døende personer.

Formålet med forsøget er at undersøge, om brug af fast tilknyttede læger på plejehjem kan sikre øget faglig indsigt samt et bedre tværfagligt samarbejde mellem plejepersonale og læger. Det skal bl.a. undersøges, om fast tilknyttede læger kan give mulighed for bedre håndtering af medicinforbruget hos ældre på plejehjem samt færre uhensigtsmæssige indlæggelser.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

Jeg håber, at vi med de fast tilknyttede læger kan styrke fagligheden og ikke mindst dialogen mellem plejepersonale og læger på vores plejehjem til glæde for de mange ældre, der hver dag er afhængige af en højt kvalificeret pleje og behandling. Ældrekommissionen kom tidligere på året med en anbefaling om, at der indføres fast tilknyttede læger på plejehjem. Med dette forsøg får vi nu afklaret, om modellen reelt giver området et løft.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

Jeg håber, at projektet kan medvirke til at styrke den sundhedsfaglige kvalitet på plejecentrene. Vi ved fra bl.a. embedslægernes tilsyn med plejecentrene, at der på nogle områder er rum for forbedring. Projektet skal gøre os klogere på, om et tættere samarbejde mellem en bestemt praktiserende læge, som har sin faste gang på plejecentret, kan medvirke til forbedre de ældres sundhed og forebygge behov for sygehusindlæggelse.

Forsøget løber fra 15. august 2012 til 31. marts 2014 på otte udvalgte plejecentre i fem kommuner (Viborg, Horsens, Odense, Furesø og København). Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI gennemfører en effektevaluering af forsøget. Der er afsat 5,1 millioner til projektet.

Læs mere her