Internationalt symposium om Autisme Spektrum Forstyrrelser i en retslig kontekst den 2.-3. september 2005 i Moltkes Palæ, København

Det første internationale symposium om Autisme Spektrum Forstyrrelser i en retslig kontekst den 2.–3. september 2005 i Moltkes Palæ, København.

Lidt over 100 forskere og fagfolk fra hele verden mødes den 1.–2. September i Moltkes palæ i København for at diskutere autisme og lovovertrædelser.

Arrangører er Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik og Videnscenter for Autisme.

Mindst 30.000 personer i Danmark har en Autisme Spektrum Forstyrrelse, og endnu flere pårørende er berørt af de problemer, som disse forstyrrelser medfører. Personer med ASD har blandt andet vanskeligheder med at forudse konsekvenserne af deres handlinger, manglende indlevelsesevne og socialt samspil, stærk trang til at udleve særinteresser, rigiditet i tanker og adfærd, antisocial adfærd og tvangstanker. Disse træk kan medføre risiko for lovovertrædelser. Dertil er der en manglende forståelse for og erkendelse af problemerne hos mennesker med ASD, hvilket yderligere vanskeliggør den nødvendige behandling og støtte fra omgivelserne. Eksempler på kriminel adfærd kan være overfald, ildspåsættelser, seksuelle krænkelser og chikane.

Nogle er uvillige til at sætte Autisme Spektrum Forstyrrelser og lovovertrædelser i forbindelse med hinanden, ikke desto mindre er der forskning, undersøgelser og beskrivelser, der peger på, at der er en sammenhæng. Det er ikke arrangørernes hensigt med symposiet at stemple personer med ADS som kriminelle, men blot at påpege en øget risiko.

Danske undersøgelser viser, at en stor procent af mandlige kriminelle lider af store psykiske problemer, og svensk og engelsk forskning viser, at en del af disse personer kan have en udiagnosticeret autisme spektrum forstyrrelse. Lovovertrædelser kunne måske undgås, hvis der blev screenet for autisme spektrum forstyrrelser hos alle unge, der varetægtsfængsles, hvorved en passende behandling kunne igangsættes.

Symposiet vil sætte fokus på diagnostiske, juridiske, politiske og behandlingsmæssige perspektiver.

Programmet kan ses på www.autisme.dk/forensic

Interviews med hovedoplægsholderne eller deltagelse af journalister kan aftales ved henvendelse til konstitueret centerleder Charlotte Holmer Joergensen, Videnscenter for Autisme på 20 30 22 54 eller ved overlæge Peter Gottlieb, Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik på 35 36 03 66
 

Læs mere her

Styrket informationsindsats mod doping i motions- og fitnesscentre

Kulturminister Per Stig Møller bevilger 500.000 kr. til Anti Doping Danmark til forebyggende information om skadelige virkninger af motionsdoping.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

Vi ved, at dopingmisbrug er et udbredt problem i motions- og fitnesscentre, og derfor er en forebyggende indsats vigtig. Unge mennesker skal kende til de skadelige virkninger, så de ikke bliver fristet til at prøve motionsdoping. Jeg har derfor valgt at bevilge 500.000 kr. ekstra til Anti Doping Danmark, så de kan styrke det forebyggende arbejde mod misbrug af anabole steroider.

Anti Doping Danmark modtager ud over det faste driftstilskud 1,1 mio. kr. om året særligt til sundhedsfremmende initiativer, herunder til forebyggende indsats mod doping i motions- og fitnesscentre. Bekæmpelse af doping sker også i form af dopingkontrol.

En arbejdsgruppe under Kulturministeriet ser i øjeblikket på kontrolindsatsen i motions- og fitnesscentrene. Følgende deltager i arbejdsgruppen: Anti Doping Danmark, Dansk Fitness og Helse Organisation, Idrættens Fællesråd, Justitsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Kulturministeriet (formand).

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Michael Jannerup
Tlf.: 33 92 35 98 / 24 69 64 21

Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen
Tlf.: 33 92 35 68/ 51 88 67 69

Læs mere her