Der skal ikke meget træning til om ugen for at øge mineraltætheden i knoglerne

Af: Kari Thynebjerg Kristensen

Måske har fysisk aktivitet igennem barndommen stor betydning for at kunne opnå maksimal knoglemasse og derved langvarig positiv effekt på knoglesundheden.Men også en senere indsats kan have mærkbar effekt. En japansk forskningsgruppe fra Chukyus Universitet i Tokyo i Japan har vist at hop–træning med bare 30 hop pr. uge, dog med så kraftige hop som muligt, har en positiv effekt på mineraltætheden i knoglerne.

Undersøgelsen blev udført på to ens grupper af kvinder, som var udvalgt efter følgende kriterier. De røg ikke, spiste ikke medicin, havde ikke en forhistorie med knoglebrud eller andre knogle relaterede sygdomme, de var ikke gravide og ingen havde deltaget regelmæssigt i højintensitets sportsgrene såsom volleyball, basketball og tennis de sidste fem år.

I begge grupper var kvinderne i gennemsnit 20 år, ingen var yngre end 19 og ingen ældre end 21 år. Gennemsnitshøjden i de to grupper var 159 cm med en variation fra 153 til 163 cm. Begge grupper var lige aktive i løbet af dagen (ca.7.000 skridt pr. dag).

Læs hele forskningsnyheden på www.Go–motion.dk
 

Læs mere her

Systematisk indsats mod knogleskørhed kan forebygge hoftebrud og dødsfald

En mere systematisk undersøgelse og behandling for knogleskørhed kan skåne patienterne for gentagne hoftebrud og forebygge dødsfald. Det er vurderingen i en såkaldt Medicinsk Teknologivurdering (MTV), som en tværfaglig arbejdsgruppe netop har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen. Rapporten konkluderer, at det bør overvejes at give alle patienter i Danmark med hoftebrud tilbud om systematisk undersøgelse og behandling for knogleskørhed.

Cirka 11.000 patienter indlægges årligt i Danmark med hoftebrud. 85 procent af disse patienter har knogleskørhed og dermed høj risiko for nye brud. Fem år efter et hoftebrud har 20 procent eksempelvis pådraget sig endnu et hoftebrud, mens 57 procent rammes af andre knoglebrud. Dødeligheden blandt patienter med hoftebrud er desuden markant højere end i en sammenlignelig befolkningsgruppe.

I den nye MTV fra Sundhedsstyrelsen belyses derfor, hvorvidt patienter med hoftebrud bør tilbydes systematisk diagnostik og behandling af knogleskørhed.

Hos patienter med knogleskørhed kan forekomsten af knoglebrud nemlig reduceres med medicinsk behandling, men i dag behandles kun cirka 9 procent af kvinder og 4 procent af mænd med hoftebrud for knogleskørhed.

I rapporten skønnes det, at systematisk undersøgelse og behandling for knogleskørhed kan forebygge godt 220 hoftebrud og samtidig forhindre godt 60 dødsfald.

Udgifterne til programmet vil desuden blive opvejet af, at der spares penge til behandling og genoptræning. MTV en vurderer derfor, at et landsdækkende program vil være omkostningsneutralt.

Læs mere her