Knald på børns hørelse nytårsaften

Sikkerhedsbriller er efterhånden blevet en lige så naturlig del af nytårsaften som champagne, kransekage og fyrværkeri. Men desværre er der fortsat kun få, der tænker på hørelsen.

"Selv et lille uskyldigt heksehyl kan skade hørelsen. Endnu værre er det naturligvis med raketter og ulovlige kanonslag, der kan blæse ørerne af en voksen elefant. Og når man med et par ørepropper kan minimere risikoen, så forstår jeg ikke, hvorfor forældre ikke tager deres børns hørelse lige så alvorligt som deres børns syn," siger Søren Hougaard, der er direktør i Phonak Høreapparater.

Skader på hørelsen bløder ikke og er derfor ikke umiddelbart lige så skrækindjagende som de skader, der sker på øjnene. Men høreskader kan have meget alvorlige konsekvenser, som både går ud over skoleliv, idrætsliv, arbejdsliv og familieliv.

"Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at anvende et par ganske almindelige ørepropper, når raketterne fyres af nytårsaften," siger Søren Hougaard.
 

Læs mere her

Begræns salget af fyrværkeri – og lav store fyrværkeri-forestillinger

Begræns salg og affyring af fyrværkeri til dagene mellem jul og nytår, og lav deciderede officielle fyrværkeri-forestillinger , foreslår MCS Foreningen, der mener, at det vil tage mere hensyn til både mennesker og dyr, end den nuværende Wild West-lovgivning gør.

Fyrværkerilovgivningen er absurd. Der er fx skrappe regler for brug af haglpatroner med bly, mens alle kan afbrænde masser af kemikalier via raketter, sole, kanonslag, batterier m.m., med det resultat at tonsvis af farlige stoffer og mikroskopiske partikler daler ned til jorden igen og gør især mennesker med kemikalieoverfølsomhed endnu mere syge .

Ordene kommer fra Susanne Hemdorff, der er formand i MCS Foreningen, landets største patientforening for duft- og kemikalieoverfølsomme.

Begræns salget
og lav store fyrværkeri-forestillinger

Der er ingen grund til at sælge sundhedsskadelig og miljøbelastende fyrværkeri ud over nogle få dage op til nytår, ligesom de fx har gjort i mange år i Tyskland , siger Susanne Hemdorff.
Og til de mange fyrværkerielskere har hun og MCS Foreningen et utraditionelt forslag:
Inspireret af nogle stater i USA foreslår vi, at man i stedet landet over afholder officielle fyrværkeri-forestilling­er nytårsaften. Så kan alle fyrværkerielskere få den glæde, samtidig med at støj, røg og møg bliver koncentreret på ét sted, og alle os, der ikke kan tåle fyrværkeri, vi kan holde os væk og undgå at blive syge.

Ingen kontrol
Bariumnitrat, kobberdioxid, strontium, hexachlorbenzen (HCB), natrium, aluminium og titan samt tungmetallerne bly, kviksølv og cadmium er ifølge foreningen blot nogle af de stoffer, der bliver anvendt i fyrværkeri. Mange af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende eller sundhedsskadelige på anden vis, og de er da også forbudt at anvende, men alligevel optræder de ofte i fyrværkeri.

Fyrværkeri er ikke omfattet af deklara­tionspligten, og derfor har forbrugere ikke en reel chance for at vide, hvilke kemikalier der er i fyrværkeriet. Alt fyrværkeri er skadeligt for miljøet, men pga. den manglende deklarationspligt kan man fx ikke se, hvilket produkt der er mindst skadeligt.

###

Fakta om MCS:
MCS står for Multiple Chemical Sensitivity (MCS) direkte oversat mangeartet kemisk overfølsomhed i daglig tale duft- og kemikalieoverfølsomhed eller MCS. MCS-symptomer er irritation i øjne, næse og luftveje, svimmelhed, hovedpine, vejtrækningsbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, kløe og udslæt, ledsmerter og hjertebanken. MCS ere bliver syge af kemiske stoffer i mængder, der ligger langt under de fastsatte grænseværdier. MCS ere reagerer altså kraftigt på dufte og kemiske stoffer, som andre knap mærker. Forskerne ved endnu ikke præcist, hvor mange der har MCS Miljøstyrelsen har nævnt 50.000 danskere.

Læs mere her